• 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • i2.jpg

Bibliotekoje netrukus prasidės socialinis projektas

Published: Wednesday, 12 September 2018

Biblioteka netrukus pradės įgyvendinti projektą "Tavo - mano pasaulis"

Tai 24 mėnesių projektas (2018 m. rugsėjis - 2020 m. rugsėjis), skirtas neįgaliems 5-16 metų vaikams ir juos lydintiems asmenims (tėvams, globėjams).

Projekto tikslas – didinti neįgalių vaikų bei juos lydinčių asmenų socialinę integraciją, įkuriant tikslinės grupės specialiuosius poreikius atitinkančią kūrybinę ir poilsio erdvę bibliotekoje.

Įkurtoje erdvėje 24 mėnesius vyks šios veiklos:
- 8 darbo su neįgaliaisiais vaikais mokymai bibliotekos savanoriams;
- 65 terapiniai užsiėmimai tikslinei grupei (dailė, muzika, judesys, žaidimai, garsiniai skaitymai, keramika, rakdarbiai, pasakų terapija);
- 6 specialistų konsultacijos lydintiems asmenims (pozityvios tėvystės kursai, suteiksiantys daugiau žinių neįgalius vaikus auginantiems ir ugdantiems asmenims).

Projekto partneris – VšĮ „Pagalbos centras“ Biržuose..

Projekto tikslinė grupė: NEĮGALUMO ar SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ PAŽYMĖJIMĄ turintys 5-16 m. VAIKAI BEI JUOS LYDINTYS ASMENYS.

Šiuo metu renkama tokius vaikus auginančių tėvelių, globėjų grupė išsamiam projekto supažindinimui.

PIRMASIS SUSITIKIMAS, KURIO METU BUS PRISTATYTAS PROJEKTAS, ĮVYKS RUGSĖJO 22 D., ŠEŠTADIENĮ, 10.00 VAL., BIBLIOTEKOS SALĖJE.

Telefonas pasiteiravimui 8 (450) 38014.

Prašome pasidalinti šia informacija su tais, kam ji gali būti aktuali.