• 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • i2.jpg

2014 m. - Vasaris

Paskelbta: Trečiadienis, 2015 m. kovo 25 d.

Straipsnių sąrašas

VASARIS
1 d. – asociacija „Biržėnai“ surengė popietę „Prisiminimų vakaras“.
3 d. – Biržų pilyje vyko koncertas „Mėlynom gatvelėm“, koncertavo grupė „Subtilu-Z“ ir operos solistė Asta Krikščiūnaitė.
4 d. – Lietuvos Respublikos ambasadoje Berlyne atidaryta fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Ledo inkliuzai“ . Projektą organizavo LR kultūros atašatas Vokietijoje ir galerija "Aukso pjūvis".
7-9 d. – asociacija "Biržų turizmo klasteris" dalyvavo Rygoje, tarptautinių parodų centre "Kipsala", vykusioje tarptautinėje turizmo parodoje-mugėje "Balttour 2014".
8 d. – Anglininkų kultūros namuose pristatyta literato Kosto Viederio knyga „Vienos klaidos kaina“.
8 d. – „Kraitės“ klubo narės surengė susitikimą su poete Lina Kiškiene.
8 d. – Biržuose vyko chorų atranka į 2014 metų Lietuvos dainų šventę „Čia mano namai“.
8 d. – Nemunėlio Radviliškio saviveiklininkai kultūros namuose parodė J. Baltušio knygos "Parduotos vasaros" motyvais pastatytą spektaklį "Algos – negausi".
10 d. – Juostaviečių bendruomenės namuose atidaryta Deimantės Ardinskaitės fotografijų paroda.
12 d. – Biržų kultūros centre parodytas Kėdainių „Ryto“ pagrindinės mokyklos miuziklas „Muzikos garsai“.
13 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta Biržų rankdarbių klubo „Kraitė“ paroda „Kad vakarai neprailgtų“.
14 d. – restorane „Pilies skliautai“ vyko vakaras visiems, kas mylimas ir myli. Įkurtas Biržų jaunų šeimų klubas.
14 d. – Juostaviečiuose surengta Valentino dienai skirta vakaronė „Meilė ne vien žodžiai“.
14 d. – Mieliūnų kultūros namuose surengta vakaronė „Linksmasis Valentinas“.
14 d. – Ančiškių kultūros namuose vyko renginys, skirtas Valentino dienai „Ir jaunieji kraipo batus, pakol susėda į ratus...“.
14 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko šventinis koncertas „Valentinas 1, Valentinas 2“.
15 d. – Nemunėlio Radviliškyje surengtas pramoginis žaidimas jaunimui „Dar ne vakaras“.
15 d. – Vabalninko, Šukionių kultūros namuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas.
15 d. – Biržų kultūros centre vyko profesionalių teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Klaipėdos dramos teatro spektaklis „Kuprelis“.
15 d. – Parovėjos kultūros namuose surengta popietė-viktorina „Kas mums Vasario 16-oji“.
15 d. – Obelaukių kultūros namuose surengta šventė Valentino dienai „Meilei reikia mylinčio žmogaus“.
16 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Kauno kino studijos kūrybinės grupės spektaklis „Smetona“.
16 d. – Biržuose vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti renginiai: padėtos gėlės ant Vasario 16-osios akto signataro Jokūbo Šerno kapo Nemunėlio Radviliškio kapinėse; pamaldos Biržų evangelikų reformatų, metodistų ir sekmininkų maldos namuose, šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; padėtos gėlės prie Nepriklausomybės paminklo Biržų aikštėje; žuvusiųjų pagerbimas prie Memorialo Švyturio gatvėje; minėjimas pilies salėje – dalyvavo kultūros centro chorai „Viktorija‘, „Agluona“, „Aušros“ vidurinės mokyklos mokiniai, akordeonininkas Vytautas Kavaliauskas.
16 d. – Kučgalio, Smilgių bendruomenės namuose, Papilio kultūros namuose surengti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimai.
18 d. – Biržų pilies salėje buvo pristatytas žurnalistės Editos Mildažytės dokumentinis filmas "Post Scriptum. Pamiršti sakiniai", skirtas  Prezidentui Algirdui Mykolui Brazauskui.
19 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Oskaro Koršunovo spektaklis pagal A. Čechovą „Žuvėdra“.
20 d. – pilies rūmų salėje vyko Kazio Binkio „Atžalyno“ pastatymo Biržų scenoje 70-mečio minėjimas.
– Biržų kavinėje moterims ūkininkėms, katalikėms, visuomenininkėms surengta popietė "Dėl savęs, Tavęs ir artimo".
21 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Nacionalinio dramos teatro spektaklis „Atžalynas“ pagal K. Binkio pjesę.
21 d. – Ramongalių kultūros namuose surengta kaimo vakaronė.
21 d. – įvyko Kvetkų kaimo bendruomenės ataskaitinis susirinkimas, koncertas.
22 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Valstybinio jaunimo teatro spektaklis „Trys mylimos“ pagal Žemaitės komediją.
21-23 d. – Biržuose vyko seminaras „Tikėjimas, viltis ir meilė Lietuvoje. Krikščionybės keliai ir klystkeliai XI–XVII a.“. Seminarą vedė dr. Deimantas Karvelis.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Kamilės Krasauskaitės grafikos ir keramikos darbų paroda „Ieškojimai“.
22 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
22 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta nominacijų popietė „Laimės pasaga“.
26 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Teatro „Lėlė“ spektaklis „Ne pagal šio pasaulio madą“ (fantazija apie poetą Kristijoną Donelaitį).
27 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. „Atviro rato“ spektaklis vaikams „Apie meilę, karą ir kiškio kopūstus“ pagal Anos Saksės „Pasakas apie gėles“.
28 d. – Pabiržės bendruomenės namuose vyko literato, tautodailininko, kraštotyrininko Algirdo Butkevičiaus 75-erių metų jubiliejaus paminėjimas.
28 d. – Biržų kultūros centre vyko rajono folkloro kolektyvų atranka į Dainų šventę „Čia – mano namai“.
28 d. – kavinėje-bare „Senas rūsys“ startavo viktorina, skirta žymiems Biržų krašto įvykiams pažymėti.
28 d. – Biržų kultūros centre profesionalių teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis „Trio“ pagal I. Margarit pjesę.

 

Įmonės kodas: 190548271
J. Radvilos g. 3, Biržai 41175 
Tel./faks. 8 450 38012
e. paštas – biblioteka@birzai.rvb.lt