Spausdinto žodžio šviesa: 1912-1940 metų Biržų spaustuvės knygos

Spaustuve1„Biržų spaustuvė sulošė gan svarbią rolę ne tik biržiečių švietimui kelti, bet ir apskritai daug prisidėjo prie tautiškų idėjų skleidimo. Biržų spaustuvės įsteigėjai taip pat ne tiek materialistinės naudos tikėjosi iš tos spaustuvės turėti, kiek aukštesnių idėjų vedami tą spaustuvę įsteigė“.

Akiras Biržys

 

Apie parodą

Apie spaustuvę

Knygos