Pučiakalnės struktūrinis padalinys

Paskelbta: Antradienis, 17 Balandis 2012

DARBO LAIKAS:

Kiekvieno mėnesio pirmas antradienis nuo 10.00 iki 12.00 val.

KONTAKTAI:

Adresas: Liepų g. 1,  Pučiakalnės k., Biržų 1-asis kilnojamasis pšt., LT-41470, Biržų r. sav.

Vyresnioji bibliotekininkė:  Lyvija Šmatienė

PASLAUGOS:

Dokumentų fondas:  6 011 vnt.
Spaudinių išdavimas į namus ir vietoje
Knygnešystė (spaudiniai į namus neįgaliems ir senyvo amžiaus žmonėms)
Atsakymas į bibliografines užklausas
Nemokamas naudojimasis kompiuteriu ir internetu (vartotojams skirti 3 kompiuteriai)
Dokumentų kopijavimas, skenavimas ir spausdinimas (mokamas)
Gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymas
Renginių ir parodų organizavimas

APIE FILIALĄ:

1951 m. spalio 1 d. įsikūrė Totorkalnio biblioteka. Pirmuoju bibliotekos vedėju dirbo Stasys Cucanas.
Buvo 4 kilnojamosios bibliotekėlės. Čia dirbo Viktorija Šernienė, Velta Bėčiūtė-Jakubėnienė,
Olga Kalkienė. Nuo 1974 m. pradėjo dirbti Rita Kairienė. R. Kalpokas dirba nuo 1983 m.
Pučiakalnės filialas aptarnauja Antupės, Aspariškių, Bėnupės, Brukos, Dauguviečių, Gerkių, Igaunių, Kuokaviečių, Ločerių, Muoriškių, Nemunėlio, Pučiakalnės, Pundurių, Rigmantiškių, Salų, Sandariškių, Slimaniškių, Srelniekų, Tabokinės, Totorkalnio, Upės Sėtos, Vaskališkių, Zabiškių kaimų gyventojus.
Nuo 2008 metų liepos mėnesio veikia nemokamas viešojo interneto prieigos taškas (VIPT).

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt