Pagerbtas poeto Pauliaus Drevinio atminimas

Paskelbta: Pirmadienis, 2019 m. spalio 28 d.

Spalio 26 d. bibliotekos salėje įvyko baigiamasis projektinis renginys „Pauliaus Drevinio atminimo keliais“. Kelių visą spalį vykusių renginių ciklas, iš dalies finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos, buvo skirtas poeto 100-osioms gimimo metinėms.

Baigiamajame renginyje dalyvavo literatūrologė Danguolė Šakavičiūtė: „P. Drevinis save laikė poetu nuo ankstyvos jaunystės. Biržų gimnazijoje jis telkė apie save žmones, būrė juos, organizavo. Iš Sibiro grįžo visai palūžęs. P. Drevinis buvo pakliūvęs į XX a. vergystę ir jos neatlaikė, iki šiol jis mums nėra iki galo suprastas ir atrastas, bet poeto misiją jis atliko nepaprastai gražiai. Jo poema „Baltasis miestas" - unikalus, Sibire rašytas kūrinys, nors dėl meninės jo vertės galima ir ginčytis. Poemoje yra daug vietų, kurias reikia literatūriškai šlifuoti, bet P. Drevinis pats puikiai tą suprato".

Rašytoja Elvyra Biliūtė - Aleknavičienė, knygos „Meilės giesmė“ apie P. Drevinį, autorė: „Aš manau, kad Biržų kraštas turėjo, turi ir turės daug garsių žmonių, nes moka juos gerbti. Tai ir parodo šis renginys.“

Gražiais atsiminimas dalijosi buvusi bibliotekos direktorė Ona Gerulienė, P. Drevinio giminaitė Vilma Šidlauskienė, skambėjo poeto gimtojo Gulbinų kaimo etnografinio ansamblio dainos, literatūrinę improvizaciją parodė Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras.

Šio projekto pati svarbiausia dalis - bibliotekos išleista knyga „Ieškok tik širdies“, kurioje - P. Drevinio Sibire rašyta ir iki šiol niekur nepublikuota poema „Baltasis miestas“, poeto laiškai, atsiminimai, bibliografija. Ši knyga buvo pristatyta Gulbinuose, Kirdonyse, Pabiržėje. Knygos sudarytoja ir viso projekto vadovė - vyresn. bibliotekininkė Laima Ramutėnienė, pas kurią dominančius ir galima įsigyti knygą (II a.).

Projekto metu taip pat buvo sukurtas interaktyvus maršrutas P. Drevinio takais.

P. Drevinis (Povilas Drevinskas) gimė 1919 m.. spalio 13 d. Gulbinų kaime. 1932 m., baigęs Gulbinų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Biržų, Tauragės, Panevėžio gimnazijose. 1941-1943 m. studijavo Vilniaus dvimečiame pedagoginiame institute. 1948 m. buvo ištremtas į Krasnojarsko kraštą. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. Vilniaus universitete baigė lituanistiką ir mokytojavo, daugiausia Klaipėdoje.

Jo pirmoji išleista knyga vadinosi „Kryžkelė kelių plačių“ (1966 m.).

Mirė 1990 m., palaidotas Daumėnų kapinėse (Biržų raj.).

Pagerbtas poeto Pauliaus Drevinio atminimas
 
Pagerbtas poeto Pauliaus Drevinio atminimas
 
Pagerbtas poeto Pauliaus Drevinio atminimas
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt