Biržų krašto fotografai, fotografai mėgėjai

(Pildoma)

Aukštikalnis Vidmantas – fotografas, literatas, medžiotojas

1Gimė 1958 m. sausio 20 dieną Kratiškių kaime. Mokėsi Kratiškių aštuonmetėje mokykloje, vėliau Panevėžio 28-ojoje proftechninėje mokykloje, kur įgijo elektriko specialybę. Dirbo „Pavasario“ kolūkyje elektriku, vėliau Juodupės žemės ūkio bendrovėje, Kratiškių pagrindinės mokyklos ūkio dalyje. Netekęs darbo visą laiką skyrė pomėgiams – fotografijai, eilėraščiams, medžioklei.
Mirė Vidmantas Aukštikalnis 2018 m. sausio 8 d.

 

 

 

 Bagdonas Ainis – policininkas, fotografas

Gimė 1987 m. sausio 4 d. Plungėje. Studijavo teisę ir policijos veiklą Mykolo Romerio universiteto Kauno fakultete. Vėliau Šiaulių universitete – audiovizualinį meną.
Dirba Biržuose viešosios policijos specialistu.

 Balbierius Alis – rašytojas, fotografas, gamtosaugininkas

Balbierius AlisGimė 1954 m. spalio 1 d. Šlepščiuose. 1973 m. baigė vidurinę mokyklą Biržuose, Vilniaus pedagoginiame institute studijavo biologiją. Jis yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 metais. Nuo 1990 metų, atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo žaliųjų judėjime. 1978-1981 metais – ornitologas Ventės rago ornitologijos srityje. 1982-1992 m. laikraščių Komjaunimo tiesos korespondentas, Vilties skyriaus redaktorius. 1992-1993 m. savaitraščio „Literatūra ir menas“ skyriaus redaktorius. 1993-1996 m. laikraščių Valstiečių laikraštis, Vilniaus tribūna, Gimtasis kraštas, Žalioji Lietuva korespondentas ir redaktorius. Periodikoje yra paskelbęs nemažai straipsnių: gamtosaugos, kultūros temomis.
Surengęs per 30 personalinių fotografijos parodų, dalyvavęs tarptautiniuose pleneruose ir grupinėse parodose. Apdovanotas Zigmo Gėlės premija (1987), kultūros žurnalo „Literatūra ir menas“ premija už straipsnius apie fotografiją (1995).

  

 Baltušis Remigijus

Gimė 1990 m. lapkričio 16 d. Biržuose, užaugo Nemunėlio Radviliškio kaime greta Nemunėlio ir Apaščios upių Latvijos pasienyje. Visą gyvenimą buvo apsuptas miškų, laukų, upių, tad susiformavo meilė gamtai. Mokykloje gerai sekėsi dailė, tapydavo paveikslus. 2005 m. pradėjo fotografuoti. Pradėjo nuo peizažų, mėgo fiksuoti saulėlydžius, gamtos stichijas, ypatingus debesis, žaibavimą. Nuo 2015 m. menine fotografija užsiima profesionaliai.

Bortkevičiūtė-Brėdikienė Viktorija

Bortkevičiūtė ViktorijaGimė 1896 m. sausio 1 d. Joniškyje. Viktorija Bortkevičiūtė, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą prisiglaudusi pas vyresniąją seserį Prancišką Mintaujoje (dabar Jelgava), amato ėmė mokytis pas vietos fotografą A. Fergį. Po karo buvo įsidarbinusi Joniškyje pas latvių kilmės fotografą Konstantiną Berziną. Apie 1925 m. ji atidarė savo ateljė Pakruojyje, o 1926-aisiais visam laikui įsikūrė Biržuose. Jos fotoatelje buvo trečiame aukšte, Kęstučio gatvės name, kur dabar yra dalis muzikos mokyklos, priešais senąjį paštą. Dirbo padedama sesers. Pasiligojusi Bortkevičiūtė-Brėdikienė apie 1956 m. išsikėlė gyventi pas sūnų į Vilnių, ten ir mirė.

 

 

 

 Bulovas Drąsutis (g. 1963)

 

Cygan Ana Elchna

Fotografė Biržuose. Dirbo apie 1903 metus. Jos vyras Leiba Cygan taip pat fotografas. 1903 m. išsikėlė į Žiežmarius.

 

Četvergienė Gražina (1961-2006)

 

Dagelis Vytautas – kunigas, fotomenininkas

Dagelis VytautasGimė 1974 m. liepos 11 d. Vaskonių k. (Panevėžio r.) Baigė 9 klases Naujamiesčio vidurinėje mokykloje, 1990–1991 m. mokėsi Panevėžio profesinėje mokykloje, įgijo staliaus specialybę.
1991–1992 m. V. Dagelis dirbo Panevėžio profesinėje technikos mokykloje staliumi, kartu mokėsi vytelių pynėjo amato. 1992–1997 m. jis dirbo akcinėje bendrovėje „Panevėžio stiklas“ darbininku.
1997–1998 m. jis studijavo Kauno kunigų seminarijos parengiamajame kurse, 1998–2004 m. tęsė studijas Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje, kurias baigė Laterano popiežiškojo universiteto teologijos magistro laipsniu.
2004 m. spalio 30 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vyskupas Jonas Kauneckas įšventino V. Dagelį kunigu.
2008–2017 m. V. Dagelis buvo Pabiržės (Biržų r.) Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Geidžiūnų (Biržų r.) Šv. Angelų Sargų parapijos administratorius. 2011–2013 m. jis buvo ir Suosto (Biržų r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos administratorius.
V. Dagelio pomėgis – fotografija. 2000 metais, dar besimokydamas kunigų seminarijoje, surengė savo pirmą autorinę fotografijų parodą, kurią pavadino „Harmonija“. Tai buvo saulėlydžių fotografijos, kurias eksponavo Naujamiesčio (Panevėžio r.) dailės galerijoje ir Šv. Juozapo kunigų seminarijoje Vilniuje.

 

 Dambrauskas Juozas

Dambrauskas JuozasFotografijos mokėsi pas Petrą Ločerį, kurį laiką dirbo Papilyje, Biržuose, po karo persikėlė į Vilnių.

 

 

  

 

 

 

 

Danisevičius Ramūnas – fotomenininkas, Lietuvos spaudos fotografas

Danisevičius RamūnasGimė 1973 m. lapkričio 25 d. Jokūbiškių kaime. Vilniaus aukštesniojoje technologijos mokykloje studijavo fotografiją. Nuo 2001 Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos spaudos fotografijų klubo narys. Dirbo įvairiuose šalies dienraščiuose, šiuo metu – Lietuvos žinių fotografas.

 

 

  

 

 

 

Daubaras Juozas

Daubaras JuozasGimė 1895 m. gruodžio 15 d. Remeikių k. 1909 –1914 m. mokėsi ir gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. 1918 m. grįžo į Lietuvą. Fotografavo nuo 1921 m. iki 1970 m., daugiausia Vabalninko miestelio ir jo apylinkių gyvenimo vaizdus, gyventojus (elgetas, prekeivius, gimnazistus, ūkininkus). Dirbo kartu su Vabalninko jaunuoliais žydais. 1933 m. dalyvavo kilnojamoje parodoje Šiauliuose. Fotografo palikimas – vienas didžiausių Lietuvoje prieškario stiklinių negatyvų rinkinių. Jo negatyvai ir nuotraukos saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Šiaulių Aušros muziejuje, Biržų krašto „Sėlos“, Kupiškio etnografijos muziejuje, Vilniaus Gaono žydų muziejuose.
Mirė 1982 m. lapkričio 7 d. Vilniuje.

 

 

 

   

 

Frankas Aurimas – politikas, fotografas

Frankas AurimasGimė 1976 m. birželio 3 d. Biržuose. Mokėsi Biržų Kaštonų vidurinėje mokykloje. Studijavo Lietuvos kūno kultūros akademijoje. 1998 metais baigė studijas ir įgijo kulkinio šaudymo trenerio specialybę, toliau tęsė studijas ir 2000 m. įgijo magistro mokslinį laipsnį. Vėliau mokslus tęsė Vilniaus universitete teisės fakultete. Dirbo kūno kultūros mokytoju Biržų jaunimo mokykloje ir Atžalyno vidurinėje mokykloje. 2003 metais įsidarbino Biržų rajono savivaldybės administracijoje. Šiuo metu Pačeriaukštės seniūnijos seniūnas. Laisvalaikio pomėgis – fotografija.

 

 

 

  

 

Gasiūnas Kazys – fotografo padėjėjas

Gimė 1911 m. Nuo 1928 m. jį fotografavimo meno mokė P. Ločeris. 1932 m. leido jam laikyti egzaminą ir išdavė diplomą. P. Ločerio fotoatelje dirbo iki 1944 m. Gamino bei platino biržietiškus atvirukus. Tarybiniais metais, mokėdamas patentą, dirbo Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Išėjęs į pensiją buvo aktyvus fotomėgėjas. Mirė 1982 m.

 

Grubinskas Leonas – fotožurnalistas

Grubinskas LeonasGimė 1939 m. gegužės 28 d. Trišakių kaime, Vabalninko seniūnijoje, vėliau L. Grubinskas gyveno Kupreliškyje, Biržų rajone. Šeimoje augo septyni vaikai. Karo pabaigoje motina su penkiais vaikais išsikraustė į savo gimtinę Kupiškio rajone, šešiametis Leonas su trejais metais vyresniu broliuku Albertu liko tėvo globai ir apsigyveno Kupreliškyje. Nuo vaikystės svajojo išmokti groti, tad padėdamas tėvui batsiuviui siūti batus susitaupė ir nusipirkęs seną armoniką ją sutaisė, savarankiškai išmoko groti. Buvo Meilūnų, Mažuikių kultūros namų meno vadovu. Rokiškio ir Biržų muzikos mokyklose mokėsi chorvedybos. Po tarnybos armijoje L. Grubinskas atvyko gyventi į Panevėžį ir įsidarbino fotoateljė „Astra“. Leonas dirbo „Tėvynės“, „Sekundės“ laikraščių fotokorespondentu, nuo 1992 m. dirbo „Panevėžio ryte“. Lietuvos fotografijos meno draugijos narys (1970 m.). Lietuvos žurnalistų sąjungos narys (1973 m.). Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje, pelnė apie 120 apdovanojimų. Mirė 2015 liepos 17 d.

 

 

 Ilekis Antanas (1909-1998) – fotografas

 

Januševičius Petras

Gimė 1926 m. gegužės 31 d. Zizonių kaime. Nuo 1978 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.

 

Judickaitė Lijana

Judickaite LIjanaGimė 1981 m. kovo 4 d. Pajūralyje, Šilalės r. Studijavo VDA, architektūros ir dizaino fakultete, Klaipėdos vizualinio dizaino katedroje. 2006–2007 Latvijos dailės akademijoje Rygoje. Nuo 2007 m. vadovauja „Portfolio“ meno galerijai Biržuose.

 

 

 

 

Jūrė Aistė – fotomenininkė, reklamos specialistė

 

Kadikienė Vida

Kadikienė VidaGimė 1957 m. Aspariškių kaime, Biržų rajone /gim. Šernaitė/. Baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą, po to studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultete. Išsilavinimas – pedagogas, bet gyvenime viskas kitaip. Po studijų sukurta šeima ir tolimesnis gyvenimo kelias prasideda Latvijoje, Rygoje, kur gyvena jau 42 metus. Daug metų dirbta buhaltere, šiuo metu darbas su klientais draudimo srityje. Fotografija domisi nuo jaunystės ir tais metais daugiausiai vaikų fotografija arba kelionių. Pastaruosius 15 metų fotografija tapo rimtu hobiu. Mėgsta fotografuoti gamtą ir tikras vaikiškas emocijas.

 

 

 

 

 

Kalninis Algirdas (g. 1954 m.)

 

Kalpokas Alfredas (g. 1964)

 

 Klyvienė Apolonija

Klyvienė Apolonija(1927 m. spalio 16 d. – 2008 m. birželio 11 d.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Klyvis Leonardas

Klyvis LeonardasGimė 1924 m. sausio 23 d. Rindaugiškių k. Mirė 2005 m. rugsėjo 26 d. Biržuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

Klyvis Teodoras

(1920 m. gruodžio 24 d. – 1974 m. birželio 6 d.)

 

Kruopienė Marija

Gimė 1910 m. Fotografės amato ją išmokė sesuo Jadvyga Vaitaitienė. 1931–1935 m. savarankiškai dirbo Vabalninke.

 

Kučinskas Pranas

(1922-2014) – fotografas, Papilio bažnyčios vargonininkas.

 

Kulbis Jonas – karininkas, fotografas mėgėjas.

Fotografavo apie 1930–1940 m.

 

Lapinas Ė. R. F.

 

Likas Sigitas (g. 1962)

 

Ločeris Petras – fotografas

Ločeris PetrasGimė 1892 m. rugsėjo 12 d. Jasiškių kaime. 1899 m. Nemunėlio Radviliškyje pradėjo lankyti pirmą klasę. 1910 m. Rygoje privačiai mokėsi fotografijos, 1913 m. baigė amatų mokyklą. 1913 m. Nemunėlio Radviliškyje atidarė foto ateljė. 1914 m., kilus Pirmajam pasauliniam karui Petras Ločeris drauge su seserimi ir būsima žmona pasitraukė į Rusiją. Nuo 1914 m. dirbo foto ateljė Penzoje, atliko pirmuosius bandymus su šviesai jautriomis medžiagomis. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir pradėjo fotografijos verslą Biržuose, iš pradžių išsinuomojo butą su paviljonu Vytauto g. 16-ame name, kur prieš karą dirbo į Rusiją pasitraukęs fotografas Boruchas Michelsonas. 1928 m. persikėlė į pasistatytus nuosavus namus Pasvalio (vėliau Kęstučio) g. 41 su įrengta fotostudija. Tyrė šviesai jautrių medžiagų chemijos ir technologines savybes. Pirmasis Lietuvoje gamino fotografines medžiagas pramoniniu būdu. 1933 m. dalyvavo kilnojamoje fotografijos parodoje Šiauliuose. 1933–1936 m. gamino įvairaus jautrumo šviesai ir spalvoms trijų formatų fotografines plokšteles „Aušra“, išrado spalvotą emulsiją. Nuo 1948 m. gyveno Vilniuje. Lietuvos kino studijoje dirbo vyr. laborantu, Lietuvos dailės institute – fotografu laborantu. Kurį laiką dėstė fotografiją Gyventojų buitinio aptarnavimo mokykloje.
Mirė 1973 m. lapkričio 24 d. Vilniuje).

 

 

 

 

Meškauskas Petras 

Meškauskas PetrasGimė 1941 m. spalio 28 d. Vanagiškių kaime, Pasvalio rajone. Pasvalyje dirbo pas fotografą Juozą Adamkavičių. Po karo Petras grįžo į Pumpėnus. Įsigytose malūno patalpose įkūrė fotoatelje, vėliau ją perkėlė į įsigytą karčemą. Po dešimties išdirbtų metų, persikėlė į Biržus. Priešais Žemės ūkio banką nuomavosi du kambarėlius, dirbo savo aparatūra. Vytauto gatvėje pastatytame name foto ateljė buvo įrengta pagal fotografo pageidavimus.
Mirė 2009 m. lapkričio 3 d. Biržuose.

 

 

 

 

Meškauskas Zenonas

Meškauskas ZenonasGimė 1952 m. balandžio 4 d. Pumpėnuose, Pasvalio r. 1969–1972 m. mokėsi Kauno politechnikos institute. Dirbo fotokorespondentu „Biržiečių žodžio“ laikraštyje. Buvo atidaręs fotografijos saloną Kodak.
Jis aktyviai reiškiasi socialiniame tinkle „Facebook“, kur talpina dabartines miesto, renginių bei keliasdešimties metų senumo nuotraukas.

 

 

 

 

Meškerys Juozas (1900–1990)

 

Michelsonas Boruchas 

Michelsonas BoruchasGimė 1871 m. Biržuose. Fotografuoti pradėjo apie 1905 m. Buvo nevedęs, gyveno taupiai su seseria mažame Ligoninės g. 1-ajame name. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą turėjo įsirengęs fotografijos paviljoną nuomotame bute Dirvono g. (dabar Vytauto g.) 16. Jis nuotraukas žymėjo trijų eilučių neapibrėžtu spaudu: pirmojoje eilutėje užrašyta „B. Michelsono Fotografija“, antrojoje eilutėje smulkesniu šriftu – „Biržai, Ligoninės g-vė 1 nr.“, trečiojoje – „Reg. Nr.__“. Be to, kai kurių jo nuotraukų apatiniame dešiniajame kampe aptinkame įspaustą dviejų eilučių, neapibrėžtą reljefinį įspaudą, kurio pirmoje eilutėje nurodytas fotografas – „B. Michelsonas“, o antroje – vietovė „Biržai“. Karo metu pasitraukė į Penzą. Grįžęs į Biržus savo foto studijoje rado dirbantį Petrą Ločerį. Kadangi pastarojo nuomos sutartis buvo teisėta, B. Michelsonui tepavyko prisiteisti teisę išsiardyti prieš karą jo įrengtą foto paviljoną. Buvo Savanorių gaisrininkų draugijos narys, grojo Biržų gaisrininkų orkestre. Fotoarchyvas neišliko – 1944 m. namas su foto ateljė sudegė. Mirė 1939 m., palaidotas senosiose karaimų-žydų kapinėse, Biržuose.

 

 

 

Miežanskas Antanas 

Miezanskas AntanasGimė 1938 m. kovo 1 d., Pabiržės miestelyje. Mokėsi Pabiržės mokykloje. Fotografija susidomėjo būdamas paaugliu, kai namuose apsilankė iš Rygos viešnagėn atvykęs dėdė. Pirmąjį savo fotoaparatą „Liubitel“ įsigijo 1952 metais, būdamas keturiolikos, turguje pardavęs maišą riešutų 1955 m. iš gimtosios Pabiržės pirmą kartą išvyko į Vilnių kaip Dainų šventės dalyvis ir užsiliko. 1955–1959 mokėsi Vilniaus lengvosios pramonės technikume siuvimo technologiją. 1961–1967 buvo Vilniaus turistų klubo pirmininkas. 1967–1973 dirbo Valstybiniame radijo ir televizijos komitete, Telefilmo kino operatoriumi. Nuo 1970 buvo Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys.
A.Miežanskas vienas pirmųjų sovietinėje Lietuvoje pradėjo dirbti su spalvota fotografija. Jo personalinės parodos ne kartą rengtos Lietuvoje, su kitais fotografais dalyvavo parodose Sovietų sąjungos respublikose, JAV, Kanadoje, Singapūre, Skandinavijos šalyse. Už fotografijas pagerbtas keliolika įvairiausių apdovanojimų.
Mirė 2017 m. birželio 29 d. Vilniuje.

 

 

 

Muralytė Ernestina

Muralytė ErnestinaMokėsi Biržų „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje. Vienas iš pomėgių – fotografija. Fotografijoje gamtos vaizdai, kelionių įspūdžiai.2005 m. Biržuose buvo įkūrusi dailės galeriją „Nendrelė“.

 

 

 

 

 

Paliulionis Romas

Paliulionis RomasGimė 1909 m. vasario 26 d. Apaščios kaime. Mokėsi Kupreliškio pradžios mokykloje. Fotografuoti išmoko savarankiškai. Teorijos mokėsi iš knygų, o pirmąjį fotoaparatą prie žibalinės lempos sukonstravo pats. Fotografuodavo namuose įrengtoje studijoje ir lauke. Buvo kviečiamas įamžinti įvykių Papilyje, Vabalninke, Kupreliškyje. Pasistatęs namus Kupreliškyje, persikėlė ten. Dirbo kolūkyje. Didelę paklausą turėjo jo daryti spalvoti ir nespalvoti atvirukai. Fotografavo maždaug iki 1963 m. Mirė 1975 m. rugpjūčio 9 d. Palaidotas Kupreliškyje.

 

 

 

 

 

Rastauskas Bronius

Dirbo Pabiržėje.

 

Rauduvė Eugenijus

RauduvėGimė 1958 m. rugsėjo 9 d. Komi ATSR, Intos mieste, tremtyje. 1975 metais baigė Intos 6-tąją vidurinę mokyklą. 1976 metais įstojo į Vilniaus inžinerinio statybos instituto Statybos fakulteto vakarinį skyrių. Besimokydamas dirbo projektuotoju techninės estetikos institute. 1982 metais baigė Vilniaus inžinierinį statybos institutą, įsigijo pramoninės ir civilinės statybos inžinieriaus statybininko kvalifikaciją ir grįžo į Biržus. Įsidarbino statybos meistru Biržų tarpkolūkinėje statybos organizacijoje. 1986 metais pradėjo dirbti Biržų GKG vyriausiuoju inžinieriumi. 1993 metais išėjo iš darbo gamykloje ir įkūrė individualią įmonę, užsiimančią projektavimu, teikiančią inžinierines paslaugas. Fotografuoja nuo vaikystės. Fotografuoja peizažus, žmones. Būti gamtoje, pamatyti jos grožį, pabandyti parodyti kitiems, bendrauti su žmonėmis jam teikia džiaugsmą. Fotografija yra šio žmogaus neatskiriama gyvenimo dalis.

 

Samulis Juozas 

Samulis JuozasGimė 1902 m. kovo 12 d. Grabužėnuose (Latvija). Mokėsi Latvijoje, vėliau apsigyveno Nemunėlio Radviliškyje. Fotografijos mokėsi pas Biržų fotografą Petrą Ločerį, dirbo fotografu Nemunėlio Radviliškyje, buvo laikomas geru profesionalu, nemažai fotografuodavo. Žinomas, kaip fotografijos pradininkas Biržų krašte. Turėjo tris sūnus – Joną, Eriką ir Voldemarą, žmoną Apoloniją Pantolonaitę. Žuvo 1942 fronte Naro Fominsko raj. (Rusija).

 

 

 

 

 

 

Šepetys Laimonas

 

Gimė 1968 m. birželio 18 d. Mantagailiškyje. 1966 m. baigė Biržų I-ąją vid mokyklą.

 

Šneideris Girša

Biržuose dirbo nuo 1906 m. iki 1930 m. Turėjo fotoatelje Pasvalio (dabar Kęstučio gatvė) Nr. 5.

 

Traškevičienė (Klyvytė) Adolfina Eugenija

Gimė 1919 m. lapkričio 17 d. - mirė 2004 m. sausio 26 d.

 

Vadapolas Stanislovas

Vadapolas Stanislovas 2Gimė 1939 m. Baukų k. Pasvalio raj. Mokėsi Daujėnų septynmetėje mokykloje. Dirbo kolūkyje, vėliau apylinkės sekretoriumi. 34 metus gyveno Panevėžyje ir dirbo statybos treste energetiku. Su fotoaparatu draugauja nuo 15 metų. Rajone surengta virš 40 jo personalinių parodų. 2019 m. už krašto istorijos fiksavimą nuotraukose, įamžinamas švenčių akimirkas, parodų rengimą, Vabalninko krašto garsinimą fotografijos darbais apdovanotas „Lino žiedo“ žymeniu.

 

 

 

 

Vaitaitienė (Markevičiūtė) Jadvyga 

Vaitaitienė Markevičiūtė JadvygaGimė 1903 m. gegužės 11 d, Vainekonių k., Pasvalio valsčiuje ūkininkų šeimoje. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo pasitraukusi į Saratovą. Grįžo tuo pačiu pabėgėliu ešelonu kaip ir fotografas Petras Ločeris. Norėdama išmokti fotografuoti savarankiškai, įsidarbino Michelsono ateljė, kurį laiką dirbo vienoje Klaipėdos fotostudijoje. 1928 m. Ločeriui išsikėlus į naujai įsirengtą ateljė, grįžo į Biržus Apie 1929 m. įsikūrė seniausioje miestelio fotoateljė, Vytauto g. 16 – Bauerio namų mansardoje iš kiemo pusės. Apie 1938 m. turėjo mokinę Adolfiną Klyvytę. Vaitaitienė amato išmokė ir savo seserį Mariją Kruopienę, turėjo mokinių žydų, vėliau sunkiai išgyveno jų tragišką likimą. 1944 m. sudegus namui su jos ateljė, fotografė paviljoną įsirengė giminaitės namuose Dvaro g. 14. Prasidėjus dokumentų išdavimui, Vaitaitienė darė dokumentines nuotraukas.

 

 

Valaitis Stasys (1944-2001) – fotografas, literatas

 

Valaškevičienė Virginija

 

Zavadskienė Migla

Gimė Biržuose. Mokėsi Biržų I-oje vidurinėje mokykloje. Neįstojusi į Vilniaus universitetą, kur buvo pasirinkusi lietuvių kalbos ir literatūros studijas, dokumentus nunešė į Buitininkų profesinę mokyklą. Čia pasirinko fotografo specialybę. Studijuodama įsidarbino pagalbininke A. Zavadskio studijoje „Kodak“. Nuo 1997 metų buvo šios fotostudijos fotografė. Po vyro, Audriaus Zavadskio mirties, dirba laisvai samdoma fotografe.

 

Zvilna DonatasZvilna Donatas

Gimė 1963 m. Mokėsi Nemunėlio Radviliškio vid. mokykloje. Ją baigęs 1982 m. bandė stoti mokytis fotografu Vilniuje. Kadangi pavėlavo pristatyti dokumentus teko grįžti nieko nepešus. Kadangi iš Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato buvo gavęs siuntimą mokytis, buvo priimtas į tuometę fotoatelje ''Spindulys'' laborantu. Po tarybinės armijos grįžo į Biržus. Darbą tęsė naujojoje fotoatelje (kurios jau ir nebėra). Ten jau dirbo fotografu. Išdirbo nuo 1985 iki 1996 m. Šiuo metu dirba ''TYLOJE''.

 

 

 

Šaltiniai:

Aukštaitijos fotografija šiandien. – 2014, 69 p.
„Biržų krašto fotografai“ – Biržuose... Iliustr. // Šiaurės rytai, 2011, bal. 5, p. 12.
„Biržų krašto fotografai“: 16 autorių ir 51 fotografija. – Iliustr. // Šiaurės rytai, 2021, bal. 12, p. 1, 7-8.
Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. Camera obscura : Lietuvos fotografijos istorija, 1839-1945 – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016. – 765, [1] p.
Dagilis, Jonas. Amžininkai žiūrėjo į laiko veidrodį. – Iliustr. // Švyturys, 1986, Nr. 23, p. 22-23.
Dagilis, Jonas ; Nekrašius, Jonas. Fotografija Biržų rajone (XIX a. pabaigoje – XX a. viduryje): Biržų fotografai ir fotoatelje. – Iliustr. // Šiaurės rytai, 2007, kovo 3, p. 12 ; kovo 10, p. 12 ; kovo 24, p. 12 ; kovo 17, p. 12 ; kovo 31, p. 12.
Eidamas 80-uosius metus, mirė fotomenininkas Antanas Miežanskas,
https://www.alfa.lt/straipsnis/50189716/eidamas-80-uosius-metus-mire-fotomenininkas-antanas-miezanskas/ (žiūrėta 2021 m. gruodžio 31 d.).
Gudienė, Alfreda. Fotografija – gyvenimo ir svajonių dalis. – Iliustr. // Šiaurės rytai, 2011, gruod. 10, p. 8.
Kubiliūtė, Snieguolė. Biržų fotografai ir jų veikla nuo XIX a. pab. iki 1944 m. – Lietuvos muziejų rinkiniai : mokslinių straipsnių rinkinys / XX mokslinė konferencija Fotografija Lietuvos muziejuose. – 2017, Nr. 16, p. 98–102.
Kubiliūtė, Snieguolė. Petras Ločeris, pirmasis fotografas. – Iliustr. // Biržiečių žodis, 1952, 1952, rugs. 11, p. 2–3.
Kudirkienė, Gailutė. Biržiečių nuotraukose – ir Indija. – Iliustr. // Panevėžio rytas, 2010, birž 5, p. 12.
Kudirkienė, Gailutė. Šaukė vaikus pasitarti ir klausė, kuris žemę perims. Iliustr. // Panevėžio kraštas, 2020, rugpj. 25, p. 5–7.
Mikelionis, Dalius. Gyvoji fotografijos istorija. – Iliustr. // Biržiečių žodis, 2007, spal. 23.
Mikelionis, Dalius. Dingusio kapo istorija. – Iliustr. // Biržiečių žodis, 2011, rugs. 9, p. 4.
Nekrašius Jonas., „Fotografijos raida šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab. – XX a. penktame dešimtmetyje)“, http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7_nekrasius.pdf (žiūrėta 2021 m. lapkričio 24 d.).
Penelienė Rasa. „Kad tik būtų sveikatos ir alaus“, – jaunatviškai kvatoja žymusis Biržų fotografas Petras Meškauskas. – Iliustr. // Šiaurės rytai, 2001, spal. 27, p. 1, 5.
Žvirgždas, Stanislovas. Fotografas iš Biržų. – Iliustr. // Dienovidis, 2001, Nr. 6, p. 14–19.

 

Parengė Vartotojų aptarnavimo skyriaus vyresn. bibliotekininkai Laima Ramutėnienė, Evaldas Timukas