2011 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

4 d. – krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta Romualdo Ozolo knyga „Aušros raudoniai“.
– Biržų rajono savivaldybė kartu su Rokiškio savivaldybės administracija krašto muziejuje „Sėla“ surengė 5 dienų mokymus abiejų rajonų amatininkams.
6 d. – Vabalninko muziejuje atidaryta verslininkės Zitos Mejerienės kolekcionuojamų rankinių ir megztų šalikų paroda.


7 d. – kultūros centre vykusioje vakaronėje grojo ir dainavo Biržų rajono saviveiklininkai.
8 d. – Pabiržės bendruomenės namuose įvyko bendruomenės narių visuotins susirinkimas, vakaronė – „Pabūkime kartu“.
13 d. – Biržuose paminėta Laisvės gynėjų diena: vyko tradicinis bėgimas miesto gatvėmis, atminimo akcija prie Nepriklausomybės paminklo, šv. Mišios Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas-koncertas pilies salėje. Sausio 13-oji paminėta ir Vabalninke.
15 d. – kultūros centre vyko Saigūnės Rožėnienės ir Valentino Dagio parengtos knygos „Gyvenimas, į dainas ir juostas įaustas“, skirtos tautodailininkės Adelės Sadauskienės atminimui, pristatymas.
20 d. – kultūros centre parodytas miuziklas “Taboras žengia į dangų“. Atlikėjai – I. Kvik ir čigonų šou grupė „Sare Roma“.
20 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Masu Yamamoto kimono ir kitų autorių tradicinio japonų meno kūrinių paroda. Atidaryme dalyvavo Japonijos nepaprastoji ir įgaliotoji ambasadorė Lietuvoje Miyoko Akashi.
21 d. – Germaniškyje vyko renginys iš ciklo „Vakaras su žvaigžde“ – koncertavo grupė „Patruliai“.
22 d. – Pačeriaukštėje vyko renginys „Senoviškos vakaruškos“. Dalyvavo Parovėjos, Pasvaliečių, Pače-riaukštės ir Juostaviečių meno kolektyvai.
28 d. – krašto muziejaus „Sėla“ kunigaikščių Radvilų menėje vyko klavesino muzikos popietė. Dalyvavo Kauno I ir Miko Petrausko, Veiverių Antano Kučingio bei Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklų moki-niai.
28 d. – Viešosios bibliotekos salėje įvyko susitikimas su LR Seimo nariu A. Salamakinu.
29 d. – kultūros centre vyko Aukštaitijos kapelų varžytuvės „Grok, Jurgeli“.
29 d. – motokroso trasoje prie Biržų aerodromo surengta Žiemos motokroso šventė.