Bronius Šablevičius-Lututė. Gyvenimas drevėje
Bronius Šablevičius-Lututė. Gyvenimas drevėje
 

Leidinys "Lututė. Gyvenimas drevėje" labai praturtins ornitologų ir kitų gamta besidominčių žmonių žinias ne tik apie lututę, bet ir apskritai apie pelėdas. Skaitydami apie lututę, ne kartą rasite ją lyginant su kitomis mūsų krašto pelėdomis. Tai autorius daro sąmoningai, nes tik sugretinant atsiskleidžia išskirtinės lututės savybės, o kartais ir panašumai su kitais pelėdiniais paukščiais.