Sukaktys ir datos

Atnaujinta: Trečiadienis, 18 Kovas 2020

Straipsnių sąrašas

1 d. – 25 metai, kai (1995 m.) Giluvose (Raseinių r.) mirė karininkas Alfonsas GABRIŪNAS. Gimė 1909 m. vasario 6 d. Vidugiriuose (Pasvalio r.). Baigė Biržų gimnaziją.
3 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Kateliškiuose gimė visuomenės ir valstybės veikėjas, buvęs Lietuvos finansų, prekybos ir pramonės (1922 – 1923 m), finansų (1923 – 1925 m.) ministras, ministras pirmininkas (1925 m.) Vytautas PETRULIS. Sušaudytas tremtyje 1942 m. prie Uchtos (Komija).
5 d. – 55 metai, kai (1965 m.) Glūdiškyje gimė literatė Marytė UNDZĖNIENĖ.
6 d. – 45 metai, kai (1975 m.) Biržuose gimė mokytoja Saulė CAMERON. 1998 M. BAIGĖ Vytauto Didžiojo universitetą, religijos studijų bakalaurė. Buvusi Biržų „Saulės“ gimnazijos, „Atžalyno“, „Aušros“ vid. mokyklų tikybos mokytoja.
 75 metai, kai (1945 m.) Pučiakalnėje gimė pedagogas, rankinio treneris Laimonas DAUGIS.
 50 metų, kai (1970 m.) Latveliuose gimė tautodailininkė, karpytoja (popieriaus karpiniai) Jolanta BALTRUŠAITYTĖ-JANONIENĖ.
7 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Urnėniškyje (Kupiškio r.) gimė agronomas, (1994-1996 m.) Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras, (2000-2004 m.) seimo narys Vytautas EINORIS. Yra baigęs  Biržų rajono MTS ir RTS direktoriumi, Vykdomojo komiteto pirmininko pavaduotoju. 12 m. dirbęs Biržų rajone.
9 d. – 160 metų, kai 1860 m. Vabalninke gimė knygnešys Pranas STAKAUSKAS. Mirė 1939 m. rugpjūčio 9 d. Vabalninke.
 125 metai, kai (1895 m.) Vabalninke gimė revoliucinio judėjimo dalyvis, darbininkų profsąjungų veiklos dalyvis Steponas ŠLEIVYS. Mirė 1943 m. gegužės 28 d. Javose (Mordovijos ATSR).
10 d. – 100 metų, kai (1920 m.) Tarvydžiuose (Utenos r.) gimė kunigas Jonas BUTKYS. 1964-1969 m. tarnavo Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonu. Mirė 2006 m. gegužės 9 d. Ramygaloje (Panevėžio r.)
11 d. – 65 metai, kai (1955 m.) Sibire (Krasnojarsko sr., Kazačinskas) mirė veterinarijos gydytojas Pranas GELAŽIUS. Gimė 1900 m. rugsėjo 28 d. Joniškyje. Nuo 1927 m. Biržų aps. Veterinarijos gydytojas. Atgaivino ir perorganizavo “Biržų žinias” ir du metus jas redagavo.
12 d. – 95 metai, kai (1925 m.) Rigmantiškiuose gimė pedagogas, švietimo organizatorius Petras JAUDZEMAS. Mirė 1992 m. Panevėžyje.
15 d. – 90 metų, kai (1930 m.) Surdegiuose (Anykščių r.) gimė kunigas Jonas LABAKOJIS. Mirė 2010 m. kovo 15 d. Vilniuje. (1998-2005 m.) buvo Kupreliškio parapijos klebonas.
–  60 metų, kai (1960 m.) Kaune mirė karininkas, majoras Alfonsas BANIULIS. Gimė 1900 m. gegužės 23 d. Vaidagynėse (Pasvalio r.).
 55 metai, kai (1965 m.) mirė revoliucinio judėjimo dalyvis, ūkio darbuotojas Povilas KULBIS. Gimė 1891 m. spalio 2 d. Juodžioniuose (Biržų r.).
16 d. – 135 metai, kai (1885 m.) Vaškų valsčiuje (Pasvalio r.) gimė Biržų muziejaus vedėjas Jonas MACIEJAUSKAS. Mirė 1951 m. gruodžio 6 d. Biržuose.
 80 metų, kai (1940 m.) Drąseikiuose gimė technologijos mokslų daktaras, VGTU senato pirmininko pavaduotojas, statybos fakulteto Geotechnikos katedros vedėjas Vincentas Vytis STRAGYS.
 110 metų, kai (1910 m.) Klausučiuose gimė revoliucinio judėjimo, Biržų apyl. jaunimo kultūros organizacijų ir Antrojo pasaulinio karo dalyvis Romualdas BURČIKAS. Žuvo 1943 m. vasario 22 d. Aleksejevkoje (Rusija).
 110 metų, kai (1910 m.) Bliūdžiuose gimė daktaras, kuratorius Juozas VAITAITIS. Mirė 1993 m. liepos 11 d. Čikagoje (JAV).
 120 metų, kai (1900 m.) Rygoje gimė kunigas Jonas NAGULEVIČIUS. Mirė 1992 m. kovo 18 d. Naujamiestyje (Panevėžio r.). 1923 – 1933 m. dirbo Biržuose vikaru, kapelionu ir lotynų kalbos mokytoju.
–  30 metų, kai (1990 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) mirė kunigas Povilas ČIUČKIS. Gimė 1915 m. lapkričio 4 d. Strazdižiuose (Biržų r.). (1946 – 1950 m.) klebonavo Suoste (Biržų r.).
17 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Kaune mirė dailininkė Valerija KULBYTĖ-JUŠKIENĖ. Gimė 1903 m. kovo 17 d. Kubiliuose (Biržų r.).
18 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose gimė karininkas Elijas Abraomas LEVINAS.
 125 metai, kai (1895 m.) Viekšniuose (Mažeikių r.) gimė karininkas Česlovas VĖDERIS. 1930 m. paskirtas Biržų, 1931 m. – Raseinių arešto namų viršininku.
20 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Vabalninke gimė technologijos mokslų daktaras, Lietuvos maisto instituto vyresnysis mokslo darbuotojas Domas PESECKAS.
–  45 metai, kai (1975 m.) Vilniuje mirė pedagogas, teisės mokslų kandidatas Aronas LIAKAS. Gimė 1906 m. gegužės 11 d. Rygoje (Latvija). (1934 – 1941 m.) laikinai dirbo administracinį bei pedagoginį darbą Biržų pradžios mokyklose.
21 d. – 80 metų, kai (1940 m.) Bartkūnuose gimė pedagogas, kraštotyrininkas, fotografas, kolekcininkas Algirdas GARBAUSKAS. Dirbo ir gyvena Vabalninke.
115 metų, kai (1905 m.) Svėdasuose (Anykščių r.) gimė kunigas Jonas RIMŠA. Mirė 1996 m. balandžio 21 d. Pasvalyje. Buvo altarista Vabalninke (1946-1951 m.). 1958-1963 m. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos administratorius, klebonas ir dekanas.
25 d. – 130 metų, kai (1890 m.) Lamokuose gimė pažangus JAV Lietuvių visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis Jonas ALVINAS – AUKŠTIKALNIS.
120 metų, kai (1895 m.) Kraukliuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas, buvęs švietimo draugijos „Saulė“ vicepirmininkas Julijonas KORSAKAS. Mirė 1957 m. sausio 18 d. Grand Rapidse (JAV).
 120 metų, kai (1895 m.) Ramongaliuose gimė dramaturgas, poetas literatūros tyrinėtojas, pedagogas Juozas PETRULIS. Mirė 1982 m. spalio 19 d. Kaune.
 140 metų, kai (1880 m.) Vastapuose (Molėtų r.) gimė kunigas, ekonomistas, visuomenės veikėjas, knygnešys, publicistas Fabijonas KEMĖŠIS. Mirė 1954 m. sausio 21 d. tremtyje, Marijinske (Kemerovo sritis). (1908-1911 m.) vikaravo Vabalninke.
27 d. – 105 metai, kai (1915 m.) Biržuose gimė inžinierius, tekstilininkas, knygų autorius Algirdas JUREVIČIUS. Mirė 1996 m. Vilniuje.
 70 metų, kai (1950 m.) Griciūnuose (Kupiškio r.) gimė Biržų muzikos mokyklos mokytoja metodininkė, chorų ir vokalinių ansamblių vadovė Palmyra NAVICKAITĖ-BRIEDIENĖ.

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt