• 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • i2.jpg

2014 m.

Paskelbta: Trečiadienis, 2015 m. kovo 25 d.

Straipsnių sąrašas

KULTŪROS KRONIKA 2014 M.
BIRŽŲ RAJONAS

SAUSIS
 – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ veikė Magdalenos Birutės Stankūnaitės-Stankūnienės tapybos paroda iš „Sėlos“ muziejaus rinkinių.  – pilies arsenale veikė senųjų žemėlapių ir graviūrų paroda „Magni Ducatus Lithuaniae“.  – Vaikų meno galerijoje atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių keramikos darbų paroda (mokytoja Gražina Visockienė).
2 d. – „Senjorų seklyčioje“ įvyko Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus narių kalėdinė šventė.
3 d. – naujametinė eglutė vaikams Ramongalių kultūros namuose.
3 d. – Biržų literatų klubo "Versmė", Pasvalio literatų klubo "Užuovėja", Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialo atstovų grupė susirinko prie poeto Petro Zablocko kapo Biržų senosiose reformatų kapinėse – paminėtas poeto 100 metų jubiliejus.
5 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta popietė „Trijų karalių belaukiant“.
5 d. – persirengėlių vaikštynės lankant vienišus, sergančius senolius surengtos Smilgių kaime.
6 d. – Trijų karalių linksmybės Nausėdžių kultūros namuose.
6 d. – Trijų karalių vaikštynės Obelaukių kultūros namuose, Obelaukių kaime. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ įgyvendino projektą "Žiemos savaitgaliai muziejuje".
10 d. – popietė „Su Naujais, 2014 metais“ surengta Mieliūnų kultūros namuose.
11-13 d. – Biržuose vyko renginiai Laisvės gynėjų dienai paminėti: Biržų I kuopos jaunieji šauliai dalyvavo XXIII tradiciniame pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“ Vilniuje; pamaldos už Laisvės gynėjus Biržų evangelikų reformatų, metodistų ir Sekmininkų maldos namuose, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; visuotinė pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose uždegtos atminties žvakutės; pilies salėje „Dr. V. Kudirka – žmogaus misterija“ (dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė); tradicinis pagarbos bėgimas žuvusiems Laisvės gynėjams atminti; atminimo laužas, arbata (prie paminklo Žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę); Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos jaunimo akcija „Tikėki, Lietuva, mumis“.
11 d. – popietė, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti vyko Šukionių kultūros namuose.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko kultūros centro diksilendo „Jump jazz“ ir varinių pučiamųjų ansamblio „Biržų brass band“ 3 metų sukakčiai skirtas koncertas.
14 d. – Jono Naktinio ir Marytės Undzėnienės parengta knyga "Ar do atomanum sanojų kalbų" pristatyta Papilio bendruomenės namuose.
18 d. – Papilio bendruomenės namuose pristatyta Jono Alberto Naktinio ir Marytės Undzėnienės parengta knyga "Ar do atomanum sanojų kalbų".
22 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko vaikų ir moksleivių konkurso "Dainų dainelė" antrasis turas – atranka į zoninį turą.
22 d. – Biržų „Artrito“ klubas surengė popietę „Retro stiliumi prisiminkime jaunystę“.
23 d. – įvyko Smilgių bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, koncertas Smilgių bendruomenės namuose.
24 d. – Biržų kultūros centre vyko Raisos Šarkienės humoristinis mono šou „Moterims apie vyrus“.
25 d. – Biržų kultūros centre vyko Aukštaitijos krašto liaudiškų kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
25 d. – Meilūnų kultūros namuose vyko vakaronė „Balta žiema“.
25 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko šventinis koncertas, skirtas renovuotų kultūros namų atidarymui.
25 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta 2013 m. vasaros atostogų metu vykusio projekto "Keliaujančios architektūros dirbtuvės" rezultatų paroda. Tarp šešiolikos projektų buvo pristatomos trys realizacijos šiaurės Lietuvos miesteliuose – Žadeikonyse, Nemunėlio Radviliškyje bei Panemunėlio geležinkelio stotyje.
25 d. – Biržų krašto muziejuje "Sėla" atidaryta Dalios Varnaitės ir Gedimino Gražio autorinės juvelyrikos ir fotografijos paroda "Moterys juveLYRIKOJE", pristatyta naujausia Eugenijaus Gražio muzikinė kūryba.
25 d. – Skrebiškių bendruomenėje vyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, po jo – koncertas.

 


VASARIS
1 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Prisiminimų vakaras“.
3 d. – Biržų pilyje vyko koncertas „Mėlynom gatvelėm“, koncertavo grupė „Subtilu-Z“ ir operos solistė Asta Krikščiūnaitė.
4 d. – Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne atidaryta fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Ledo inkliuzai“ . Projektą organizavo LR kultūros atašatas Vokietijoje ir galerija "Aukso pjūvis".
7-9 d. – asociacija "Biržų turizmo klasteris" dalyvavo Rygoje, tarptautinių parodų centre "Kipsala", vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje-mugėje "Balttour 2014".
8 d. – Anglininkų kultūros namuose pristatyta literato Kosto Viederio knyga „Vienos klaidos kaina“.
8 d. – „Kraitės“ klubo narės surengė susitikimą su poete Lina Kiškiene.
8 d. – Biržuose vyko chorų atranka į 2014 metų Lietuvos dainų šventę „Čia mano namai“.
8 d. – Nemunėlio Radviliškio saviveiklininkai kultūros namuose parodė J. Baltušio knygos "Parduotos vasaros" motyvais pastatytą spektaklį "Algos – negausi".
10 d. – Juostaviečių bendruomenės namuose atidaryta Deimantės Ardinskaitės fotografijų paroda.
12 d. – Biržų kultūros centre parodytas Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos miuziklas „Muzikos garsai“.
13 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ paroda „Kad vakarai neprailgtų“.
14 d. – restorane „Pilies skliautai“ vyko vakaras visiems, kas mylimas ir myli. Įkurtas Biržų jaunų šeimų klubas.
14 d. – Juostaviečiuose surengta Valentino dienai skirta vakaronė „Meilė ne vien žodžiai“.
14 d. – Mieliūnų kultūros namuose surengta vakaronė „Linksmasis Valentinas“.
14 d. – Ančiškių kultūros namuose vyko renginys, skirtas Valentino dienai „Ir jaunieji kraipo batus, pakol susėda į ratus...“.
14 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko šventinis koncertas „Valentinas 1, Valentinas 2“.
15 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas pramoginis žaidimas jaunimui „Dar ne vakaras“.
15 d. – Vabalninko, Šukionių kultūros namuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.
15 d. – Biržų kultūros centre vyko profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Kuprelis“.
15 d. – Parovėjos kultūros namuose surengta popietė-viktorina „Kas mums Vasario 16-oji“.
15 d. – Obelaukių kultūros namuose surengta šventė Valentino dienai „Meilei reikia mylinčio žmogaus“.
16 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kauno kino studijos kūrybinės grupės spektaklis „Smetona“.
16 d. – Biržuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai: padėtos gėlės ant Vasario 16-osios akto signataro Jokūbo Šerno kapo Nemunėlio Radviliškio kapinėse; pamaldos Biržų evangelikų reformatų, metodistų ir sekmininkų maldos namuose, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; padėtos gėlės prie Nepriklausomybės paminklo Biržų aikštėje; žuvusiųjų pagerbimas prie Memorialo Švyturio gatvėje; minėjimas pilies salėje – dalyvavo kultūros centro chorai „Viktorija‘, „Agluona“, „Aušros“ vidurinės mokyklos mokiniai, akordeonininkas Vytautas Kavaliauskas.
16 d. – Kučgalio, Smilgių bendruomenės namuose, Papilio kultūros namuose surengti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimai.
18 d. – Biržų pilies salėje buvo pristatytas žurnalistės Editos Mildažytės dokumentinis filmas "Post Scriptum. Pamiršti sakiniai", skirtas  Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui.
19 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Oskaro Koršunovo spektaklis pagal A. Čechovą „Žuvėdra“.
20 d. – pilies rūmų salėje vyko Kazio Binkio „Atžalyno“ pastatymo Biržų scenoje 70-mečio minėjimas.
– Biržų kavinėje moterims ūkininkėms, katalikėms, visuomenininkėms surengta popietė "Dėl savęs, Tavęs ir artimo".
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Atžalynas“ pagal K. Binkio pjesę.
21 d. – Ramongalių kultūros namuose surengta kaimo vakaronė.
21 d. – įvyko Kvetkų kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, koncertas.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Trys mylimos“ pagal Žemaitės komediją.
21-23 d. – Biržuose vyko seminaras „Tikėjimas, viltis ir meilė Lietuvoje. Krikščionybės keliai ir klystkeliai XI–XVII a.“. Seminarą vedė dr. Deimantas Karvelis.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Kamilės Krasauskaitės grafikos ir keramikos darbų paroda „Ieškojimai“.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
22 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta nominacijų popietė „Laimės pasaga“.
26 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro „Lėlė“ spektaklis „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį).
27 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Atviro rato“ spektaklis vaikams „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“ pagal Anos Saksės „Pasakas apie gėles“.
28 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko literato, tautodailininko, kraštotyrininko Algirdo Butkevičiaus 75-erių metų jubiliejaus paminėjimas.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko rajono folkloro kolektyvų atranka į Dainų šventę „Čia – mano namai“.
28 d. – kavinėje-bare „Senas rūsys“ startavo viktorina, skirta žymiems Biržų krašto įvykiams pažymėti.
28 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Trio“ pagal I. Margarit pjesę.

 

 

 KOVAS
1 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė Užgavėnių šventę.
2 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kauno dramos teatro spektaklis „Mūsų brangioji Pamela“ pagal J. Patricko 2 dalių komediją.
2 d. – Vabalninke surengta Užgavėnių šventė „Šoksim, trypsim – žiemą vysim“.
2 d. – Svilių bendruomenės kiemelyje surengta Kaziuko mugė, po jos pasirodė Medeikių humoro grupė „Zacirka“.
4 d. – Biržuose surengta Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin aina“.
4 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“ vyko Pagyvenusių žmonių asociacijos renginys „Užgavėnės“.
4 d. – Skrebiškiuose, Kučgalyje surengtos Užgavėnių šventės.
5 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Menų spaustuvės“ programa jauniesiems menininkams „Atvira erdvė 12“ pristatė „Auksinio scenos kryžiaus“ laureatų  – aktoriaus Šarūno Datenio ir iliustratoriaus Antano Dubros spektaklį “Gaidelis pinigautojas“.
6 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Alytaus miesto teatro edukacinės programos: „Jei nori nupiešti paukštį, tu privalai tapti paukščiu“, „Judesys, charakteris, kalba“; „Grimas“; spektaklis visai šeimai „Tamsta mokytojas“ pagal Frenko Makorto romaną.
7 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. „Domino“ spektaklis „Paskolinkite tenorą“.
8 d. – Biržų krašto muziejuje atidaryta biržietės Kristinos Čyžiūtės fotografijos ir tapiserijų paroda "Prislietimas".
8 d. – Kučgalio bendruomenės saviveiklininkai dalyvavo Kaziuko mugėje Kupiškio rajone Noriūnų laisvalaikio centre.
10 d. – Vabalninko kultūros namuose surengtas šventinis koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Šokame Lietuvai“.
11 d. – Papilyje vyko renginys, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.
11 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta literatūrinė popietė, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.
11 d. – Biržų kultūros centre vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas. Biržų vaikų ir jaunimo meno kolektyvų koncertas „Jaunystė tėviškei širdim vainiką pina“.
11 d. – pilies menėje vyko koncertas, skirtas smuikininko Raimondo Katiliaus atminimui. Lietuvos trio. Vilhelmas Čepinskis (smuikas), Vytautas Sondeckis (violončelė), Petras Geniušas (fortepijonas).
11 d. – Kupiškio etnografijos muziejuje atidaryta rašytojo ir fotografo Alio Balbieriaus fotografijų paroda "Jono Meko žemė".
12 d. – pilies menėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2014“ Biržų rajono dalyvių koncertas. Dalyvavo meninio skaitymo konkurso laimėtojai.
12 d. – Biržų pilies rūmų menėje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė 2014“ Biržų rajono dalyvių koncertas. Dalyvavo rajono meninio skaitymo konkurso laimėtojai.
– Vaikų meno galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių tapybos ant šilko paroda „Pavasario pranašai“ (mokytoja Irena Vegienė).
14 d. – "Biržų turizmo klasteris" dalyvavo Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos organizuotame Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginyje "Atsigaivink Lietuvoje" Stokholme, Švedijoje.
14 d. – Biržų pilies rūmų salėje vyko XVIII profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ organizatorių ir žiūrovų prizo įteikimas. Renginio metu paminėtos teatrologo Egmonto Georgo Jansono 75-osios gimimo metinės „Kad ir kaip suksi, manosios šaknys – čia, Biržuose, dar  konkrečiau – Malūno gatvėje“.
15 d. – Biržų kultūros centre koncertinė įmonė „Soliaris“ (Lietuva) ir muzikinė firma „Flandrija“ (Belgija) pristatė tarptautinę programą – teatralizuotą cirko šou „Alanas ir jo draugai“.
15 d. – Kučgalio bendruomenės dramos kolektyvas Pasvalio rajono Kriklinių bendruomenėje parodė spektaklį Audronašos-Suchockio "Nelaukta viešnia“.
18 d. – Biržų kultūros centre parodyta dainininkės Birutės Dambrauskaitės ir šokių teatro „AndreDance“ koncertinė programa „Dar ne ruduo“.
19, 20 d. – Biržų pilies restorane vyko krikščioniškas videoseminaras „Per juokus į geresnę santuoką“.
21 d. – Minint Pasaulinę poezijos dieną, Biržų vaikų dienos centre "Vilties šviesa" buvo surengtas kūrybos vakaras.
21 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinis fakultetas surengė susitikimą-seminarą „Gyventi tikėjimo džiaugsmu“. Jame dalyvavo Biržų parapijos dekanas-klebonas Algis Neverauskas.
21-23 d. – Biržų pilyje vyko senosios muzikos ir klavesino meistriškumo kursai Pavasario sesija su Vilimu Norkūnu.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko Lietuvos dainų šventės „Čia mūsų namai“ šokių kolektyvų atranka.
22 d. – Parovėjos kultūros namuose surengta popietė, skirta Žemės dienai paminėti. Pasirodė Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras.
22 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“, surengta pavasario šventė. Paskaitą „Moters sveikata“ skaitė lektorė gydytoja naturopatė Aldona Ruškienė.
23 d. – įvyko Biržų literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
25 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko prof. Aleksandros Žvirblytės mokinių koncertas „Nuotaikos“. Atlikėjai: P. Čistov, K. Kerbedytė, U. Peištaraitė, N. Valuntonytė.
26 d. – Biržų kultūros centre parodyta Juozo Erlicko „Neregėta programa“. Dalyvavo Daumantas Šlipkus ir Vytautas Mikeliūnas.
27 d. – Biržų kultūros centre surengta Melpomenės šventė, skirta tarptautinei teatro dienai paminėti.
27 d. – Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko viešosios įstaigos „Versli Lietuva“ organizuotas renginys „Verslas veža“.
27-28 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko baigiamieji projekto „Jono Strielkūno gyvenimo ir kūrybos takais“ renginiai.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko Seimo nario Aleksandro Zeltinio susitikimas su rinkėjais.
28 d. – kavinėje-bare „Senas rūsys“ vyko viktorina, skirta žymiems Biržų krašto rašytojams.
29 d. – Biržų kultūros centre vyko Ingos Valinskienės ir grupės „Alibi“ koncertas.
29 d. – prie Biržų pilies vyko finalinis Žemės valandos renginys. Jame dalyvavo VšĮ „Aš Jis“, ansamblis „Dijuta“, fakyrai iš Kupiškio „Fenix“ šou.
29 d. – Biržų rankdarbių asociacijos  „Fantazijų skrynia“ narės lankėsi Rokiškio rajone.
30 d. – Biržų kultūros centre Sekmininkų bažnyčia kartu su estų komanda parodė spektaklį „Paskutinė galimybė“.
30 d. – Biržų pilies salėje koncertavo Ukrainos etno-roko ansamblis „Tarūta“.


 BALANDIS
2 d. – Biržų kultūros centre Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ pristatė premjerą – Tarmių metams skirtą muzikinis spektaklį „Lietuva tarmiškai“.
2 d. – Biržų „Artrito“ klubas surengė popietę „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą...“.
2 d. –  Biržų pilies arsenale atidaryta paroda "Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai ir jų atkūrimas".
3 d. – Biržų kultūros centre parodyta aktorių dueto „Du plikiai“ (R. Šimukauskas ir A. Orlauskas) komedija „Traukinys“.
3 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta mokinių fotografijos darbų paroda (mokyt. Aida Dulkienė). Autoriai – Biržų „Saulės“ gimnazijos mokiniai ir pasvaliečiai: Svalios pagrindinės mokyklos. Pumpėnų vidurinės ir Petro Vileišio gimnazijos mokiniai.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko poeto, pedagogo, tremtinio Petro Zablocko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas „Sekmadienių prieklėčiai“.
5 d. – Biržų kultūros centre Pasvalio ir Biržų „Bočiai“, Kauno rajono Ilgakiemio šokių kolektyvas „Mintinis“ surengė popietę „Su skambia daina ir šokiu pradžiuginkime gyvenimą“.
5 d. – Biržų krašto muziejuje "Sėla" įvyko Jolantos Rimdžiutės pirmųjų mirties metinių minėjimas, kartu – jos surinktos kolekcijos „Drambliukai“ pristatymas.
5 d. – Kučgalio bendruomenės dramos kolektyvas Pasvalio Gulbinėnų bendruomenėje parodė spektaklį Audronašos-Suchockio "Nelaukta viešnia“.
5 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje vyko Sakralinės muzikos festivalio „Dangūs skelbia dievo šlovę“ koncertas. Dalyvavo Panevėžio styginių kvartetas.
– Vaikų meno galerijoje atidaryta lopšelio-darželio „Drugelis“ III priešmokyklinės grupės vaikučių darbelių paroda „Raidžių karalystė“.
9 d. – Biržų kultūros centre „Cezario grupė“ parodė spektaklį pagal Marivaux pjesę „Dar viena meilės staigmena“.
11 d. – Biržų krašto muziejuje "Sėla" vyko Lietuvos nacionalinio muziejaus organizuota tarptautinė mokslinė konferencija Eustachijaus Tiškevičiaus 200-osioms gimimo metinėms paminėti.
11 d. – Biržų pilies salėje vyko kamerinių ansamblių festivalis, skirtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110-osioms metinėms. Dalyvavo Lietuvos muzikos mokyklų jaunieji atlikėjai.
12 d. –  Paąžuolės karjere surengtos šaudymo varžybos „Biržų miesto taurė“.
12 d. – Biržų kultūros centre kultūros centro „Kaziuko kapela“ ir Joniškėlio kapela „Ramunėlė“ surengė koncertą „Seno valso paklausykim“.
12 d. – J. Janonio aikštėje vyko pavasarinė mugė.
12 d. – Medeikių kaimo bendruomenėje vyko ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, koncertas.
12 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko vilnietės tautodailininkės Viktorijos Bitinaitės Stanevičienės žolės skulptūrų parodos „Gyvybės medis“ (skirtos Velykoms) atidarymas.
12 d. – Germaniškio kaimo bendruomenėje surengta mugė, Nemunėlio Radviliškio mėgėjų teatras parodė spektaklį „Algos - negausi“.
15 d. – Biržų aklųjų ir silpnaregių draugijoje rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ pirmininkė B. Joneliūkštienė vedė rankdarbių edukacinę pamoką, skirtą Velykų šventei.
15 d. – prie Biržų rajono savivaldybės administracijos pastato vyko simbolinis Pasaulinės kultūros dienos minėjimas – iškelta Taikos vėliava.
16 d. – Biržų kultūros centre vyko aktoriaus Mariaus Jampolskio ir Irūnos debiutinio albumo „Auksinis duetas“ pristatymas.
18 d. – Biržų rajono vietos veiklos grupė kaimo ir miestelių amatininkams, namudininkams, ūkininkams, pramogų ir kultūros organizatoriams pristatė tinklalapį "Sukikaima".
18 d. – Papilio bendruomenės namuose vyko ataskaitinis susirinkimas ir Biržų rajono neįgaliųjų draugijos Papilio padalinio 20-mečio minėjimas.
 – Biržų krašto muziejuje "Sėla" atidarytos parodos:  Aizkrauklės (Latvija) muziejininkai eksponavo XX a. pradžios nertų servetėlių kolekciją, rokiškietė tautodailininkė Genovaitė Matiukienė – rankų darbo medines sodybas.
23 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko „Šalpusnio“ asociacijos narių Velykinė vakaronė.
24 d. – Biržuose, „Senjorų seklyčioje“, vyko Aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus Margučių šventė. 
24 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko jaunųjų pianistų koncertas „Linksmieji pirštukai“.
25 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje surengta tradicinė pavasarinė mugė.
25 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Dvasinis fakultetas surengė diskusiją tema „Kada žmogus laimingas“.
25 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko poeto Jono Strielkūno jubiliejinis atminimo vakaras „Po tylinčiom žvaigždėm...“.
25 d. – Pabiržės bendruomenės namuose surengta Atvelykio šventė.
25 d. – Anglininkų kultūros namuose  vyko Atvelykio vakaronė. Koncertavo ansamblis iš Kupiškio „Prie Kupos“.
26 d. – Vabalninkas šventė miesto dieną.
26 d. – Vaikų Velykėlės surengtos Obelaukių, Nausėdžių kultūros namuose.
26 d. – Užušilių bendruomenės namuose surengta Atvelykio šventė.
26 d. – Biržuose atidarytas „Pegaso“ knygynas.
26 d. – Papilio kultūros namuose surengta pavasarinė mugė.
27 d. – Biržų centrinėje miesto aikštėje vyko renginys „Atvelykis kitaip“.
27 d. – klubas „Svaja“ surengė popietę „Atvelykis mūsų širdyse“.
27 d. – Atvelykio šventė „Ridu ridu riduolėlį“ vyko Smilgių bendruomenės namuose.
27 d. – popietė vaikams „Sveiks, marguti, balandžio sulaukęs...“ surengta Parovėjos namuose.  
28 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje Pakruojo rajono Rozalimo vidurinės mokyklos moksleivių ir mokytojų kolektyvas parodė Vaidoto Juozo Lyguto (libretas Janinos Tepliajevos) oratoriją „Kiškių sukilimas“.
29 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko „Aušros“ vidurinės mokyklos surengtas regioninis Dainuojamosios poezijos festivalis.
29 d. – Šv. Jono galerijoje Vilniuje atidaryta paroda „Frumušika Nova 2010-2014“, skirta Ukrainos demokratijai palaikyti. Joje eksponuotos 2010 metais Ukrainoje vykusio plenero metu darytos fotografijos. Parodoje dalyvavo ir biržietis menininkas Alis Balbierius.
30 d. – pilies salėje vyko koncertų ciklo, skirto kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms renginys – Ievos Kriščiūnaitės rečitalis (mokytoja metodinininkė Palmira Briedienė).
30 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta pedagogo iš Kupiškio Jono Grigalionio medžio darbų paroda „Prakalbintas medis“.

 

 

GEGUŽĖ
2 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko Biržų PŽA renginys Šeimos metams „Skiriame motinai...“.
3 d. – Biržų kultūros centre vyko koncertas, skirtas Motinos dienai paminėti „Mama, pakylėk ligi dangaus“. Dalyvavo rajono vaikų ir jaunimo mėgėjiško meno kolektyvai.
3 d. – įvyko Kučgalio bendruomenės ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, po jo – Motinos dienos minėjimas „Mama, pabūkime kartu“, parodytas mėgėjiško dramos kolektyvo spektaklis J. Paukštelio „Vaiduokliai“.
3 d. – Motinos dienos minėjimas vyko Kupreliškio bendruomenės namuose.
3 d. – koncertas, skirtas Motinos dienai „Gražiausi žiedai tau, mama“ surengtas Nausėdžių bendruomenės namuose.
3 d. – literatūrinis montažas-koncertas „Su Motinos ir Saulės diena“ vyko Parovėjos bendruomenės namuose.
3 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose vyko Motinos dienos minėjimas „Mama, nuskinsiu tau gražiausią žiedą“.
3-4 d. – įvyko XI Vabalninko tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
4 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko šv. Mišių Giesmių valanda „Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies“. Giesmės ir dvasiniai apmąstymai. Brolis Marija Elijas iš Kryžių kalno vienuolyno.
4 d. – Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčioje įvyko Panevėžio styginių kvarteto koncertas „Tau mama!“.
4 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko vargonų muzikos valandėlė, skirta Motinos dienai. Vargonavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
4 d. – renginys, skirtas Motinos dienai paminėti, vyko Meilūnų kultūros namuose.
4 d. –Motinos dienai minėjimas vyko Parovėjos bendruomenės namuose.
4 d. – Vabalninke surengtas šventinis koncertas Motinos dienai.
4 d. – Meilūnų kaimo dramos kolektyvo mėgėjai pakvietė į spektaklį - J. Gurauskio komedijos „Šalaputris“ premjerą.
5 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje įvyko verslo konsultanto bei keliautojo, buriuotojo, laivo kapitono Pauliaus Kovo knygos "Gyvenimas audroje. Kaip išlikti sausam" pristatymas.
6 d. –  pilies salėje vyko koncertų ciklo, skirto kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms renginys – „Muzikinė improvizacija“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokytojų Ramutės Petronytės ir Gito Korsako mokiniai, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokytojos Redos Grinkienės instrumentinis ansamblis.
6 d. – „Cibulinės“ šventė surengta Irenos Puodienės sodyboje.
7 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“, Vilniaus pasvaliečių bendrija ir Pasvalio krašto muziejus surengė Lietuviškos spaudos atgavimo 110-ųjų ir Antano Macijausko 140-ųjų gimimo metinių minėjimą.
7 d. –  pilies salėje vyko koncertų ciklo, skirto kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms renginys – Gabijos Laumytės (fortepijonas) rečitalis (mokytoja metodinininkė Ina Valotkienė).
7 d. – Biržų „Artrito“ klubo nariai surengė popietę „Tuk, širdele, tuk tuk...“, skirtą Mamoms ir Močiutėms.
8 d. – pilies salėje vyko koncertų ciklo, skirto kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms renginys – „Mažųjų žvaigždučių paradas“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mažieji atlikėjai, Biržų rajono priešmokyklinio ugdymo mokiniai.
8 d. – pilies salėje vyko Biržų „Saulės“ gimnazijos mišraus choro „Solis Ortus“ koncertas „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“.
8 d. – popietė moterims surengta Mieliūnų kultūros namuose.
9 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko projekto „Pasibelsk, poezijos fėja“ edukacinis renginys – poezijos laboratorija: prisijaukink eilėraštį, dalyvavo poetė Zita Gaižauskaitė.
10 d. – Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje įvyko susitikimas su literatėmis Lolita Čeponiene ir Lina Kiškiene.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotomenininko Leono Grubinsko fotografijų paroda „Biržams – gražiausiam miestui pasaulyje“.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta „Kraitės“ klubo paroda „Margas rankdarbių pasaulis“ („Kraitei“ – 15 metų).
10 d. – Pabiržės šv. Luko galerijoje atidaryta dailininkės Lilianos Žutautienės peizažų, tapytų Pabiržės apylinkėse, paroda.
13 d. – pilies salėje vyko koncertų ciklo, skirto kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms renginys – Milanos Žadeikaitės (fortepijonas) rečitalis Mokytoja metodininkė Dalia Bukienė).
13 d. – Pabiržės močiutės su savo bendramintėmis atgaivino seną lietuvišką tradiciją – per Mildos vardadienį šventė Meilės dieną.
14 d. – Stasio Vainiūno namuose Vilniuje vyko koncertas, skirtas kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110 gimimo metinėms. Dalyvavo Sonata ir Rokas Zubovai, Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai.
14 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko projekto „Pasibelsk, poezijos fėja“ edukacinis renginys – kūrybinės dirbtuvės „Poezijos spalvos“, joms vadovavo dailininkas Vidmantas Jažauskas.
14 d. – Biržuose vyko renginys „Judėkime linksmai“, skirtas Tarptautinei judėjimo sveikatos labui dienai paminėti.
15 d. – įvyko literatų klubo „Svajokliai“ susitikimas.
16 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Kompozitoriaus Vlado Jakubėno 110-osioms metinėms. Pilies menėje koncertavo Kauno valstybinis choras. Viešojoje bibliotekoje surengta paroda „Muzika garsinęs Lietuvą“ (V. Jakubėnui – 110).
16 d. – Šukionių kultūros namuose surengta popietė „Pavasario žiedai“.
17 d. – Biržuose surengta Gatvės muzikos diena.
17 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko tarptautinė muziejų bendruomenės akcija „Naktis muziejuje“. Tema „Karas ir taika Biržuose“.
17 d. – Vabalninke surengtas tarptautinis kultūros festivalis.
– Vaikų dailės galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių piešinių atliktų grafitu paroda „Juoda balta“ (mokytoja S. Sukarevičiūtė).
20 d. – Biržų rajono Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje penktą kartą surengta jaunųjų kūrėjų ir talentingų mokinių kūrybos šventė „Sveiks, svieteli margs!...“.
21 d.  – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko projekto „Pasibelsk, poezijos fėja“ edukacinis renginys – literatūrinis-muzikinis susitikimas „Kai žodis pragysta“. Dalyvavo Šiaulių muzikinės studijos „Nieko tokio“ dalyviai, choras, aktorė Jūratė Budriūnaitė.
22 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014.  „Neužmirštamos akordeono melodijos“. Algirdo Ločerio atminimui. Pilies salėje koncertavo Genadijus Savkovas (akordeonas), Tomas Leiburas (fortepijonas), Eugenijus Mikšys (bosinė gitara), Marius Leiburas (mušamieji).
23 d. – Biržų literatų klubas „Versmė“  ir Jurgio Bielinio viešoji biblioteka surengė tradicinę Poezijos šventę.
23-24 d. – Europos lietuvių kultūros centras Vokietijoje ir Prancūzijos lietuvių bendruomenė pristatė "Poezijos pavasarį 2014" savo šalyse. Renginiuose dalyvavo ir biržietis poetas, eseistas, fotografas Alis Balbierius.
24 d. – asociacija „Biržėnai“ pakvietė į renginį „Šeimos – stabilumo garantas“. Veikė „Kraitės“ rankdarbių paroda.
24 d. – Gulbinų bendruomenės namuose surengta Amatų šventė.
24 d. – Biržų pilies prieigose vyko pučiamųjų instrumentų orkestrų festivalis „Aukštaitijos dūdų fiesta Biržai 2014“.
29 d. –  Biržų artrito klubas surengė Sporto šventę „Pajudėkim, pasportuokim“.
30 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo Baltijos kvartetas: Zigmas Čepulėnas, Sergej Krinicin, Saulius S. Lipčius, Chris Ruebens.
30 d. – pilies salėje vyko susitikimas-diskusija „Vaikystę kurkime drauge“, skirtas Vaikų gynimo dienai paminėti.
30 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta paskutinio skambučio šventė.
31 d. – Kirkilų bendruomenėje vyko šventė „Kirkilų bendruomenės vartai atkelti visiems“.
31 d. – Pabiržės šv. Luko galerijoje atidaryta Bažnytinio paveldo muziejaus direktorės, tapytojos dr. Sigitos Maslauskaitės tapybos darbų paroda.
31 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ įvyko buvusios mokytojos Irenos Balčiūnienės ir Jūratės Balčiūnaitės Stankevičienės tekstilės ir keramikos parodos „Močiutės šilumos pakylėta“ atidarymas.


 

BIRŽELIS
1 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ ir Biržų krikščioniškų konfesijų bendruomenės surengė šventę, skirtą Šeimos metams paminėti „Tėtis, mama ir aš...“.
1 d. – Pabiržės bažnyčioje šv. Mišių metu ir po jų vyko Panevėžio styginių kvarteto koncertas, skirtas Tėvo dienai. Solistė Laima Česlauskaitė (sopranas).
– Pasitinkant Tarptautinę vaikų gynimo dieną ir artėjančią vasarą, Parovėjoje surengta popietė.
2 d. – Vaikų gynimo dienos proga jaunieji Nemunėlio Radviliškio kultūros namų saviveiklininkai parodė spektaklį „Katės namai“.
5 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Ekipažas“ surengė Dieną su istorine transporto priemone.
6 d. – Lamokuose, pas ūkininką Petrą Aukštikalnį, surengta tradicinė penkioliktoji Piemenėlių šventė.
7 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Pilies rūmų arkadoje koncertavo „Džiazuojančios stygos“. Archi quarteti: Vitalija Makrickienė (smuikas), Enrika Ūselytė (smuikas), Mantas Makrickas (altas), Mykolas Rutkauskas (violončelė).
7 d. – Biržų kultūros centro kiemelyje vyko keturiasdešimt trečiosios armonikininkų varžytuvės.
7 d. – Biržuose vyko tarptautinė jaunimo šokių ir muzikos diena.
7 d. – Kauno Dainų slėnyje vykusioje XII respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių dainų ir poezijos šventėje dalyvavo ir LPKTS Biržų filialo choras "Tremties aidai".
7-8 d. – Širvėnos ežere vyko burlenčių varžybos „Biržai 2014“.
9 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ surengė antrąjį biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Megzti burbulai“, Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ paminėjo Pasaulinę mezgimo viešumoje dieną.
9-13 d. – Biržų socialinių paslaugų centro Dienos socialinės globos grupių neįgalieji dalyvavo tarptautiniame Nuostabiųjų teatrų festivalyje Tčevo mieste (Lenkija).
13 d. – Smilgių kaime surengta Antaninių šventė.
13 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Pilies salėje vyko Viktoro Gerulaičio knygos „Kupe su Johannu Straussu“ pristatymas. Koncertavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Čiurlionio kvartetas.
13 d. – pilies kiemelyje, krašto muziejuje „Sėla“ vyko šventė ir paroda „Jaunystė žieduose“, skirta gėlių salono „Gėlių namai“ kūrybinės veiklos 20-mečiui.
14 d. – Biržuose vyko renginiai „Lietuvos skausmas – tremtis“, skirti Gedulo ir vilties dienai: Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; Atmintis gyva. Tradicinis susitikimas buvusioje Biržų geležinkelio stotyje prie koplytstulpio tremčiai atminti; Telšių Žemaitės dramos teatro spektaklis apie pokarį ir tremtį „Muotinoms, babūniems, ciuociems ir mergelkuoms“ Vabalninko kultūros namuose.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Egilo Skujos jubiliejinė tapybos darbų paroda.
14 d. – įvyko Ančiškių kaimo bendruomenės įgyvendinamo vietos veiklos projekto „Gyvenkime linksmiau ir aktyviau“ renginys – pažintinė ekskursija po Biržų rajoną.
14 d. – Skrebiškiuose surengta sporto šventė.
14 d. – Juostaviečiuose surengta vaikų šventė.
14 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimas.
14-15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos komanda dalyvavo Aukštaitijos bibliotekininkų kultūros ir sporto sąskrydyje, vykusiame Panevėžio rajone.
15 d. – Biržuose surengtas Biržų turizmo klasterio pristatymas.
15 d. – Biržų krašto muziejaus arsenale lankytojai stebėjo švedų generolo majoro Adomo Liudviko Levenhaupto memuarų apie tvirtovės apgultį ir užėmimą (1704 m.) animuotą pristatymą.
17 d. – Biržų „Artrito“ klubas surengė popietė „Tvirta šeima – sėkmės garantas; tvirta šeima – rami ir saugi vaikystė, laimė brandoje“.
18 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. „Jūra miške“. Liudas Mockūnas (saksofonas), Petras Geniušas (fortepijonas).
20 d. – Ramongalių kultūros namuose surengtas vakaras „Belaukiant Joninių“.
20 d. – Ančiškių kultūros namuose vyko renginys „Mes švenčiame Jonines“.
21 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. „Klasikinė, romantinė muzika ir poezija“. Juozas Malikonis (bosas), Virginija Daugirdienė (fortepijonas), Petras Venslovas (aktorius).
21 d. – Anglininkuose įvyko konferencija, surengta pagal VVG finansuojamą projektą „Kaimo tradicijos ir papročiai amžinai gyvi“. Renginio metu pristatytas Anglininkų folklorinio ansamblio dainų diskas, koncertavo Tauragės r. Žygaičių kaimo kapela „Ringė“ bei moterų ansamblis „Aušrinė“, muzikantai iš Rokiškio.
22 d. – Jackonių miško pakraštyje atidengtas paminklas šiose apylinkėse žuvusiems partizanams ir sovietinių represijų aukoms.
22 d. – prie Obelaukių kultūros namų surengtas švento Jono vakarėlis.
23 d. – Joninų šventės surengtos Biržuose (prie Astravo dvaro), Šukionių, Meilūnų, Kratiškių, Nemunėlio Radviliškio, Nausėdžių kultūros namuose, Butautų dvaro teritorijoje, Kučgalio bendruomenėje, Vabalninko miesto parko estradoje.
24 d. – Kirdonių kaimo slėnyje surengta Rasos (Joninių) šventė „Paparčio žiedas“.
24 d. – šventė „Joninės Parovėjos karčiamoje“ prie Parovėjos kultūros namų.
26 d. – Panevėžyje vyko Marko Rothko reprodukcijų parodos ir projekto "Aukštaitijos dailė 2014" katalogo "Quo vadis?" pristatymas. Biržus reprezentavo rašytojas ir fotografas Alis Balbierius (asambliažas) ir dailės mokytojas Vidmantas Jažauskas (tapyba).
27 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Pilies rūmų salėje „Muzikinės miniatiūros“. Koncertavo R. Kalnėnaitė (violončelė), S. Ališauskaitė (fortepijonas).
27 d. – Biržų aerodrome vyko superfiesta (klounas Vytukas, Vytautas Šiškauskas, Deividas Bastys, Donatas Montvydas, grupė Pinup girls, grupė Tautinis brandas, diskoteka).
27 d. – Pasvaliečių kaime vyko bendruomenės šventė.
28 d. – Rinkuškių bendruomenė surengė projekto „Aktyvus jaunimas – stiprios bendruomenės ateitis“ renginį – “Šeimų spartakiada“.
28 d. – Likėnų parke surengta Valstybės dienos ir tautinio kostiumo diena.
28 d. – Biržų literatų klubo „Versmė“ atstovai dalyvavo Pakruojo rajone vykusioje poezijos ir muzikos popietėje „Priglausk žodžius“.
29 d. – Pačeriaukštės autokroso trasoje surengtos Aukštaitijos regiono autokroso pirmenybių trečias etapas.
29 d. – Pabiržės klebonas Vytautas Dagelis surengė Šeimos dieną. Po Šv. Mišių, bažnyčios šventoriuje pašventinus Šv. Juozapo - šeimų globėjo - stogastulpį, žmonės bendravo, dainavo savo krašto dainas. Šventėje dalyvavo kraštietis, televizijos laidos "Duokim garo" vedėjas Stanislovas Kavaliauskas.


 LIEPA
3 d. – Šukionių kultūros namuose vyko subatvakaris su „Ambrozija“.
4 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2014. Pilies rūmų salėje baigiamasis koncertas. Šv. Kristoforo kamerinis orkestras. Gleb Pyšniak (violončelė).
4 d. – ūkininkai Dalius ir Neringa Linkevičiai surengė Sodeliškių dvaro sodybos atidarymo iškilmę, ūkio 20 metų gimtadienį ir paties ūkio savininko jubiliejų.
5 d. – Kupreliškyje vyko Vasaros šventė.
5 d. – Būginiuose vyko pagal VVG projektą finansuotas renginys „Be praeities nėra ateities“.
5 d. – Pabiržės Šv. Luko galerijoje atidaryta dailininko Eugenijaus Raugo iš Dusetų tapybos paroda.
5 d. – Biržų girioje prie Anglių kalno buvo paminėta Valstybės diena.
5 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Džinos Usevičiūtės-Jasiūnienės darbų – tapybos ir tekstilės sintezės Rytų motyvais paroda.
5-6 d. – Vabalninke, Skrebiškiuose, Smilgiuose, Kvetkuose, Nausėdžiuose, Kučgalyje vyko Lietuvos Valstybės dienos paminėjimo renginiai.
6 d. – Biržuose vyko Valstybės dienos minėjimo renginiai: Biržų krašto muziejuje „Sėla“, Biržų tvirtovės arsenale parodos, skirtos Oršos mūšio 500-osioms metinėms, pristatymas. Lietuvos Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vyr. serž. Donatas Voveris pakvietė į monospektaklį „Lietuva“; vyko paminklo lietuvių pergalei prieš Švedijos kariuomenę prie Salaspilio (1605 m.) atidengimo ceremonija Biržų mieste šalia kelio į Skaistkalnę; Lietuvos himno giedojimas; vasaros kino festivalis „Sidabrinės gervės naktys 2014“ Biržų pilies kieme.
6 d. – Papilio kultūros namuose ir Skrebiškių bendruomenės namuose surengtos vasaros puokščių parodos.
9 d. – pilies salėje vyko koncertas „Senoji ir naujoji Vienos mokykla“.  Daumantas Kirilauskas (fortepijonas).
10 d. – Danutės Balbierienės sodyboje Šlepščiuose surengtas klubo „Svajokliai“ susitikimas-literatūrinė popietė.
12 d. – Papilyje vyko seniūnijos vasaros šventė.
12 d. – Ukmergės rajone, Taujėnuose, vyko tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis "Prie dvaro". Biržų Boriso Dauguviečio mėgėjų teatras pristatė F. Buliakovo lyrinę komediją „Švelnus ilgesys“.
12-13 d. – Biržuose įvyko pirmasis Bielinių giminės suvažiavimas.
13 d. – profesionalių muzikantų grupė Heart & Soul & Hands Biržuose surengė koncertą prie vandens "Ežeras ant mano delno“.
18 d. – Vabalninke, kavinėje Meldynas, vyko Mino koncertas.
19 d. – Satkūnuose surengta popietė jaunimui „Sportuok ir būsi sveikas“.
19 d. – surengta Geidžiūnų bendruomenės dešimtmečio šventė „Dešimt bendruomenės veiklos metų – 10 bendravimo žingsnių“.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Dalios Skiauterytės dailės darbų paroda „Viskas iš naujo“.
20 d. – Užušilių parke surengta Vasaros šventė.
21 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ ir kavinė „Bookafe“ surengė penktąjį biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Saldūs burbulai“.
21 d. – Biržų literatai surengė popietę Kirkiluose.
23 d. – asociacija „Biržų sportas“ surengė susitikimą su Krepšinio paramos ir vystymo fondo atstovais Vladu Garastu, Angele Rupšiene, Modestu Paulausku.
25 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai – mūsų namai“ Anykščių miesto šventėje varžėsi tarptautiniame floristinių kilimų konkurse.
26 d. – įvyko žvejų-mėgėjų vasarinės žūklės individualios-komandinės plūdine meškere varžybos „Širvėnos tiltas 2014“.
26 d. – Kirdonių kaimo slėnyje vyko vasaros šventė „Šeimos pramogų parkas“.
26 d. – Obelaukiuose vyko Širvėnos seniūnijos bendruomenių šventė „Ona – duonos ponia“.
27 d. – Biržų centriniame pliaže vyko Vasaros vandens šventė.
27 d. – Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje koncertavo Lietuvos Operos ir baleto teatro solistė Jurgita Lopetaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vokalo katedros koncertmeisterė Gražina Zalatorienė ir trombonininkas Vytautas Pilibavičius.
28 d. – Biržuose prasidėjo tarptautinis dailininkų pleneras „Sugrįžimas“.
30 d. – Biržų pilies menėje vyko Vytauto Sondeckio ir Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio BIRŽAI dovana biržiečiams – koncertas: Alexey Lundin (smuikas) Rusija, Erik Wenbo Xu (altas) Kinija, Vytautas Sondeckis (violončelė).
31 d. – Meilūnų bendruomenės namuose pristatytas panevėžiečio kinematografo Alberto Petrausko sukurtas dokumentinis filmas "Fotografas iš Biržų krašto", skirtas fotomenininkui Leonui Grubinskui.

 

 

RUGPJŪTIS
1 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta menininkės Vitos Kiseliūnienės lėlių ir keramikos darbų paroda.
1 d. – prie Juostaviečių bendruomenės namų atidarytas bendruomenės parkas.
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko tarptautinio dailininkų plenero „Sugrįžimai“ darbų parodos atidarymas.
1-3 d. – vyko Biržų miesto šventė. 1 d. : Vietos veiklos grupės 10-mečio minėjimas-konferencija ir veiklos pristatymas visuomenei (pilies arsenale); Luko Kučinsko motoakrobatinis pasirodymas (centrinėje miesto aikštėje); dviračių šou iš Latvijos „Green Extreme Team“ (centrinėje miesto aikštėje); „Smėlio džiazas“ – atlikėjai Tomas Dobrovolskis, Jurgita Minderytė (pilies salėje); garsų ir kvapų sesija su Tomu Dobrovolskiu (krašto muziejuje „Sėla“); tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ projektas „Kinas“ (pilies kieme). 2 d. : Šiaurės Lietuvos bėgimas “Biržų kilometrai“; žurnalisto ir tautodailininko Algirdo Butkevičiaus jubiliejinės drožinių parodos „Atviras kiemas“ atidarymas, dalyvavo Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Ištvermingieji“ ir „Versmės“ klubo literatai („Biržiečių žodžio“ redakcijos kieme); renginiai vaikams ir šeimai (centrinėje miesto aikštėje), koncertavo krikščioniškos muzikos atlikėjai; grupės „Laikas“ ir Biržų kultūros centro kolektyvų „Brass Band“, diksilendo „Jump Jazz“ koncertai (J. Janonio aikštė); ekskursijų turas po miestą „Pažink savo Biržus“; tarptautinio dailininkų plenero darbų parodos atidarymas (krašto muziejuje „Sėla“); šventinė eisena nuo Biržų rajono savivaldybės; senovinės technikos klubo „Klasika“ istorinių automobilių paroda (prie Nepriklausomybės paminklo); oficialus šventės atidarymas, sveikinimai, A.Macijausko premijos įteikimas, nusipelniusių biržiečių apdovanojimas (J. Janonio aikštėje); tarpukario šlagerių programa „Pasivaikščiojimas su D. Dolskiu ir A. Šabaniausku), atlikėjai Egidijus Bavikinas ir pučiamųjų sekstetas „Brass Bravo“; modernaus folkloro grupės „Aisva“, Kęstučio Jablonsko ir grupės, roko grupės „Laiptai“ koncertai; fejerverkai (leidžiami iš Meilės salos“), diskoteka. 3 d. : Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, giedojo choras „Viktorija“, po Šv. Mišių – koncertas, vargonavo Aušra Pačegonytė; pamaldos kitose Biržų miesto bažnyčioje; respublikinė edukacinių programų mugė, skirta spaudos sugrąžinimui ir knygnešystei (pilies kieme); „Sveiki sugrįžę“: biržiečių gyvoji biblioteka – susitikimai su sugrįžusiu Biržų jaunimu restorano Vilniuje „Reinis the Cook“ įkūrėju ir kulinaru Reinaldu Janoniu, fotografu Gediminu Gražiu, Biržų kavinės „Kū Tuje“ savininke, įvairių intelektualinių projektų dalyve Giedre Užkurėlyte, „VinVin“ įmonės vyno ekspertu Mantu Šarkiūnu; grupės „Signatre Sound Quartet“ koncertas; retro fotostudija Petrui Ločeriui atminti (pilies kieme); vakaras-susitikimas su poete, eseiste, rašytoja Agne Žagrakalyte (pilies salėje).
4 d. – 21 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai – mūsų namai“  surengė šeštąjį biržietiško „Burbuliatoriaus“ „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Spalvoti burbulai“.
8 d. – Pakamponyse įvyko Biržų žydų geto aukų paminėjimas.
9 d. – Satkūnuose surengtas žygis su dviračiais „Dviratis – mano draugas“.
9 d. – Medeikiuose surengta kraštiečių šventė „Kelias namo...“.
10 d. – Papilio kultūros namuose vyko šventė vaikams „Vasarėle, nepabėk“.
10-15, 19-23 d. –  Biržuose vyko Biržų jaunimo reikalų tarybos kartu su partneriais skelbto rugpjūčio – Jaunimo mėnesio renginiai.
15 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengta Žolinės šventė.
15 d. – Juostaviečių bendruomenės namuose vyko jaunimo susirinkimas „Prisijunkime prie bendruomenės veiklos“.
15-17 d. – Biržuose vyko tradicinė baikerių fiesta "Bike X Dream".
16 d. – Pabiržės bendruomenė surengė dviračių žygį „Vasara su dviračiu“.
16 d. – Vabalninke vyko tradicinis Žolinės gatvės krepšinio turnyras.
16 d. – Kvetkuose surengta Žolynėlių šventė.
16 d. – Kučgalio bendruomenė šventė dešimtmetį, kartu paminėjo ir Žolinę.
17 d. – paminėtos Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčios 160-osios metinės.
18 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai – mūsų namai“ surengė biržietiško „Burbuliatoriaus“ renginį – „Draugiški burbulai“.
22 d. – „Portfolio“ meno galerijoje atidaryta Marijos Šileikaitės-Čičirkienės personalinė fotografijų paroda „Iš spalvotų dienų“.
23 d. – Lietuvoje paminėtas Baltijos kelio 25-metis. Seimo iniciatyva surengtoje Baltijos kelio sąšaukoje dalyvavo ir biržiečiai.
22-23 d. – Biržuose vyko Baltijos kelio 25-mečio renginiai.
22-24 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „Šiaurės vasara. Kūrinys ir jo kalba“.
23 d. – Gulbinuose surengta kraštiečių šventė „Švariame kūne – sveika siela“.
23 d. – Klausučiuose surengta tradicinė Moliūginė.
23 d. – prie Kvetkų kultūros namų surengta vasaros šventė.
24 d. – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ pilies kieme surengė Knygos, muziejaus ir kino dieną.
24 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtos rajono seniūnijų sporto žaidynės.
24 d. – Smilgių parke surengta jaunimo šventė.
26 d. – Juostaviečių kaimo parke vyko vasaros palydėtuvės „Pasidžiaukime su vaikais“.
29 d. –Biržų regioninio parko teritorijoje sporto klubas „Dynamic“ surengė pėsčiųjų žygį „Kelio užteks visiems“.
29 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko renginys vaikams „Paskutinės dienos vasarėlės“.
29 d. – Kratiškių kultūros namuose vyko vakaronė „Rugiapjūtės pabaigtuvės“.
29 d. – Nausėdžių kultūros namuose surengta popietė „Paskutiniai vasaros žiedai“.
29 d. – Šukionių kultūros namuose vyko vakaronė „Vasaros šėlsmas“.
30 d. – Ramongalių kultūros namuose vyko popietė „Vasaros palydėtuvės“.
30 d. – įvyko žvejų mėgėjų žūklės Nemunėlyje individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
31 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia ir rajono savivaldybė surengė šeimos šventę „Aš – mažasis biržietis“.


 

RUGSĖJIS
1 d.  – Biržų miesto bendruomenė „Biržai mūsų namai“ surengė paskutinį biržietiško Burbuliatoriaus „Nevienodi burbulai“ ciklo renginį „Magiški burbulai“, jame dalyvavo jaunieji magai iš Skrebiškių.
1 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta popietė „Sveikas, rugsėji“.
4 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta laukinės gamtos fotografų klubo Naturephoto.lt narių fotografijų paroda.
4 d. – Biržų piles salėje vyko Biržų rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ poezijos šventė „Rudens gėrybės“.
5 d. – Biržų pilies salėje vyko IV tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2014“.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta skulptoriaus ir poeto Jokūbo Dagio skulptūrų, bareljefų, aliejaus dažais ir akrilo technika pieštų paveikslų paroda.
5 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta keramikos darbų paroda „Šviečiantys, skambantys, sparnuoti“. Projekto „Keramikos dirbtuvės“ Ramygaloje (Panevėžio r.) 2013 m. kūrybiniai darbai.
6 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko IV tarptautinė kūrybinė-edukacinė stovykla „Muzikuokime drauge 2014“.
9 d. – Vabalninko muziejuje surengta tekstilės darbų paroda iš naujų eksponatų fondų „Praeities relikvijų liudytojai“ (I).
10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Juozo Miltinio palikimo studijų centro parodos „Karališkai pas Miltinį“ pristatymas.
11 d. – Biržuose buvo minima Diena be automobilio, surengta akcija „Dviračiais aplink Biržus“.
12 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta paskaita „Saugokime sveikatą“.
12 d. – kavinėje-knygyne „BooKafe“ Biržuose vyko knygos „Manėm, kad greit grįšim“ pristatymas. Dalyvavo knygos bendraautorė Dalia Cidzikaitė ir leidyklos „Aukso žuvys“ direktorė Sigita Pūkienė.
13 d. – kavinėje-knygyne „BooKafe“ Biržuose vyko knygos “Milžinas mažylis“ pristatymas ir kūrybinės dirbtuvėlės vaikams. Dalyvavo rašytoja Kotryna Zylė.
13 d. – Biržuose vyko atminimo lentos Lietuvos nusipelniusiam statybininkui Petrui Pekeliui atidarymo renginys.
13 d. – Papilyje, Editos ir Gintaro Lansbergų sodyboje, surengtas tradicinis literatūrinis renginys „Keturių vėjų pagairėje“.
14 d. – Biržuose vyko Žydų kultūros dienos renginys tema „Moteris judaizme“.
14 d. – Skrebiškių kaime pašventintas naujas kapinių kryžius, į koplyčią grįžo prieš 40 metų iš jos išvežtas Šv. Marijos paveikslas.
17 d.  – Vabalninko muziejuje surengta Kupiškio rajono Antašavos pagrindinės mokyklos jaunųjų dailininkų Vismantės Repšytės ir Luko Dyros kūrybinių darbų paroda.
19 d. – Biržuose, restorane "Pilies skliautai", įvyko pirmasis asociacijos "Biržų sportas" surengtas sportinis protų mūšis.
20 d. – Butautų dvare vyko Paveikslų galerijos atidarymo vakaras.
20 d. – Likėnų reabilitacijos ligoninės parke vyko šventė „Vilties angelas“, skirta Likėnų reabilitacijos ligoninės veiklos sukaktims paminėti (105 metai buvusiam Likėnų sanatorijos vyr. gydytojui I. Vaitoškai, 105 metų Likėnų parko įkūrėjui J. Narušiui, 50 metų pirmajam gręžiniui, 45 metai, kai pastatyta biuvetė).
20 d. – Biržų krašto muziejus „Sėla“ organizavo renginius, skirtus Europos paveldo dienoms: virtualią kelionę po XX a. pr. Biržus (arsenalo salėje) ir ekskursiją po „Joniškėlio respubliką“.
21 d. – Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko smuikininkų ansamblio koncertas. Dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinai.
22 d. – bendruomenė „Biržai mūsų namai“ surengė Baltų vienybės dienos paminėjimą.
23 d. – pilies salėje koncertavo jaunieji talentai iš Danijos – pianistai: Gustav Piekut, Kristian Riisager, Mads Fuglsang.
24 d. – 25 d. – Satkūnų kaimo bendruomenė surengė susitikimą su fotomenininku, literatu Leonu Grubinsku.
24 d. – Biržuose vyko euro seminarai gyventojams ir įmonių bei organizacijų atstovams.
25 d. – Satkūnų kaimo bendruomenė surengė susitikimą su šeimos gydytoju R. Rupkumi pagal Biržų r. savivaldybės finansuojamą projektą „Sveika aplinka sveiki žmonės“.
26 d. – Biržuose vyko policijos ir visuomenės šventė „Ginti! Saugoti! Padėti!“.
27 d. – Obelaukių kultūros namuose surengta senjorų popietė.
27 d. – Biržų pilies salėje vyko Tarptautinės muzikos dienos minėjimas. Dalyvavo Kupiškio mišrus choras „Cantus viva“, Pasvalio mišrus choras “Canticum novum“, Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“.
27 d. – Biržų PŽA nariams surengtas seminaras „Geros sveikatos pagrindai“, lektorius – Tomas Lenart.
27 d. – Biržuose, kavinėje "BooKafe", surengti susitikimai su vaikų rašytoju Vytautu Račicku bei režisieriumi Audriu Stoniu, vyko filmo "Ramiras" peržiūra.
28 d. – Vabalninko kultūros namuose surengta Vabalninko seniūnijos rudens derliaus šventė „Kuc kuc rudens mugėn Vabalninke pirkti“.
29 – spalio 4 d. Biržų PŽA senjorai lankėsi Grodziske (Lenkija).


 

SPALIS
2 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengtas Algimanto Aleksandravičiaus fotoalbumo „Aukštaitėj – aukšts dongs e čysts vondva“ pristatymas  ir fotografijų parodos atidarymas. Dalyvavo autorius ir rašytojas Alis Balbierius.
4 d. – Deikiškių koplyčioje vyko Šv. Angelų Sargų atlaidai. Po jų Gaižiūnų kaime buvo pašventintas naujas kaimo kryžius.
4 d. – įvyko renginys „Istorinę atmintį išsaugosim kartoms“ partizaninio karo Biržų krašte pradžios 70-mečiui paminėti (šv. Mišios Papilio bažnyčioje, Kojeliškyje pašventintas paminklinis akmuo ir kryžius 1944 m. gruodžio 24 d. žuvusiems partizanams, paminėtos Pilėnų tėvūnijos partizanų vado Stepono Giedriko žūties 60-osios metinės).
4 d. – Biržuose surengta rudens derliaus ir amatų mugė.
4 d. – Obelaukių kultūros namuose surengta rajoninė „Teatriukų šventė“.
4 d. – Papilio kultūros namuose surengta rudens popietė „Klevo lapą vėjas neša“
10 d. – Smilgių, Pabiržės bendruomenės namuose vyko Nelly Paltinienės koncertas „Auksiniai šlageriai“.
11 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengtas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas.
11 d. – Užušilių parke surengta šventė „Jau ateina rudenėlis“.
11 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko dailininko Valdo Pukevičiaus keramikos darbų „Kolektyvinis sodas“ atidarymas.
11 d. – Nausėdžių bendruomenės namuose surengta rudeninių gėlių puokščių paroda.
11 d. – Meilūnų kultūros namuose surengtas Šv. Pranciškaus pakermošis.
12 d. – kavinėje-knygyne „BooKafe“ surengtos kino dirbtuvės jaunimui.
12 d. – klubas „Svaja“ surengė sveikatingumo popietę „Natūralus maistas ant stalo – ilgas gyvenimo garantas“.
12 d. – Vabalninko bendruomenės namuose vyko Nelly Paltinienės koncertas „Auksiniai šlageriai“.
12 d. – Satkūnų bendruomenės namuose surengta rudens gėrybių ir puokščių paroda.
15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko baigiamoji tarptautinio projekto "Tarpvalstybinio verslui palankių bibliotekų tinklo kūrimas" konferencija.
15 d. – Jackonių parke, prie paminklo partizanams, surengta prasminga valandėlė su išėjusiais.
16 d. – Biržuose parodytas režisierės Ramunės Rakauskaitės kino filmas "Radviliada".
16 d. – Pabiržės pagrindinėje mokykloje vyko poeto Pauliaus Drevinio atminimo popietė „Gimtosios žemės piligrimas“. Dalyvavo publicistas Alfonsas Jonas Navickas, bardas Sigitas Paliulis ir Pasvalio P. Vileišio gimnazijos gitarų ansamblis.
17 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Nacionalinės premijos laureato Aido Marčėno kūrybinis vakaras. Renginį vedė Alis Balbierius.
17 d. – Vabalninke, kavinėje „Meldynas“, koncertavo Steponas Januška.
18 d. – Biržų kultūros centre surengtas naujo sezono atidarymas: atnaujintos kultūros centro salės pristatymas, padėka praėjusių metų renginių rėmėjams, mėgėjiško meno kolektyvų, dalyvavusių dainų šventėje „Čia mūsų namai“, koncertas, įspūdžiai.
18 d. – Biržų pilies salėje vyko muzikinė popietė visai šeimai su šokolado degustacija „Šokoladinis smuikas“. Viktorija Čepinskienė (smuikas), Julija Bujanovaitė (fortepijonas), koncertą vedė Gintarė Balčiūnaitė.
18 d. – Kvetkų bendruomenės namuose surengta derliaus šventė „Dėdės rudenėlio dovanos“.
18 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta popietė „Nueitas kelias dviese“.
19 d. – Smilgių bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
19 d. – Biržų kultūros centre vyko pop chorų šventė vaikams „Smaližių šalis“.
21 d. – Biržų kultūros centre parodyta cirko šou 3D su nauja šiuolaikiška programa „Neono planeta“.
21 d. – Mieliūnų kultūros namuose surengta poezijos popietė.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko jubiliejinis Artūro Orlausko koncertas „Auksinė kolekcija“.
23 d. – Biržų pilies salėje įvyko susitikimas su Sankt Peterburgo ir Minsko studentais, kurie pristatė baigiamąjį darbą apie Biržų senųjų žydų ir karaimų kapinių antkapių užrašų tyrinėjimą.
23 d. – Biržų rajono policijos komisariato ir Biržų rajono savivaldybės iniciatyva vyko renginiai, skirti žalingų įpročių, prekybos žmonėmis prevencijai. Biržų pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centre mokiniams susitikimą-diskusiją "Pagalba prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms" vedė Panevėžio vyskupijos "Carito" atstovai. Pilies arsenalo salėje vyko konferencija "Alkoholizmas, narkomanija, prekyba žmonėmis, ŽIV/AIDS: problemos ir sprendimai".
23 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje "BooKafe", aromaterapijos specialistė Rita Grunskytė supažindino su natūraliais eterinias aliejais.
23 d. – Pasvalio kultūros centre vyko suaugusiųjų mėgėjų teatrų šventė-apžiūra "Atspindžiai 2014". Biržų kultūros centro Boriso Dauguviečio teatras pristatė spektaklį „Švelnus ilgesys“.
24 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje surengė sakralinės muzikos popietę.
24 d. – Anglininkų kultūros namuose surengta rudens darbų pabaigtuvių šventė.
24 d. – Biržų pilies salėje "Knygos teatras" parodė spektaklį "Prabangos".
25 d. – kavinėje „Pas Nijolę“ Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ surengė Tarptautinei rankdarbių dienai skirtą renginį.
25 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė „Vorai jau neria saulei tinklą“
25 d. – Kučgalio bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
25 d. – Šukionių kultūros namuose surengta vakaronė „Rudens spalvos“.
25 d. – Satkūnų bendruomenės namuose įvyko susitikimas su šeimos gydytoju R. Rupkumi.
25 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje "BooKafe", įvyko susitikimas su humanitarinių mokslų daktaru, profesoriumi Almantu Samalavičiumi, pristatyta jo knyga "Nelaisvės forma", renginyje dalyvavo biržietis menininkas Alis Balbierius.
30 d. – Biržų kultūros centre vyko Vėlinių vakaras su folkloro ansambliu „Siaudela“.
30 d. – Biržai prisijungė prie Lietuvoje vykdomos akcijos „Renkuosi gyvybę“.
31 d. – Biržuose, kavinėje-knygyne "BooKafe", parodytas režisierės Giedrės Bendoriūtės dokumentinis filmas "Pokalbiai rimtomis temomis". Renginyje dalyvavo filmo prodiuserė Jurga Gluskinienė.


LAPKRITIS
2 d. – Meilūnų kultūros namuose surengtas mirusiųjų paminėjimas „Plevena Vėlinių liepsnelės“.
4 d. – Pačeriaukštės bendruomenės namuose surengta popietė išėjusiems „Ateikim pakalbėti, širdimi paglostyti...“
5 d. – Biržų kultūros centre Idioteatras parodė komediją „Po 20 metų“.
5, 12, 19, 26 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko protų kovų turnyro „Europrotai“ rudens sezono žaidimai.
6 d. – pilies salėje vyko sakralinės muzikos ir poezijos vakaras „Gyvenimas – rasos lašelis“. Dalyvavo operos solistė Nomeda Vilkanauskaitė, akomponiatorė Beata Andriuškevičiūtė, poetė Romualda Adomaitytė-Chabarina, aktorius Algimantas Butvilas.
6 d. – Pačeriaukštės bendruomenės namuose koncertavo grupė „Žentai“.
7 d. – kavinėje „Meldynas“ Vabalninke vyko Vitalijaus Pauliuko koncertas.
8 d. – Biržų kultūros centre parodytas operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“ (Ona Kolobovaitė, Liudas Mikalauskas, Egidijus Bavikinas, Vytautas Lukočius).
8 d. – Biržuose vyko tarptautinis dziudo turnyras Algirdo Žulono taurei laimėti.
10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų skyriuje vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių grafikos ir keramikos parodos „Trolių Mumių slėnio gyventojai“ atidarymas.
11 d. – Pasvalio krašto muziejuje surengta jubiliejinė biržiečio tautodailininko Vytauto Venslovo drožybos, tapybos, pynimo iš vytelių paroda.
11 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka surengė Šiaurietiško ėjimo pamokas ir Valdo Tautkaus knygos „Šiaurietiškas ėjimas kiekvienam“ pristatymą.
12 d. – Šukionių kultūros namuose surengta sveikatingumo popietė, susitikimas su gydytojais.
12 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio rajono menininkų klubo „Rats“ narių darbų paroda.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko renginys „Rudens lyrika“. Koncertavo Papilio moterų vokalinis kvartetas.
14 d. – Ančiškių kultūros namuose surengtas rudens vakaras „Krintant lapams išleiskime ir litus...“.
15 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė „Kai pamačiau aš tavo smilkiniuos sidabro giją...“.
15 d. – Parovėjos bendruomenėje surengta vakaronė „Paporinimai prie rudeninio stalo“.
17 – 21 d. – Biržų rajone paskelbta penkioliktoji suaugusiųjų mokymosi savaitė „Gyvybės medis“: 17 d. – „Sėlos“ muziejaus arsenalo salėje vyko Suaugusiųjų mokymosi savaitės ir Trečiojo amžiaus universiteto mokslo metų pradžios šventė „Išmintis. Optimizmas. Darna“; 19 d. – pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklos centre surengtas TAU kultūros ir meno fakulteto renginys „Atsivėrimai“; 21 d. –  Nemunėlio Radviliškio bibliotekoje vyko kūrybinė laboratorija „Aš – visumos dalis“.
18 d. – Kupreliškio bendruomenės namuose surengta rudeninių darbų pabaigtuvių vakaronė.
18 d. – Biržų kultūros centre parodyta Vilniaus kamerinio teatro premjera vaikams – spektaklis „Emilis iš Lionebergos“.
19 d. – Biržų kultūros centre teatro ir televizijos žvaigždės Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis, Deivydas Zvonkus ir Stano parodė teatralizuotą muzikinį humoro šou „Vyrai meluoja geriau“.
19 d. – LRT Kultūros kanalo laidoje "Kultūros savanoriai" pristatytas Biržų krašto muziejus "Sėla", atstatyto Biržų tvirtovės arsenalo ekspozicija.
21 d. – įvyko renovuotų Juostaviečių bendruomenės namų pristatymo šventė „Papuolėm“.
21 d. – Biržų kultūros centre surengta karjeros diena. Verslo paroda. Kontaktų mugė.
21 d. – Biržų technologijos ir verslo mokymo centro Vabalninko skyrius šventė 90 metų jubiliejų. Vyko šventinis minėjimas Vabalninko m. kultūros namuose, surengta mokinių darbų paroda ir muziejaus lankymas.
21 d. – Biržuose, kavinėje-knygyne „BooKafe“, vyko filmo „Trispalvis“ (režisierius V. V. Landsbergis) peržiūra.
21 d. – „Biržų vandenų“ salėje vyko natūralios medicinos žinovo Virgilijaus Skirkevičiaus paskaita „Sveikatos formulės“.
22 d. – Skrebiškių kaimo dramos kolektyvas (vadovė Marytė Undzėnienė) pažymėjo dešimties metų jubiliejų.
22 d. – Biržų kultūros centre vyko klubo „Svaja“ 20 metų jubiliejaus šventė.
22 d. – Mieliūnų kultūros namuose surengta popietė „Gyvenimas geriausia dovana“.
22 d. – Nausėdžių bendruomenės namuose surengta vakaronė „Nusišypsok kaimynui“.
22 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko ciklo „Amerikietiškas ruduo“ renginys – pristatyta avangardinio kino pradininko Jono Meko kinematografijos darbų kolekcija, rodytos ištraukos iš jo filmų, demonstruotas režisieriaus Vytauto V. Landsbergio dokumentinis filmas „Niujorkas mano šuo“.
23 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko Ruslano Kirilkino koncertas.
22 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko dokumentinio filmo „Lieknas“ peržiūra. Dalyvavo režisieriai Julija ir Rimantas Gruodžiai.
25 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengta popietė „Teatriuko knygos puslapiai“.
25 d. – Kvetkų bendruomenės namuose surengta poezijos popietė ir rankdarbių paroda „Kai vakarai ilgi...“.
26 d. – Skrebiškių bibliotekoje surengta Knygų Kalėdoms skirta popietė. Renginyje dalyvavo būrys Lietuvos bibliotekininkų draugijos Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos skyriaus darbuotojų.
28 d. – Vabalninko kultūros namuose surengta poezijos popietė „Poetinis ruduo Vabalninke“: pristatyta Vabalninko krašto kultūros ir istorijos fondo knyga „Kur gimėm, kur augom“, paminėtos poeto Leonardo Žitkevičiaus 100-osios gimimo metinės, surengta literatūrinė muzikinė kompozicija „Diemedžiu žydėsiu“, skirta poetės Salomėjos Nėries 110-osioms gimimo metinėms.
28 d. – Biržų kultūros centre surengtas šiuolaikinių šokių festivalis „Agaro žiedas“.
28 d. – Biržų pilies rūmų salėje vyko pianisto ir tapytojo Viktoro Paukštelio kūrybos vakaras „Šokantys paveikslai“.
28 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko ciklo „Amerikietiškas ruduo“ renginys – Tradiciniai amatai – surengtos sapnų gaudyklių dirbtuvės. Sapnų gaudykles susikurti biržiečiams padėjo Pasvalio rankdarbių klubo "Kraitė" pirmininkė Vida Šaikūnienė.
28 d. – TAU Turizmo fakultete Vlada Balbieriene dalijosi kelionės po Maroką įspūdžiais.
28 d. – Obelaukių kaimo bendruomenės namuose surengta Biržų rajono žemdirbių savivaldos popietė.
29 d. – Svilių kaimo bendruomenėje surengta sveikatingumo vakaronė „Ir šuoliais šuoliuoju, ir vėžliu ropoju“.
30 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę prisimenant Kristijoną Donelaitį „Metai“.


 

GRUODIS
3 d. – Biržų kultūros centre vyko tarptautinės  neįgaliųjų dienos minėjimo šventė „Tiems, kas moka mylėti gyvenimą“.
4 d. – Biržų kultūros centre vyko Romo Dambrausko koncertas – naujausio albumo „Anapus tylos“ pristatymas.
4 d. – Šukionių bendruomenė įgyvendina Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektą "Sveikoje aplinkoje gyvena sveiki žmonės". Surengta paskaita-susitikimas su socialinių mokslų doktorante, lektore Roma Paukštiene „Kaip valdyti stresą, kad jis neužvaldytų mūsų“.
5 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko ciklo „Amerikietiškas ruduo“ renginys – prisiminimai ir amerikietiškos melodijos, atliekamos Giedriaus Žilinsko.
5 d. –  Biržų kultūros centre vyko jaunimo diskusijų popietė „Savanorystės plėtra ir skatinimas“.
5 d. – Ančiškių kaimo bendruomenės moterys rinkosi uždegti advento žvakę, papuošti bendruomenės namus, pasidalinti kalėdinių puošmenų kūrimo idėjomis. Popietėje dalyvavo Rinkuškių kaimo bendruomenės moterys.
5 d. – Biržų "Saulės" gimnazijoje atidaryta Vilniaus dailės akademijos antrakursės Gretos Laisonaitės paroda "Ikonos". Ekspoziciją sudaro 30 ženklų, moderniai perpasakojančių Šarlio Pero pasaką "Burtininkė".
6 d. – Biržų kultūros centre vyko jaunimo liaudies šokių kolektyvų festivalis „Pakol jauni“.
6 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko filmo „Lošėjas“ peržiūra.
6 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko knygos „Blynai spintoje“ pristatymas. Dalyvavo knygos autorė Jurga Baltrukonytė, iliustratorius Algis Krikščiūnas.
6 d. – „Portfolio“ galerijoje įvyko Dovaldės Butėnaitės fotografijos parodos „Po stiklu“ atidarymas.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ paroda „Kalėdinės fantazijos“.
9 d. – Biržų kultūros centre J Miltinio  teatro  gastrolės – N. Simon 2-jų dalių šiuolaikinė komedija „Basomis parke“.
9 d. – Biržų krašto muziejuje "Sėla" pristatytas projektas "Žiemgala XIII a. dokumentuose".
9 d. – Vabalninko muziejuje surengta paroda iš muziejaus rinkinių „Praeities relikvijų liudytojai“ (III).
10 d. – Biržų pilies menėje vyko pianisto Petro Geniušo koncertas „Su meile – Biržams“. 10 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko advento vakaras „Lyg balto angelo glėby...“. 11 d. – Biržų kultūros centre vyko iliuzionisto Roko Bernatonio magijos šou „Tu esi magiškas“.
11 d. – įvyko literatų klubo „Svajokliai“ šventinis susitikimas.
12 d. – Biržų aikštėje įžiebta Kalėdinė eglė.
12 d. – Vabalninke, kavinėje „Meldynas“, koncertavo Kazimieras Jakutis su grupe.
12, 13, 19, 20 d. – „Portfolio“ meno galerijoje vyko Kalėdinė mugė.
13 d. – Biržų kultūros centre vyko romansų vakaras „Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką“.
13 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko Linos Žutautės knygos „Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“ pristatymas.
13 d. – Biržuose, knygyne-kavinėje „BooKafe“, vyko filmo „Kaip mes žaidėme revoliuciją“ peržiūra.
13 d. – Medeikių kaimo bendruomenėje vyko juoko festivalis „Kai paslysta liežuvis – 2014“.
13 d. – Biržų kultūros centro kieme koncertavo grupės „Sekmadienis“ vokalistė Jūratė Miliauskaitė, kolektyvas „Saulės vaikai“ bei Natalija Bunkė, Katažyna, Nemyčko-Zvonkė, Oksana Pikul-Jasaitienė, Liepa Mondeikaitė. Įžiebta antroji miesto Kalėdų eglė.
15 d. – Kučgalio bibliotekoje vyko Papilio seniūnijos bibliotekininkių, knygos bičiulių ir rėmėjų popietė.
15 d. – Vabalninke vyko Kalėdinės eglės įžiebimo šventė.
17 d. – Biržų kultūros centre parodyta kalėdinė „Ąžuolyno meškučių“ cirko programa.
18 d. – Biržų kultūros centre  parodyta „Domino“ teatro  Philippe  Lellouche  romantinė komedija „Diena be melo“.
19 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų dailės grupės „8+“ kalėdinė paroda.
20 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko Kalėdinė mugė. 21 d. – Biržuose vyko Blukio deginimo šventė.
26 d. – Biržų kultūros centre surengtas kalėdinis  mėgėjiško meno kolektyvų koncertas „Į ledo šalį, kad sušilti...“.
27 d. – Nausėdžių kaimo bendruomenėje vyko šventinis meno mėgėjų koncertas „Iki, senieji. Sveiki, Naujieji!“.
31 d. – Biržų pilies rūmuose vyko Lietuvos edukologijos universiteto mišraus choro „Ave Vita“ koncertas.

Parengė Zita Balaišienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt