Lietuviško žodžio nešėjas

Paskelbta: Trečiadienis, 08 Kovas 2017

2016 m. kovo 15 d. Viešosios bibliotekos darbuotojai surengė konferenciją, skirtą knygnešio Jurgio Bielinio 170-oms gimimo metinėms paminėti. Prieš konferenciją rajono vadovai ir Viešosios bibliotekos darbuotojai knygnešio atminimą pagerbė Suoste, ant Jurgio Bielinio kapo padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakutę. Konferencijoje dalyvavo knygnešystės idėjas branginantys žmonės. Jos dalyvius sveikino Viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė, Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Irutė Varzienė, linkėdamos, kad gyvuotų lietuviška kalba, o knygnešystės tradicijos keliautų iš kartos į kartą. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos darbuotoja Albina Saladūnaitė kalbėjo apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės sąsajas su Jurgiu Bieliniu, kunigas Rimantas Gudelis prisiminė kryžiaus istoriją, prie kurio Katinų kaime, Pasvalio rajone, mirė Jurgis Bielinis. Autentiškas kryžius saugomas Bistrampolio rūmų ansamblio koplyčioje. Pasvalio krašto muziejaus darbuotoja Bronislava Lapinskaitė savo dalykiškame pranešime pristatė Pasvalio krašto knygnešius, kurių veiklai didžiausią įtaką turėjo J. Bielinis. Knygnešio J. Bielinio proanūkės Gražinos Navalinskienės atsiminimus perskaitė bibliotekos pavaduotoja Dina Burbulienė. Apie tai, kaip knygnešio atminimas saugomas jo gimtinėje, pasakojo mokytoja Aldona Vejelienė. Pranešimą Knygnešio žemės biblioteka ir Jurgio Bielinio vardo įprasminimas parengė ir perskaitė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Aušra Jakubelskienė. Parengtą spaudinių parodą Lietuviško žodžio nešėjas konferencijoje pristatė Informacijos skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Taujanskienė. Su Jurgio Bielinio ekspozicija Biržų krašto Sėla muziejuje ir knygnešystės edukacine veikla supažindino šio muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė ir muziejininkė Rima Binkienė. Gražus konferencijos akcentas – padėkos  raštai aktyviausiems bibliotekininkų pagalbininkams, šiandieniniams knygnešiams.

Laiko valdymas

Paskelbta: Trečiadienis, 08 Kovas 2017

Lektorė Sigita Petrovė psichologiniais klausimais padėjo seminaro dalyviams suvokti savo galimybes laiko planavime, praktinėmis užduotimis išgrynino laiko planavimo sampratą. Akcentuota, kad pamatinių tikslų ir kitų prioritetų teisingas sudėliojimas turi įtakos atliekamo darbo kokybei, o naujos patirtys formuoja naujus įgūdžius. Seminaro dalyviai su lektore aptarė būdingas darbų atidėliojimo priežastis, gavo patarimų kaip to išvengti. Bibliotekininkai, naudodami Eizenhauerio dėsnį, mokėsi kokiu santykiu reikia atlikti skubius ir neskubius, svarbius ir nesvarbius darbus. Pasiektas tikslas didina pasitikėjimą savimi, todėl visi atlikti darbai turi teikti ir emocinį pasitenkinimą, – teigė S. Petrovė. Seminaras bibliotekų darbuotojams davė daug praktinės naudos.

Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose

Paskelbta: Antradienis, 05 Balandis 2016

Viešosios bibliotekos globėjo dr. Vinco Grigo iniciatyva birželio 18 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Konferencijoje buvo perskaityti 5 pranešimai: Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė pranešime Vilniaus universiteto bibliotekai – 445 apžvelgė universiteto bibliotekos istoriją, supažindino su šiandieninės, modernios bibliotekos misija, funkcijomis, paslaugomis, vartotojų poreikiais. Pademonstruotas trumpas reprezentacinis filmukas. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas perskaitė pranešimą Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Prelegentas, apžvelgdamas Biržų krašto istoriją nuo XVI a., išmoningai pristatė atvežtos parodos eksponatus, kurie susiję su Biržų krašto šviesuoliais Jurgiu Bieliniu, Stanislovu Dagiliu, Alfonsu Petruliu, Baliu Sruoga, Kaziu Binkiu, Vladu Stanka ir kitais. Aktualia tema  Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas: bibliotekininko nerimas susidūrus su Z karta kalbėjo Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas dr. Vincas Grigas. Pateikęs naudingos informacijos apie Z kartos vartotojus, apibūdino bibliotekininko vaidmenį ugdant informacijos vartotoją ir viešosios bibliotekos koncepciją šioje srityje, kalbėjo apie žiniasklaidos ir informacinio raštingumo vystymąsi. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė pristatė ir analizavo parodos Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose eksponatus, jų reikšmę Lietuvos kultūriniame-istoriniame kontekste. Tęsiant Biržų krašto istorinio paveldo apžvalgą, pranešimą Biržų miestiečių slaptasis archyvas skaitė Biržų krašto muziejaus Sėla direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė. Pristatytas muziejuje saugomas krašto dokumentinis paveldas ir šios istorinės medžiagos išsaugojimo istorija. Konferencijoje išklausyti pranešimai praplėtė bibliotekininkų akiratį istorine bei profesine prasme, suteikė žinių apie rašytinio paveldo kaupimo bei sklaidos galimybes.

 

Pokyčių valdymas ir komandinis darbas: rytdienos iššūkiai

Paskelbta: Trečiadienis, 08 Kovas 2017

Seminarą vedė Šiaulių valstybinės kolegijos docentė dr. Ligita Šalkauskienė. Pranešime Veiksmingas pokyčių valdymas pateikė strateginio mąstymo ir planavimo ekspertų įžvalgas, praktikos pavyzdžius. Analizavo metodų taikymą situacijai suvaldyti, buvo atliekamos praktinės užduotys. Kitame šio seminaro pranešime Komandinio darbo principai ir metodai lektorė aptarė aktualiausias komandinio darbo charakteristikas, palygino komandos ir grupės veiklos panašumus bei skirtumus. Buvo kalbama apie svarbiausius sėkmingos komandos aspektus, darbo bruožus. Seminaro dalyviai susipažino su komandos formavimo tendencijomis. Psichologinių metodų pagalba buvo atliekami kolektyvo tyrimai, leidžiantys spręsti kolektyvo narių tinkamumą komandiniam darbui. Vyko asmens komandinių vaidmenų profilio pagal R. M. Belbino teoriją nustatymas. Šios praktinės užduotys ugdė kolektyvo komandinio darbo supratimą bei galimybes.

Mokyklos biblioteka: mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimo organizavimas ir tobulinimas

Paskelbta: Antradienis, 05 Balandis 2016

Rugsėjo 29 d. 19 viešosios bibliotekos, padalinių ir rajono mokyklų bibliotekų specialistų dalyvavo seminare Šiaulių universiteto bibliotekoje. Seminaro tema Mokyklos biblioteka: mokytojo ir bibliotekininko bendradarbiavimo organizavimas ir tobulinimas. Šiaulių universiteto bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Vilija Montvilienė kalbėjo apie šiandieninės bibliotekos koncepciją ir naujas funkcijas. Jos manymu, bibliotekininkas kartu su mokytoju turėtų ugdyti vaikų kritinį mąstymą, skatinti savarankiškai mokytis visą gyvenimą. Lektorė analizavo bendradarbiavimo lygmenis, integracinius ryšius, vaikų informacinio ugdymo priemones. Seminaro dalyviai buvo skatinami dalyvauti integruotose pamokose, mokyklų projektuose, tapti rašto darbų ir informacijos ieškos konsultantais bei vertintojais. Mūsų bibliotekininkai turėjo galimybę apžiūrėti visus Šiaulių universiteto bibliotekos skyrius, dr. J. Šliūpo archyvą, pamatyti, kaip turimi bibliotekos ištekliai naudojami edukaciniuose užsiėmimuose. Dalyvauta praktiniame komandiniame užsiėmime kuriant naujas edukacines programas, vyko diskusija ir aptarimas. Seminaro dalyviai gavo Šiaulių universiteto Mokslo ir meno tarybos kvalifikacinius pažymėjimus.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt