Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose

Paskelbta: Antradienis, 2016 m. balandžio 5 d.

Viešosios bibliotekos globėjo dr. Vinco Grigo iniciatyva birželio 18 dieną Viešojoje bibliotekoje vyko mokslinė konferencija Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Konferencijoje buvo perskaityti 5 pranešimai: Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė pranešime Vilniaus universiteto bibliotekai – 445 apžvelgė universiteto bibliotekos istoriją, supažindino su šiandieninės, modernios bibliotekos misija, funkcijomis, paslaugomis, vartotojų poreikiais. Pademonstruotas trumpas reprezentacinis filmukas. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus bibliotekininkas Paulius Bagočiūnas perskaitė pranešimą Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose. Prelegentas, apžvelgdamas Biržų krašto istoriją nuo XVI a., išmoningai pristatė atvežtos parodos eksponatus, kurie susiję su Biržų krašto šviesuoliais Jurgiu Bieliniu, Stanislovu Dagiliu, Alfonsu Petruliu, Baliu Sruoga, Kaziu Binkiu, Vladu Stanka ir kitais. Aktualia tema  Žiniasklaidos ir informacinis raštingumas: bibliotekininko nerimas susidūrus su Z karta kalbėjo Vilniaus universiteto bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėjas dr. Vincas Grigas. Pateikęs naudingos informacijos apie Z kartos vartotojus, apibūdino bibliotekininko vaidmenį ugdant informacijos vartotoją ir viešosios bibliotekos koncepciją šioje srityje, kalbėjo apie žiniasklaidos ir informacinio raštingumo vystymąsi. Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėja dr. Inga Liepaitė ir Retų spaudinių skyriaus vedėja Virginija Galvanauskaitė pristatė ir analizavo parodos Biržų krašto praeitis Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščiuose ir leidiniuose eksponatus, jų reikšmę Lietuvos kultūriniame-istoriniame kontekste. Tęsiant Biržų krašto istorinio paveldo apžvalgą, pranešimą Biržų miestiečių slaptasis archyvas skaitė Biržų krašto muziejaus Sėla direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė. Pristatytas muziejuje saugomas krašto dokumentinis paveldas ir šios istorinės medžiagos išsaugojimo istorija. Konferencijoje išklausyti pranešimai praplėtė bibliotekininkų akiratį istorine bei profesine prasme, suteikė žinių apie rašytinio paveldo kaupimo bei sklaidos galimybes.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt