2007 m.

Straipsnių sąrašas

Rugsėjis

6 d. — pilies salėje buvo pristatyta Ivo Zaluskio parengta Mykolo Kleopo Oginskio polonezų, mazurkų, maršų programa.
7 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta grafiko Petro Rauduvės darbų paroda.
7 d. — krašto muziejuje surengta tautodailininkės Danutės Jakimavičienės virbalais megztų servetėlių paroda.
8 d. — įvyko Muimeliškių kaimo gyventojų susitikimas, jie sodino medelius kare ir pokariu žuvusiems kraštiečiams.
9 d. — Vabalninko bažnyčioje vyko koncertas, skirtas vargonų meistro Juozapo Radavičiaus 150-osioms metinėms. Vargonais grojo Zita Lukošiūnienė, vokalinius kūrinius atliko Zelma Lukošiūnaitė, fleita grojo Audronė Misiukaitė, saksofonu — Adomas Lukošiūnas.
15 d. — kultūros centre vyko „Bočių“ kolektyvo surengta „Rudenėlio šventė“.
15 d. — įvyko Galvokų kaimo kraštiečių susibūrimas.
15-16 d. — Biržuose vyko Konferencija ir neeilinis Sinodas, skirti 450 metų sukakčiai nuo I-ojo Lietuvos evangelikų-reformatų bažnyčios Sinodo suvažiavimo, paminėti.
16 d. — Smilgių bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidai. Po atlaidų prie šventoriaus koncertavo Pasvaliečių ir Pačeriaukštės meno mėgėjai.
20 d. — kultūros centre Panevėžio vežimo teatras darželinukams ir pradinių klasių mokiniams parodė spektaklį „Nykštukas Nosis“.
21 d. — paminėtas Germaniškio pagrindinės mokyklos 15-asis gimtadienis. Pristatytas projektas „Nieko rimto...“ .
21 d. — Biržuose vyko akcija „Mieste be savo automobilio“.
21 d. Papilyje vyko tradicinis rudeninis krosas rašytojo Kazio Binkio takais.
22 d. — Biržų rajono kareivių motinų sąjunga ir „Bočių“ bendrija kultūros centre surengė sveikos gyvensenos dieną. Koncertavo „Bočių“ kolektyvas.
22 d. — Klausučiuose vyko rudens vakaronė, joje pagerbti kaimo šviesuoliai ir gražiausių sodybų šeimininkai.
22 d. — Papilio Pakalninėje mokykloje vyko tradiciniai literatūriniai skaitymai. Renginį organizavo literatų klubas „Versmė“.
23 d. — Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios Sumos choras giedojo Rokiškyje
25-29 d. — Biržuose vyko renginiai, skirti Pasaulinei turizmo dienai „Turizmas atveria duris moterims“: meno galerijoje „Nendrė“ surengta paroda „Apie moteris ir moterims“, Biržų regioninio parko direkcijoje ir Biržų informacijos centre užsisakantiems ekskursiją po Biržų regioninį parką ir Biržus gido paslaugos buvo nemokamos, pilies salėje paskelbti fotografijų konkurso „Biržų kraštas per fotoobjektyvą“ laimėtojai, pristatyta fotografijų paroda, surengta nemokama ekskursija po Biržų krašto muziejų „Sėla“, Biržų kultūros centre veikė fotografo S. Vadapalo paroda „Moterys šypsosi“, muziejininkai surengė ekskursiją, supažindinančią biržiečius su rajono technikos paminklais „Vyrai moterims pasakoja apie techniką‘, kultūros centre koncertavo Biržų rajono meno kolektyvai, surengta kelionė į Kupiškį, kur susipažinta su vienu iš kultūros kelių „Baroko stiliaus Domininkonų vienuolyno kompleksas“.
27 d. — Kvetkuose įvyko renginys „Seku seku pasakų“, skirtas Biržų krašto etninės kultūros puoselėjimui.
29 d. — įvyko Pačeriaukštės Petro Poškaus pagrindinės mokyklos 20-mečio šventė.
30 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko baroko muzikos koncertas. Dalyvavo senosios muzikos ansamblis „Affectus“.