2008 m.

Straipsnių sąrašas

Kovas

1 d. – kultūros centre vyko teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2008“. Kauno dramos teatras parodė dvi komedijas: Šolom Aleichem „Mendelio milijonai“ ir Johano Smuulo „Anekdotas apie našlę“.
1 d. – biržiečių klubas „Krivulė“ Vilniaus įgulos Karininkų Ramovėje surengė popietę „Kaziuko paslaptys“. Biržų muzikos mokykla joje parodė operytę „Klementina ir Valentina“.
– krašto muziejus „Sėla“ kvietė moksleivius į proginę edukacinę pamoką „Velykų margutis“.
– Vabalninko krašto muziejuje veikė tautodailininkės Vitalijos Kurienės kūrybinių darbų paroda.
1 d. – Biržų kultūros centro „Kaziuko kapela“ dalyvavo Rokiškyje vykusioje „Kaziuko armonikos“ šventėje.
1 d. – jaunimo tautinių šokių grupė „Raitytinis“ pasirodė Barbelės (Latvija) seniūnijos šokių šventėje.
2 d. – kultūros centre vyko teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas 2008“. Valstybinio jaunimo dramos teatras parodė spektaklį „Patriotai“.
2 d. – Pabiržės bažnyčioje vyko vokalinės muzikos koncertas „Prisikėlimo stebuklą apmąstant“. Koncertavo Ieva Kaminskaitė (sopranas), Donaldas Bružas (pianistas), Gediminas Kaminskas (skaitovas).
4 d. – Pabiržės vidurinėje mokykloje vyko Kaziuko mugė. Mugėje dalyvavo Pabiržės vidurinės mokyklos ir Pabiržės apylinkės Gulbinų, Kirdonių, Pabiržės bendruomenės.
4 d. – Vabalninko muziejuje, Kučgalyje vyko Kaziuko mugės.
5 d. – Trečiojo Amžiaus Universiteto „TAU“ dvasinio tobulėjimo fakultetas Carito salėje surengė susitikimą su Nemunėlio Radviliškio bažnyčios klebonu Andriumi Šukiu.
5 d. – Meilūnų bibliotekoje „Kraitės“ klubo narė Aida Atkočiūnienė mokė moteris kurti rankdarbius iš vilnos.
6 d. – Biržų rajono verslo informacijos centras surengė diskusiją „Dirbu ir gyvenu Biržuose“. Diskusijoje dalyvavo verslininkas, rajono tarybos narys Valdemaras Valkiūnas.
6 d. – pilies salėje įvyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinių renginių ciklo „Grojame draugams“ koncertas „Smuikas – mano draugas“.
7 d. – kultūros centre pasirodė iliuzionistai DIARCHY.
7 d. – Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko pradinukų meninio skaitymo konkursas.
7-12 d. Maskvoje vyko antrasis tarptautinis meno festivalis „Tradicijos ir dabartis“, joje buvo eksponuojamos biržietės menininkės Vitos Kiseliūnienės lėlės.
8 d. – Kratiškių kultūros namų darbuotojai pagerbė vietos saviveiklininkes.
8 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko Kaziuko mugė, kurioje buvo galima mokytis netradicinių amatų.
9 d. – Vilniuje, Šv. Kotrynos bažnyčioje, „Saulės“ gimnazijos chorui įteiktas Lietuvos liaudies kultūros centro paskirtas aukščiausias mėgėjų meno kolektyvų įvertinimas – „Aukso paukštės“ nominacija „Naujai suspindusi žvaigždė“. Vyko nugalėtojų koncertas.
9 d. – kultūros centre „Aušros“ vidurinės mokyklos moksleiviai surengė rankdarbių parodą ir koncertą „Tau, Lietuva“, skirtą Kovo 11-ajai.
11 d. – Biržuose vyko renginiai, skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 18-osioms metinėms paminėti: pamaldos evangelikų reformatų bažnyčioje, šv. Mišios Biržų šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje, iškilmingas minėjimas prie paminklo žuvusiems už Lietuvos Nepriklausomybę, šventinis koncertas kultūros centre.
13 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko unikalios meno pažinimo parodos „Liečiu – matau“ atidarymas. Tai trečiasis neregių meninio ugdymo ilgalaikės programos „Pažinti meną pojūčiais“ projektas.
13 d. – Germaniškio kaimo bibliotekoje surengta popietė „Gimiau aš toli nuo didžiųjų kelių“, skirtą rašytojo J. Erlicko 55-ajam jubiliejui.
13-16 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo Kaune vykusiame Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkurse.
– Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos moksleiviai dalyvavo Vilniaus Algirdo muzikos mokykloje vykusiame antrajame respublikiniame kamerinių ansamblių festivalyje „Muzikuokime drauge“.
14 d. – pilies salėje koncertavo Čiurlionio kvartetas.
15 d. – kultūros centre vyko folkloro šventė „Pragyda gyda“.
15 d. – krašto muziejuje vyko renginys iš Vlado Jakubėno muzikos mokyklos edukacinių renginių ciklo „Grojame draugams“. Klavesino muzika.
15 d. – Biržų rajono ūkininkės dalyvavo kulinarijos paveldo renginyje, vykusiame Vilniuje, Žemės ūkio ministerijoje.
16 d. – grupelė Biržų literatų, bibliotekininkų, muziejininkų aplankė keletą Suosto vietų, susijusių su knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimu.
16 d. – Juostaviečių kaimo bendruomenės namuose surengta vabalninkietės tautodailininkės Vitenės Repšienės velykinių margučių paroda. Susirinkusieji mokėsi marginti kiaušinius, išgirdo pasakojimą apie su margučiais susijusias tradicijas.
19 d. – kultūros centre parodytas R. Becherio humoristinis monospektaklis „Urvinis žmogus“.
21 d. – krašto muziejuje „Sėla“ vyko seminaras-mokymas „Tradiciniai Gavėnios ir Velykų papročiai. Meniškiausi raštuoti margučiai“.
20 d. – kultūros centro kiemelyje regioninio parko darbuotojai surengė popietę, skirtą Žemės dienai „Pasveikinimai žemei“.
21 d. – kultūros centre atidaryta Kėdainių krašto dailės draugijos narės Lidos Vilčinskaitės tapybos darbų paroda.
– krašto muziejus „Sėla“ mokiniams ir suaugusiems rengė edukacines pamokas, kurių metu lytėjimu, klausa bei uosle buvo mokoma pajusti tapybos pasaulį.
26 d. – įvyko Neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ popietė.
27 d. – pilies salėje koncertavo Vokietijos Leipcigo krašto „Ottmar Gerster“ muzikos mokyklos mokiniai.
28 d. – kultūros centre „Domino“ teatras parodė spektaklį – komediją „Laukinė moteris“.
28 d. – Biržų astmos klubo nariai surengė popietę, skirtą klubo penkerių metų sukakčiai paminėti.
29 d. – kultūros centre vyko „Kelias į žvaigždes 3“ koncertas.
29 d. – Biržų pagyvenusių žmonių asociacijos nariai surengė Atvelykio renginį.
29 d. – Panevėžio visuomenės centre Biržų filiale rajono kareivių motinų sąjunga savo nariams surengė Atvelykio šventę.
29 d. – Germaniškio atstovai viešėjo Rokiškio rajono Pandėlio miestelyje Atvelykio proga surengtoje Aukštaitijos rajonų kaimų bendruomenių šventėje „Širdy pavasarį nešu“.
29 d. – Germaniškio kaimo bendruomenės namuose surengtos kaimo muzikantų varžytuvės.
28 d. – Nausėdžių kaimo kultūros darbuotojai įvairius vestuvių jubiliejus švenčiančias šeimas pagerbė vakaronėje „Meilė niekad neblėsta“.
30 d. – kultūros centre surengta popietė vaikams „Vaikų velykėlės“.