Biografija

        Petro Skodžiaus gimtinė – Kupreliškis, bet nuo vienerių metų jis jau buvo Biržų miesto gyventojas. 1940 m. baigė Biržų „Aušros“ pradžios mokyklą, mokėsi Biržų gimnazijoje. 1951–1952 m. dirbo Pabiržės mašinų ir traktorių stoties laikraščio redakcijos literatūriniu darbuotoju, 1952–1986 m. – „Biržiečių žodžio“ redakcijoje korektoriumi, atsakinguoju sekretoriumi, redaktoriaus pavaduotoju. Dirbdamas „Biržiečių žodyje“, prie redakcijos subūrė jaunųjų literatų būrelį ir jam vadovavo. Dalyvavo Biržų krašto ir respublikos literatūriniame gyvenime. Spaudoje Petras Skodžius debiutavo eilėraščiais, nuo 1953 m. periodinėje spaudoje skelbė apsakymus, feljetonus, humoreskas. 1959–1987 m. pasirodė dvylika rašytojo knygų, o paskutinioji, tryliktoji prisiminimų knyga – „Gyvenimo briaunos – švelnios ir aštrios“ buvo išleista 2008 metais. 1961 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Už noveles, apybraižas, humoreskas apdovanotas ne vieno respublikos laikraščio ir žurnalo premijomis. Jo kūryba yra išversta į čekų, latvių, estų, rusų, ukrainiečių, kazachų, azerbaidžaniečių ir kt. kalbas.

       1989 m Petrui Skodžiui suteiktas Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. Prozininkas, publicistas mirė 2009 m. gegužės 9 d. Biržuose. Palaidotas naujosiose miesto kapinėse.