Petras Ruseckas - Lietuva Didžiajame kare

1883-ais metais gimęs Petras Ruseckas buvo Lietuvos knygnešys, visuomenininkas, Nepriklausomybės kovų dalyvis, vienas iš Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos steigėjų. Autorius parašė devynias istorines knygas. „Lietuva Didžiajame kare“ – atsiminimai apie Pirmąjį pasaulinį karą, kuriuose aprašomi pasakojimai apie vokiečių okupaciją 1915-1918 metais.
Didysis karas, arba kitaip Pirmasis pasaulinis karas, siautė 1914-1918-tais metais ir žiauriai nuniokojo Lietuvą. Karo siaubo išgyvenimai daugelio dalyvių sąmonėje dar ilgai buvo gyvi. Niekada karo nepatyrusiai kartai su anų metų istorija padės susipažinti Petro Rusecko knyga „Lietuva Didžiajame Kare“. Jos pasirodymas sutapo su Antrojo pasaulinio karo pradžia.
Petras Ruseckas, buvo kruopštus lietuvių tautos praeities įvykių liudijimų kaupėjas ir savo knygoje jis skaitytojams pristatė surinktus ir suredaguotus kelių dešimčių asmenų atsiminimus apie vokiečių okupaciją. Tie atsiminimai – karo baisumą aprašantys dokumentai, kuriuos atkūrė Didžiojo karo įvykių liudytojai, savo pačių akimis matę ir išgyvenę, kaip istorija yra rašoma krauju.
Skaitytojas patirs, kokius vargus bei sielvartą karas buvo atnešęs mūsų krašto gyventojams. Taip pat, kokį pažeminimą jie turėjo kentėti okupacijos metu. Autoriaus kalba graži ir lanksti, atsiminimai skaitomi lengvai. Knygos tekstas papildytas Didžiojo karo nuotraukomis. Petras Ruseckas teigė, kad Didysis karas suvienijo lietuvių tautą, kuri stojo į kovą dėl Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo. Nors šalis patyrė didžiulį ekonominį ir moralinį nuosmukį, karas tapo lūžiu atvėrusiu kelią į laisvę.„Lietuva Didžiajame kare“ sudomins karo literatūros mėgėjus, istorikus, žmones, kurie domisi Pirmojo pasaulinio karo įvykiais Lietuvoje.