V

Vabalinėt' – žiūrėti, nagrinėti ką nors labai smulkaus
Vadaliót‘ – kinkyti
Vailokэ̃ – veltiniai
Vaĩn – karas
Vajavótis – kariauti, bartis
Vakarúškas – vakarėliai
Vaksavót‘ – blizginti batus
Val‘ciavót‘  – smulkiai  malti miltus
Val‘ciúot‘  – persijoti miltus
Valìg, valùg – iki tos ribos, pagal kieno nors nuomonę (valig jo)
Val̃‘nė – laisvai, palaidai
Váln[u]s – laisvas
Vandravót‘ – pramogauti
Varážit‘ – burti
Vargamistr – vargonininkas 
Varlã – varlė
Varstõt[u]s – staliaus darbo vieta
Vasevog – gulsčiukas 
Vasil̃kas – rugiagėlės
Vatra – vėtra
Vazotis – valkiotis 
Večerij – vakarienė
Velэ̃t‘ – velti, skalbti
Vélyt‘ – leisti, linkėti
Vesẽlijas, vesẽlijos – vestuvės
Vežė́čios – prasti ratai
Vidaltis, videl̃‘č[i]s – šakutė
Viẽdr[u]s – kibiras
Viẽr – tikėjimas, tikyba
Vigàd – patogumas, nauda
Vikùtk – lauko tualetas
Vinčiavót‘ – tuokti
Viñdit‘ – rūkyti mėsą
Vindzer̃ne – rūkykla
Vingiẽrkas – batukai rankomis siūti
Vinigrė́ts – mišrainė
Viñkelis – kampainis
Vinzlãlis – ryšulėlis
Viršúgrytis – palėpė
Vìškas – bažnyčios galerija ant įėjimo vargonams ir chorui, klėties dalis 
Víškum – visai
Vištėlis – viščiukas
Vitùšk – siūlų vijimo stovas
Vóbyt‘ – prašyti, vilioti
Vobolot' – nesukramtyti, velti maistą burnoje
Vodèg – uodega
Vodit' – paveikti, pakenkti 
Vogos – svarstyklės
Volá – bačkos kaištis
Võpn – kalkės
Vozgurot‘ – bambėti, burnoti
Vriẽdn[u]s – bjaurus
Vunt – vanta