Projektas „Tavo – mano pasaulis“

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2019 m. rugsėjo 19 d.

logotipas - kuriame lietuvos ateitįBiržų raj. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. vykdo projektą „Tavo – mano pasaulis“. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo. Tikslas – didinti neįgalių vaikų bei juos lydinčių asmenų socialinę integraciją, įkuriant tikslinės grupės specialiuosius poreikius atitinkančią kūrybinę ir poilsio erdvę bibliotekoje. Projekto tikslinė grupė: neįgalūs ar specialius poreikius turintys 5–16 m. vaikai bei juos lydintys asmenys.

Skaityti daugiau...

Lietuvos kultūros tarybos projektai

Paskelbta: Pirmadienis, 2015 m. kovo 30 d.

2014 m. pavasarį, pagal Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojų parengtą paraišką, gautas dalinis finansavimas ir įvykdytas edukacinių renginių ciklas „Pasibelsk, poezijos fėja!“ Pirmajame renginyje poezijos laboratorijoje „Prisijaukink eilėraštį“ kartu su poete Zita Gaižauskaite antrokai ir trečiokai iš Aušros vidurinės mokyklos mokėsi kurti eilėraščius. Antrajame susitikime su dailininku Vidmantu Jažausku sukurtus eilėraščius iliustravo, piešė ir suguldė į poezijos knygą. Trečiajame susitikime su aktore Jūrate Budriūnaite-Kamrazer „Kai žodis pragysta“ vaikai savo eilėraščiams pritaikė muziką, kūrė spektaklį ir turėjo progą išgirsti kaip dainuojami jų sukurti eilėraščiai. Renginyje taip pat dalyvavo Šiaulių miesto vaikų muzikinės studijos „Nieko rimto“ dalyviai.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos pažangai 2

Paskelbta: Antradienis, 2015 m. kovo 24 d.

 Šis projektas finansuojamas iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo (Bill & Melinda Gates Foundation) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos startavo 2013 metų gruodžio mėnesį. Jo šūkis Su biblioteka prasideda atradimai, o pagrindinis tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.

Skaityti daugiau...

Projekto „Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ startegijos viešinimas

Paskelbta: Ketvirtadienis, 2013 m. gegužės 30 d.

Gegužės 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko programos Latvija - Lietuva abipus sienos 2007-2013 m. projekto LLIV-253 Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas numatomos strategijos pristatymas.

Skaityti daugiau...

Kultūros rėmimo fondo projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

2006 m. kartu su istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ leidykla vykdytas projektas, gautas finansavimas leidinio „Jonas ir Martynas Yčai. Bibliografija“ išleidimui.

2007 m. Kultūros rėmimo fondas dalinai finansavo „Tarptautinio Poezijos pavasario 2007“ renginius Biržuose.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos pažangai

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.

Projektas įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Užtikrinti jiems galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas bibliotekose.

2005 m. Biržų rajono bibliotekose buvo įsteigti pirmieji 5 viešosios interneto prieigos taškai kaime (VIPT) Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio ir Vabalninko filialuose.
2008 m. vykdytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtros projektas ir VIPT įsteigti dar 16–oje kaimo filialų: Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Parovėjos, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Šukionių ir Užušilių. Modernizuotas Pačeriaukštės kaimo filialo viešojo interneto prieigos taškas.

2009 m. kompiuterizuoti ir viešoji interneto prieiga įrengta Kučgalio. Kvetkų, Pasvaliečių ir Skrebiškių kaimo filialuose. 
2011 m. vieša interneto prieiga įrengta paskutiniame rajone – Kupreliškio filiale, o ją turinčiuose – Vabalninko miesto ir Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio kaimo filialuose išplėsta ir modernizuota.
Iš esmės sustiprinta darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tapo aktyviais bendruomenių skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, žymiai aktyviau ir drąsiau naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis.

jolitaLietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ metu gyventojai anketose įvertino beveik 500 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkusių dvylika bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti 2011 m. pabaigoje Kaune vykusiame renginyje. Pagrindiniai rėmėjų prizai – e. parduotuvės „skaityklė.lt“ elektroninių knygų skaityklės „Pocket Book 902“ – įteikti dviem bibliotekininkėms, už kurias aktyviausiai balsavo Lietuvos bibliotekų lankytojai – tai mūsų rajono Papilio filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolitai Banienei  ir klaipėdietei Jolitai Baltrimienei. Dar 10 bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

2012 m. rajono bibliotekose įdiegta nauja bendravimo programos Communicator versija LYNC. Naudojantis ja, lapkričio mėnesį rajono bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje su projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovais. Šio projekto veikla bibliotekose tęsiama elektroninių vartotojų mokymais  ir teikiamomis konsultacijomis. 
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt