Tiesiog gyvenkit...

Paskelbta: Trečiadienis, 2016 m. gruodžio 21 d.

 

Nuostabų snieginą gruodžio 2- sios rytą mūsų bendruomenės namai alsavo adventine šiluma ir jaukumu, nes juose šeimininkavo penkios Papilio seniūnijos bibliotekininkės: Dalia Motiejūnienė iš Kučgalio, Židrutė Užubalienė iš Skrebiškių, Regina Laisonienė iš Kvetkų, Jolita Banienė iš Papilio ir kupreliškietė Angelė Vajegienė.

Jos ruošėsi savo metų renginiui. Tokią šventę savo draugams - knygos ir bibliotekos bičiuliams – šios moterys dovanoja jau septintą kartą ir kaskart ji vyksta vis kitame seniūnijos miestelyje.
Šiais metais, kurie yra paskelbti Bibliotekų metais, bibliotekininkės su savo dovana atvyko į Kupreliškį. Kaip šilta ir jauku buvo bendruomenės namų salėje, kai į ją susirinko nemažas būrys visų bibliotekų bičiulių iš Papilio, iš Kvetkų, iš Skrebiškių, iš Kučgalio bei Kupreliškio.
Susirinkusius pasveikino renginio vedančioji Židrutė Užubalienė. Ji džiaugėsi taip gausiai susirinkusiais draugais. Juk biblioteka nebūtų tokia gyva, jei ne jos lankytojai – jie patys svarbiausi. Šventėje dalyvavo ir Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorė Vilmantė Vorienė. Ji džiaugėsi bibliotekų ir bendruomenių skaitytojų draugyste, savitarpio supratimu ir linkėjo, kad tai tęstųsi dar ilgai, kad atėję į biblioteką skaitytojai rastų ne tik įdomią knygą ar internetą, bet ir paguodos žodį, paramą, palaikymą, jei to reikėtų.
Vaidybiniu muzikiniu pasirodymu visus susirinkusius pasveikino Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai, vadovaujami mokytojos Vitos Januševičienės. Drauge su bibliotekininkėmis jie pasekė spalvotą pasaką susirinkusiems.
Kučgalio moterų trio „Pusiaukelė“ padovanojo dainą, kurios žodžiai skambėjo labai prasmingai „...mes atėjom gyvent ir pamilti, mes atėjom dainų padainuoti...“
Daug šiltų, prasmingų, gražių žodžių ir padėkos žodžių išgirdo šventės sumanytojos iš atvykusių bičiulių. Ir skrebiškiečiai, ir kvetkiečiai, ir papiliečiai, ir kupreliškiečiai bei kučgaliečiai myli ir gerbia šias moteris.
Savo ankstesnių renginių metu Židrutė, Dalia, Regina, Angelė ir Jolita savo bičiuliams skaitė eiles, dainavo, ruošė tradicinių lietuviškų patiekalų vaišes. Šį kartą suvaidino pačių sukurtą vaizdelį iš bibliotekos gyvenimo: kantrioji bibliotekininkė labai stengėsi įtikti ir padėti įnoringai skaitytojai. Nuostabu ir neįprasta, kad scenoje vienu metu buvo ne tik veikėjai, bet ir jų mintys, kurias buvo galima net girdėti. Juk dažnai taip būna – kalbame viena, o galvojame visai ką kita. Šįkart paslapčių neliko. Ak, tos mintys išdavikės...
Savo pasirodymą moterys užbaigė giliais ir prasmingais Vytauto Mačernio žodžiais:
„ Todėl mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose. Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviest“ ir palinkėjo susirinkusiems :“Kartais mažiau galvokite...Tiesiog gyvenkite...“
Džiaugiamės draugyste su šiomis kūrybingomis penkiomis moterimis, dėkojame už jų kasmet rengiamas prasmingas popietes bibliotekos bičiuliams. Mielosios, nepamirškit ir savęs! Tiesiog gyvenkit...

 

Kupreliškio kaimo bendruomenės informacija

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt