Bibliotekos išleistos knygos

Dialogas su Baliu Sruoga apie ateities teatrąDialogas su Baliu Sruoga apie ateities teatrą

Mokslo straipsnių rinkinys, 2021 m.

Knyga parengta pagal projektą „Teigiantis gyvenimą“ (Baliui Sruogai - 125). Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, dalinai finansavo Biržų rajono savivaldybė.

 

 

Biržų krašto siluetaiAlgirdas Butkevičius
Biržų krašto siluetai, 2021 m.

Dokumentinių apybraižų apie žymius Biržų krašto žmones rinkinys. Knygoje pasakojimai apie 116 asmenybių, nusipelniusių Biržams ir visai Lietuvai. Tai dokumentinės apybraižos ar pokalbiai su kraštiečiais, iš kurių ne vienas jau išėjęs Amžinybėn.
Knyga parengta pagal projektą „Biržų krašto siluetai“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, dalinai finansavo Biržų rajono savivaldybė, rėmėjai.

 


Gyvenimo lai(š)kaiKęstutis Pikūnas
Gyvenimo lai(š)kai. Jonas ir Adolfas Mekai, 2020 m.

Jono ir Adolfo Mekų vardai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 1949 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose atsidūrę broliai kūrė avangardo istoriją, bendravo su žymiausiais pasaulio menininkais, tačiau už profesinių pasiekimų slypėjo ir nepaliaujamas gimtojo krašto ir Semeniškiuose (Biržų r.) likusios šeimos ilgesys.
„Šią knygą būtų galima pavadinti filmu, atsidūrusiu ant popieriaus, kuriame susitinka Mekų šeimos nariai ir jų artimieji. Dviejų brolių gyvenimas skleidžiasi laiškuose šeimos nariams, likusiems Lietuvoje“, – pasakoja knygos sumanytojas Kęstutis Pikūnas.
Nuo 1957 iki 1995 metų iš Niujorko megapolio į Semeniškių kaimą Jonas ir Adolfas Mekai išsiuntė daugybę mamai, broliui Petrui ir kitiems artimiesiems adresuotų laiškų. Laiškuose pasakojamos išskirtinės brolių istorijos, minimos neįtikėtinos pažintys ir patirtys Amerikoje, tačiau dauguma jų persmelkti vaikystės ilgesio ir prisiminimų iš Lietuvos. Daugiau nei šimtas knygoje pirmą kartą viešai publikuojamų laiškų atskleidžia ne tik itin artimą ryšį tarp Jono ir jo jauniausio brolio Adolfo, bet ir visos Mekų šeimos istoriją.
Originalius laiškus, iškarpas ir nuotraukų albumus išsaugojo brolis Petras Mekas, o su knygos sudarytoju Kęstučiu Pikūnu šia medžiaga pasidalijo Biržuose gyvenančios Mekų dukterėčios Edita Rubinienė ir Ina Guogienė. Knygoje –„Gyvenimo lai(š)kai. Jonas ir Adolfas Mekai“ gausu ir mažai kam matytų šios giminės gyvenimą iliustruojančių nuotraukų, kurios surinktos iš plačios Mekų giminės asmeninių albumų bei žinomų Lietuvos fotografų Algimanto Kunčiaus, Antano Sutkaus, Viktoro Kapočiaus ir kitų fotomenininkų archyvų.
Beveik šimtą metų apimantis fotopasakojimas „Gyvenimo lai(š)kai. Jonas ir Adolfas Mekai“ papildytas šeimos narių prisiminimais. 

 

Savas tarp savųSavas tarp savų, 2020 m.

Tai knyga apie vyskupo V. Sladkevičiaus tremties metus (1959–1982) Biržų krašte – Nemunėlio Radviliškyje ir Pabiržėje, jo 100-osioms gimimo metinėms.
Knyga gausiai iliustruota. Joje skelbiami dar niekur nepublikuoti vyskupo tremties laikotarpio dokumentai ir ikonografinė medžiaga, esanti Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos muziejaus „Šiaurinė santaka“, Biržų krašto muziejaus „Sėla“ , Molėtų krašto muziejaus fonduose bei E. Timuko, I. Andrukaitienės ir atsiminimų autorių asmeniniuose archyvuose.
Knyga išleista rėmėjų lėšomis. 

 

Semeniškių idilėsJonas Mekas
Semeniškių idilės CD 1, 2019 m.

Dviejų dalių Jono Meko „Semeniškių idilių“ audioknyga. 
Skaitovas Leonidas Čiudaras. Garso takelis – Giedrius Žilinskas.
Audioknyga parengta pagal projektą „Grįžtantis Jonas Mekas: „Semeniškių idilių“ audioknygos leidyba ir literatūrinės – muzikinės programos parengimas“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, dalinai finansavo Biržų rajono savivaldybė. 

 

 Ieškok tik širdiesIeškok tik širdies..., 2019 m.

Knyga „Ieškok tik širdies“ – kūrybinis testamentas, jos galėjo ir nebūti,jei ne sėkminga poeto, pedagogo, tremtinio Pauliaus Drevinio rankraščių išlikimo istorija. Ši knyga sudėta iš rankraščių, saugomų Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos fonde. Rankraščiuose jausmingai, atveriant širdies gelmes, išreikšta viltis, kad kūriniai pasieks skaitytoją. Ir tai įvyksta 2019 metais, minint tremtinio Pauliaus Drevinio 100-ąsias gimimo metines. Knygoje pirmą kartą skelbiama poeto kūrybinėje biografijoje labai svarbi poema „Baltasis miestas“, rašyta tremtyje 1953–1954 m. Spausdinami jo pasisakymai apie kūrybą ir meną, yra poezijos ir vertimų. Sudėti Pauliaus Drevinio laiškai Teodorai Grudzinskaitei. Laiškai spausdinami netaisyti, juose daug poeto kūrybos, jie svarbūs kaip tremties dokumentai. Skaitytojus sudomins Paulių Drevinį pažinojusių žmonių atsiminimai. Daug informacijos pateikta bibliografijoje.
Knyga parengta pagal projektą „Pauliaus Drevinio atminimo kelias“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba dalinai finansavo Biržų rajono savivaldybė. 

 

Mamerto Indriliūno raštaiMamertas Indriliūnas
Mamerto Indriliūno raštai, 2019 m.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos leidinys, pristatantis Biržų kraštiečio – literatūros kritiko, vertėjo, publicisto, pokario partizano – kūrybą. Knygoje taip pat literatūrologo V. Gasiliūno straipsnis „Avant-propos“ ir „Vietoj įvado: Akvilės Indriliūnaitės-Zubienės prisiminimai“.
Knyga parengta pagal projektą „Atmintis mūzos ir ginklo broliams“. Projektą rėmė Lietuvos kultūros taryba, dalinai finansavo Biržų rajono savivaldybė. 

 


Susitikom lyg keliaiValentinas Dagys
Susitikom lyg keliai, 2018 m.

Biržų kraštiečio, rajono Garbės piliečio Valentino Dagio (1936–2017) eilėraščių knyga, kurioje publikuojami ir atsiminimai apie autorių.
Knyga išleista artimųjų ir rėmėjų lėšomis. 

 

 

Knygnešio žemės bibliotekaKnygnešio žemės biblioteka, 2012 m.

Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos istorija 1930–2010.
Knygoje detaliai aprašomas Biržų savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos aštuonių dešimtmečių veiklos kelias. Į bibliotekos istoriją žvelgiama plačiame krašto ir miesto istoriniame ir kultūriniame kontekste padedant 16 a. įsteigta pirmąja parapine mokykla. Trumpai apžvelgiamos Biržų krašte veikusių mokyklų, dvarų, bažnyčių bibliotekos, knygnešių judėjimas spaudos draudimo laikotarpiu, inteligentijos asmeniniai knygų rinkiniai, visuomeninių organizacijų ir draugijų bibliotekėlės iki pat 20 a. pradžios. 1924 m. Biržų šviesuoliams kilo mintis įsteigti Biržuose viešąją biblioteką. Steigimo reikalai tęsėsi šešerius metus. 1930 m. vasario 1 d. Biržuose buvo įsteigtas Valstybės centralinio knygyno Biržų skyrius. Pirmoji vedėja buvo Alisa Neimanaitė. Knygoje analitiškai nagrinėjama bibliotekos veiklos raida nuo ištakų iki šiuolaikinio modernėjimo, pasirėmus naujais archyviniais tyrimo šaltiniais atskleidžiama vertingų regiono knygos sklaidos ir skaitymo istorijos duomenų. Leidinyje taip pat pateiktas darbuotojų sąvadas ir bibliografija, sudaryta iš trijų skyrių: Biblioteka spaudoje, darbuotojų straipsniai; Bibliotekos leidiniai; „Širvėnos“ leidyklos leidiniai. Chronologine tvarka sekant aprašus, atsiskleidžia bibliotekos nueitas kelias: įkūrimas, veikla, įvairios reorganizacijos, renginiai, bibliotekoje dirbantys žmonės, jų rašyti straipsniai. Biržų rajono bibliotekų darbuotojų sąvade suregistruoti 523 darbuotojai.
Knyga išleista savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

Poezijos sparno paliestiPoezijos sparno paliesti, 2008 m.

Eilėraščių apie Biržų kraštą rinkinys.
Knyga parengta pagal projektą „Poezijos sparno paliesti“. 

 

 

 

Jonas ir Martynas YčaiPaulina Dabulevičienė, Zita Balaišienė
Jonas ir Martynas Yčai
Bibliografijos, 2006 m.

Leidinyje publikuojamos pirmą kartą parengtos išsamios Jono ir Martyno Yčų bibliografijos. Medžiaga leidiniui surinkta iš knygų, periodikos, įvairių bibliografinių šaltinių, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos katalogų, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio bibliotekos kraštotyros kartotekos ir katalogų.
Knyga parengta pagal Viešosios bibliotekos ir „Žiemgalos“ leidyklos bendrą projektą „Jonas ir Martynas Yčai: bibliografija“.