„Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ atidarymo renginys RUBEŽIUS
Data: 2024-02-10, 12:00 - 18:00

Maloniai kviečiame Jus vasario 10 d. (šeštadienį) 12 val. į „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ atidarymo renginį RUBEŽIUS Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje.

Koncertinė programa, skirta lietuvių kalbos tarmėms, kilusioms nuo Lietuvos pasienio.

Savo krašto tarme programas pristato:
Biržų kultūros centro Papilio skyriaus folkloro ansamblis „Aguonėlas“ (vad. Vigilija Macienė). Biržų r., Aukštaitija.
Šis ansamblis puoselėja Papilio krašto tarmę, kuri labai artima ar netgi identiška kupiškėnų tarmei, todėl programoje skambės Papilio ir Kupiškio krašto dainos, kurios bus atliekamos papilietiška tarme. Dainose subtiliai pinsis meilės tematika. Ansamblio dalyvė Lina Valbasaitė-Matuliauskienė 2023 metais Lietuvos pasakotojų konkurse Druskininkuose pripažinta geriausia sakmės sekėja, seks sakmes apie laumes.

Rokas ir Eglė Kašėtos, gyvenantys Krokšlio kaime (Varėnos r.), atvyks į renginį pristatyti Dzūkijos pasienio kultūros.
Eglė Kašėtienė – kultūros istorikė, etnomuzikologė, įvairių Dzūkijos paveldui skirtų projektų autorė. Rokas Kašėta – muzikantas, dzūkodelikos subžanro (šiuolaikinės muzikinės kūrybos dzūkų šnekta) pradininkas, kūrėjas ir atlikėjas. Šie du žmonės – vienintelio Lietuvoje regioninei kultūrai skirto renginio – dzūkų kultūros festivalio „Čiulba ulba" – kūrėjai ir organizatoriai. Šeimą jungia beribė meilė Dzūkijai – jos muzikai, tarmei, architektūrai, seniesiems kaimų gyventojams, jų gyvenimo būdui. Pora gilinasi į šilų ir parubežiaus krašto dzūkų dainuojamąjį folklorą, siekia jį kuo tiksliau perimti ir autentiškai dainuoti šio krašto senąsias dainas savo ir kitų džiaugsmui. E. ir R. Kašėtos yra ir dzūkavimo entuziastai, tarmiškai bendraujantys ne tik tarpusavyje, bet ir rašantys viešus tekstus pietinių (paribio su Gudija) dzūkų šnekta. Renginyje „Rubežius" Kašėtų šeima pristatys Dzūkijos pasienio su Gudija kultūrą, atliks ir susirinkusius pamokys savo krašto liaudies dainų, papasakos apie šio krašto istoriją, kultūrines įtakas, panašumus ir skirtumus su gudais, gyvenančiais šioje ir kitoje sienos pusėje.

Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus folkloro ansamblis „Žvejytės“ (vad. Virgina Asnauskienė).
Kolektyvas senąja lietuvininkų tarme, Mažosios Lietuvos regione užrašytais pasakojimais, sakmėmis apie pirm senų čėsų į šiuos kraštus gyvenusius milžinus, dainomis, žaidimais, šokiais ir rateliais pristatys Klaipėdos krašto istoriją, pamario žmonių gyvenimo būdą, vėjų, žuvų, vandenų šišioniškus pavadinimus, tradicijas ir riktingus pamokymus.

Šakių kultūros centro Griškabūdžio padalinio folkloro ansamblis „Nova“ (vad. Nijolė Černevičienė).
Programoje „Zanavykija – knygnešių kraštas" kalbama apie zanavykiškų knygnešių istorijos fragmentus, apie šio krašto žmonių būdą ir papročius, kalbėseną, pirmąsias zanavykų knygas ir apie šio krašto žymius knygnešius. Dainuojamos šio krašto dainos apie knygnešius, šokami šokiai, tarmiški pasakojimai suteikia žinių apie knygnešių gyvenimą ir jų norą platinti Lietuvišką spaudą, kad nepražūtų tautos kalba.

Mažeikių kultūros centro folkloro ansamblis „Alksna“(vad. Algirdas Vilkas ir Dainora Petrikienė).
Programoje „Tėkros nuognos gyvenėms" bus atliekami pačių ansambliečių organizuotose ekspedicijose po Mažeikių kraštą užrašyti Žemaičių krašto kūriniai, kurie šiandieniniame ansamblio repertuare užima garbingą vietą. Programoje skambės tokių pateikėjų kaip Kazio Sidabro, Justinos Jasmontaitės- Radvilienės, Julijos Barkauskaitės Gramalienės, Valerijos Mizinienės pateikta tautosaka. Tai dainos šokiai, rateliai ir pasakojimai, kurie atspindi žemaitišką būdą ir gyvenimo aplinką.

Renginį veda Lina Valbasaitė-Matuliauskienė ir Adolfas Jasinevičius.

15-17 val. Pertrauka. Jos metu bibliotekoje siūlome dalyvauti knygnešių edukacijoje, aplankyti Jono ir Adolfo Mekų palikimo studijų centrą, atsiminimui įsiamžinti Jurgio Bielinio kampelyje bei aplankyti Biržų krašto muziejų „Sėla“.

17-18 val. Grupės „Sadūnai“ (vad. R. Lisinskas) koncertas.

Renginys NEMOKAMAS.

Organizatorius – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka.
Projektą „Biržai – Lietuvių kalbos dienų sostinė 2024“ finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Biržų rajono savivaldybė.
Projekto partneriai – Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų turizmo ir verslo informacijos centras.
Projekto rėmėjai – UAB „Biržų duona“, UAB „Dundulis“.
Projekto informaciniai rėmėjai – UAB „Biržiečių žodis“ ir UAB „Šiaurės rytai“.

*Renginio metu bus fotografuojama ir (ar) filmuojama. Nuotraukos ir (ar) vaizdo įrašai gali būti patalpinti viešai prieinamuose socialiniuose tinkluose, medijos priemonėse.