Projektas „Tavo – mano pasaulis“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d.

Biržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. vykdo projektą „Tavo – mano pasaulis“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Tikslas – didinti neįgalių vaikų bei juos lydinčių asmenų socialinę integraciją, įkuriant tikslinės grupės specialiuosius poreikius atitinkančią kūrybinę ir poilsio erdvę bibliotekoje. Projekto tikslinė grupė: neįgalūs ar specialius poreikius turintys 5–16 m. vaikai bei juos lydintys asmenys.

Skaityti daugiau...

Lietuvos kultūros tarybos projektai

Paskelbta: Pirmadienis, 2015 m. kovo 30 d.

2014 m. pavasarį, pagal Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojų parengtą paraišką, gautas dalinis finansavimas ir įvykdytas edukacinių renginių ciklas „Pasibelsk, poezijos fėja!“ Pirmajame renginyje poezijos laboratorijoje „Prisijaukink eilėraštį“ kartu su poete Zita Gaižauskaite antrokai ir trečiokai iš Aušros vidurinės mokyklos mokėsi kurti eilėraščius. Antrajame susitikime su dailininku Vidmantu Jažausku sukurtus eilėraščius iliustravo, piešė ir suguldė į poezijos knygą. Trečiajame susitikime su aktore Jūrate Budriūnaite-Kamrazer „Kai žodis pragysta“ vaikai savo eilėraščiams pritaikė muziką, kūrė spektaklį ir turėjo progą išgirsti kaip dainuojami jų sukurti eilėraščiai. Renginyje taip pat dalyvavo Šiaulių miesto vaikų muzikinės studijos „Nieko rimto“ dalyviai.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos pažangai 2

Paskelbta: Antradienis, 2015 m. kovo 24 d.

 Šis projektas finansuojamas iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo (Bill & Melinda Gates Foundation) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos startavo 2013 metų gruodžio mėnesį. Jo šūkis Su biblioteka prasideda atradimai, o pagrindinis tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.

Skaityti daugiau...

Projekto „Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ startegijos viešinimas

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 30 d.

Gegužės 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko programos Latvija - Lietuva abipus sienos 2007-2013 m. projekto LLIV-253 Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas numatomos strategijos pristatymas.

Skaityti daugiau...

Kultūros rėmimo fondo projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

2006 m. kartu su istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ leidykla vykdytas projektas, gautas finansavimas leidinio „Jonas ir Martynas Yčai. Bibliografija“ išleidimui.

2007 m. Kultūros rėmimo fondas dalinai finansavo „Tarptautinio Poezijos pavasario 2007“ renginius Biržuose.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos pažangai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

Projektas įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Užtikrinti jiems galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas bibliotekose.

2005 m. Biržų rajono bibliotekose buvo įsteigti pirmieji 5 viešosios interneto prieigos taškai kaime (VIPT) Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio ir Vabalninko filialuose.
2008 m. vykdytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtros projektas ir VIPT įsteigti dar 16–oje kaimo filialų: Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Parovėjos, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Šukionių ir Užušilių. Modernizuotas Pačeriaukštės kaimo filialo viešojo interneto prieigos taškas.

2009 m. kompiuterizuoti ir viešoji interneto prieiga įrengta Kučgalio. Kvetkų, Pasvaliečių ir Skrebiškių kaimo filialuose. 
2011 m. vieša interneto prieiga įrengta paskutiniame rajone – Kupreliškio filiale, o ją turinčiuose – Vabalninko miesto ir Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio kaimo filialuose išplėsta ir modernizuota.
Iš esmės sustiprinta darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tapo aktyviais bendruomenių skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, žymiai aktyviau ir drąsiau naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis.

jolitaLietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ metu gyventojai anketose įvertino beveik 500 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkusių dvylika bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti 2011 m. pabaigoje Kaune vykusiame renginyje. Pagrindiniai rėmėjų prizai – e. parduotuvės „skaityklė.lt“ elektroninių knygų skaityklės „Pocket Book 902“ – įteikti dviem bibliotekininkėms, už kurias aktyviausiai balsavo Lietuvos bibliotekų lankytojai – tai mūsų rajono Papilio filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolitai Banienei  ir klaipėdietei Jolitai Baltrimienei. Dar 10 bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

2012 m. rajono bibliotekose įdiegta nauja bendravimo programos Communicator versija LYNC. Naudojantis ja, lapkričio mėnesį rajono bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje su projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovais. Šio projekto veikla bibliotekose tęsiama elektroninių vartotojų mokymais  ir teikiamomis konsultacijomis. 
 

Kiti projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

2002 m. liepos mėnesį viešojoje bibliotekoje pristatytas projektas „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“.

2003 m. pagal viešosios bibliotekos ruoštą projektą „Europos Sąjungos informacijos tinklas Lietuvoje“ vyko renginiai Kratiškių ir Kvetkų kaimo filialų bendruomenėms: „Netradicinis smulkus kaimo verslas Europos Sąjungos valstybėse“ ir „Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika Lietuvai“. Pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir jos Departamentų specialistai K. Kamsiukaitė ir V. Auksaitis.

2004 m. Švietimo kaitos fondo konkurso „Knygos kaimo bendruomenėms“ knygų paramą gavo Germaniškio, Kvetkų ir Rinkuškių kaimo filialai.

2005 m. Bendruomenių portalo organizuotame „Geriausio straipsnio apie kaimo aktualijas“ konkurse Šukionių kaimo filialo darbuotoja V. Šulnienei už straipsnį „Bendruomenių draugystė“ gavo „Vagos“ leidyklos čekį knygoms įsigyti.

2007 m. vykdytas Švietimo ministerijos pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Seku seku pasakų ...“  

2009 m. Viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyriaus ir Juostaviečių, Kratiškių, Kvetkų, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Parovėjos kaimo filialų jaunieji skaitytojai dalyvo Vaikų socializacijos programų rėmimo projektiniuose renginiuose „Duona mūsų gyvenime“.

2012 m. pagal „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija iki 2013 m.“ programos projektą “Kultūrinio gyvenimo raida kaime“ Meilūnų padalinio vyresnioji bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė kartu su kultūros darbuotojais parengė paraišką ir gavo dalinį finansavimą kraštiečių šventei „Kur gimėm, kur augom“ bei išvykai „Rajono literatūriniais keliais“.

2013 m. pagal Kratiškių ir Meilūnų padalinių darbuotojų parengtas paraiškas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai gautas finansavimas renginiams „Gyvenk sveikai ir laimingai“ ir „Mūsų sveikata – mūsų pačių rankose“. Pagal šiai programai parengtas paraiškas 2014 m. taip pat gautas finansavimas minėtų padalinių renginiams „Gyvenimas be tablečių“ ir „Svečiuose pas bitutes“.

2015 m. Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje parengtas projektas Europos diena Biržuose. Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Veikloms skirta 1 000 eurų. Jas vykdė Informacijos, Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų aptarnavimo skyrių darbuotojai. Gegužės 5 d. vyko pirmasis ciklo renginys Tolimi kraštai – artimi gyvenimai – susitikimas su žurnalistu, laidų vedėju, keliautoju Vytaru Radzevičiumi. Informacijos skyriaus vedėja Laima Ramutėnienė supažindino su vystomojo bendradarbiavimo metų tikslais, prioritetais, pristatė Europos dienos paminėjimo veiklas Biržuose. Gegužės 6 d. vyko renginys Atradimai – mūsų visų ateitis! Buvo demonstruojamas sferinis kinas. Mobiliame kino kupole išgaunamas 360 laipsnių apžvalgos plotas – yra šiuolaikinė naujovė. Septyniuose kino seansuose apsilankė 180 žiūrovų, kurie stebėjo įspūdingą filmą apie gyvybės atsiradimą žemėje – didįjį sprogimą. Surengta viktorina Atradimai Europoje. Gegužės 7 d. vyko trečiasis ciklo renginys Ateities Biržai – ateities Europa! J. Janonio aikštėje mažieji biržiečiai iš atskirų piešinių kūrė ateities Biržų paveikslą.

2016 m. parengto projekto Europos diena Biržuose tema – klimato kaita. Renginiai prasidėjo A. Dauguviečio parke pasodinta pušaite – tuo prisidėjome  prie gražesnės ir sveikesnės aplinkos kūrimo. Klimato kaita gali turėti skaudžių padarinių, todėl reikalingos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Pranešimą Iš kur atsiranda orų prognozės padarė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Meteorologinių prognozių skyriaus vyresnioji sinoptikė dr. Judita Liukaitytė. Manoma, kad klimato kaitos pokyčiai nesiliaus ir ekstremalūs reiškiniai, sukeliantys pavojus, potvynius ir sausras, bus vis dažnesni ir smarkesni. Apie Klimato kaitą Lietuvoje ir Europoje kalbėjo dr. Donatas Valiukas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėjas. Kokiais būdais gamta rodo apie klimato pokyčius supažindino dr. Bronius Šablevičius, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direkcijos gamtos skyriaus vyr. specialistas. Europos dienos renginius vainikavo režisieriaus, dainų autoriaus ir atlikėjo Vytauto V. Landsbergio koncertas. Projekto renginiuose apsilankė 284 lankytojai.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt