Knygos apie Kazį Bradūną pristatymas

2017-06-26

Liepos 4 d. 17.30 val. bibliotekos salėje vyks knygos „Kazys Bradūnas. Archyvai“ pristatymas.

 

Dalyvauja knygos autorė Virginija Paplauskienė (Maironio lietuvių literatūros muziejus), K. Bradūno dukra Elena Bradūnaitė – Aglinskienė ir anūkė Vaiva Aglinskaitė. Knygoje pristatomas Nacionalinės premijos laureato, poeto, redaktoriaus, žemininkų lankininkų kartos atstovo Kazio Bradūno (1917–2009) gyvenimas ir kūryba. Šiai kartai priklausė Kazimieras Vasiliauskas, Aldona Žemaitytė, Vanda Zaborskaitė, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Stasys, Jurgis ir Juozas Lukšos, Diana Glemžaitė, Vytautas Mačernis, Julijonas Būtėnas ir kiti. Vieni ryškiausių šios kartos atstovų – iš Biržų krašto kilę Bronius Krivickas ir Mamertas Indriliūnas.

Taigi renginyje bus ir biržietiškų akcentų.