2018

Straipsnių sąrašas

 

1 d. – Biržų kultūros centre vyko profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas". Edukacinė diena vaikams. Teatras „Teatriukas" parodė edukacinį spektaklį „Žalia gyva".
2 d. – Biržų pilies menėje vyko koncertas „Lietuvos atkūrimo 100-metį švenčiame su draugais". Koncertavo Bauskės meno mokyklos ir Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
2 d. – Biržų kultūros centre vyko profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas". Edukacinė diena vyresniųjų klasių mokiniams „Ar galiu būti aktoriumi?". Užsiėmimus vedė Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatro vadovė V. Vorienė.
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla" vyko D. Pociūtės monografijos „Nematomos tikrovės šviesa. Reformacijos Lietuvoje asmenybės ir idėjos" pristatymas.
3 d. – Biržų kultūros centre vyko profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas" uždarymas. Kaukių teatro diena. Keistuolių teatras parodė spektaklį „Varnas".
3 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta L. Prunskienės knyga „Provincijos varnos lizde".
4 d. – Papilio kultūros namuose vyko Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas. Veikė J. Petruokienės paveikslų iš akmenų paroda „Kai prabyla akmenys", koncertavo Vaškų, Tetirvinų ir Nairių (Pasvalio r.) kultūros namų saviveiklininkai.
4 d. – Vabalninke vyko Kaziuko mugė.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko O. Vyšniausko koncertas „Išdalinau".
7 d. – Gulbinų kaimo bendruomenėje vyko renginys, skirtas pavasario šventėms, Kovo 8-ajai, „Močiutės" klubo penktajam gimtadieniui.
8 d. – Biržų kultūros centre vyko baigiamasis koncertas „Lietuvos atkūrimo šimtmetį švenčiame su draugais". Dalyvavo Biržų, Kėdainių, Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Telšių muzikos mokyklų mokiniai.
8 d. – Biržų kultūros centro fojė surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus, Bauskės ir Kupiškio meno mokyklų, Kėdainių ir Ukmergės dailės mokyklų mokinių darbų paroda.
8 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka surengė viktoriną „28 klausimai apie Lietuvą".
9 d. – Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose". Biržų pilyje koncertavo ansamblis „Cordaria" (Austrija-Lietuva).
10 d. – Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose". Vyko ansamblio „Duo commovendo (Lietuva-Austrija) koncertas „Žymiausios pasaulyje smuiko sonatos – Corelli op. 5".
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla" bei Vabalninko filiale vyko knygos „Vasario 16-osios Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis" pristatymas. Dalyvavo knygos autorius, humanitarinių mokslų daktaras A. Katilius ir A. Petrulio giminaičiai N. Petrulytė-Štriupkuvienė ir K. Petrulis.
11 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko Kovo 11-ajai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, skirtas šventinis renginys „...kai aš tave tariu".
11 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko tradicinis renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai.
11 d. – Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose". Vyko ansamblio „Viatoribus" (Šveicarija) koncertas „La Primavera – ama balla e canta" („Pavasaris – mylėk, šok ir dainuok").
14 d. – Biržų kultūros centre pasirodė cirkas iš Kaliningrado „Arctic".
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Pasidainavimai su Veronika. Signatarų keliais", skirtas signatarams J. Šernui ir A. Petruliui. Dalyvavo Biržų „Saulės" gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala", S. Ilčiukas (akordeonas), renginį vedė V. Povilionienė.
16–17 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Knygnešio dienos minėjimui skirtas renginių ir edukacijų ciklas „Knygos likimo intrigos". Prisiminimų ir choralo popietė „Laike toldami, širdimi artėjame...", dalyvavo knygnešio J. Bielinio proprovaikaitė V. Silenkovaitė.
17 d. – Biržų kultūros centre parodyta aktoriaus M. Jampolskio ir Irūnos teatralizuota programa su A. Šabaniausko ir L. Dolskio dainomis „Nepamirštamos melodijos".
17 d. – Biržuose vyko tarptautinis komandinis dziudo turnyras, skirtas A. Žulono atminimui paminėti.
17 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla" atidaryta Biržų krašto tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
17 d. – Biržų kraštas pristatytas parodoje-mugėje „Verslo dienos Aizkrauklėje 2018".
18 d. – vyko visuotinis Kirkilų kaimo bendruomenės narių susirinkimas, po jo – parodyta meninė programa.
20 d. – Biržuose surengtas Žemės dienos minėjimas.
21 d. – Biržų kultūros centre vyko vakaras su J. Erlicku. Dalyvavo D. Slipkus ir V. Mikeliūnas.
23 d. – Biržų kultūros centre vyko Melpomenės šventė. Dalyvavo Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras ir teatras „Šnekutis" iš Bajorų (Rokiškio r.).
24 d. – Skrebiškiuose surengta gerumo ir padėkos šventė aukojusiems benamiams gyvūnams – parodijų koncertas.
24 d. – įvyko visuotinis Šiekštininkų bendruomenės narių ataskaitinis susirinkimas. Po jo Kupreliškio „Teatriukas" parodė K. Čiplio-Vijūno komediją „Medinė piela".
25 d. – Svilių bendruomenės namuose vyko velykinė mugė, po jos – „Popietė su pajuokavimais".
25 d. – Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose". Parodyta ansamblio „Duo Barocco" (Lietuva) programa Francois Couperin „Lecons de tenebres" („Sutemų skaitiniai").
26 d. – TAU Turizmo fakultetas surengė susitikimą su fizike A. Korsakiene tema „Černobylis: liaudiški mitai ir fizikų realybė".
26 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė „Kūrybinių partnerysčių" mugė.
27 d. – Biržų kultūros centre parodytas „Domino" teatro spektaklis „Pasiklydęs skambutis".
30 d. – Biržų pilies salėje vyko Krikščioniškos muzikos koncertas. Autorines giesmes atliko grupė „Arti" (Kėdainiai).
31 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje surengta Velykinė mugė.