2010 m.

Straipsnių sąrašas

 

Spalis

1 d. – kultūros centre vyko koncertas, skirtas Tarptautinei muzikos dienai “Tegyvuoja muzika‘. Dalyvavo mišrus choras „Aizkrauklė“ (Aizkrauklė), kamerinis choras „Saules majas“ (Ryga), Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis, Biržų kultūros centro kamerinis choras „Viktorija“, mišrus choras „Agluona“.
– kultūros centre surengta Pirmos tarptautinės vaikų vasaros akademijos Verderio mieste (Vokietija) piešinių paroda.
2 d. – Pačeriaukštės kultūros namuose vyko renginys „Dvi minutės šlovės“.
2 d. – Parovėjoje surengta rudens šventė.
2 d. – gamtininkų klubas „Šilinis“ surengė paukščių palydėtuves.
2 d. – pilies salėje vyko koncertas „Dovana mokytojui“. Dalyvavo kamerinės muzikos ansamblis „AmberTrio“: Eglė Kižytė (fortepijonas), Vitalija Makrickienė (smuikas), Mantas Makrickas (altas).
2-3 d. – Vabalninke vyko Biržų rajono kaimo teatrų šventė. Pasirodė Nausėdžių, Kvetkų, Papilio, Meilūnų, Parovėjos kultūros namų, Skrebiškių, Kupreliškio kaimo bendruomenių mėgėjų teatrai.
3 d. – įvyko žvejų-mėgėjų rudeninės žūklės Širvėnos ežere „Ruduo Širvėnoje 2010“ individualios-komandinės spiningavimo varžybos.
5 d. – pilies salėje buvo pristatytas Virginijos Vareikytės dokumentinis filmas „Tiškevičiai. Šeimos portretas“.
6 d. – kultūros centre vyko Juozo Erlicko humoro vakaras. Dalyvavo „Vilniaus salonistai“ (S. Rubis, smuikas ir gitara, D. Slipkus , fortepijonas).
6 d. – neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ Likėnų reabilitacinės ligoninės salėje surengė literatūrinius skaitymus „Ruduo Likėnuose“. Koncertavo Pakruojo neįgaliųjų draugijos ansamblis „Lemtis‘.
8 d. – kultūros centre parodytas Nacionalinio dramos teatro muzikinis spektaklis – improvizacijų reviu „Baronienės gimtadienio puota“.
9 d. – Biržuose surengta rudens gėrybių mugė.
9 d. – Kirdonių bendruomenės namų kiemelyje surengta rudeninė mugė „Blusų turgus“.
9 d. – Kratiškiuose surengta bendruomenės šventė.
13 d. – kultūros centre vyko Panevėžio, Pasvalio ir Biržų „Bočių“ jungtinis koncertas „Su daina būkime žvalūs ir stiprūs“.
15 d. – kultūros centre vyko humoro grupės „Ambrozija“ 20 metų jubiliejaus koncertas.
15 d. – viešojoje bibliotekoje parodytas monospektaklis pagal P. Širvį „Velnioniškai vienas“, skirtas poeto 90-osioms gimimo metinėms.
15-16 d. – Biržuose vyko tarptautinė ūkininkių konferencija „Moteris – kaimo atrama ir siela“
16 d. – kultūros centre parodytas Biržų kultūros centro mėgėjų teatro spektaklis „Cirkas be pinigų“.
16 d. – Pabiržės bendruomenės namuose pristatytas R. ir J. Gruodžių filmas „Lieknas“, kuriame pasakojama apie 80-metę pabiržietę Aldoną Jaronytę.
16 d. – pilies salėje vykusiame Operečių vakare dalyvavo M. K. Čiurlionio kvartetas, dainininkai Kristina Zmailaitė (sopranas), Edmundas Seilius (tenoras).
16 d. – Ramongalių kaimo kapela „Susiedai“ šventė penkiolikos metų veiklos jubiliejų.
18 d. – Vilniuje, „Fluxus ministerijos“ vestibiulyje, atidaryta fotografo ir poeto A. Balbieriaus ir D. Bruško (Baltarusija) fotoparoda „Už pasaulį be atominių monstrų“.
18 d. – Biržų regioninio parko direkcijos patalpose atidaryta krašto muziejaus „Sėla“ parengta kilnojamoji paroda „Vidurio Baltijos karo amatai. XVI-XVIII a.“.
19 d. – kultūros centre įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų rajono filialo ataskaitinis susirinkimas.
20 d. – kultūros centre parodytas „Elfų teatro“ spektaklis vaikams „Strakaliukas ir Makaliukas“.
22 d. – Biržų regioninio parko lankytojų centre surengtos Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus dienos – eksponuoti mokinių grafikos, keramikos ir tapybos darbai.
22 d. – kultūros centre parodyta „Domino“ teatro komedija „Radijo ereliai“.
24 d. – Vabalninko bažnyčioje vyko vargonų muzikos koncertas. Vargonavo ir apie vargonus pasakojo vargonininkai Vidas Pinkevičius ir Saulius Grigonis.
25 d. – Biržų senovinės technikos klubas „Klasika“ dalyvavo Rokiškio miesto šventės renginiuose.
– Panevėžio prekybos centre, parduotuvėje „Geros akys“, surengta pabiržietės Jūratės Maldutienės siuvinėtų paveikslų paroda.
25 d. – rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ nariai dalyvavo Panevėžyje vykusioje respublikinėje konferencijoje, kurią organizavo Aukštaitijos regiono asociacija „Artritas“.
26 d. – Legailių globos namuose surengtas Literatūros ir muzikos vakaras, kuriame dalyvavo rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubas „Svajokliai“ ir ansamblis „Ištvermingieji“.
27 d. – Trečiojo amžiaus universiteto Kultūros ir meno fakultetas surengė popietę „Biržų krašto dainos“ , jame dalyvavo dainų rinkinio „Nebark manęs, tėveli“ sudarytojas Augustas Kubilius.
29 d. – Biržuose įvyko rajono neįgaliųjų draugijos literatų klubo „Svajokliai“ organizuotas seminaras – kūrybinės pratybos.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojos Irenos Vegienės ir mokinių kūrybinių darbų paroda.
17 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta dailininkų Osvaldo Juškos (tapyba) ir Egidijaus Radvensko (keramika) paroda.
– Papilyje vyko vaikų kolektyvų šventė – „Suskambės tuoj visos natos“.
– Papilyje surengta popietė, skirta rudeniui.
– Skrebiškių bendruomenės namuose surengta rudens šventė.
– Kučgalyje surengta rudens šventė.