Naujienos
2020 m. birželio 16 d. sukanka du metai, kai Jono Meko (1922-2019) pelenai ramiai ilsisi lietuviškose, kukliose gimtojo Semeniškių kaimo kapinėse šalia tėvo Povilo Meko ir motinos Elzbietos Mekienės. Prisimenant tą, kuris niekuomet neišsižadėjo lietuviškų šaknų, nors didžiąją gyvenimo dalį gyveno JAV (iš Lietuvos emigravo būdamas 22 metų, Niujorke mirė...
Paskelbta 2021-06-16
Šių metų kovo 1 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centras minėjo pirmųjų veiklos metų sukaktį. Viena vertus, vieneri metai institucijai yra visai nedaug, kita vertus – pakankamai laiko iniciatyviems žmonėms imtis ambicingų projektų. Centro tikslas – puoselėti kraštiečių brolių Jono ir Adolfo Mekų, apskritai visos Mekų giminės atminimą...
Paskelbta 2021-06-10