Lietuvos kultūros tarybos projektai

Paskelbta: Pirmadienis, 30 Kovas 2015

2014 m. pavasarį, pagal Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus darbuotojų parengtą paraišką, gautas dalinis finansavimas ir įvykdytas edukacinių renginių ciklas „Pasibelsk, poezijos fėja!“ Pirmajame renginyje poezijos laboratorijoje „Prisijaukink eilėraštį“ kartu su poete Zita Gaižauskaite antrokai ir trečiokai iš Aušros vidurinės mokyklos mokėsi kurti eilėraščius. Antrajame susitikime su dailininku Vidmantu Jažausku sukurtus eilėraščius iliustravo, piešė ir suguldė į poezijos knygą. Trečiajame susitikime su aktore Jūrate Budriūnaite-Kamrazer „Kai žodis pragysta“ vaikai savo eilėraščiams pritaikė muziką, kūrė spektaklį ir turėjo progą išgirsti kaip dainuojami jų sukurti eilėraščiai. Renginyje taip pat dalyvavo Šiaulių miesto vaikų muzikinės studijos „Nieko rimto“ dalyviai.

Rudenį, Lietuvos kultūros tarybai skyrus dalinį finansavimą, įgyvendintas dar vienas projektas „Gimtosios žemės piligrimas“. 2014 m. iš Biržų krašto kilusiam poetui Pauliui Dreviniui būtų sukakę 95 metai. Kiek P. Drevinis šiandieną svarbus gimtinėje, kaip saugomas jo atminimas, ką dar mena gimtųjų kraštų senoliai, gimines? Į šiuos klausimus išgirdo atsakymus Viešosios bibliotekos, Pabiržės ir Kirdonių padalinių darbuotojai, bibliotekų lankytojai, draugai, partneriai ir rėmėjai. Dviračių žygis į Daumėnus, Gulbinus, Meldynę, susitikimai su gimtinės žmonėmis dar menančius Poetą, kolegomis, bendraminčiais iš Klaipėdos, giminėmis. Baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo poetas iš Klaipėdos Alfonsas Navickas, giminaičiai V. Drevinskas ir V. Valiukevičienė, su Poetu bendravę biržiečiai O. Gerulienė ir A. Butkevičius vyko Pabiržės pagrindinėje mokykloje

2015 m., gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos, įvykdytas projektas Gimtojoj mano Šiaurės Lietuvoj... Veiklose, kuriant literatūrinį edukacinį filmą Gimtojoj mano šiaurės Lietuvoj..., rengiant literatūrinę-edukacinę kelionę po literatūrines Biržų krašto vietas  bei edukacines pamokas kartu su bibliotekininkais dalyvavo Balticum televizijos Biržų atstovybės darbuotojai Audronė Dambrauskienė ir Domas Grundelė, kraštotyrininkas, pedagogas Algirdas Butkevičius, knygrišystės amatą išmanantis ir jį dirbantis biržietis Algimantas Balaišis, krašto muziejaus Sėla, Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai, rajono kultūros, kaimo bendruomenių žmonės.

Vabalninko miesto padalinyje vykdytos projekto Berniukai ir mergaitės, būkit žmonės – skaitykit veiklos, skirtos kraštiečio fiziko ir rašytojo Gendručio Morkūno gimimo 55-čiui paminėti.  Visą vasarą Vabalninke netradicinėse erdvėse vyko garsiniai skaitymai iš G. Morkūno knygų. Surengtas  susitikimas su G. Morkūno žmona Regina Morkūniene, seserimi Angele Jasiukėniene, žurnaliste ir rašytoja Gintare Adomaityte, poete Ramute Skučaite. Viešnios pasidalino prisiminimais apie Gendrutį Morkūną, o Gintarė Adomaitytė apžvelgė  jo kūrybą, skirtą vaikams ir paaugliams. Finalinis projekto akcentas buvo Šiaulių dramos teatro spektaklis Blusyno pasakojimai, pastatytas pagal to paties pavadinimo Gendručio Morkūno knygą.

Viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyrius vykdė edukacinį projektą Teatro karalystės išdaigos. Jį sudarė keletas veiklų: Kitokiame teatre vaikai susipažino su Stalo teatro įkūrėja Saule Degutyte. Aš – aktorius  veikloje mokėsi reikšti emocijas ir improvizuoti. Teatriuko pamokoje vaikai patys tapo veikėjais, Kūrybinėje stovykloje – dalyvavo aktorinėje treniruotėje ir suprato teatro pasaulį, o Teatro laboratorijoje – kūrė spektaklį.

Iš Lietuvos kultūros tarybos gavus dalinį finansavimą, 2016 m. rugpjūčio mėnesį vykdytas projektas Teigiantis gyvenimą, skirtas kraštiečio rašytojo Balio Sruogos 120-ioms gimimo metinėms paminėti. Idėja kalbėti apie šį didį lietuvių literatūros žmogų jo autentiškoje sodyboje gimė kartu su pačių Sruogų giminės noru atgaivinti Baibokus. Projektą sudarė kelios dalys: Balys didysis, Baibokų kaimo legenda, Balio Sruogos modernizmas. Ketvirtoji renginio dalis Sruogynė gyva persikėlė į rugpjūčio 15 d. Žolinės atlaidus Vabalninke ir Jasiuliškių kapinaičių lankymą, kuriose palaidoti B. Sruogos tėvai ir kiti giminaičiai. Baibokuose nestigo nei žmonių, nei gerų emocijų, nei prasmingų susitikimų ir pokalbių. Prieš pat Žolinę, rašytojo tėviškėje darniai susijungė meniniai, pramoginiai, moksliniai interesai: dviejų parodų atidarymas ir pristatymas, 4 pranešimai apie B. Sruogą ir jo kūrybą, susitikimas su kino režisieriumi Algimantu Puipa, filmo Dievų miškas peržiūra, liaudiškos ir džiazo muzikos koncertai.

2016 m. įgyvendintas dar vienas projektas E.paslaugos arčiau namų. Surengta 13 mokymų  kaimo bendruomenėse. Suburta 15 grupių, apmokyti 77 rajono gyventojai. Kiekviena grupė išklausė 6 valandų kursą pagal temas: Internetas (informacijos paieška, išsaugojimas, www adresų kolekcijos), CV kūrimas, darbo paieška, elektroninės paslaugos (bibliotekų e.paslaugos, e.mokymosi, e.bankininkystė, e.registracija, e.valdžia, e.prekyba), el. paštas, socialiniai tinklai (gmail, facebook, youtube), saugumas internete.

VšĮ 3D Vilnius bendradarbiaudama su Biržų krašto muziejumi Sėla ir Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešąja biblioteka įgyvendino Lietuvos kultūros tarybos remiamą projektą Virtuali ekskursija – Biržų pilis prieš šimtmečius ir šiandien. Jo tikslas – pristatyti gynybinę Biržų tvirtovę, jos istoriją ir šiandienines funkcijas kuo platesnei auditorijai ir specialiųjų poreikių turintiems žmonėms. Šiam tikslui pasiekti buvo pasitelktos šiuolaikinės technologijos, kurių pagalba buvo sukurta virtuali ekskursija po tvirtovės teritoriją ir buvusias pilies menes, kuriose dabar veikia Biržų krašto muziejus ir Viešoji biblioteka. Virtuali ekskursija suteikia galimybę nemokamai aplankyti Biržų tvirtovę, o kartu ir Biržų krašto muziejų Sėla, užeiti į Viešąją biblioteką Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, taip pat judėjimo negalią turintiems žmonėms ar toliau keliauti jau nebeturintiems galimybių senjorams.

Juostaviečių padalinyje kartu su partneriais Pačeriaukštės ir Pasvaliečių padalinių darbuotojais ir jų bendruomenėmis įgyvendintas Lietuvos Respublikos Kultūros tarybos finansuotas Skaitymo skatinimo iniciatyvos projektas 5 dienų smalsučių stovyklėlė Augu su knyga. Stovyklėlėje dalyvavo dvidešimt trys 3–12 metų amžiaus vaikai. Smagus buvo abėcėlės pakartojimas su grupe Biplan. Šiltas, malonus atlikėjų bendravimas ir dainos kartu su jais scenoje visiems vaikams paliko neišdildomą įspūdį ir, galbūt, galimybę patirti tai tik kartą gyvenime... Vyko susitikimai su knygų personažais Pepe, Karlsonu, Frekenbok, Muminuku, aplankyta kūrybinė studija Knygų šalis, kurioje bendrauta su dailininkėmis Sigute Chlebinskaite, Rūta Mozūraite, Kamile Krasauskaite ir fotografe Renata Česnavičiene, Lėlių kūrybinėje laboratorijoje su lėlininke Sigute Kiaulėniene pasigamintos lėles. Aplankytas Lietuvos avių asociacijos specialistės ūkininkės Kristinos Milišiūnienės ūkis ir patirta dar daug kitų įsimintinų dalykų.

Parengtas ir įgyvendintas LKT finansuotas edukacinių renginių ciklas Teatro karalystės išdaigos mažyliams, kuriame dalyvavo rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų priešmokyklinių grupių vaikai. Projekto tikslas – per meninę raišką puoselėti vaikų pažinimo procesus, paskatinti jų meninį ir kūrybinį augimą, prisidėti prie platesnio asmenybės ugdymo. Projekto dalyviai iš arti pamatė, koks įdomus teatro pasaulis, patys tapo kūrybos proceso dalyviais. Kauno valstybinis lėlių teatras vaikams atvėrė pasakų dirbtuvėlės duris, kur jie sužinojo kaip pasaka virsta spektakliu: nuo scenarijaus, personažų, scenografijos ir muzikos kūrimo iki teatro scenos. Vaikai susipažino su unikalaus scenos meno – lėlių teatro subtilybėmis, dalyvavo lėlių parodos pristatyme. Lėlių parodą biržiečiai ir miesto svečiai visą mėnesį galėjo lankyti nemokamai. Rašytojo, dailininko Pauliaus Juodišiaus vadovaujami projekto dalyviai aktyviai įsitraukė į pasakiškų personažų, jų nuotykių kūrimą, gaminosi muzikos instrumentus ir kūrė muziką bei daineles. Labaiteatro organizuotame koncerte-žaidime vaikai tapo kelionės aplink pasaulį dalyviais, patyrė įvairių nuotykių, susipažino su skirtingų kultūrų žmonėmis, išmoko dainų ir žaidimų. Visų renginių metų vaikai turėjo galimybę pažinti teatrą kaip žaidimą, atskleisti savo pačių kūrybiškumą, fantaziją, originalų mąstymą. Taip pat išsiplėtė vaikų supratimas apie tai, kas yra biblioteka ir kokias galimybes ji teikia.

Bibliotekos pažangai 2

Paskelbta: Antradienis, 24 Kovas 2015

 Šis projektas finansuojamas iš Bilo ir Melindos Geitsų fondo (Bill & Melinda Gates Foundation) bei Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos startavo 2013 metų gruodžio mėnesį. Jo šūkis Su biblioteka prasideda atradimai, o pagrindinis tikslas – sustiprinti Lietuvos bibliotekų gebėjimus tenkinti besivystančios bendruomenės poreikius ir įtvirtinti bibliotekas kaip tvarias bendruomenines institucijas, galinčias pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.

2014 metais projekto organizuotuose mokymuose: esamų ir naujų paslaugų plėtros projektų rengimas, jų įgyvendinimas ir valdymas, vartotojų analizė, inovacijų kūrimas, atstovavimas ir viešinimas Šiauliuose, Kaune, Molėtuose, Klaipėdoje dalyvavo 5 Viešosios bibliotekos specialistai.

Prisijungta prie projekto iniciatyvos Atrask vaikystės biblioteką. Iniciatyvos metu savo vaikystės – Biržų viešosios bibliotekos globėjais pakviesti ir sutiko būti kraštiečiai: aktorė Dalia Mikoliūnaitė, stipriausias pasaulio žmogus, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis Žydrūnas Savickas, socialinių mokslų daktaras Vincas Grigas.

2014 m. pabaigoje įvyko pirmasis Viešosios bibliotekos darbuotojų susitikimas su Žydrūnu Savicku. 2015 m. pabaigoje Ž. Savickas apsilankė Viešojoje bibliotekoje kartu su LRT televizijos Kelias į namus kūrybine grupe, susitiko su bibliotekos vadovais, Knygų kalėdoms dovanojo knygų.  Balandžio mėnesį į Viešąją biblioteką su visa Teatriuko aktorių grupe svečiavosi globėja aktorė Dalia Mikoliūnaitė. Jaunieji biržiečiai gavo dovanų smagų koncertą Vaikų kambarys pagal Violetos Palčinskaitės eiles, kompaktinių plokštelių su Teatriuko programomis.  Birželio mėnesį į Biržus kartu su kolegomis iš Vilniaus universiteto, atvyko bibliotekos globėjas kraštietis dr. Vincas Grigas. Viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija Biržų krašto praeitis VU bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose bei parodos Lietuva Vilniaus universiteto bibliotekoje, skirtos Etnografinių regionų metams, pristatymas. Svečiai: Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė, Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė ir šio skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas, Retų spaudinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė, Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas dr. Vincas Grigas ir Biržų krašto muziejaus Sėla direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė konferencijoje perskaitė 5 pranešimus.

2015 m. kovo mėnesį Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojai šiam projektui parengė ir pateikė paraišką Kaimas kine, kinas kaime. Skirtas dalinis projekto finansavimas ir rajono bibliotekininkai Viešojoje bibliotekoje įkurs naują trumpametražių filmų kūrimo ir demonstravimo laboratoriją. Gegužę šis projektas pristatytas visuomenei, atlikta projekto dalyvių anketinė apklausa, pildomas projekto veiklų žemėlapis. Mokymams ir kūrybinėms dirbtuvėms suburta profesionalų komanda lapkričio mėnesį surengė kino kūrimo ir prodiusavimo mokymus jaunimui. Projekto veiklose dalyvaujantis 6-ių rajono bendruomenių jaunimas – 68 jauni žmonės bei projekto vykdytojai mokėsi rengti scenarijus, fotografuoti, filmuoti, imti interviu, rinkti dokumentinę medžiagą, ją sisteminti. Šių dalykų mokė kino režisierius Justinas Krisiūnas, kino prodiuserė Lina Murinaitė, Balticum televizijos Biržų atstovybės regiono programų vyr. redaktorė Audronė Dambrauskienė, žurnalistė Biržiečių žodžio vyr. redaktorė Janina Bagdonienė. Dalyviai turėjo išskirtinę galimybę pamatyti ką tik kino teatruose pasirodžiusį filmą Dėdė, Rokas ir Nida bei jį aptarti su filmo kūrėjais. Mokymuose jaunimas išmoko režisūros, prodiusavimo, filmavimo, montavimo ir žurnalistikos pagrindų, kurie bus reikalingi dalyvaujant tolesnėse projekto veiklose.

 2016 metais sėkmingai įgyvendintas projektas Kaimas kine, kinas kaime. Jaunimo užimtumui skirto projekto tikslas – per kino kūrimą ir demonstravimą aktyvinti jaunimo laisvalaikį, mažinti polinkį į neigiamas veikas, skatinti bendruomeniškumą – pasiektas. Viena iš projekto veiklų  – geriausiai sukurto filmo konkursas. Pirmą pusmetį jaunimas būrėsi į kūrybines dirbtuves, kuriose turėjo galimybę įgyvendinti savo idėjas: rašyti scenarijus, savarankiškai filmuoti ir kūrti trumpametražius filmukus. Jaunimui tai buvo puiki kino kūrimo patirtis, proga paįvairinti savo laisvalaikį ir galimybė savarankiškai naudotis projekto metu įsigytais ištekliais. Rugsėjo mėnesį įvyko konkursinių filmų peržiūra ir vertinimo komisijos posėdis. Atsižvelgdama į vertinimo kriterijus, komisija išrinko tris geriausius jaunimo sukurtus filmus. Tą patį mėnesį prasidėjo filmų pristatymai juos kūrusiose bendruomenėse. Žiūrovai rinko labiausiai patikusį filmą. Spalio 1 d. visi filmukai buvo pristatyti Biržų miesto bendruomenei. Kartu su filmais po rajoną keliavo ir fotografijų paroda Akimirkos iš projekto veiklų. Baigiamojo renginio metu buvo įvertintos ir apdovanotos visos kūrybinės grupės, paskelbti nugalėtojai.

 

 

Kultūros rėmimo fondo projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

 
2006 m. kartu su istorijos ir kultūros žurnalo „Žiemgala“ leidykla vykdytas projektas, gautas finansavimas leidinio „Jonas ir Martynas Yčai. Bibliografija“ išleidimui.

2007 m. Kultūros rėmimo fondas dalinai finansavo „Tarptautinio Poezijos pavasario 2007“ renginius Biržuose.

2008 m. gautas finansavimas eilėraščių apie Biržų kraštą rinkinio „Poezijos sparno paliesti“ išleidimui.
Knygą leidybai rengė viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus darbuotojos Z. Balaišienė,
L. Ramutėnienė ir N. Taujanskienė.

2009 m. fondas dalinai finansavo projektinius renginius „Kai širdimi su tėviške suaugi“, skirtą kraštiečio poeto P. Drevinio 90-osioms gimimo metinėms paminėti gimtuosiuose Gulbinuose ir „Sugrįžimus į gimtinę“. Trumpam į gimtinę  sugrįžti buvo  pakviesti: J. Strielkūnas, J. Baranova, A. Kaziliūnaitė, V. Garastas, G. Kakaras, V. Gasiliūnas.

2010 m. kaip „Sugrįžimų“  tęsinys viešojoje bibliotekoje vykdytas projektas „Laukiami gimtinėje“. Renginiuose dalyvavo I. Korsakaitė, K. Nastopka, J. Budriūnaitė-Kamrazer.

2011 m. tęsiant tradiciją vyko projekto „Gimtinės pakviesti“ susitikimai su kraštiečiais A. Karosaite, J. Juškaite-Antanaitiene, V. Striužu, o „Kaimyniškuose pašnekesiuose Biržų pilyje“ dalyvavo rašytojai S. Parulskis, M. Karčiauskas ir aktorius H. Savickis.
Jaunieji viešosios bibliotekos lankytojai dalyvavo projekto „Bibliotekos kodas: PAAUGLYSTĖ“ literatūrinių susitikimų cikle su kūrėjais K. Gudonyte, E. Milaševičiūte ir V. Račicku.

2012 m. įvyko trys projekto „Veidu į paauglius“ renginiai–susitikimai su rašytoja, žurnaliste, vaikų literatūros tyrinėtoja G. Adomaityte, aktore, režisiere, rašytoja A. Čeredaite, aktoriumi, teatro pedagogu, dainuojamosios poezijos atlikėju G. Storpirščiu.

 2013 m. gautas dalinis finansavimas projektiniams renginiams „Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis“. Gražūs renginiai vyko Vabalninko miesto padalinyje „Buva laime kėp kepure“ pagal kraštiečio poeto Leonardo Žitkevičiaus kūrybą. Papilio padalinyje pristatyta nauja Jono Alberto Naktinio knyga „Ar do atomanum sanojų kalbų“. Joje sudėti įdomiausi papiliečių tarmiški prisiminimai ir pasakojimai. Nemunėlio Radviliškio ir Pasvaliečių padalinių renginiuose „Palatvės amatų mugė“, „Ir sudėje skanų sūrį“ tarmiškai pristatytas šių vietovių kultūrinis ir kulinarinis paveldas. Viešojoje bibliotekoje įvyko susitikimas su kalbą išmanančiu poetu ir vertėju, pasvalietiška tarme kalbančiu ir rašančiu poetu Vladu Braziūnu. Baigiamajame projekto renginyje „Pravėrs žodže skrynių“ Viešojoje bibliotekoje susirinko visi projekto dalyviai ir, improvizuotai pakartoję savo renginius, džiaugėsi gražia biržietiška, papilietiška, vabalninkietiška, pasvalietiška šnekta.

Projekto „Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ startegijos viešinimas

Paskelbta: Ketvirtadienis, 30 Geg 2013

Gegužės 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko programos Latvija - Lietuva abipus sienos 2007-2013 m. projekto LLIV-253 Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas numatomos strategijos pristatymas.

Skaityti daugiau...

Bibliotekos pažangai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

Projektas įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Užtikrinti jiems galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas bibliotekose.

2005 m. Biržų rajono bibliotekose buvo įsteigti pirmieji 5 viešosios interneto prieigos taškai kaime (VIPT) Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio ir Vabalninko filialuose.
2008 m. vykdytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtros projektas ir VIPT įsteigti dar 16–oje kaimo filialų: Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Parovėjos, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Šukionių ir Užušilių. Modernizuotas Pačeriaukštės kaimo filialo viešojo interneto prieigos taškas.

2009 m. kompiuterizuoti ir viešoji interneto prieiga įrengta Kučgalio. Kvetkų, Pasvaliečių ir Skrebiškių kaimo filialuose. 
2011 m. vieša interneto prieiga įrengta paskutiniame rajone – Kupreliškio filiale, o ją turinčiuose – Vabalninko miesto ir Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio kaimo filialuose išplėsta ir modernizuota.
Iš esmės sustiprinta darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tapo aktyviais bendruomenių skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, žymiai aktyviau ir drąsiau naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis.

jolitaLietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ metu gyventojai anketose įvertino beveik 500 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkusių dvylika bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti 2011 m. pabaigoje Kaune vykusiame renginyje. Pagrindiniai rėmėjų prizai – e. parduotuvės „skaityklė.lt“ elektroninių knygų skaityklės „Pocket Book 902“ – įteikti dviem bibliotekininkėms, už kurias aktyviausiai balsavo Lietuvos bibliotekų lankytojai – tai mūsų rajono Papilio filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolitai Banienei  ir klaipėdietei Jolitai Baltrimienei. Dar 10 bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

2012 m. rajono bibliotekose įdiegta nauja bendravimo programos Communicator versija LYNC. Naudojantis ja, lapkričio mėnesį rajono bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje su projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovais. Šio projekto veikla bibliotekose tęsiama elektroninių vartotojų mokymais  ir teikiamomis konsultacijomis. 
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt