Latvija–Lietuva abipus sienos

Paskelbta: Trečiadienis, 2012 m. balandžio 11 d.


latvija-lietuva-1Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2013–2014 metų programos projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ (LLIV-253 „Establishment of business support library cross-border network/BUSINESS LIBRARY) trukmė 2012–2014 metai. Bendra projektui skirta paramos suma – 829 394,46 EUR. Biržų rajonui skiriama paramos suma – 147 173,34 EUR. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.  Šiuo bendru Bauskės (Latvija), Rundalės (Latvija), Biržų, Pasvalio ir Pakruojo savivaldybių bei Bauskės verslininkų klubo „Bauska 97“ projektu parengtas techninis projektas naujo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos pastato statybai, Viešojoje bibliotekoje įkurtas  informacinis pagalbos verslui centras, sukurtas interneto tiklalapis www.birzaiverslui.lt, atnaujintas knygų, skirtų verslininkams fondas, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus baldai ir kompiuterinė įranga.

 
2012 m. vasario 7 d. Viesytėje (Latvijos Respublika) vyko Latvijos–Lietuvos programos "Latvija-Lietuva abipus sienos 2007-2013 m." projekto "Verslas bibliotekoje"  vadovaujančių partnerių ir projekto partnerių seminaras. Jame dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorius Vygantas Muralis, Biržų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Jurga Bagamolovienė ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Valuntienė.

Spalio 21-24 dienomis Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius V. Muralis, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja A. Jakubelskienė, Informacijos skyriaus bibliotekininkė L. Ramutėnienė ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė J. Bagamolovienė kartu su kolegomis iš Pasvalio, Pakruojo, Bauskės ir Rundalės (Latvija) vyko į Helsinkio, Hamenlinos ir Espo (Suomija) bibliotekas susipažinti su bibliotekų gyventojams ir verslininkams teikiamomis paslaugomis.
Vizito metu aplankytos penkios Helsinkio, Hamenlinos ir Espo bibliotekos, įsikūrusios šalia daugiausia lankytojų turinčių vietų – didelių prekybos centrų (Espo), geležinkelio, tramvajų stoties, pašto (Helsinkyje). Pirmiausia į akis krinta vientisos, be griežtų suskirstymų į skyrius, bibliotekų erdvės, atsiveriančios vos įžengus pro duris. Jos lentynomis suskirstytos į mažas jaukias, patogias saleles lankytojams. Visi baldai mobilūs, tad patalpas lengva pritaikyti įvairioms veikloms. Bibliotekos dirba iki 20 valandos bei šeštadieniais, sekmadieniais. Nutolusias Hemenlinos vietoves lanko specialūs autobusai - dvi šiuolaikiškai įrengtos mobilios bibliotekos. Visose bibliotekose stebėtinai daug lankytojų. Juos bibliotekininkai reguliariai apklausia ir visada stengiasi atsižvelgti į anketose nurodomus pageidavimus. Gal todėl apie 80% bibliotekose organizuojamų renginių būna inicijuojami lankytojų. Specialių patalpų renginiams nėra - reikalui esant perstumdomi baldai ir sukuriama erdvė renginiui. Įdomu ir tai, kad lankytojus suomių bibliotekininkai stengiasi pritraukti netradiciniais ir gana dažnai iš pirmo žvilgsnio su bibliotekos veikla visiškai nesusijusiais būdais: galimybe naudotis siuvimo mašina,  šiaurietiško ėjimo lazdų ekspozicija, mezgimui skirta vieta ar galimybe apžiūrėti gyvūnų transportavimo dėžę.
Vaikams skirtos vietos bibliotekose jaukios, žaismingos, spalvingos: lentynos, stalai kėdės pritaikytos mažiesiems, visur pilna žaislų, žaidimų. Mažieji čia netildomi – juokas ir žaidimai pripildo bibliotekas gyvybės, paversdami jas ne tik stalų ir lentynų rinkiniu, bet ir jaukia vieta bendravimui.
Bibliotekose labai populiarūs muzikos skyriai. Espo bibliotekoje yra net speciali relaksacinė įranga, kur lankytojas patogiai atsigulęs gali klausytis muzikos bei mėgautis masažu.
Šiuolaikinės paslaugos teikiamos Helsinkio bibliotekoje Library 10. Gausiai jaunimo ir paauglių lankomoje įstaigoje jaunimas klausosi muzikos, daro įrašus, susikuria vaizdajuostę, skolinasi muzikos instrumentus ir užsisako garso įrašų studiją repeticijai ar sceną koncertui. Čia galima net susiremontuoti savo atsineštą kompiuterį. Pavargusiems nuo triukšmo ar norintiems ramiai dirbti yra įrengtos specialios garsą izoliuojančios kėdės, o norintiems laisvai šnekėtis mobiliuoju telefonu – speciali garsą nuo aplinkos izoliuojanti kabina (mobiliaisiais telefonais bendrose bibliotekų erdvėse naudotis neleidžiama). Lankytojus maloniai nuteikia ir jaunas kolektyvas – darbuotojų amžiaus vidurkis 35 metai. Beje, teko pastebėti, kad Suomijos bibliotekose labai daug darbuotojų vyrų.
Bibliotekose ieškoma įvairiausių naujų darbo metodų. Vienoje bibliotekoje projekto dalyvių grupei buvo pristatytas Europos Sąjungos fondų finansuojamas unikalus projektas – bibliotekos patalpose įrengta vieta, kur pristatomos paprastiems gyventojams prieinamos ir naudingos inovacijos. Bibliotekos lankytojai testuoja parodoje pristatomus  įrenginius, juos vertina ir jei susidomi galimybe įsigyti patikusius įrenginius, įtaisus ar kompiuterines programas, tiesiai iš bibliotekos darbuotojo gauna visą informaciją apie jo gamintoją ir pardavėją. Visiems pradedantiems verslininkams ar išradėjams tokios laboratorijos durys visada atviros. Su aplinkosauga ir socialinių poreikių tenkinimu susijusias prekes, paslaugas ar išradimus čia lankytojų teismui bibliotekininkai pateikia nemokamai.
Mažesnės, modernių inovacijų testavimo laboratorijų neturinčios bibliotekos teikia paprastesnes, bet irgi labai naudingas paslaugas gyventojams. Viena tokių – maloni ir veiksminga terapija vaikams, turintiems skaitymo sutrikimų „Skaitau savo šuniui“, padedanti mažiesiems įveikti baimę ir įgauti pasitikėjimo savimi, matant patiklias ir palaikančias gauruoto mokytojo akis. Lankytojų akiračiui plėsti ir pažinimo norui skatinti rengiamas įvairios, net ir labai netikėtos tematikos parodos:   pvz. įrankių paroda.
Projekto dalyvių grupė, aplankiusi Suomijos bibliotekas įsitikino, kad bibliotekos Suomijoje labai populiarios. Kitaip ir negali būti - atviros, patrauklios, prieinamos visiems: besimokantiems, senjorams, verslininkams, jaunimui, vaikams, netradicinių darbo metodų nebijančios dinamiškos bibliotekos traukia lankytojus. Lieka tikėtis, kad lietuviškos bibliotekos taip pat virs saugiomis, jaunatviškomis ir „gyvomis“ vietomis visų amžiaus ir interesų grupių gyventojų bendravimui.

2013 m. gegužės 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko programos „Latvija-Lietuva abipus sienos 2007-2013 m.“ projekto „Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ numatomos strategijos pristatymas. Jo dalyviai susipažino su numatomos 5-7 metų projekto perspektyvos gairėmis. Išsamią medžiagą apie abiejų kaimyninių šalių ekonominę, demografinę, socialinę situaciją artimiausiu metu ir bibliotekų galimybes parengė ir pristatė Latvijos strateginių tyrimų biuro atstovė Iveta Baltina. Susitikime kartu su Biržų rajono savivaldybės ir Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos atstovais dalyvavo Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidentė Vilma Strelcovienė, viešosios įstaigos Versli Lietuva atstovė Neringa Trinskienė ir verslininkas Egidijus Saldys.

Spalio 24 d. Biržų rajono savivaldybėje UAB „Panevėžio miestprojektas“ pristatė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos naujų statinių komplekso projektą. Jo vadovas R. Stripaitis, projekro darbų vadovas A. Narkevičius, architektė - I. Kovaliovienė. Tai vienas „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos“ projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ uždavinių - parengti techninį projektą naujos bibliotekos pastatų statybai Kęstučio gatvėje esančiuose žemės sklypuose Nr. 19, 21, 23.

i80j7l57341

i0n5k957351

Bibliotekos kompleksą sudarytų trys tarpusavyje sujungti dviejų aukštų statiniai su rūsiu. Šalia komplekso numatyta įrengti žaliąją zoną, automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti šalia esančius šaligatvius. Į biblioteką liftu galės patekti neįgalūs vartotojai ir lankytojai. Bendras bibliotekos statinių plotas – 1639 m2. Rūsio bendras plotas – 388 m2. Jame numatoma įrengti inventoriaus sandėlį, jo remonto dirbtuves, dokumentų saugyklą, archyvą, ūkio dalies, dailininko., kompiuterių specialisto ir knygrišio darbo vietas. Pirmajame 606 m2 aukšte architektai suprojektavo Vaikų aptarnavimo ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių, žaidimų, repeticijų ir kavinės patalpas. Jame bus rūbinė, elektroniniai varteliai fiksuojantys lankytojų srautą, erdvė ir garažas. Antrajame aukšte, kurio bendras plotas - 645 m2 suprojektuota renginių salė, Informacijos, Dokumentų komplektavimo skyrių, administracijos patalpos. Projektuotojai siūlo bibliotekos pastatų kompleksui pasirinkti šilumos šaltinį – vietinę katilinę kūrenamą gamtinėmis dujomis. Šis pristatymas - pirminis, todėl jo metu buvo pateikta pastabų,  svarstyti kiti svarbūs architektūriniai ir techniniai klausimai.
Idėją statyti naują biblioteką Kęstučio gatvėje sustabdė geologų išvados. Dėl ten rastų požeminių karstinių tuštumų atsisakyta šios statybos, nes smarkiai išaugtų statybos kaštai. Iškilus grėsmei prarasti finansavimą, parengtas kitas sprendimas. 

2014 m. liepos mėnesį pateiktas naujas architekto A. Šeiboko, atstovaujančio UAB Archihalė“ projektinis pasiūlymas, sulaukęs nemažai diskusijų. Numatyta kita bibliotekos statinio vieta – J. Radvilos ir J. Bielinio gatvių sankirta.  Pasirinkta atverstos knygos formą primenanti pastato konstrukcija su klinkerine stogo danga. Pastatas įsilietų į sklype susiformavusį parkelį. Perregima pastato forma biblioteka atsivertų į gamtą ir miestą.
Pirmame aukšte suprojektuotas holas su kavinuke, konferencijų salė su pagalbinėmis patalpomis,  rūbinė, Informacijos skyrius, administracinės patalpos, sanitariniai mazgai. Antrame aukšte – suaugusių skaitytojų ir skaitytojų vaikų aptarnavimo skyriai, interneto skaitykla, administracijos patalpos.

 biblioteka4

Rugsėjo 9 d. grupė Biržų rajono savivaldybės ir Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojų lankėsi pas projekto partnerius Latvijoje. Biržiečiai kartu su partneriais iš Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešųjų bibliotekų aplankė Latvijos Bauskės rajono Brunavos, Grenstalės, Ceraukstės, Ritausmu, Codes bibliotekas, kur susipažino su projekto metu parengtomis ir įgyvendinamomis veiklomis. Visose minėtose bibliotekose įrengti „Verslo bibliotekos“ kampeliai su kompiuterinėmis darbo vietomis ir prezentacijoms skirta įranga. Puikiai suremontuotose bibliotekose įrengtos šioulaikiškos šildymo sistemos, atnaujinti baldai, verslo literatūra. Bibliotekų darbuotojai pateikė informatyvias prezentacijas apie savo veiklą, renginius, mokymus. Išvykos aptarimas ir latvių kulinarinio paveldo pristatymas vyko ūkininko sodyboje.
Rugsėjo 10 dieną partneriai iš Bauskės ir Rundalės rajonų lankėsi Biržų, Pasvalio ir Pakruojo viešosiose bibliotekose, kur taip pat susipažino su šio projekto vykdoma veikla.

Rugsėjo 25–26 dienomis projekto dalyviai iš Latvijos ir Lietuvos lankėsi Alytaus, Birštono ir Druskininkų viešosiose bibliotekose, kur dalinosi gerąja darbo parirtimi. Birštono bibliotekoje dalyvavo seminare „Biblioterapijos ir meno terapijos taikymas Birštono VŠĮ „Tulpės“ sanatorijoje bei miesto bibliotekoje“. Apie šios veiklos praktiką, galymybes ir naudą pranešimus perskaitė bibliotekininkė S. Puskunigienė ir psichologė B. Gelumbauskienė. Alytaus bibliotekoje, įsikūrusioje daugiabučio namo pirmame aukšte plačiai vystoma kraštotyros veikla, įkurtas Jurgio Kunčino muziejus, vieno iš miesto padalinių veikla pritaikyta žmonėms su negalia. Išskirtinai šiuolaikiško ir modernaus dizaino Druskininkų viešoji biblioteka  įsikūrusi renovuotame pastate. Su Druskininkų miesto plėtra 2000–2013 metais supažindino Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Taip pat aplankytas Jaunimo užimtumo centras.

Spalio 15 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamoji konferencija, skirta projekto įgyvendinimo eigos, rezultatų, įgytos patirties, išmoktų pamokų ir ateities planų aptarimui, kurioje dalyvavo visi projekto partneriai.
„Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 metų programą“ pristatė Jungtinio techninio sekretoriato projektų vadovė Inga Jekobsone. Apie iššūkius, patirtį, rezultatus kalbėjo vadovaujančio projekto partnerio Bauskės rajono savivaldybės atstovė Mara Delina-Kalnina. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė konferencijos dalyvius supažindino su Verslo biblioteka Biržuose ir pristatė naujojo bibliotekos pastato projektą. Kiti konferencijos dalyviai iš Rundalės, Pasvalio, Pakruojo, Bauskės kalbėjo apie projekto strategiją ir verslo bibliotekų kūrimo perspektyvas, diskutavo apie galimybę pratęsti veiklas rengiant naują bendrą paraišką kitame programos etape.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt