2009 m. - Lapkritis

Paskelbta: Pirmadienis, 2012 m. kovo 19 d.

Straipsnių sąrašas

Lapkritis

7 d. – kultūros centre parodyta kultūros centro mėgėjų teatro komedija pagal A. Miljaną „Kalio cianido... su pienu ar be?“.
9-15 d. – viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose vyko tradicinės Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.
9 d. – kultūros centre Neįgaliųjų draugija surengė Sveikatingumo dieną.
10d. – krašto muziejus „Sėla“ surengė seminarą „Interaktyvi kelionė po Biržų kunigaikštystę“.
10 d. – kultūros centre „Elfų teatro“ gastrolės: spektaklis vaikams „Kelionė į Afriką arba dar kur nors“, tragikomedija suaugusiems „Tu šiandien dar neverkei, kale, arba tikroji Eglės, žalčių karalienės, istorija“.
11 d. – Biržų neįgaliųjų draugijos ansamblis "Ištvermingieji" dalyvavo Kelmėje vykusioje Šiaulių ir Panevėžio apskričių neįgaliųjų draugijų meno mėgėjų kolektyvų apžiūroje-konkurse "Vilties balsai".
11 d. – Vabalninko krašto muziejuje vyko popietė, skirta Salomėjai Nėriai paminėti.
12 d. – pilies salėje įvyko vaikus globojančių šeimų susitikimas-seminaras.
12 d. – pilies salėje vyko Baltijos gitarų kvarteto koncertas.
– Vabalninko krašto muziejuje surengta tautodailininkės Sigutės Grotuzienės siuvinėtų paveikslų paroda.
14 d. – kultūros centre paminėta „Svajos“ klubo 15 metų sukaktis.
17 d. – Lebeniškių cerkvėje vyko tradiciniai šv. Nikandro atlaidai. Po jų – bendruomenės namuose vyko popietė „Rudens vakaras Lebeniškiuose“.
18 d. – Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, atidaryta biržiečio dailininko Egilo Skujos paveikslų paroda, skirta Latvijos Nepriklausomybės dienai.
20 d. – kultūros centre kūrybinio 30 metų jubiliejaus proga Laima Lapkauskaitė pakvietė į populiariausių savo mokinių šou.
20 d. – pagal projektą "Tamsiosios rudens naktys Radvilų pilyje" viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko renginys, kuriame dalyvavo "G&G Sindikatas" grupės narys Gabrielius Liaudanskas-Svaras.
20 d. – Lebeniškiuose, Ančiškiuose vyko rudens šventės-vakaronės.
21 d. – Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos salėje vyko tradicinis tarptautinis Algirdo Žulono imtynininkų turnyras.
21 d. – Nemunėlio Radviliškyje parodytas Rokiškio liaudies teatro spektaklis-drama „Didysis geismas“.
21 d. – pilies salėje bus pagerbti metų aplinkos apžiūros konkurso nugalėtojai.
– d. ? – Papilyje įvyko literatūrinė popietė „Keturių vėjų pagairėje“.
22 d. – Biržuose vyko renginiai Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.
23-27 d. – krašto muziejus „Sėla“ į edukacines pamokas kvietė suaugusiuosius.
24 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Rokiškio krašto muziejaus paroda „Tarptautinis medžio drožėjų ir amatininkų pleneras Rokiškyje“.
26 d. – kultūros centre teatro agentūra „Baltic music“ parodė komediją „Ša, kalba mamos“.
27 d. – biržiečių klubas „Krivulė“ Vilniuje surengė literatūrinį vakarą „Žiedai ant vyturio sparnų“. Jo metu buvo pristatytos Albino Kazlausko eilių knygos, eksponuoti Danutės Kazlauskienės rankdarbiai.
27 d. – įvyko Vabalninko žemės ūkio mokyklos 85-mečio minėjimas.
28 d. – kultūros centre vyko kapelų šventė „Melodija iš širdies į širdį...“.
28 d. – rinkosi buvusio Karklinių kaimo žmonės, kaimo atminimui pastatytas kryžius, surengta vakaronė.
28 d. – Pačeriaukštės seniūnijos vyresnio amžiaus žmonės ir neįgalieji buvo pakviesti į tradicinę vakaronę „Sušildykime pavargusias širdis“.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt