2013 m.

Straipsnių sąrašas

 

GRUODIS

 

1 d. – Biržų kultūros centre – savaitgalis su mėgėjų teatrais. Rietavo savivaldybės kultūros centro mėgėjų teatras parodė B. Sruogos komediją „Pagunda“, Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ ir vaikų bei jaunimo teatro studija „Ku-Kū“ – spektaklį pagal P. Zulono atsiminimus „Pasakoja kupiškėnai“.
1 d. – Kučgalyje, Kratiškiuose surengtos Adventinės popietės.
3 d. – Biržų kultūros centre vyko Gerumo akcijos finalinis koncertas „Su rūpesčiu ir meile“, skirtas neįgaliųjų dienai paminėti.
3 d. – Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaryta tradicinių lietuviškų šiaudinių kabančių sodų paroda „Sesė sodų sodina“. Sodų parodoje viešėjo ir vabalninkietės Vitenės Repšienės rišti sodai.
3 d. – Meilūnuose surengta adventinė popietė „Žvakučių spindesy“.
5 d. – Biržų kultūros centre vyko romansų vakaras „Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką...“.
6 d. – Biržų kultūros centre vyko Kosto Smorigino monošou „Purvas“ pagal S. Parulskio kūrinį (dedikuotas aktoriui Vytautui Šapranauskui).
6 d. – pilyje buvo pagerbti 2013 metų aplinkos apžiūros konkurso nugalėtojai: gražiausių miesto ir gyvenviečių sodybų, įmonių teritorijų šeimininkai.
6 d. – N. Radviliškio aikštėje surengtas adventinis turgus-mugė.
6 d. – Juostaviečių bendruomenėje surengta adventinė popietė „Pinam advento vainiką“.
7 d. – Nausėdžių kultūros namuose vyko adventinis susitikimas su floriste.
7 d. – Vilniaus mažajame teatre buvo atidaryta rokiškietės Dalios Varnaitės ir biržiečio Gedimino Gražio autorinės juvelyrikos ir fotografijos paroda „Moterys juvelyriškoje“.
7 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose surengta adventinė popietė.
7 d. – „Biržų duona“ šventė jubiliejinį 60 metų gimtadienį. Biržiečiams J. Janonio aikštėje parodytas muzikinis fejerverkas.
8 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta adventinė popietė.
8 d. – pilies salėje įvyko klaipėdiečių grupės „ATIKA“ dainų kūrėjo Dariaus Žvirblio naujos grupės koncertas.
10 d. – Biržų kultūros centre – jungtinė cirko artistų programa.
10 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta adventinė popietė „Advento rimty“.
11 d. – Mieliūnų kultūros namuose paskaita „Sveikame kūne sveika siela“.
11 d. – Biržų rajono Kratiškių kaimo bibliotekoje vyko popietė „Gyvenk sveikai ir dvasingai“.
12 d. – Vabalninko Žolinės aikštėje surengta teatralizuota miesto Kalėdų eglės įžiebimo šventė.
12 d. – Biržuose vyko adventinė popietė tikybos ir etikos mokytojams ir Trečiojo amžiaus universiteto dvasingumo fakulteto studentams.
13 d. – Biržų miesto aikštėje vyko eglutės įžiebimo šventė.
13-15, 20-22 d. – „Portfolio“ meno galerijoje surengta Kalėdinė mugė.
14 d. – Ramongalių kultūros namuose surengta literatūrinė adventinė popietė. Jos metu pristatyta vabalninkietės Angelės Skardžiūtės eilėraščių knygelė „Gimtinės žiburys“ bei ramongalietės Rasos Gabrėnienės knyga „Gyvenimo keliu“.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta floristės Ramunės Banelienės kalėdinių kompozicijų paroda „Kalėdų šviesa“.
14 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ surengta menininkės Vitos Kiseliūnienės paroda „Ten, kur pasaka beldžias į širdį...“.
14 d. – Papilio kultūros namuose surengta popietė „Tai bent šeimynėlė“.
17 d. – Meilūnų kultūros namuose surengta adventinė popietė „Kalėdų žvaigždės belaukiant“.
17 d. – Ančiškių kaime vyko konferencija „Mano ateities strategija savame kaime“. Konferencija – paskutinis kaimo bendruomenės projekto „Gyvenkime linksmiau ir aktyviau“ renginys.
18 d. – Biržų kultūros centre surengta kalėdinė eglutė neįgaliesiems „Su Pėpe švenčiam Kalėdas...“.
20 d. – Pabiržės bendruomenės namuose surengta kalėdinė popietė vaikams.
20 d. – Ančiškių kultūros namuose vyko vakaras su A. Skardžiūte, pristatyta jos poezijos knyga.
20 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ menininkės Vitos Kiseliūnienės darbų parodos erdvėje pasakas gyvai skaitė žinomi biržiečiai.
20 d. – Kvetkų bibliotekoje vyko Tarmių metams skirtas renginys – popietė „Kalba ne po knygas guli, bet žmonių burnoje upeliais teka, ir, gyva būdama, pamažėl dyla ir mainos“.
21 d. – J. Janonio aikštėje vyko Kalėdinė mugė.
21 d. – Šukionių kultūros namuose surengta kalėdinė eglutė vaikams.
21 d. – Vabalninko miesto bibliotekoje surengta adventinė popietė „Balto angelo rimty“.
21 d. – pilies salėje koncertavo Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“.
21 d. – į adventinį renginį rinkosi biržiečiai, kareivių motinų sąjungos nariai.
22 d. – Kratiškių kultūros namuose surengta adventinė popietė.
22 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengta adventinė popietė „Šalpusnio“ asociacijos nariams.
26 d. – Skrebiškių bendruomenės namuose surengta eglutė vaikams.
26 d. – Biržų kultūros centre surengtas didysis metų koncertas „Gražiausios pasakos – gyvenimo sukurtos“. Programoje – Biržų krašto mėgėjiško meno kolektyvų paruošti koncertiniai numeriai.
26 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros centre surengtas kalėdinis kaukių balius.
26 d. – Mieliūnų kaime surengta Kalėdų senelio kelionė po kaimą.
27 d. – „Senjorų seklyčioje“ surengta adventinė popietė „Senovės tradicijų perdavimas iš kartų į kartas“.
27 d. – Kučgalio bendruomenės namuose surengta kalėdinė eglutė vaikams.
27 d. – Kalėdų senelio viešnagė pas vaikus Smilgių bendruomenės namuose.
27 d. – eglutė vaikams „Po Kalėdų eglute“ Papilio kultūros namuose.
– Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros fakultetas surengė susitikimą su Biržus paliekančiais gydytojais Živile ir Česlovu Kasparavičiais.
28 d. – šventinė popietė „Iš širdies į širdį“ Smilgių bendruomenės namuose“.
28 d. – popietė šeimai „Nuo Kalėdų iki Naujųjų“ Juostaviečių bendruomenės namuose.
28 d. – kalėdinė vakaronė Pabiržės bendruomenės namuose.
28 d. – vakaronė „Linksmų šventų Kalėdų ir Naujųjų metų“ Obelaukių kultūros namuose.
28 d. – vakaronė „Eisiu sutikti Naujųjų“ Skrebiškių bendruomenės namuose.
29 d. – kalėdinė eglutė vaikams „Senuosius palydint, Naujuosius sutinkant“ Parovėjos bendruomenės namuose.
29 d. – naujametinė eglutė vaikams Anglininkų kultūros namuose.
30 d. – Papilio seniūnijos bibliotekos surengė popietę „Aš moteris“.
31 d. – Naujųjų metų sutiktuvės Kupreliškio bendruomenės namuose.
31 d. – vakaronė „Sudie, Senieji, sveiki, Naujieji“ Papilio kultūros namuose.
31 d. – naujametinė vakaronė „Senuosius palydint“ Šukionių kultūros namuose.
31 d. – Naujųjų metų sutikimas Nemunėlio Radviliškio kultūros centre.
31 d. – Naujųjų metų sutiktuvės Juostaviečių parke, prie kaimo eglės.

Parengė Zita Balaišienė