Įvyko konferencija, skirta Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms

Paskelbta: Antradienis, 2020 m. vasario 4 d.

ATMINTI. PAŽINTI. SEKTI.

Taip vadinosi sausio 31 d. Biržų Jurgio Bielinio bibliotekoje vykusi konferencija „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“, skirta rašytojui, publicistui, vertėjui ir partizanui Mamertui Indriliūnui atminti.

Tai tęstinis bibliotekos projektas Broniui Krivickui ir Mamertui Indriliūnui pagerbti, kurie mini savo 100-ąsias gimimo metines. Du draugai, du partizanai, du kovotojai, plunksnos ir ginklo broliai.

Projekto „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“ vadovė - vyresn. bibliotekininkė Liuda Prunskienė, jai padeda vyresn. bibliotekininkė, Mamerto Indriliūno dukterėčia Rita Venskūnienė.

Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Biržų savivaldybė.

Konferencijoje pranešimus skaitė:

- Vidmantas Valiušaitis, Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Informacijos analitikos skyriaus vyriausias tyrėjas: „Nenusiminkime! Jeigu Mamertas Indriliūnas nenusiminė, kodėl tai turime daryti mes, jei esame laisvi?“

- Dr. Dalia Kuizinienė, Vytauto Didžiojo universiteto Lituanistikos katedros profesorė: „Pasipriešinimo tema lietuvių literatūroje atsiranda nuo pat 1946 m. Tai poezija, novelistika, romanai šia tema parašomi šiek tiek vėliau - apie 1968 m.“

- Edita Lansbergienė, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktoriaus pavaduotoja, kalbėjusi apie Biržų krašto partizanų veiklą ir akcentavusi Broniaus Krivicko ir Mamerto Indriliūno vaidmenį.

- Virginijus Gasiliūnas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno vedėjas, Mamerto Indriliūno „Raštų“ knygos redaktorius, sudarytojas: „Mamertas Indriliūnas yra kritikas - ir ne tik literatūros, taip pavadindami, labai susiauriname jo kritikos veiklos lauką -, vertėjas, publicistas ir partizanas“.

Mamerto Indriliūno kūrybą skaitė aktorius Petras Venclova, giminės prisiminimais dalinosi Mamerto Indriliūno dukterėčios Rita Venskūnienė ir Benedikta Navickienė, žodį tarė Indriliūnų gimtąją sodybą saugantis ir puoselėjantis Valdas Vižinis.

Visus konferencijus dalyvius pasveikino Biržų rajono savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė ir bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė.

Nuotraukoje Biržų r. savivaldybės vicemerė Astra Korsakienė (kalba), projekto vadovė Liuda Prunskienė (kairėje) ir bibliotekininkė, M. Indriliūno dukterėčia Rita Venskūnienė.

Įvyko konferencija, skirta Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms
 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt