Netektis
Vygantas Muralis
Vygantas Muralis  

Vygantas MuralisVygantas Muralis. 1957–2014

 

     Tarp mūsų gyvena pabaiga, ji visur atseka, – nesvarbu, kur nukeliautume, ji išnyra taip netikėtai, ir niekad negali žinoti, iš kurios pusės ji tave užpuls, nespėji nė jos pavidalo įžvelgti, nei suvokti. Kaip labai greitai ateina ta diena, kai nebegali girdėti saulės spindulių paslaptingos maldos...

V. Mykolaitis Putinas

 

     Bibliotekos kolektyvas, kupinas gyvybės, vilties ir svajonių, gyvenimo realybės netikėtai buvo nublokštas į skaudžią netektį. Kovo 3 dieną į Amžinybę išėjo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius Vygantas Muralis. Juodoji negandos paukštė, jau kuris laikas negailestingai sukanti ratus virš Biržų, savo sparnu užtemdė dar vieną bendruomenę. Atėjo suvokimas, kad viskas mirtinga, širdyse – begalinis liūdesys ir tuštuma, o žodžiai tokie bereikšmiai. Tikra tik tyla ir skausmas. Sunku patikėti... dar nevalingai laukiame jo žingsnių, žodžių, šypsenos...
Yra tokie gyvenimo, būties elementai iš kurių susideda asmenybė. Ir visi tie elementai mirties akivaizdoje yra patys svarbiausi.
     Vygantas Muralis gimė 1957 metų sausio 15 dieną Berstalėje, Bauskės rajone, Latvijoje. 1980–1986 studijavo VU Istorijos fakultete ir įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Dirbo Pabiržės vidurinėje mokykloje, Biržų darbų vykdytojo bare. 1989-1992 metais – Biržų rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėju. 1992–2001 metai prabėgo darbuojantis Panevėžio teritorinės muitinės pamainos viršininku. Nuo 2001 metų gruodžio 17 dienos dirbo Biržų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriumi. Vyganto Muralio atėjimas į biblioteką nebuvo atsitiktinis, nes knyga jam buvo neįkainojama vertybė. Į darbą Direktorius žiūrėjo labai atsakingai. Viename interviu yra pasakęs, kad ...dalis laimės – kad žmogus turi darbą. Jį reikia branginti ir gerbti, nes tai yra pagrindinis mūsų egzistencijos šaltinis. Direktorius viską planuodavo į priekį, numatydavo tinkamiausius variantus bibliotekos ir darbuotojų labui. Ypatingą dėmesį skyrė rajono bibliotekų materialiniam gerbuviui. Tik jo atkaklių pastangų dėka visos rajono bibliotekos buvo kompiuterizuotos. Jo rūpesčiu išleista knyga „Knygnešio žemės biblioteka“, kurioje Biržų bibliotekos 80 metų istorija. Biržų bibliotekai suteikti knygnešio Jurgio Bielinio vardą – buvo Direktoriaus idėja ir pastangos. Jo dėka biblioteka tapo gyva malonių susitikimų, prasmingų renginių, kraštiečių, rašytojų, meno ir kultūros žmonių sambūrių erdve. Ir jo paskutinis skausmingas rūpestis – naujos bibliotekos statyba.
     Direktoriaus dėka buvome lyg viena didelė šeima: su kasdienybe, šventėmis ir nepajudinama vienybe, bėdai ištikus, problemai iškilus. Turėdami tokį suprantantį, jautrų, rūpestingą vadovą jautėmės saugūs, darbingi, kupini idėjų ateičiai. Direktorius vis sakydavo, kad laimei svarbiausia turėti mėgiamą darbą, šeimoje – sutarimą ir sėkmę, gerą sveikatą...
Nuoširdžiai liūdime kartu su žmona Rima, sūnumis Edvidu ir Vismantu. Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. Mes negalime pakeisti lemties, bet norime palengvinti jos kelią. Mes negalime įveikti nebūties, bet norėtume padėti savo buvimu.
     Liko nebaigti darbai, sumanymai, neįgyvendintos viltys. Direktoriau, mes puoselėsime Jūsų svajonę, kad Biržuose būtų moderni, šiuolaikiška biblioteka – šviesus bendruomenės traukos centras.
Ilsėkitės ramybėje...

     Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos bendruomenė

Velionis bus pašarvotas A. Jankausko Laidojimo paslaugų centre Didžiojoje salėje (S. Dagilio g. 8) ketvirtadienį  (kovo 6 dieną) 15 val.
Šv. mišios už mirusį penktadienį 8.00 val. šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Karstas išnešamas penktadienį 12.30. Laidotuvės Naujosiose (Valantiškių) kapinėse.