Biržų rajono vietovardžių žinynas

Skirta Vietovardžių metams

Vietų vardais į mus kalba pati žemė. Jos kalbos žodžiai – tai miestų,
sodžių, 
upių, ežerų, balų, girių, kalnų ir kt. vardai.
                                                                         Kazimieras Būga

 

Siekiant išsaugoti senųjų vietovardžių atminimą, Seimo nutarimu 2019-ieji buvo paskelbti Vietovardžių metais. Mūsų bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyrius, prisidėdamas prie Vietovardžių metų minėjimo, parengė Biržų rajono vietovardžių žinyną. Biržų rajono vietovardžių žinyno tikslas – išsaugoti senuosius, iš juridinės vartosenos jau išbrauktus bei esamus vietovardžius. Medžiagą leidiniui, naudodamiesi įvairiais šaltiniais, sukaupta kraštotyrine medžiaga, rinko viešosios bibliotekos struktūrinių padalinių darbuotojai, sistemino vyresn. bibliotekininkė Laima Ramutėnienė. (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)


Rajono vietovardžiai suskirstyti pagal seniūnijas. Atskirai pateikiami vandenvardžių, pievų, miškų, laukų ir kt. pavadinimai.

 

Nemunėlio Radviliškio seniūnija

Pabiržės seniūnija

Pačeriaukštės seniūnija

Papilio seniūnija

Parovėjos seniūnija

Širvėnos seniūnija

Vabalninko seniūnija

 

Vandenvardžiai

 

Miškai, pievos, laukai, krūmai, duobės ir kt.

 

Šaltiniai:
Lietuvos apgyventos vietos: pirmojo visuotinojo Lietuvos gyventojų 1923 m. surašymo duomenys/ Finansų ministerija, Centralinis statistikos biuras. – Kaunas: Centralinis statistikos biuras, 1925 (Kaunas: A. Bako sp.).
Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas 2, Vilnius: Mintis, 1976.
Lietuvos TSR administracinis-teritorinis suskirstymas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1959.
Lietuvos TSR upių ir ežerų vardynas, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1963.
Lietuvos vietovardžių žodynas 1-2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 2014.
Iš Biržų krašto istorijos: įvykiai ir datos / Emilis Trečiokas. – Biržai, 1999.
Raimonda Ragauskienė. Deimantas Karvelis 1645 m. Juzefo Naronovičiaus-Narovskio Biržų kunigaikštystės žemėlapis: Radvilų valdos istorija ir kartografija. – Vilnius, Lietuvos istorijos institutas, 1997 m.
Vanagas A. Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas, Vilnius: Mokslas, 1981.
Vanagas A. Lietuvos miestų vardai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996.
Vietovardžių žodynas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002.
Žemė prašo nepamiršti vardų: mūsų mirusių kaimų knyga, Vilnius, 2019.
https://www.geoportal.lt/geoportal/
http://vietovardziai.lki.lt/
https://www.regia.lt/map/birzu_r?lang=0