U

Uknõlė – pasagos geležiukai arkliui kaustyti
Ukóls – injekcija
Ùksus[u]s – actas
Ukvàt[u] – noras
Uliavót‘ – puotauti
Ū̃̃lyč‘ – gatvė, kelias
Unaráv[u]s – išdidus
Unčekė̃, ũnčekė – antakiai
Undaróks – sijonas
Úndo – vanduo
Unkštis – ankštis
Uñt – ant, rodo kryptį į
Únte – antis
Uñt gála – paskui, vėliau
Uoléla – pustyklė
Úore – paaukštintas vežimas šienui vežti
Ūpa – upė
Ustovs – valdžios žmogus 
Ušadkas – kubilas su ąsom
Ušturė́t‘ – sulaikyti
Utorniks – antradienis 
Ùturiuot‘ – kalbėtis, šnekėtis
Uzbõn[u]s – ąsotis
Uzdenyč' – karvės apynasris 
Úžals – ąžuolas
Užkorkuót‘ – užkimšti
Užsakэ̃ – būsimų vedybų skelbimas bažnyčioje
Užsė́trit‘ – užpūliuoti
Užsičeravót‘ – užadyti
Užtaisyt – nedirba, neveikia (krautuve užtaisyt)