N

Nabãgs – vargdienis
Nabãšniks – numirėlis
Naftalìn[u]s – stipraus kvapo kristalinė medžiaga nuo kandžių
Nagaik – bizūnas
Najė́gs – geranoriškas
Nakvõsus – silpnas alus, „trečiokas“
Naliésnikэ – lietiniai blynai
Napiel̃‘niks – dildė
Nãrav – kaprizas
Naravė̃ – patogiai
Naràvs – patogus
Naržaveĩk, neržaveĩk – nerūdijantis metalas
Nasìlkas – neštuvai
Našatyrs – medžiaga naudojama litavimui 
Navãtn[u]s – keistas
Navỹn – naujiena
Nažũtk – palaidinė
Nebár – nebėra
Nebespiẽčnos‘t‘s – nerūpestingumas
Nečė̃selis – nevykėlis
Nečėstis – nelaimė
Nečiuks – kurčnebylys  
Nečỹst[u]s – nešvarus, nesąžiningas
Nedė́l‘ – savaitė
Nedìdcks – nedidelis
Nemakavot‘ – nemaišyti
Nemõžn – negalima
Nenãravs – nepatogus
Neonars – negarbė
Nepriétel‘s – nenaudėlis, nedraugas
Neprigúl‘ – nepriklauso
Neraliuõts – nemokantis tinkamai elgtis
Nesimė̃g‘ – nepatogu
Nesmer'tel'ns – nemirtingas 
Nešpė̃tns – neprastas
Netropyt' – nepataikyti
Neužílga – netrūkus
Nevál‘n‘ – negalima
Neviẽryt‘ – netikėti
Nezaunyk – neprašyk, neįkyrėk
Nezgrebáila – negraži, netikusi
Neznaims – nežinomas, beveik nematomas
Nígdi – niekada
Nikė́p – niekaip
Nìkis – kaprizas
Novačkals užvalkalas pagalvei
Niúrkyt‘ – kamuoti
Nuduót‘ – apsimesti
Nukuñ‘cyt‘ – pavogti
Nukvákt‘ – pasenti
Núobaigas – pabaigtuvės
Nuobažns – dievobaimingas 
Nupliūšit' – mušti 
Nusibrídije – pasišlykštėjo
Nusiduot' – pasisekti 
Nusijimt‘ – nusifotografuoti
Nusistel̃‘bis – praradęs skonį gėrimas, atsivadėjęs alus
Nuštúr‘kit‘ – aprėkti
Nutusyt' – nuvarginti 
Núžniks – tualetas