Sukaktys ir datos - Vasaris

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 m. lapkričio 20 d.

Straipsnių sąrašas

1 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė dailininkas KĘSTUTIS RAMONAS.
2 d. – 125 metai, kai (1896 m.) Baibokuose gimė dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas BALYS SRUOGA. Mirė 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje.
– 30 metų, kai Čikagoje mirė agronomas, dainininkas, karininkas, JUOZAS BRIEDIS. Gimė 1912 m. rugsėjo 10 d. Nausėdžiuose.
3 d. – 75 metai, kai 1946 m.) Biržuose gimė vertėja ALMA LOČERYTĖ-DALE.
– 5 metai, kai (2016 m.) Šukionyse mirė agronomė, visuomenės veikėja, kultūros renginių organizatorė, ilgametė kaimo bendruomenių sąjungos Biržų skyriaus pirmininkė NIJOLĖ ŠATIENĖ. Gimė 1949 m. balandžio 9 d. Dapšionyse (Radviliškio raj.)
6 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Čepukuose gimė pedagogė, literatė KATRINA NAKTINYTĖ. Mirė 2019 m. birželio 8 d. Biržuose.
– 80 metų, kai (1941 m.) Biržuose gimė inžinierius, Vidaus reikalų ministerijos bendrojo departamento direktorius VYTIS KAZIMIERAS ATKOČIŪNAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Zarasų raj. gimė kunigas. ALGIS NEVERAUSKAS. Nuo 2013 m. iki 2020 m. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas.
7 d. – 60 metų, kai (1961 m.) Biržuose gimė ekonomistas, valstybės tarnautojas GEDIMINAS MIŠKINIS.
– 105 metai, kai (1916 m.) Peterburge gimė tautodailininkas, tapytojas JONAS STAKIONIS. Mirė 1988 m. gegužės 24 d.
8 d. – 105 metai, kai (1916 m.) Kučgalyje gimė aktorius, išeivijos visuomenės veikėjas JONAS KAZLAUSKAS. Mirė 1984 m. lapkričio 21 d. Baltimorėje (JAV).
– 50 metų, kai (1971 m.) Biržuose gimė pedagogas, TV laidų vedėjas, prodiuseris MODESTAS NAUDŽIUS.
10 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Biržuose mirė kunigas GEDIMINAS BLYNAS. Gimė 1917 m. rugpjūčio 28 d. Pušalote. Vikaravo Biržuose, Kupreliškyje. Palaidotas Kupreliškyje.
11 d. – 20 metų, kai (2000 m.) Padaičiuose mirė pedagogas, literatas MARTYNAS MIEŽIŪNAS. Gimė 1928 m. spalio 1 d. Mažutiškiuose.
12 d. – 90 metų, kai (1931 m.) Naujikuose gimė agronomas, ilgametis J. Janonio kolūkio pirmininkas, Anglininkų žemės ūkio bendrovės vadovas PETRAS BĖLIAKAS.
– 60 metų, kai (1961 m.) Klaipėdoje gimė tapytoja, pedagogė IRENA VEGIENĖ. Dirba Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriuje.
13 d. – 45 metai, kai (1976 m.) Dagilynės k. (Pasvalio raj.) gimė literatas, Biržų neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ pirmininkas EGIDIJUS SALDYS.
14 d. – 85 metai kai (1936 m.) Daunoriuose gimė kultūros darbuotoja STASĖ GRUBINSKAITĖ-ČIUIKINA. Ilgametė Vabalninko kultūros namų direktorė, etnografinio ansamblio „Saulala“ vadovė.
16 d. – 85 metai, kai (1936 m.) Biržuose gimė inžinierius ir kelininkas, renkantis karaimų tautos kultūros paveldo medžiagą ROMUALDAS TINFAVIČIUS.
– 95 metai, kai (1926 m.) Jagaudžiuose gimė tautodailininkas, medžio drožėjas ANTANAS VINCIŪNAS. Mirė 2014 m. balandžio 1 d.
– 35 metai, kai (1986 m.) Vilniuje mirė publicistas, dramaturgas ANATOLIJUS BERIOZOVAS. gimė 1922 m. sausio 16 d. Lebeniškiuose.
18 d. – 35 metai, kai (1986 m.) Biržuose gimė dailininkas, tapytojas JONAS JURCIKAS.
19 d. – 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė, ekonomistas, Biržų rajono savivaldybės garbės pilietis ALEKSANDRAS ZELTINIS.
– 70 metų, kai (1951 m.) Biržuose gimė choro dirigentas, Šiaulių konservatorijos dėstytojas, Šiaulių miesto kultūros centro direktorius, pučiamųjų orkestro dirigentas VIRGINIJUS STONKUS.
21 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Biržuose mirė mokytoja, liaudies šokių choreografė ELENA KRAFTAITĖ-ŠLEKIENĖ. Gimė 1893 m. Didžpanemunės dvare.
22 d. – 105 metai, kai (1916 m.) Biržuose gimė karininkas CHAIMAS BERAS TABAKINAS.
25 d. – 40 metų, kai (1981 m.) Kučgalyje gimė aktorė EGLĖ VAIČYTĖ-ŠULSKĖ.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt