2015

Straipsnių sąrašas

 

LAPKRITIS

4 d. – TAU kultūros ir meno fakultetas surengė literatūrinę popietę, skirtą poetų Pauliaus Širvio ir Sergejaus Jesenino kūrybai.
6 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vyko profesoriaus Alberto Gursko edukacinė kaligrafijos pamoka, atidaryta jubiliejinė kaligrafijos darbų paroda.
7 d. – Biržų krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ kūrybinių darbų paroda.
9-15 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje vyko Šiaurės šalių bibliotekos savaitės „Draugystė Šiaurės šalyse“ renginiai.
Nuo 10 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje veikė kirdonietės Agnės Drevinskaitės rankų gamybos knygų skirtukų paroda-pardavimas.
11 d. – Biržų pilies menėje vyko kamerinės muzikos koncertas „Nurimk, širdie...“. Koncertavo dainininkė E. Juškaitė, klarnetininkas V. Giedraitis ir pianistė D. Stulgytė.
12 d. – Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras surengė psichologo, psichoterapeuto Zenono Streikaus paskaitas „Stresas ir jo įveika“.
13 d. – Biržų pilies arsenalo salėje vyko leidinio "Žydai Lietuvos žemėlapyje. Biržai. Žydų paveldo ir istorinės atminties išsaugojimo problemos" pristatymas.
13 d. – Biržų pilies salėje vyko Kultūros centro kolektyvų koncertas-išlydėjimas. Kaimiškos muzikos kapela „Širvėna“ išlydėta į „Grok, Jurgeli“ finalinį koncertą Kaune.
14 d. – Biržų kultūros centro liaudiška kapela „Širvėna“ dalyvavo Kaune vykusioje liaudiškų kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“.
14 d. – biržiečių kryžiažodžių mėgėjų komanda dalyvavo Kretingoje vykusiame kryžiažodžių sprendimo turnyre. 
16 d. – Biržų Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Vaikų aptarnavimo skyriuje veikė dailininkės Sigutės Ach darbų paroda "Dideli ir maži, nerimti" ir leidyklos "Nieko rimto" knygų mugė.
16-22 d. d. – Biržų rajone vyko Biržų rajono PMMMC, TAU, Biržų muziejaus „Sėla“, PŽA, Biržų sa-vivaldybės sveikatos biuro surengta suaugusiųjų mokymosi savaitė.
17 d. – Biržuose surengtas Latvijos Nepriklausomybės dienos paminėjimas. Lankėsi oficiali Vecumniekų valdžios ir visuomenės atstovų delegacija, vadovaujama Tarybos pirmininko Rihardo Melgailio. Ingus Pavinkšnis ir istorikas Voldemars Barens vedė Latvijos istorijos pamokas "Saulės" gimnazijoje ir Kaštonų pagrindinėje mokykloje, Biržų Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje surengta literatūros paroda „Mūsu brāļi latvieši“.
20 d. – Biržuose vyko renginys „Atkurtai savivaldai 25-eri“.
20 d. – Biržų rajono Meilūnų kaimo bendruomenės namuose įvyko edukacinis renginys "Kulinarinio paveldo išsaugojimas bendruomenėje", skirtas Etnografinių regionų metams. Renginį organizavo kaimo bendruomenė, Meilūnų ir Nausėdžių bibliotekos, Biržų kultūros centro Meilūnų skyrius.
21 d. – Lebeniškių cerkvėje vyko Šv. Nikandro atlaidai. Po jų bendruomenės namuose surengta bend-ruomeniškumo popietė, koncertavo muzikantų grupė iš Vaškų.
23 d. – pilies salėje vyko Bauskės muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas.
24 d. – Kaune vyko šalies neįgaliųjų kūrybos festivalis "Sveika, daina". Jame dalyvavęs Biržų rajono neįgaliųjų draugijos vokalinis ansamblis "Ištvermingieji" įvertintas II vieta ir apdovanotas diplomu.
26 d. – Biržų rajono savivaldybės tarybos posėdyje žurnalistui, kultūros antropologui, žiniasklaidos, viešųjų ryšių ekspertui Virginijui Savukynui įteikta 2015 metų Antano Macijausko premija.  – Vaikų dailės galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokinių popie-riaus plastikos darbų paroda (mokytojos – Irena Vegienė ir Sandra Sukarevičiūtė).
27 d. – Vabalninko kultūros namuose vyko Biržų rajono kultūros namų duetų ir trio muzikos ir dainos šventė. Atidaryta dailininko Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda. 28 d. – Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko vyskupijos jaunimo susitikimas „Iš kasdienybės džiaugsmingai – į adventą“.
28 d. – Skrebiškiuose vyko renginys "Iki pasimatymo, rudenėli, būk pasveikinta, žiemuže".
28 d. – Biržų kultūros centro mišrus choras "Agluona" ir kamerinis choras "Viktorija" dalyvavo meno mėgėjų šventėje-sambūryje "Amžina daina" Panevėžyje.
28 d. – Rovėjos kaimo bendruomenės namuose vyko mažosios bibliotekėlės atidarymo šventė "Knygos sugrįžimas".