2008 m.

Straipsnių sąrašas

 

Birželis

1 d. – kultūros centre vyko respublikinei akcijai „Noriu būti saugus šeimoje“ skirtas renginys. Rajono mokyklų mokiniai pristatė pačių rengtas iliustracijų knygas „Vaiko teisės ir pareigos“, koncertavo „Aušros“ vidurinės mokyklos šokėjai ir dainininkai.
1 d. – 09.05 d. Biržų turizmo informacijos centras paskelbė fotografijų konkursą „Praėjusių amžių atspindžiai Biržų krašte“.
4 d. – Likėnų reabilitacinėje ligoninėje onkoklubas „Stenkimės nugalėti ligas“ šventė 10-ties metų sukaktį.
5 d. – pilies salėje vyko kamerinės muzikos vakaras „Lietuva... Lietuva“, kuriame dalyvavo aktorė Rūta Staliliūnaitė, saksofonininkas Petras Vyšniauskas, pianistas Egidijus Buožis ir Čiurlionio kvartetas.
5 d. – prie pilies įvyko Vaikų ir moksleivių folkloro festivalis, skirtas Biržų krašto kanklininkui Petrui Lapienei.
6 d. – viešojoje bibliotekoje vyko „Versmės“ literatų klubo poezijos pavasaris.
7 d. – prie signataro Jokūbo Šerno sodybos įvyko Jasiškių ir Kočėnų kaimų gyventojų susitikimas „Mano tėviškė – Apaščios vingis“.
7 d. – Biržų rajono kaimo bendruomenių aktyvas lankėsi Vilkaviškio rajone, Gražiškiuose, vykusiame II kaimo bendruomenių sąskrydyje.
7 d. – iškilminga švente Vilniuje, „Siemens“ arenoje, baigėsi trečiasis Lietuvos mokinių olimpinis festivalis, kurio globėjas – Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Buvo apdovanoti 2007-2008 m. m. bendrojo lavinimo mokyklose vykusių sporto varžybų nugalėtojai ir prizininkai, jų tarpe – grupė biržiečių.
7-8 d. – Širvėnos ežere vyko burlenčių varžybos „Biržai 2008“.
8 d. – Biržų centriniame pliaže vyko pliažo tinklinio turnyras Biržų seniūnijos taurei laimėti.
9 d. – kultūros centre vyko tradicinė neįgaliųjų poezijos šventė.
10 d. – krašto muziejuje „Sėla“ įvyko fotografo Stanislovo Bagdonavičiaus fotografijų parodos „Aukštaitijos pasakos“ atidarymas.
– krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokinių darbų paroda.
12 d. – prie pilies parodyta pirmoji nacionalinė lietuviška opera M. Petrausko „Birutė“.
13 d. – Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla, miestelio biblioteka ir vietos bendruomenė surengė festivalį „Vaidiname Dauguvietynėje“.
13 d. – Vabalninkas įsijungė į akciją „Likimų traukinys“ – miestelio aikštėje vyko Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos organizuota pilietinė akcija, skirta Gedulo ir Vilties dienos paminėjimui.
14 d. – Biržuose įvyko Gedulo ir vilties dienos šventinis minėjimas, skirtas 1948 metų trėmimo 60-mečiui paminėti.
14 d. – Nemunėlio Radviliškyje įvyko Biržų rajono seniūnijų sporto žaidynės.
14 d. – įvyko Gulbinų ir aplinkinių kaimų (Daumėnų, Paringužės, Užgulbinės, Spalviškių) kraštiečių susitikimas-šventė „Susitiksime po senąja liepa“.
14 d. – Juostaviečiuose surengta tradicinė šventė vaikams.
14 d. – pašventintas prie Mieliūnų kaimo bendruomenės pastato pastatytas koplytstulpis (autorius tautodailininkas Vidas Jatulevičius).
14-15 d. – Biržų „Saulės“ gimnazijos choras, vadovaujamas Danguolės Kazakevičienės Klaipėdoje vykusiame vaikų ir jaunimo chorų konkurse-festivalyje „Mes Lietuvos vaikai“ užėmė antrąją vietą.
15 d. – Pačeriaukštėje vyko Aukštaitijos autokroso antrojo etapo varžybos.
15 d. – Juliaus Janonio aikštėje vyko Armonikininkų šventė.
17 d. – biržiečio fotomenininko Zenono Meškausko nuotrauka „Nerūpestingas dviratininkas“, „Kodak“ tarptautiniame konkurse pripažinta dienos nuotrauka, buvo demonstruojama Niujorko Kodak Time aikštėje fotogalerijos ekrane.
19 d. – pilies salėje pristatyta dr. Aldonos Snitkuvienės knyga „Biržų grafai Tiškevičiai ir jų palikimas“. Scenas iš Kretingos grafų Tiškevičių dvaro gyvenimo „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ atliko aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venclovas, solistai Rita Preikštaitė ir Tomas Ladyga, pianistė Beata Vingraitė.
20 d. – pilies salėje paminėtos Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 20-osios metinės.
– d.? – Vabalninko krašto muziejuje veikia Zitos Jakelevičienės kūrybinių darbų paroda.
21 d. – penkių Pačeriaukštės seniūnijos kaimų – Strėliškių, Žemuogynės, Gudiškėlių, Varlynės, Kazlų –žmonės surengė kraštiečių susitikimo šventę.
21-30 d. – Tčeve (Lenkijoje) vyko jaunimo mainų projektas, jame dalyvavo grupė biržiečių.
22 d. – Biržų tremtinių choras „Tremties aidai“ dalyvavo 9-ojoje tremties dainų šventėje Tauragėje.
20-22 d. – Biržuose vyko trijų meno ir sporto dienų festivalis 3. M. D.
23 d. – Jaunimo parke vyko Joninių gegužinė. Koncertavo Grigiškių kultūros centro kolektyvas, liaudiškos muzikos kapela „Grigiškės“ ir „Šviesos“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis, tautinių šokių kolektyvas „Trepsis“, Biržų folkloro ansambliai „Žemyna“, „Aušrela“, „Siaudela“, „Bočiai“, „Kaziuko“ kapela, liaudiškos muzikos kapela „Širvėna“. Įvyko Ovidijaus Vyšniausko koncertas.
23 – 26 d. – Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriuje vyko tarptautinis vaikų pleneras „Gyvybės medis“.
24 d. – Kirdonyse vyko Joninių šventė.
23-24 d. – Biržuose posėdžiavo aukščiausioji Lietuvos evangelikų reformatų vadovybė – Sinodas.
28 d. – Muimeliškiuose įvyko kraštiečių susitikimas.
28 d. – grupė rajono žemdirbių dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių ir žemdirbių sąskrydyje bei kasmetinėje „Lino“ šventėje Kelmės rajone.
28 d. – Biržuose viešėjo Utenos literatų klubo „Verdenė“ nariai.
27-29 d. – kultūros centre vyko VII tarptautinis dainavimo konkursas „Baby Sing-2008“.
29 d. – Papilyje vyko tradiciniai šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidai, po jų kultūros namuose – kaimo teatriukų šventė.
29 d. – Nausėdžių kaimo bendruomenė surengė šventę „Pabūkim po vasaros dangumi“.