Kai akmuo prabyla
Kai akmuo prabyla
 

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė balandžio 29 dieną Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje uždaryta renginiu-edukacija ,,Kai akmuo prabyla", kurią vedė žymus Pasvalio krašto skulptorius, Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats" ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus narys – Valius Remeika.

Programos metu edukacijos dalyviai susipažino su skulptoriaus profesija ir jos teikiamomis galimybėmis, o įgytas žinias pritaikė praktiškai – patys bandė apdirbti akmenį.

Skulptorius V. Remeika kalbėjo apie savo sukurtus darbus, kuriuos jau sunku suskaičiuoti. Darbai didžiuliai, sveriantys po kelias tonas. Tai – paminklai tremtiniams, partizanams, Baltijos keliui, išnykusiems kaimams. Vienas iš įdomesnių – paminklas buvusiai mokyklai Rinkūnų kaime, kurį prieš kelis metus atidengti buvo patikėta buvusiam Rinkūnų mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui, šiandien Biržuose gyvenančiam žurnalistui, tautodailininkui, kraštotyrininkui, literatui Algirdui Butkevičiui. V. Remeika būtent apie šį kurtą darbą sako: „Šis akmuo savo forma ir struktūra – vienas įdomiausių mano kūryboje. Esu turėjęs jų visokių visokiausių. Norėjom, kad paminklas būtų panašus į tiltą arba arką, todėl vieną jo galą parėmėm ant mažesnio akmens. Atsivėrė tarsi langas iš praeities į ateitį, į labai gražų šio krašto gamtovaizdį. Neišlyginau ir vingiuoto akmens paviršiaus – tegul jame iškalti žodžiai vinguriuoja tarsi gyvenimo kelias".

Šeštadienį bibliotekoje V. Remeika eksponavo ir savo kūrybos darbus, tai – jūros dugno gyventojai, paukščiai, šachmatai, net akmeninė piniginė ir kuprinė. Edukacijos metu supažindino su pasaulio akmenimis, rodė jų pavyzdžius, pasirodo, jam geriausia dovana atvežta iš svečios šalies, tai to krašto akmenėlis. Be akmens skaptavimo, edukacijos dalyviai dar išmėgino kantrybę – skulptoriaus sukurtomis girnomis sutrinti grūdus, klausėsi kriauklėje pasislėpusios jūros ošimo, žaidė akmeniniais šachmatais.

Iki tampant skulptoriumi, jis daug dirbo su keramika, piešė, drožė iš medžio, kol galiausiai pasirinko akmenį. Paaiškėjo, kad skulptoriaus darbas reikalauja daug kantrybės ir fizinių jėgų. Visą edukacijos laiką dalyviai kalė Karališkąją Leliją. V. Remeika šį ženklą parinko, nes užsiėmimas vyko Radvilų rūmuose, kur kadaise gyveno kunigaikščiai. Šis sukurtas darbas liks pas mus, bibliotekoje.

Esame nepaprastai dėkingi skulptoriui Valiui Remeikai už šią naują patirtį, puikų užsiėmimą, meilę akmeniui ir parodytą dėmesį biržiečiams!