Alan MacDonald - Bučkis!

Ji nori mane pabučiuoti!

Turbūt baisesnio dalyko Berčiui nėra tekę patirti.

Ką jau ten klasės žiurkėno priežiūra, mamos prasimanymai apie nebūtus Berčio talentus... Pirmokė Anžela užsimanė Bertį PABUČIUOTI!

Pabučiuoti!

Oi, ir kur dabar dėtis...?