2007 m.

Straipsnių sąrašas

Birželis

1 d. — krašto muziejuje pristatyta biržietės Birutės Rinkevičienės ąsočių kolekcijos paroda.
1 d. — vyko biržietiško Poezijos pavasario šventė. Organizatoriai — Viešoji biblioteka ir literatų klubas „Versmė“.
1 d. — kultūros centre vyko Mokslo metų baigimo šventė „Mokomės, laimime, tobulėjame...“.
1 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko tradicinė vasaros sutikimo šventė.
1 d. — 09. 01 d. — Biržų turizmo informacijos centras paskelbė fotografijų konkursą „Biržų kraštas per fotoobjektyvą“.
2 d. — kultūros centro kiemelyje vyko Aukštaitijos zonos armonikininkų varžytuvės „Aukštaitijos armonika“.
2 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko tradicinė Lietuvos evangelikų bažnyčių chorų giesmių šventė „Viešpatį liaupsink“.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Panevėžio apskrities profesionalių dailininkų paroda, skirta 10 jubiliejinei apskrities meno ir sporto šventei.
2 d. — vyko Parovėjos kaimo bendruomenės krikštynos. Renginyje parodytas režisieriaus Rimanto Gruodžio dokumentinis filmas „Pieno kelias — Paukščių takas“, kuriame šiandieninį Lietuvos kaimą reprezentuoja parovėjiškiai ūkininkai Vaidutė ir Vytautas Stankevičiai.
2 d. — Kvetkuose surengta šventė, skirta kaimo 360-osioms metinėms.
2 d. — Vabalninko kultūros namuose Vilniaus „Senjorų“ teatras parodė Juozo Petrulio pjesę „Pirmasis prizas“.
— Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunieji atlikėjai dalyvavo Panevėžio rajono vaikų muzikos mokyklos organizuotame festivalyje „Brolis ir sesuo“.
3 d. — Pabiržės bažnyčioje vyko Švč. Trejybės atlaidai, buvo minima Tėvo diena. Šv. Mišias aukojo Vilniaus arkikatedros bazilikos administratorius kunigas Ričardas Doveika. Giedojo Bazilikos parapijinis choras, vadovaujamas Vaido Grybo.
6 d. — Biržų pilies salėje įvyko tradicinė šventė tėvų globos netekusių vaikų globėjams. Renginį organizavo Biržų rajono Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
6 d. — Nemunėlio Radviliškio pagrindinė mokykla sukvietė rajono mokyklų teatro meno mylėtojus į festivalį „Vaidiname Dauguvietynėje“.
7 d. — Biržų viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotoja G. Daugienė su savo gamintomis lėlėmis dalyvavo Rokiškio viešojoje bibliotekoje vykusioje tradicinėje Aukštaitijos regiono bibliotekų lėlių teatrų šventėje „Kai atgyja lėlės 2007“.
8 d. — Molėtų rajone, Alantos dvaro rūmuose, vyko konferencija „Kaimo moterų vaidmuo kuriant kaimo plėtrą“. Konferencija skirta Lietuvos ūkininkių draugijos atkūrimo 15 metų sukakčiai. Tarp delegačių buvo grupė biržiečių, koncertavo Kirdonių bei Juostaviečių muzikantai.
9 d. — Biržuose vyko Panevėžio apskrities X meno ir sporto šventė „Aukštaitijos spalvos 2007“.
9 d. — viešojoje bibliotekoje veikė paroda „Panevėžio apskrities meno ir sporto šventėms — 10 metų“
10 d. — Pabiržės bažnyčioje — vaikų Pirmoji komunija. Prie bažnyčios parodytas Rokiškio liaudies teatro spektaklis „Rožės pražydėjimas tamsoj“.
13 d. — viešojoje bibliotekoje lankėsi Jelgavos (Latvija) bibliotekininkai.
14 d. — Birželio 14 diena paminėta Tautos gedulo ir vilties diena: šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, minėjimas prie koplytstulpio geležinkelio stotyje.
14 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta paroda iš muziejaus rinkinių „Tremtinių godos ir viltys rankdarbiuose ir paveiksluose“.
14-16 d. — Kaune vykusiame jaunųjų atlikėjų konkurse "Gradus ad Parnassum" Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos pianistas Mindaugas Variakojis įvertintas konkurso diplamanto titulu.
15-18 d. — Biržų rajono savivaldybės delegacija viešėjo Lenkijoje, kur vyko tradicinės Tčevo miesto dienos.
16 d. — Juostaviečių kaimo bendruomenė surengė tradicinę vaikų vasaros šventę.
19 d. — sporto klubas „Jėga“ surengė stipriausio Biržų moksleivio konkursą.
20 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Arvydo Každailio piešinių paroda „Atgal ir vėl iš naujo“.
21 d. — kultūros centre vyko tradicinė apskrities Neįgaliųjų poezijos šventė.
22 d. — Kilučiuose surengta Joninių ir bendruomenės šventė.
22 d. — Joninių šventė ir kaimo jaunimo tautinių šokių kolektyvo dviejų metų jubiliejaus paminėjimas vyko Anglininkuose.
23 d. — Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centras organizavo dviračių žygį "Per Lietuvos parkus į muziejus — važiuojame dviračiu". Pagrindinė dalyvių grupė atvyko prie Biržų pilies, kur juos pasveikino Savivaldybės mero pavaduotojas Aurimas Frankas ir Jaunimo reikalų koordinatorė Ramunė Pažemeckaitė
23 d. — Biržuose vyko tarptautinis galiūnų turnyras.
23 d. — Biržų miesto Jaunimo parke vyko Joninių gegužinė.
23 d. — Joninių šventės vyko Ančiškiuose, Kupreliškyje, Užušiliuose, Parovėjoje, Kirdonyse, Vabalninke.
23-24 d. — Biržuose įvyko Lietuvos evangelikų reformatų sinodo suvažiavimas.
24 d. — folkloro kolektyvas „Siaudela“ dalyvavo Joninių šventėje Kauno tautiniame centre.
27 d. — viešojoje bibliotekoje lankėsi Skuodo rajono bibliotekininkai.
28 d. — puoselėjant etnokultūrą, žemdirbystės tradicijas, rajono savivaldybė kartu su Konsultavimo tarnyba ir Biržų rajono žemdirbių asociacija Pagavėnių kaime surengė Arimo varžybas.
28 d. — „Kultūrinių projektų centras“ (CUMA projects) Biržuose pristatė naują, unikalų keliaujančio kino vaikams ir jaunimui projektą „Kino busas“, parodyti du kino seansai.
29 d. — Meilūnų kaime surengtos vardinės — pasveikinti visi birželio mėnesio varduvininkai.
30 d. — Nausėdžiuose vyko Širvėnos seniūnijos šventė „Eisim saulėlydžio laukti...“.
30 d. — įvyko Liesiškio kaimo bendruomenės šventė.
06.30-07.01 — biržiečiai dalyvavo Jaunimo dienose Klaipėdoje.