Bibliotekos pažangai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

Projektas įgyvendinamas pagal tarptautinį trišalį susitarimą tarp Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos ir Bilo ir Melindos Geitsų fondo ir pasirašytas 2007 m. lapkričio 15 d.
Projekto tikslas – stiprinant ir panaudojant viešųjų bibliotekų pajėgumus, pasiekti, kad Lietuvos gyventojai žymiai geriau naudotųsi informacinių technologijų galimybėmis. Užtikrinti jiems galimybę nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu, mokytis bei gauti reikalingas konsultacijas bibliotekose.

2005 m. Biržų rajono bibliotekose buvo įsteigti pirmieji 5 viešosios interneto prieigos taškai kaime (VIPT) Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio ir Vabalninko filialuose.
2008 m. vykdytas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Vidaus reikalų ministerijos viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtros projektas ir VIPT įsteigti dar 16–oje kaimo filialų: Ančiškių, Anglininkų, Germaniškio, Juostaviečių, Kirdonių, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Obelaukių, Parovėjos, Pučiakalnės, Ramongalių, Rinkuškių, Šukionių ir Užušilių. Modernizuotas Pačeriaukštės kaimo filialo viešojo interneto prieigos taškas.

2009 m. kompiuterizuoti ir viešoji interneto prieiga įrengta Kučgalio. Kvetkų, Pasvaliečių ir Skrebiškių kaimo filialuose. 
2011 m. vieša interneto prieiga įrengta paskutiniame rajone – Kupreliškio filiale, o ją turinčiuose – Vabalninko miesto ir Kratiškių, Pabiržės, Pačeriaukštės, Papilio kaimo filialuose išplėsta ir modernizuota.
Iš esmės sustiprinta darbuotojų informacinė kompetencija, bibliotekininkai tapo aktyviais bendruomenių skatintojais bei pagalbininkais, įsisavinant informacinių technologijų galimybes. Gyventojai, ypač vyresnio amžiaus, o taip pat gyvenantys kaime, žymiai aktyviau ir drąsiau naudojasi interneto teikiamomis galimybėmis.

jolitaLietuvos viešosiose bibliotekose vykusių elektroninių rinkimų „Bibliotekininkas – e. mokytojas“ metu gyventojai anketose įvertino beveik 500 bibliotekininkų, aktyviausiai rengusių skaitmeninio raštingumo kursus. Daugiausiai gyventojų balsų surinkusių dvylika bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti 2011 m. pabaigoje Kaune vykusiame renginyje. Pagrindiniai rėmėjų prizai – e. parduotuvės „skaityklė.lt“ elektroninių knygų skaityklės „Pocket Book 902“ – įteikti dviem bibliotekininkėms, už kurias aktyviausiai balsavo Lietuvos bibliotekų lankytojai – tai mūsų rajono Papilio filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolitai Banienei  ir klaipėdietei Jolitai Baltrimienei. Dar 10 bibliotekininkų – e. mokytojų apdovanoti paskatinamaisiais prizais.

2012 m. rajono bibliotekose įdiegta nauja bendravimo programos Communicator versija LYNC. Naudojantis ja, lapkričio mėnesį rajono bibliotekininkai dalyvavo konferencijoje su projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovais. Šio projekto veikla bibliotekose tęsiama elektroninių vartotojų mokymais  ir teikiamomis konsultacijomis. 
 

Kiti projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

2002 m. liepos mėnesį viešojoje bibliotekoje pristatytas projektas „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“.

2003 m. pagal viešosios bibliotekos ruoštą projektą „Europos Sąjungos informacijos tinklas Lietuvoje“ vyko renginiai Kratiškių ir Kvetkų kaimo filialų bendruomenėms: „Netradicinis smulkus kaimo verslas Europos Sąjungos valstybėse“ ir „Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika Lietuvai“. Pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos ir jos Departamentų specialistai K. Kamsiukaitė ir V. Auksaitis.

2004 m. Švietimo kaitos fondo konkurso „Knygos kaimo bendruomenėms“ knygų paramą gavo Germaniškio, Kvetkų ir Rinkuškių kaimo filialai.

2005 m. Bendruomenių portalo organizuotame „Geriausio straipsnio apie kaimo aktualijas“ konkurse Šukionių kaimo filialo darbuotoja V. Šulnienei už straipsnį „Bendruomenių draugystė“ gavo „Vagos“ leidyklos čekį knygoms įsigyti.

2007 m. vykdytas Švietimo ministerijos pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Seku seku pasakų ...“  

2009 m. Viešosios bibliotekos vaikų aptarnavimo skyriaus ir Juostaviečių, Kratiškių, Kvetkų, Medeikių, Meilūnų, Nausėdžių, Nemunėlio Radviliškio, Parovėjos kaimo filialų jaunieji skaitytojai dalyvo Vaikų socializacijos programų rėmimo projektiniuose renginiuose „Duona mūsų gyvenime“.

2012 m. pagal „Biržų rajono savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategija iki 2013 m.“ programos projektą “Kultūrinio gyvenimo raida kaime“ Meilūnų padalinio vyresnioji bibliotekininkė Sandra Bieliauskienė kartu su kultūros darbuotojais parengė paraišką ir gavo dalinį finansavimą kraštiečių šventei „Kur gimėm, kur augom“ bei išvykai „Rajono literatūriniais keliais“.

2013 m. pagal Kratiškių ir Meilūnų padalinių darbuotojų parengtas paraiškas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai gautas finansavimas renginiams „Gyvenk sveikai ir laimingai“ ir „Mūsų sveikata – mūsų pačių rankose“. Pagal šiai programai parengtas paraiškas 2014 m. taip pat gautas finansavimas minėtų padalinių renginiams „Gyvenimas be tablečių“ ir „Svečiuose pas bitutes“.

2015 m. Viešosios bibliotekos Informacijos skyriuje parengtas projektas Europos diena Biržuose. Projektą finansavo Europos komisijos atstovybė Lietuvoje. Veikloms skirta 1 000 eurų. Jas vykdė Informacijos, Skaitytojų aptarnavimo ir Vaikų aptarnavimo skyrių darbuotojai. Gegužės 5 d. vyko pirmasis ciklo renginys Tolimi kraštai – artimi gyvenimai – susitikimas su žurnalistu, laidų vedėju, keliautoju Vytaru Radzevičiumi. Informacijos skyriaus vedėja Laima Ramutėnienė supažindino su vystomojo bendradarbiavimo metų tikslais, prioritetais, pristatė Europos dienos paminėjimo veiklas Biržuose. Gegužės 6 d. vyko renginys Atradimai – mūsų visų ateitis! Buvo demonstruojamas sferinis kinas. Mobiliame kino kupole išgaunamas 360 laipsnių apžvalgos plotas – yra šiuolaikinė naujovė. Septyniuose kino seansuose apsilankė 180 žiūrovų, kurie stebėjo įspūdingą filmą apie gyvybės atsiradimą žemėje – didįjį sprogimą. Surengta viktorina Atradimai Europoje. Gegužės 7 d. vyko trečiasis ciklo renginys Ateities Biržai – ateities Europa! J. Janonio aikštėje mažieji biržiečiai iš atskirų piešinių kūrė ateities Biržų paveikslą.

2016 m. parengto projekto Europos diena Biržuose tema – klimato kaita. Renginiai prasidėjo A. Dauguviečio parke pasodinta pušaite – tuo prisidėjome  prie gražesnės ir sveikesnės aplinkos kūrimo. Klimato kaita gali turėti skaudžių padarinių, todėl reikalingos prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės. Pranešimą Iš kur atsiranda orų prognozės padarė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Meteorologinių prognozių skyriaus vyresnioji sinoptikė dr. Judita Liukaitytė. Manoma, kad klimato kaitos pokyčiai nesiliaus ir ekstremalūs reiškiniai, sukeliantys pavojus, potvynius ir sausras, bus vis dažnesni ir smarkesni. Apie Klimato kaitą Lietuvoje ir Europoje kalbėjo dr. Donatas Valiukas, Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Klimatologijos skyriaus vedėjas. Kokiais būdais gamta rodo apie klimato pokyčius supažindino dr. Bronius Šablevičius, Aukštaitijos nacionalinio ir Labanoro regioninio parkų direkcijos gamtos skyriaus vyr. specialistas. Europos dienos renginius vainikavo režisieriaus, dainų autoriaus ir atlikėjo Vytauto V. Landsbergio koncertas. Projekto renginiuose apsilankė 284 lankytojai.

Skaitymo skatinimo projektai

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1200 patvirtino „Skaitymo skatinimo programą“, kuri buvo įgyvendinama 2006–2011 metais. Programos vykdytojai – Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos. Ją įgyvendino Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Programos paskirtis buvo skatinti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių gyventojus daugiau skaityti, gerinti skaitymo įgūdžius, kelti skaitymo prestižą visuomenėje.

2008 m. dalinis finansavimas gautas dviems biržiečių bibliotekininkų parengtiems skaitymo skatinimo projektams:
„Baltosios naktys Radvilų pilyje“ buvo vykdomas viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriuje, o literatūrinė kelionė
„Paslėpta knyga“ – Kratiškių kaimo filiale.

2009 m. dalinis finansavimas gautas dar dviems renginiams – „Viešiesiems skaitymams netradicinėse erdvėse“ ir „Tamsiosios rudens naktys Radvilų pilyje“.

2012 m. pagal šios programos projektą gautas finansavimas rudeninei knygų mugei „Radvilų pilyje naujai prabyla knygos“.

 

Visuomenės informacinis aprūpinimas

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos Visuomenės informacinis aprūpinimas pagrindinis tikslas – aprūpinti visuomenę informacija, užtikrinant kokybišką bibliotekų fondų komplektavimą spausdintais ir elektroniniais dokumentais.
Šios programos lėšos savivaldybių viešosioms bibliotekoms skiriamos naujiems neperiodiniams dokumentams įsigyti, pirmenybę teikiant originaliajai vaikų ir klasikinei literatūrai bei informaciniams leidiniams.
Pagrindinis lėšų paskirstymo savivaldybių viešosioms bibliotekoms kriterijus yra gyventojų skaičius savivaldybėje. Vienam gyventojui skiriamų lėšų vidurkis gaunamas padalijus savivaldybių bibliotekoms dokumentams įsigyti numatytas lėšas iš gyventojų skaičiaus (pagal naujausius Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis).
Lėšų skyrimas įforminamas kultūros ministro įsakymu bei ministerijos ir vykdytojų sudaroma sutartimi. Už panaudotas valstybės biudžeto lėšas atsiskaitoma ministerijai pagal sutartyje nurodytas sąlygas.
Pagal programos Visuomenės informacinis aprūpinimas priemonę Vykdyti bibliotekų renovacijos ir modernizavimo programą, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka 1998 m., 2001 m. ir 2004 m. gavo  naujus kompiuterius. 2008 m. pagal Kultūros ministerijos vykdomą valstybės investicijų programą  Bibliotekų kompiuterizavimas viešojoje bibliotekoje gauta 19 naujų kompiuterių.

Latvija–Lietuva abipus sienos

Paskelbta: Trečiadienis, 11 Balandis 2012


latvija-lietuva-1Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimo per sieną 2013–2014 metų programos projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ (LLIV-253 „Establishment of business support library cross-border network/BUSINESS LIBRARY) trukmė 2012–2014 metai. Bendra projektui skirta paramos suma – 829 394,46 EUR. Biržų rajonui skiriama paramos suma – 147 173,34 EUR. Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.  Šiuo bendru Bauskės (Latvija), Rundalės (Latvija), Biržų, Pasvalio ir Pakruojo savivaldybių bei Bauskės verslininkų klubo „Bauska 97“ projektu parengtas techninis projektas naujo Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos pastato statybai, Viešojoje bibliotekoje įkurtas  informacinis pagalbos verslui centras, sukurtas interneto tiklalapis www.birzaiverslui.lt, atnaujintas knygų, skirtų verslininkams fondas, Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus baldai ir kompiuterinė įranga.

 
2012 m. vasario 7 d. Viesytėje (Latvijos Respublika) vyko Latvijos–Lietuvos programos "Latvija-Lietuva abipus sienos 2007-2013 m." projekto "Verslas bibliotekoje"  vadovaujančių partnerių ir projekto partnerių seminaras. Jame dalyvavo Viešosios bibliotekos direktorius Vygantas Muralis, Biržų rajono savivaldybės viešųjų ryšių specialistė Jurga Bagamolovienė ir Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė Vaida Valuntienė.

Spalio 21-24 dienomis Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius V. Muralis, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja A. Jakubelskienė, Informacijos skyriaus bibliotekininkė L. Ramutėnienė ir Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė J. Bagamolovienė kartu su kolegomis iš Pasvalio, Pakruojo, Bauskės ir Rundalės (Latvija) vyko į Helsinkio, Hamenlinos ir Espo (Suomija) bibliotekas susipažinti su bibliotekų gyventojams ir verslininkams teikiamomis paslaugomis.
Vizito metu aplankytos penkios Helsinkio, Hamenlinos ir Espo bibliotekos, įsikūrusios šalia daugiausia lankytojų turinčių vietų – didelių prekybos centrų (Espo), geležinkelio, tramvajų stoties, pašto (Helsinkyje). Pirmiausia į akis krinta vientisos, be griežtų suskirstymų į skyrius, bibliotekų erdvės, atsiveriančios vos įžengus pro duris. Jos lentynomis suskirstytos į mažas jaukias, patogias saleles lankytojams. Visi baldai mobilūs, tad patalpas lengva pritaikyti įvairioms veikloms. Bibliotekos dirba iki 20 valandos bei šeštadieniais, sekmadieniais. Nutolusias Hemenlinos vietoves lanko specialūs autobusai - dvi šiuolaikiškai įrengtos mobilios bibliotekos. Visose bibliotekose stebėtinai daug lankytojų. Juos bibliotekininkai reguliariai apklausia ir visada stengiasi atsižvelgti į anketose nurodomus pageidavimus. Gal todėl apie 80% bibliotekose organizuojamų renginių būna inicijuojami lankytojų. Specialių patalpų renginiams nėra - reikalui esant perstumdomi baldai ir sukuriama erdvė renginiui. Įdomu ir tai, kad lankytojus suomių bibliotekininkai stengiasi pritraukti netradiciniais ir gana dažnai iš pirmo žvilgsnio su bibliotekos veikla visiškai nesusijusiais būdais: galimybe naudotis siuvimo mašina,  šiaurietiško ėjimo lazdų ekspozicija, mezgimui skirta vieta ar galimybe apžiūrėti gyvūnų transportavimo dėžę.
Vaikams skirtos vietos bibliotekose jaukios, žaismingos, spalvingos: lentynos, stalai kėdės pritaikytos mažiesiems, visur pilna žaislų, žaidimų. Mažieji čia netildomi – juokas ir žaidimai pripildo bibliotekas gyvybės, paversdami jas ne tik stalų ir lentynų rinkiniu, bet ir jaukia vieta bendravimui.
Bibliotekose labai populiarūs muzikos skyriai. Espo bibliotekoje yra net speciali relaksacinė įranga, kur lankytojas patogiai atsigulęs gali klausytis muzikos bei mėgautis masažu.
Šiuolaikinės paslaugos teikiamos Helsinkio bibliotekoje Library 10. Gausiai jaunimo ir paauglių lankomoje įstaigoje jaunimas klausosi muzikos, daro įrašus, susikuria vaizdajuostę, skolinasi muzikos instrumentus ir užsisako garso įrašų studiją repeticijai ar sceną koncertui. Čia galima net susiremontuoti savo atsineštą kompiuterį. Pavargusiems nuo triukšmo ar norintiems ramiai dirbti yra įrengtos specialios garsą izoliuojančios kėdės, o norintiems laisvai šnekėtis mobiliuoju telefonu – speciali garsą nuo aplinkos izoliuojanti kabina (mobiliaisiais telefonais bendrose bibliotekų erdvėse naudotis neleidžiama). Lankytojus maloniai nuteikia ir jaunas kolektyvas – darbuotojų amžiaus vidurkis 35 metai. Beje, teko pastebėti, kad Suomijos bibliotekose labai daug darbuotojų vyrų.
Bibliotekose ieškoma įvairiausių naujų darbo metodų. Vienoje bibliotekoje projekto dalyvių grupei buvo pristatytas Europos Sąjungos fondų finansuojamas unikalus projektas – bibliotekos patalpose įrengta vieta, kur pristatomos paprastiems gyventojams prieinamos ir naudingos inovacijos. Bibliotekos lankytojai testuoja parodoje pristatomus  įrenginius, juos vertina ir jei susidomi galimybe įsigyti patikusius įrenginius, įtaisus ar kompiuterines programas, tiesiai iš bibliotekos darbuotojo gauna visą informaciją apie jo gamintoją ir pardavėją. Visiems pradedantiems verslininkams ar išradėjams tokios laboratorijos durys visada atviros. Su aplinkosauga ir socialinių poreikių tenkinimu susijusias prekes, paslaugas ar išradimus čia lankytojų teismui bibliotekininkai pateikia nemokamai.
Mažesnės, modernių inovacijų testavimo laboratorijų neturinčios bibliotekos teikia paprastesnes, bet irgi labai naudingas paslaugas gyventojams. Viena tokių – maloni ir veiksminga terapija vaikams, turintiems skaitymo sutrikimų „Skaitau savo šuniui“, padedanti mažiesiems įveikti baimę ir įgauti pasitikėjimo savimi, matant patiklias ir palaikančias gauruoto mokytojo akis. Lankytojų akiračiui plėsti ir pažinimo norui skatinti rengiamas įvairios, net ir labai netikėtos tematikos parodos:   pvz. įrankių paroda.
Projekto dalyvių grupė, aplankiusi Suomijos bibliotekas įsitikino, kad bibliotekos Suomijoje labai populiarios. Kitaip ir negali būti - atviros, patrauklios, prieinamos visiems: besimokantiems, senjorams, verslininkams, jaunimui, vaikams, netradicinių darbo metodų nebijančios dinamiškos bibliotekos traukia lankytojus. Lieka tikėtis, kad lietuviškos bibliotekos taip pat virs saugiomis, jaunatviškomis ir „gyvomis“ vietomis visų amžiaus ir interesų grupių gyventojų bendravimui.

2013 m. gegužės 28 d. Viešojoje bibliotekoje vyko programos „Latvija-Lietuva abipus sienos 2007-2013 m.“ projekto „Tarptautinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ numatomos strategijos pristatymas. Jo dalyviai susipažino su numatomos 5-7 metų projekto perspektyvos gairėmis. Išsamią medžiagą apie abiejų kaimyninių šalių ekonominę, demografinę, socialinę situaciją artimiausiu metu ir bibliotekų galimybes parengė ir pristatė Latvijos strateginių tyrimų biuro atstovė Iveta Baltina. Susitikime kartu su Biržų rajono savivaldybės ir Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos atstovais dalyvavo Biržų rajono verslininkų asociacijos prezidentė Vilma Strelcovienė, viešosios įstaigos Versli Lietuva atstovė Neringa Trinskienė ir verslininkas Egidijus Saldys.

Spalio 24 d. Biržų rajono savivaldybėje UAB „Panevėžio miestprojektas“ pristatė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos naujų statinių komplekso projektą. Jo vadovas R. Stripaitis, projekro darbų vadovas A. Narkevičius, architektė - I. Kovaliovienė. Tai vienas „Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos“ projekto „Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas“ uždavinių - parengti techninį projektą naujos bibliotekos pastatų statybai Kęstučio gatvėje esančiuose žemės sklypuose Nr. 19, 21, 23.

i80j7l57341

i0n5k957351

Bibliotekos kompleksą sudarytų trys tarpusavyje sujungti dviejų aukštų statiniai su rūsiu. Šalia komplekso numatyta įrengti žaliąją zoną, automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti šalia esančius šaligatvius. Į biblioteką liftu galės patekti neįgalūs vartotojai ir lankytojai. Bendras bibliotekos statinių plotas – 1639 m2. Rūsio bendras plotas – 388 m2. Jame numatoma įrengti inventoriaus sandėlį, jo remonto dirbtuves, dokumentų saugyklą, archyvą, ūkio dalies, dailininko., kompiuterių specialisto ir knygrišio darbo vietas. Pirmajame 606 m2 aukšte architektai suprojektavo Vaikų aptarnavimo ir Skaitytojų aptarnavimo skyrių, žaidimų, repeticijų ir kavinės patalpas. Jame bus rūbinė, elektroniniai varteliai fiksuojantys lankytojų srautą, erdvė ir garažas. Antrajame aukšte, kurio bendras plotas - 645 m2 suprojektuota renginių salė, Informacijos, Dokumentų komplektavimo skyrių, administracijos patalpos. Projektuotojai siūlo bibliotekos pastatų kompleksui pasirinkti šilumos šaltinį – vietinę katilinę kūrenamą gamtinėmis dujomis. Šis pristatymas - pirminis, todėl jo metu buvo pateikta pastabų,  svarstyti kiti svarbūs architektūriniai ir techniniai klausimai.
Idėją statyti naują biblioteką Kęstučio gatvėje sustabdė geologų išvados. Dėl ten rastų požeminių karstinių tuštumų atsisakyta šios statybos, nes smarkiai išaugtų statybos kaštai. Iškilus grėsmei prarasti finansavimą, parengtas kitas sprendimas. 

2014 m. liepos mėnesį pateiktas naujas architekto A. Šeiboko, atstovaujančio UAB Archihalė“ projektinis pasiūlymas, sulaukęs nemažai diskusijų. Numatyta kita bibliotekos statinio vieta – J. Radvilos ir J. Bielinio gatvių sankirta.  Pasirinkta atverstos knygos formą primenanti pastato konstrukcija su klinkerine stogo danga. Pastatas įsilietų į sklype susiformavusį parkelį. Perregima pastato forma biblioteka atsivertų į gamtą ir miestą.
Pirmame aukšte suprojektuotas holas su kavinuke, konferencijų salė su pagalbinėmis patalpomis,  rūbinė, Informacijos skyrius, administracinės patalpos, sanitariniai mazgai. Antrame aukšte – suaugusių skaitytojų ir skaitytojų vaikų aptarnavimo skyriai, interneto skaitykla, administracijos patalpos.

 biblioteka4

Rugsėjo 9 d. grupė Biržų rajono savivaldybės ir Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos darbuotojų lankėsi pas projekto partnerius Latvijoje. Biržiečiai kartu su partneriais iš Pasvalio rajono savivaldybės Mariaus Katiliškio ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešųjų bibliotekų aplankė Latvijos Bauskės rajono Brunavos, Grenstalės, Ceraukstės, Ritausmu, Codes bibliotekas, kur susipažino su projekto metu parengtomis ir įgyvendinamomis veiklomis. Visose minėtose bibliotekose įrengti „Verslo bibliotekos“ kampeliai su kompiuterinėmis darbo vietomis ir prezentacijoms skirta įranga. Puikiai suremontuotose bibliotekose įrengtos šioulaikiškos šildymo sistemos, atnaujinti baldai, verslo literatūra. Bibliotekų darbuotojai pateikė informatyvias prezentacijas apie savo veiklą, renginius, mokymus. Išvykos aptarimas ir latvių kulinarinio paveldo pristatymas vyko ūkininko sodyboje.
Rugsėjo 10 dieną partneriai iš Bauskės ir Rundalės rajonų lankėsi Biržų, Pasvalio ir Pakruojo viešosiose bibliotekose, kur taip pat susipažino su šio projekto vykdoma veikla.

Rugsėjo 25–26 dienomis projekto dalyviai iš Latvijos ir Lietuvos lankėsi Alytaus, Birštono ir Druskininkų viešosiose bibliotekose, kur dalinosi gerąja darbo parirtimi. Birštono bibliotekoje dalyvavo seminare „Biblioterapijos ir meno terapijos taikymas Birštono VŠĮ „Tulpės“ sanatorijoje bei miesto bibliotekoje“. Apie šios veiklos praktiką, galymybes ir naudą pranešimus perskaitė bibliotekininkė S. Puskunigienė ir psichologė B. Gelumbauskienė. Alytaus bibliotekoje, įsikūrusioje daugiabučio namo pirmame aukšte plačiai vystoma kraštotyros veikla, įkurtas Jurgio Kunčino muziejus, vieno iš miesto padalinių veikla pritaikyta žmonėms su negalia. Išskirtinai šiuolaikiško ir modernaus dizaino Druskininkų viešoji biblioteka  įsikūrusi renovuotame pastate. Su Druskininkų miesto plėtra 2000–2013 metais supažindino Mero pavaduotojas Linas Urmanavičius. Taip pat aplankytas Jaunimo užimtumo centras.

Spalio 15 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko baigiamoji konferencija, skirta projekto įgyvendinimo eigos, rezultatų, įgytos patirties, išmoktų pamokų ir ateities planų aptarimui, kurioje dalyvavo visi projekto partneriai.
„Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 metų programą“ pristatė Jungtinio techninio sekretoriato projektų vadovė Inga Jekobsone. Apie iššūkius, patirtį, rezultatus kalbėjo vadovaujančio projekto partnerio Bauskės rajono savivaldybės atstovė Mara Delina-Kalnina. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė konferencijos dalyvius supažindino su Verslo biblioteka Biržuose ir pristatė naujojo bibliotekos pastato projektą. Kiti konferencijos dalyviai iš Rundalės, Pasvalio, Pakruojo, Bauskės kalbėjo apie projekto strategiją ir verslo bibliotekų kūrimo perspektyvas, diskutavo apie galimybę pratęsti veiklas rengiant naują bendrą paraišką kitame programos etape.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt