Naujienos
Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos kelias prasidėjo 1930 m., kai Švietimo ministeris Konstantinas Šakenis, kilęs iš Vabalninko krašto, pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad Biržuose nuo vasario 1 d., Biržų apskrities valdybai prašant, įsteigiamas Valstybės Centralinio knygyno skyrius, kurio pirmąja vedėja tapo Alisa Neimanytė. Jos bute Dagilio (anksčiau Aptiekos) aikštės ir Reformatų g....
Paskelbta 2020-07-10
Penktadienį, liepos 3 d., bibliotekos II aukšto fojė atidaryta fotomenininko Mindaugo Norkaus fotografijų paroda „Akimirkos“.
Paskelbta 2020-07-07
Liepos 1 d. įvyko 3-iasis „Senjorų arbatėlės“ susitikimas. Šaunu, kad nepabūgę blogo oro dalyviai gausiai susirinko. Šį kartą Likėnuose, Eugenijos Vosylienės sodyboje. Beje, Eugenija yra „Senjorų arbatėlės“ Kultūros ministrė.
Paskelbta 2020-07-02
Šeštadienį, birželio 27 d., Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis projekto „Mūzos ir ginklo broliai: atmintis gyva“ renginys, skirtas rašytojo, partizano Mamerto Indriliūno 100-osioms gimimo metinėms.
Paskelbta 2020-06-30
Vartotojų aptarnavimo skyriuje Liepos 3 d. 17 val. II aukšto fojė vyks fotomenininko Mindaugo Norkaus parodos „Akimirkos“ pristatymas (atsakingos vyresn. bibliotekininkės: O. Berozovaitė ir L. Prunskienė). Liepos mėnesį skaitykloje veiks paroda „Mano kiemo radasta...“ (atsakinga vyresn. bibliotekininkė O. Berozovaitė). Nuo liepos 10 d. skaitykloje veiks leidinių paroda „Nutolę biržiečiai: Petras...
Paskelbta 2020-06-29
Karantinas baigėsi, tačiau ir toliau išlieka ekstremali situacija. Primename, kad biblioteka yra atnaujinusi visas paslaugas. Tai reiškia, kad vėl galima lankytis bibliotekoje kaip įprastai, skolintis knygas iš atvirųjų fondų, apsilankyti Vaikų literatūros skyriuje ir kt.
Paskelbta 2020-06-26