Lietuvos bibliotekininkų draugijos Biržų skyrius

Paskelbta: Pirmadienis, 2015 m. balandžio 20 d.
 
 
 

Lietuvos bibliotekininkų draugija (LBD) įkurta 1931 m. Nepriklausomoje Lietuvoje. Jos įkūrėjas – profesorius Vaclovas Biržiška. Draugija siekė tobulinti bibliotekininkystę ir bibliografiją Lietuvoje, burti bibliotekininkus ir bibliografus. 1936 m. LBD buvo priimta į Tarptautinę bibliotekininkų sąjungą (dabar IFLA). 1941 m. LBD veikla buvo uždrausta.
1989 m. draugijos atkūrimo iniciatyvinė grupė sukvietė bibliotekininkus į suvažiavimą, atkūrė Lietuvos bibliotekininkų draugiją, priėmė įstatus ir veiklos programą. Nuo 1990 m. LBD – vėl IFLA narė. Lietuvos bibliotekininkų draugijai 1931–1941 metais vadovavo prof. Vaclovas Biržiška. Atkūrus draugijos veiklą – 1989–1992 m. Vytautas Rimša, 1992–1995 m. prof. Domas Kaunas, 1995–1998 m. Emilija Banionytė, 1998–2001 m. Rima Gražienė, 2002–2005 m. Petras Zurlys, 2005–2007 m. Vida Garunkštytė, 2008–2010 m. Petras Zurlys, nuo 2011m. – Alina Jaskūnienė.

_________________________________________________________________

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Lietuvos bibliotekininkų draugijos (LBD) skyrius įkurtas 1996 m. gruodžio 2 d., vienijęs 51 narį. Šiuo metu skyriui priklauso 20 narių. LBD skyriui pirmininkavo 1996–2003 m. Dina Burbulienė, 2004–2007 m. Giedrė Daugienė, 2007–2013 m. Odeta Skrivelienė, nuo 2014 m. – Aušra Jakubelskienė.

Svarbiausi veiklos tikslai

– dalyvauti plėtojant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinti bibliotekininkų ir bibliotekų vaidmenį visuomenės gyvenime;
– siekti, kad bibliotekų paslaugos atitiktų viešuosius interesus ir būtų visuotinai prieinamos bei profesionalios, atitiktų intelektinės nuosavybės apsaugos ir panaudos bei informacijos vartotojų teises ir interesus;
– rūpintis bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu, bibliotekininkų profesinės etikos ir kultūros ugdymu.

Viešosios bibliotekos LBD skyriaus nariai palaiko draugiškus ryšius su visais rajono bibliotekų darbuotojais, kurių dėka veikla įvairiose srityse tampa aktyvesnė. Dalykinių išvykų organizavimas, edukaciniai užsiėmimai – nemažas skyriaus narių rūpestis.
Tradiciškai kasmet LBD narių būrys dalyvauja „Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje“. Jiems visada talkina aktyviausi ir išradingiausi bibliotekos draugai – skaitytojai: Lina Balčiūnaitė, Silvija Skrivelytė, Simona Jansonaitė, Ugnius Jakubelskas, Gediminas Kavaliauskas.
Draugijos skyrius palaiko ryšius su senjorais, kurie mielai dalyvauja organizuojamuose renginiuose, kelionėse. Draugijoje tęsiasi puiki tradicija – kasmet, prieš Kalėdas susirinkti kolegoms maloniam pasibūvimui – pagerbti ir pasveikinti jubiliatus, nominuoti kūrybiškiausius kolegas.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt