Literatūra apie J. Janonį

Kategorija: Janonis Paskelbta: Penktadienis, 2016 m. balandžio 1 d.

 

Korsakas-Julius-Jan-1951

 

 

 

 

 

Korsakas, Kostas. Julius Janonis: papildomas pranešimas, skaitytas iškilmingame minėjime Vilniuje. – Vilnius, 1951. – 27 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius-Janonis-1957

 

 

 

 

Vilkienė, V. Julius Janonis, (1896-1917): rekomenduojamosios literatūros rodyklė. – [Kaunas]: Lietuvos TSR valstybinė respublikinė biblioteka, 1957. – 47, [1] p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butenas-Pamilau-dang-1958

 

 

 

 

Būtėnas, Julius. Pamilau dangaus žydrumą: 4 veiksmų, 7 paveikslų drama. – Vilnius, 1958. – 105 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikutaitis-Julius-Janonis-1959

 

 

 

 

 

Mikutaitis, Petras. Julius Janonis: gyvenimas ir kūryba. – Kaunas: Pedagoginės literatūros leidykla, 1959. – 115 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-Julius-1962

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. Julius Janonis. – Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1962. – 435, [3] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zukas-Julius-J-1965

 

 

 

 

 

Žukas, Vladas. Julius Janonis: bibliografinė rodyklė. – Vilnius: [Lietuvos TSR Valstybinė respublikinė biblioteka], 1965. – 215 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatūra-ir-kalba-1966

 

 

 

 

 

Literatūra ir kalba. – Vilnius: Valstybinė grožinė literatūros leidykla. [T.] 8: Julius Janonis: atsiminimai, archyv. medžiaga, str.. – 1966. – 614, [1] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskinis-Svajone-1967

 

 

 

 

 

Miškinis, Antanas. Svajonė ir maištas: devynių giesmių lyrinė poema: [apie J. Janonį] / dailininkė L. Ramonienė]. – Vilnius: Vaga, 1967. – 72, [2] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-Julius-1970

 

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. Julius Janonis. – 2-as patais. leid.. – Vilnius: Vaga, 1970. – 308 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasinskas-Poetas-ir-1975

 

 

 

 

 

Jašinskas, Jurgis. Julius Janonis poetas ir revoliucionierius: monografija. – Chicago (Ill.), 1975. – 265 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezijospavasaris1976

 

 

Poezijos pavasaris. 1976: [almanachas]. – Vilnius: Vaga, 1976. – 263, [1] p.
Baliukonytė, Onė. Sunkiu keliu. P. 50-55

 

 

 

 

 

 

SkodziusBirzietiska-1976

 

 

 

 

 

Skodžius, Petras. Biržietiška mozaika: publicistika. – Vilnius: Mintis, 1976. – 131, [1] p., iliustr.
Janonis su mumis. P. 14-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius-Janonis-literaturos-m-1978

 

 

 

 

 

Julius Janonis literatūros moksle ir kritikoje: [straipsnių rinkinys] / sudarė Sigitas Renčys. – Vilnius: Vaga, 1978. – 358 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kregzde-Lietuvos reform-1978

 

 

 

 

 

Kregždė, Jokūbas. Lietuvos reformatų raštija: istorinė apžvalga. – Chicago (Ill.): Devenių kultūrinis fondas, 1978. – 271 p., : iliustr.
Julius Janonis. P. 147-155

 

 

 

 

 

 

 

 

Miezelaitis-Cia-Lietuva-1978

 

 

 

 

 

Mieželaitis, Eduardas. [Raštai]. T. 8: Čia Lietuva: poetinė publicistika. – Vilnius: Vaga, 1978. – 559 p.
Žmogus – žvaigždė. P. 327-349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonynas-Gaivinanti1979

 

 

 

 

Jonynas, Ambraziejus. Gaivinanti tautosakos srovė. – Vilnius: Vaga, 1979. – 277 p.
Julius Janonis ir tautosaka. P. 220-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inis-Avevita-1985

 

 

 

 

Inis, Laimonas. Ave, vita: biografinė apybraiža apie Julių Janonį. – Vilnius: Vyturys, 1985. – 405 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzika5-1985

 

 

 

 

Muzika: [Str. rinkinys]. Kn. 5. – Vilnius: Vaga, 1985. – 165 p.
Daugirdas, Rimvydas. Muzika Juliaus Janonio gyvenime ir kūryboje. P. 130-134.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butenas-Julius Janonis-1986

 

 

 

 

Būtėnas, Julius. Julius Janonis / 2-asis papild. leid.. – Kaunas: Šviesa, 1986. – 88 p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-XXamz1986

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. XX amžiaus lietuvių poetai / iliustr. G. Pempė. – Kaunas: Šviesa, 1986. – 353 p., iliustr.
J. Janonio lyrikos reikšmė. P. 6-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snarskis-Akmenys-1986

 

 

 

 

Snarskis, Konstantinas. Akmenys: rinktinė. – Vilnius: Vaga, 1986. – 423 p., iliustr.
Julius Janonis Biržuose (Vaidilos Ainio mirties sukaktuvėms). P. 263-272

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрианова

 

 

 

 

 

Андрианова, Лидия Васильевна (Andrianova, Lidija). Имени Юлюса Янониса. – Вильнюс: Минтис, 1986. – 56 p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmogus-zvaigzde-1987

 

 

 

 

Žmogus-žvaigždė / sudarė Arvydas Valionis. – Vilnius: Vaga, 1987. – 165, [3] p., iliustr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmenu-arch1989

 

 

 

 

Asmenų archyvai: (rankraštyno fondų apžvalgos). – Vilnius, 1989. – 185, [1] p.
Julius Janonis. P. 65-66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubilius-XXamzliterat-1996

 

 

 

 

 

Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra. – Vilnius: Alma littera, 1996. – 718 p., iliustr.
Julius Janonis. P. 65-69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai-1996-4

 

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 1996, Nr. 4. – 160 p.
Geda, Sigitas. Julius Janonis be revoliucijos. P. 3-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai-1996-5

 

 

 

 

 

Metai: literatūra, kritika, eseistika: Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis. – 1996, Nr. 5. – 160 p.
Zurba, Algimantas. Išminties pamoka. P. 155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mususparnai-76

 

 

 

 

Mūsų sparnai: Lietuvių evangelikų reformatų žurnalas. – 1996, Nr. 76. – 96 p.
Julius Janonis netapo revoliucijonieriumi. P. 92-93

 

 

 

 

 

 

 

 

NaujojiRomuva1996

 

 

 

 

Naujoji Romuva: iliustruotas mėnesinis kultūros gyvenimo žurnalas. – 1996, Nr. 3/4. – 90 p.
Karosaitė, Alma. Gal ir saulei kartais šalta.... P. 58

 

 

 

 

 

 

 

 

Peleckis-Kakt-O-paskui-zodz-199

 

 

 

 

Peleckis-Kaktavičius, Leonas. Pirmiausia kraujas, o paskui žodžiai: esė, pokalbiai, studijos: gyvenimas, likimas, kūryba. – Klaipėda: AB "Klaipėdos rytas", 1999. – 353, [2] p., iliustr.
Julius Janonis: ne koks iš tikrųjų, o koks buvo patogesnis sistemai. P. 21-29

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuviulitencikloped2001

 

 

 

 

Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001. – 563, [1] p.
Janonis Julius. P. 197

 

 

 

 

 

 

 

 

Noreika-Vidurnakcio-2001

 

 

 

 

Noreika, Laimonas. Vidurnakčio užrašai: [dienoraščiai]. – Vilnius: Lietuvos rašytojų s-gos l-kla, 2001. – 228, [3] p., iliustr.
Su Juliumi Janoniu. P. 92-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaborskaite-Eilerasciom2002

 

 

 

 

Zaborskaitė, Vanda. Eilėraščio menas: interpretacijos. – Vilnius: Tyto alba, 2002. – 303, [3] p.
Julius Janonis. P. 92-98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zymiu-zomoniu-test2002

 

 

 

 

Žymių žmonių testamentai: nuo Antikos iki šių laikų / sudarė Vytautas Gaivenis ir Romualdas Šinkūnas. – Vilnius: Rosma, 2002. – 399, [1] p., iliustr.
Julius Janonis. P. 100, 216-217, 283-285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birzu-istorijos-ap-2006

 

 

 

 

Biržų istorijos apybraižos. – Vilnius: Danielius, 2006. – 338, [1] p., iliustr.
Julius Janonis. P. 283-284

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt