2017

Straipsnių sąrašas

1 d. – Biržuose vyko Vaikų gynimo dienos renginiai.
1 d. – Skrebiškiuose paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena. Dramos mėgėjai parodė spektaklį – A. Šliko “Karalius Alkolis“.
2 d. – Biržų krašto muziejuje surengta keramikos darbų paroda „Ramygalos istorijos“.
2 d. – Lamokuose, ūkininko P. Aukštikalnio ūkyje, vyko tradicinė Piemenėlių šventė.
2 d. – Nemunėlio Radviliškio biblioteka paminėjo 80-ąjį gimtadienį. Koncertavo aktorė N. Narmontaitė.
3 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko B. Petrausko paveikslų kolekcijos parodos uždarymas, surengta atminimo arbatėlė.
3 d. – Kirkiluose vyko kraštiečių šventė.
4 d. – Papilyje vyko pirmoji mėgėjų teatrų šventė „Vaidintojų atžalynas“. Papilio aktoriai parodė komediją pagal J. Grušą „Žmogus planuoja“, Matuizų (Varėnos raj.) teatro mėgėjai – A. Kazragio komediją „Tuščia kertė širdyje“.
4 d. – Pabiržės bažnyčioje Tėvo dienos proga vyko Panevėžio kvarteto koncertas, solistė – L. Česlauskaitė.
7 d. – Biržų krašto muziejuje vyko paskaita-diskusija „Radvilos Biržuose: karinė galia ir svarbiausios kovos, kultūrinis ir religinis gyvenimas, turtai“. Diskusijas vedė doc. Dr. Deimantas Karvelis.
8 d. – Biržuose vyko juoko jogos paskaita-užsiėmimas (instruktorė I. Kazragytė).
9 d. – Biržuose, Vaikų galerijoje, atidaryta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių diplominių darbų paroda.
10 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta V. Nevieros grafikos darbų paroda „Juodų linijų spalvos“.
10 d. – Biržų pilies salėje pristatyta Seimo nario V. Rinkevičiaus knyga „Ketvirtis amžiaus savarankiško ūkininkavimo keliu“.
10 d. – Biržiečiai, „Versmės“ klubo literatai, dalyvavo Kupiškio rajono Palėvenės domininkonų vienuolyne vykusioje poezijos šventėje „Poezijos pavasario aidai Kupiškyje“.
10-13 d. – Kučgalyje, Biržuose, Klausučiuose, Mieliūnuose pasirodė Panevėžio Lėlių vežimo teatras.
11 d. – „Senjorų seklyčioje“ vyko Z. Rupšio knygos „Šermukšnio uogos“ pristatymas.
11 d. – Kirkilų tradicinių amatų centre Biržų rankdarbių asociacija „Fantazijų skrynia“ paminėjo tarptautinę mezgimo viešumoje dieną – vyko gėlių mezgimo pamokėlės.
12-13 d. – Biržuose vyko Gedulo ir vilties dienos atminties renginiai.
13 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje pristatyta geografo, geologo, prozininko V. Narbuto knyga „Tarp devono ir gyvenimo atodangų“. Dalyvavo knygos autorius, aktorė D. Jankauskaitė, poeto tremtinio V. A. Cinausko sūnus pianistas G. Cinauskas, poeto V. A. Cinausko eiles skaitė gimnazistas S. Lansbergas.
14 d. – Nemunėlio Radviliškio kultūros namuose vyko vakaras, skirtas Gedulo ir Vilties dienai paminėti.
15 d. – Biržų pilies salėje koncertavo dainininkė J. Leitaitė ir pianistė L. Vaitkuvienė.
16 d. – Pabiržės biblioteka surengė renginį „Linel lineli“, skirtą Tautinio kostiumo metams. Jame dalyvavo Biržų kultūros centro meno ansamblis „Bočiai“, Nemunėlio Radviliškio bibliotekos knygų skaitytojų grupė „Ad astra“.
17 d. – Biržų kultūros centre vyko šventė „Aukštaitijos armonika 2017“.
17 d. – Kupreliškio Šv. Archangelo Mykolo bažnyčioje paminėtos kunigo A. Papučkos 40-osios mirties metinės. Minėjimą surengė rašytoja, medikė B. Žemaitytė.
17 d. – Ančiškiuose surengta jaunimo meno ir sporto šventė „Moki? Gali? Parodyk!“.
18 d. – Biržų Astravo dvaro parke vyko Superfiesta. 18 d. – pašventintas atstatytas Ramongalių kaimo kryžius.
22 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka surengė garsinius vasaros skaitymus tema – Rasos šventė.
23 d. – Vabalninke surengta Joninių gegužinė „Švęskime Jonines laisvai“. 23 d. – Biržuose, J. Janonio aikštėje, vyko Joninių gegužinė.
23 d. – vyko muzikinės improvizacijos ant vandens prie fontanų „Jonas grįžta vandeniu“: G. Žilinskas (klavišai), G. Balbieris (pučiamieji).
24 d. – Kvetkai šventė kaimo 370 metų jubiliejų.
24 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų ir klavesino katedros magistrantės I. Morkūnaitės rečitalis.
24-25 d. – Biržuose vyko evangelikų reformatų bažnyčios Sinodas: Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Sinodo atidarymo pamaldos, Biržų pilies arsenale – advokato T. Kelpšos pranešimas „Teisinių bažnyčios procesų 2011–2017 m. apžvalga“, habil. dr. kun. K. Daugirdo paskaita „Andrius Volanas – humanistas, diplomatas, reformatų konfesijos tėvas“. Biržų pilies salėje vyko Erskine koledžo (JAV) choralo atlikėjų koncertas, skirtas Reformacijos 500 metų jubiliejui, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko iškilmingos Sinodo pamaldos, Biržų evangelikų reformatų parapijos kiemelyje – Agapė.
27-29 d. – Biržuose vyko profesionalaus kilnojamo „Amber“ cirko gastrolės. 30 d. – „Portfolio“ galerijoje atidaryta E. Kuckaitės grafikos ir tapybos darbų paroda.