Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla

Paskelbta: Antradienis, 2015 m. gegužės 12 d.

2015 m. balandžio 30 d. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje kartu su partneriu Biržų PMMMC organizuotas seminaras „Bibliotekos perspektyva – edukacinė veikla“. Malonu, kad kolegos iš Panevėžio ir Šiaulių itin teigiamai įvertino seminaro temos aktualumą bei reikalingumą. Į seminarą buvo pakviesti ne tik rajono viešųjų bibliotekų, bet ir mokyklų bibliotekų specialistai. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė džiaugėsi sėkmingu bendradarbiavimu su rajono mokyklomis ir išreiškė viltį, kad ateityje šis bendradarbiavimas duos teigiamų rezultatų, nes vaiko ugdymas yra bendras mokyklų bei bibliotekų reikalas. Siekiant pritraukti į bibliotekas ir jose lavinti vaikus, reikia įdomios, patrauklios veiklos, atitinkančios nūdienos vaiko poreikius. Tam geriausiai tarnauja edukacinės bibliotekų programos.
Apie tai pranešimą skaitė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldona Šiaulienė. Pateikusi edukacinės programos apibrėžimą, tikslus ir uždavinius, pranešėja kalbėjo apie šiandienos vaikų poreikius, jų pomėgius, galimybes juos sudominti bibliotekoje. Lektorė aiškino kaip reikėtų plėtoti vaikų klubų veiklą, bibliotekos ritualus, pristatė Šiaulių apskrities viešojoje bibliotekoje vykdytas ir dabar veikiančias edukacines programas. Pasidalinusi gerąja patirtimi, A. Šiaulienė seminaro dalyviams pateikė praktinių užduočių, atsakė į kolegų klausimus. Pranešimą papildė Šiaulių rajono viešosios bibliotekos edukatoriaus Almanto Šlivinsko pateikti praktiniai pavyzdžiai.
Savanorystės vaikų bibliotekoje: savanoriškos, projektinės ir edukacinės veiklos temą nagrinėjo Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centro vadovė Gema Dromantienė. Lektorė pirmiausia kalbėjo apie vaikų bibliotekos misiją, akcentavo vaikų ugdymo, įgūdžių diegimo svarbą per edukacines programas bei tokių programų būtinybę. G. Dromantienė pastebėjo, kad rašytojos, publicistės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės anuomet skleistos švietimo, kultūros, jaunosios kartos ugdymo idėjos tebėra gyvos ir šiandien. Lektorė pasakojo apie vystomą savanorišką veiklą, jos teikiamą naudą, apie projektus kaip tiesioginį kelią į savanorystės sėkmę. Pasak G. Dromantienės, savanorių vykdoma veikla padeda išeiti už bibliotekos ribų, o tai labai svarbu norint įsilieti į vietos bendruomenę ir būti naudingais. Kad sudominti vaiką – reikia kažko nestandartinio, be galo įdomaus. Tuo tikslu yra rengiamos edukacinės ir informacinės programos. Paaiškino kodėl verta būti edukatoriumi, kas lemia edukacinių programų sėkmę, kas jas vertina, kokia yra inovacijų nauda ir kokios šios veiklos kliūtys.
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos edukacinių programų vaikams vykdymo patirtį apžvelgė Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rita Baltrukienė. Vedėja pastebėjo, kad Skaitymo metų akcijos jau duoda rezultatus: bibliotekose daugėja tėvelių su mažais vaikais, lankytojai yra kur kas aktyvesni, labiau pasitiki bibliotekų siūlomomis paslaugomis. Per žaidimus vaikai mokosi, lavina atmintį, pažįsta pasaulį. Edukacinės programos naudingos ne tik dabar, bet duos rezultatus ir ateityje.
Informacijas iš Vilniuje kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ kūrybinės laboratorijos seminaro „Edukacinės programos gimimas“ pateikė Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Odeta Skrivelienė, Pabiržės struktūrinio padalinio vyr. bibliotekininkė Edita Gerulienė ir Vabalninko miesto padalinio vyr. bibliotekininkė Vilma Šulnienė. Kalbėta apie mokymąsi netradicinėse erdvėse, kas svarbu šiuolaikiniam mokiniui, apie įdomų, naudingą, nenuobodų ugdymo proceso patrauklumą. Kultūrinės edukacijos, kurias vykdo bibliotekos, turi didelę reikšmę ugdant jaunimą, remiant popamokinę veiklą, tenkinant moksleivių kultūrinius ir savišvietos poreikius. Seminaro dalyviams buvo pateiktos praktinės užduotys: „Lietuvos istorija kitaip“ ir „Apibendrinimas“ pagal E. de Bono metodą. Draugiškas užduočių sprendimas leido seminaro dalyviams įsitikinti, kad edukacinė veikla patraukli, įdomi ir naudinga.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt