2011 m.

Straipsnių sąrašas

Gegužė

1 d. – Germaniškyje vyko Motinos dienos minėjimas ir Biržų krašto baikerių sezono atidarymo šventė; Motinos dienos proga Papilyje vyko koncertas „Tavo širdis mums reikalinga, mama...“; šventės vyko Kučgalyje, Kvetkuose.
2 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje „Milana ir draugai“. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai (skirta Motinos dienai).
3 d. – viešojoje bibliotekoje įvyko rajono mokinių literatūrinės kūrybos vakaras „Pasikinkę jauną vėją“.
3 d. – Viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje įvyko tradicinė pavasario šventė „Skaitau – stebuklą kuriu...“.
4 d. – Pasvalio krašto muziejuje atidaryta biržiečio poeto, fotomenininko Alio Balbieriaus asambliažų ir skaitmeninių fotografijų – koliažų personalinė paroda, įvyko Alio Balbieriaus ir poeto, vertėjo ir fotografo Vlado Braziūno poezijos skaitymai.
4 d. – Biržų neįgaliųjų draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“ dalyvavo Kėdainiuose vykusiame satyros ir humoro festivalyje.
– savivaldybės administraciniame pastate surengta Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės sky-riaus jaunųjų keramikų darbų paroda „Svajoju ir kuriu“.
7 d. – Biržuose vyko gatvės muzikos diena.
7 d. – Pučiakalnės kaimo kapinėse vyko kryžiaus šventinimo iškilmė.
7 d. – kultūros namuose koncertavo reprezentacinis lenkų dainų ir šokių ansamblis „Wilenszczyzna“.
7 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo D. Geringas (violončelė). Koncertą vedė A. Žigaitytė-Nekrošienė.
10 d. – kultūros centre „Domino“ teatras parodė komediją „Nuodėmių miestas“.
12 d. – Vabalninko muziejuje įvyko Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos mokinės Dominykos Jankauskaitės ir jos mamos, Vabalninko ŽŪM dailės mokytojos Rasos Jankauskienės, darbų parodos atidarymas.
12 d. – Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko devintasis rajoninis polkos konkursas „Šokim, trypkim“.
12 d. – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka 2011 metus paskelbė tarmių metais ir kaimyninius rajonus pakvietė į meninio skaitymo konkursą „Kalbėkime savo protėvių kalba“. Rinkuškių biblioteka kartu su darželiu „Rugelis“ konkursui pristatė humoristinį lietuvių liaudies tautosakos kūrinį biržiečių tarme. Skaitovė Radvilė Skurdelytė su pagalbininkais Nojumi Kazlausku ir Emiliu Margeniu mažųjų grupėje pelnė nugalėtojos vardą.
13 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo Lietuvos kamerinis orkest-ras. D. Bidva (smuikas), koncertą vedė muzikologas V. Gerulaitis.
13 d. – kultūros centre vaikų darželis „Drugelis“ surengė Šeimų šventę.
14 d. – kultūros centre įvyko asociacijos „Bočiai“ ataskaitinis susirinkimas.
14 d. – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Muziejaus nakties renginyje – „Biržų stilius ir mada“.
14 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Fotoexpress.lt klubo paroda „Atrask Lietuvą“ ir paroda „Biržų fotografai 2011“.
14 d. – krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda iš muziejaus rinkinių „Biržiečių spintas pravėrus“. Paroda iš muziejaus rinkinių.
15 d. – Biržuose paminėta Šeimos, Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Aplankyti keletas paminklų, skirtų partizanų atminimui.
16 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo D. Kirilauskas (fortepijonas).
18 d. – krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių paroda, skirta aktoriui ir režisieriui Borisui Dauguviečiui.
20 d. – Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis Biržai 2011. Pilies salėje koncertavo Kamerinės muzikos ansamblis AMBER TRIO. V. Makrickienė (smuikas), M. Makrickas (altas), E. Kižytė-Ramonienė (fortepijonas).
– Skrebiškių dramos mylėtojų kolektyvas bendruomenės scenoje pristatė premjerą – K. Čiplio-Vijūno pjesę „Motinos meilė“.
20 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje vyko respublikinis kamerinių ansamblių festivalis, skirtas kompozitoriui Vladui Jakubėnui.
21 d. – kultūros centre vyko nevyriausybinių miesto organizacijų surengta dainos ir poezijos šventė „Išsakysiu aš savo gyvenimą...“.
25 d. – kultūros centre vyko LNK televizijos atranka į talentų šou laidą „Dvi minutės šlovės“.
27 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose, vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių kon-certas.
27 d. – Viešojoje bibliotekoje ir Nemunėlio Radviliškio pagrindinėje mokykloje vyko susitikimas su poete Alma Karosaite.
27 d. – Germaniškyje surengtos tarptautinės kaimo kapelų varžytuvės „Dovanokime šypseną draugams“.
27 d. – Šv. Vincento Pauliečio globos namų kiemelyje sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Biržų viltis“ surengė šeimų popietę.
– Suoste surengta vakaronė „Graži tu, mano brangi tėvyne“.
28 d. – Pačeriaukštėje surengta Bekelės maratono 4x4 perimetras stovykla „Pačeriaukštės 2011“.
28 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Kultūros centre vyko pučiamųjų orkestrų fiesta. Dalyvavo Biržų, Rokiškio, Pasvalio vaikų ir jaunimo pučiamųjų orkestrai.
28 d. – pilies salėje vyko penkioliktoji Biržų literatų klubo „Versmė“ poezijos šventė. Literatė Irena Naktinienė-Malaiškienė pristatė knygą „Artimi toliai“.
28–29 d. – Biržų kultūros centro mėgėjų teatro kolektyvas dalyvavo Paįstryje (Panevėžio rajone) vykusiame tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje „Tiltai 2011“. Biržiečiai pristatė komediją „Cirkas be pinigų“.
29 d. – per Sumos Mišias Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje biržiečiai meldėsi už 20 metų kunigystės sukaktį švenčiantį kleboną, Biržų dekaną Dalių Tubį. Šia proga pilyje koncertavo „Viktorijos“ choras.
31 d. – Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Renkuosi muziką...“. Pilies salėje vyko chorinės muzikos koncertas „Mes – Lietuvos vaikai“. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorai (skirta Vaikų gynimo dienai).