Š

Šabakštýns – brūzgynas, tankūs krūmai
Šabalbónэ – pupos, tokia rūšis
Šáik – gauja
Šaĩts – nedorėlis, velniūkštis
Šãkum[u]s – tarpkojis
Šalbier's – išdykėlis 
Šamarliãks – nevykęs alus
Šárm[u]s – pelenų nuoviras skalbimui
Šarónčė – išdykę vaikai, padaužos
Šarpoks – oblius
Šãš[u]s – žaizdos plutelė, spuogas
Šaválk – valkata
Ščýrs – kruopštus, sąžiningas
Šelmavót‘ – išdykauti
Šenavót‘ – globoti, prižiūrėti, slaugyti, branginti
Šerdéšnyk[u]s – vežimo dalis
Šerpetót‘ – skylinėti odai
Šešiagorte – nepilno kibiro talpos bačka 
Ševeliū̃r – šukuosena
Šėp – spinta
Šė́pso – šiaip sau
Šiaũč‘s – batsiuvys
Šiba – lango suskirstymas
Šíberis – krosnies kaištis
Šienavot‘ – globoti, tausoti
Šiéniks – čiužinys iš šiaudų arba šieno
Šikárnė – prabangiai
Šikíne – sėdynė
Šikindryskis – nepatikimas, ieškantis kliaučių
Šikiníks – išvietė
Šíkšn – išdirbta oda
Šindė – šiandien
Ši[u]lim̃ – šiluma
Šiniélis – kariška milinė
Šin‘jóns – pridedama plaukų sruoga
Šìpkarte – laivakortė
Šíšk[u] – kankorėžis, pasipūtėlis, didelis ponas
Šiū́pelis – kastuvas
Šýdit‘ – erzinti
Škandáls – skandalas
Škapliérn – Švč. M. Marijos Škaplierinės atlaidai
Škarẽdns – nenuosaikus
Škurka – viršutinė galvos dalis 
Škurlis – skuduras
Šláng – žarna
Šléik[u] – petneša
Šlė́kt – sulenkėjęs lietuvis, nusigyvenęs bajoras
Šliauk – vėmalai
Šliosus – gabalas (dešros)
Šliót‘ – mušti
Šlìpse – kaklaraištis
Šliúndr[u] – paleistuvė
Šliùre – šlepetė
Šliūbavót‘ – tuokti
Šliū̃b[u]s – santuoka bažnyčioje
Šliū̃binis – vestuvinis (šliūbinis žieds)
Šlížikэ – kūčiukai
Šmírgelis – galąstuvas
Šmirinė́t‘ – landžioti
Šmõts – gabalas
Šmugél‘niks – nesąžiningas prekeivis, apgavikas
Šmútkes – skudurai, rūbai, smulkūs daiktai
Šnipštók[u]s – spaustuvas, nosinė
Šniúrkas – batraiščiai
Šniū̃rэ – žemės rėžiai
Šniū̃rs – virvė
Šóferis – vairuotojas
Špãklis – glaistas, makiažas
Špãlэ – bėgiai
Špė́tnus – piktas, negražios išvaizdos 
Špìkulė – akiniai
Špikuliánt[u]s – žmogus siekiantis lengvai pasipelnyti, apgavikas
Špil̃k – žiogelis susegimui
Špilkúot‘– erzinti, kalbėti su sarkazmu
Špitõla – prieglauda prie bažnyčios
Špižínkelis – geležinkelis
Špỹž‘[i]s – ketus
Špokinýč‘ – inkilas
Špóks – varnėnas
Špósэ – juokai
Špríc[u]s – švirkštas
Špulã – ritė
Špulãla – siūlų ritė
Šriū̃bs – varžtas
Štaks – silpnas 
Štáng – laužtuvas
Štankiets – pagalys, tvoros strypas
Štatývs – stovas
Štėm̃pelis – štampas
Štùk – vienetas
Štukavót‘ – juokauti
Šū́myt‘ – triukšmauti, rėkauti
Šum̃ns – mandras
Šunẽ, šuva – šuo
Švaik – plona guminė žarnelė
Švaks – silpnas 
Šváncus – negražus kreipinys (taikytinas tik vyrams)
Šveicuót‘ – suvirinti
Švintadiene – išeiginė
Švykeris – gręžimo įrankis 
Švõger‘s – žmonos ar vyro brolis