2004 m.

Straipsnių sąrašas

Sausis

7 d. — pilies salėje atidaryta „Saulės“ gimnazijos moksleivių dailės darbų paroda.
8 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Antano Kučo grafikos paroda, skirta jo 95-erių metų gimimo sukakčiai paminėti.
8 d. — Biržų socialdemokratų jaunimas organizavo atsisveikinimo su eglutėmis šventę.
9 d. — Kratiškiuose vyko literatūrinė — muzikinė popietė „Atostogos su knyga ir muzika“. Popietėje dalyvavo bei vaidino Rinkuškių ir Kratiškių bibliotekų skaitytojai. Veikė rinkuškietės Inetos Kiškytės siūtų lėlių paroda.
9 d. — kultūros centre VšĮ „Tatulos programa“ ir žemdirbių asociacija žemdirbiams surengė popietę — vakaronę.
10 d. — Švietimo skyriaus galerijoje surengta Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus moksleivių paroda. Joje buvo eksponuojami modernūs žiemos eskizai.
11 — 13 d. — vyko renginiai Sausio 13-ąjai, Laisvės gynėjų dienai atminti: Šv. Jono Krikštytojo ir Evangelikų reformatų bažnyčiose vyko laisvės gynėjams skirtos pamaldos, pilyje vyko literatūrinis vakaras, atminimo minutės prie Nepriklausomybės paminklo.
13 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Danijos karikatūristų Teddy Petersono ir Clauso Seidelo piešinių „Viena karalienė — viena demokratija“ paroda.
15 — III.15 — fotosalonas „Kodak express“, laikraštis „Šiaurės rytai“, radijo stotis „Pulsas“ surengė fotografijų konkursą „Žiemos linksmybės“.
15 — V.01 - „Biržiečių žodžio“ laikraštis skelbė publicistinį konkursą moksleiviams „Bendraamžiai“.
16 d. — keturi ansambliai ir du solistai dalyvavo Panevėžyje vykusiame vaikų ir moksleivių vokalinės muzikos festivalio — konkurso „Dainų dainelė“ apskrities ture.
17 d. — vyko Kupreliškio kaimo bendruomenės krikštynos. Parapijos namuose atidaryta nėrinių ir mezginių paroda.
18 d. — kultūros centre vyko išskirtinis kompozitoriaus Algimanto Raudonikio kūrybos vakaras. Skambėjo „Žvaigždžių kvarteto“ (V. Riaubiškytės, J. Miščiukaitės, V. Frankonio, V. Malinausko) dainos, dalyvavo Algimantas Raudonikis.
22 d. — pilyje vyko Juditos Leitaitės koncertas. Koncerte dalyvavo Vaiva Blažienė (fortepijonas) ir aktorė Edita Kriauzaitė.
25 d. — kultūros centre koncertavo Deivis su grupe.
26 d. — Panevėžio apskrities turizmo informacijos centre atidaryta biržiečio dailininko Antano Ramašausko grafikos paroda.
28 d. — pilyje vyko Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos išvažiuojamasis posėdis. Aptartos galimybės atstatyti visą pilies kompleksą.
29 d. — Papilio pagrindinėje mokykloje vyko šventė „Ėriukėlio sapnai“, ji buvo skirta poeto Petro Zablocko 90-ajam jubiliejui.
30 d. — kultūros centre vyko Kupiškio kultūros centro vaikų ir jaunimo muzikinis spektaklis „Pasakojimas apie gerą žmogų“ (pagal Č. Dikenso „Kalėdų giesmė“).
31 d. — pilyje vyko susitikimas su rašytoju, kaimo rašytojų sąjungos nariu Petru Zablocku. Renginį organizavo viešoji biblioteka ir literatų „Versmės“ klubas.
31 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje atidaryta „Atžalyno“ vidurinės mokyklos moksleivių darbų paroda.
31 d. — kultūros centre koncertavo „Kaziuko kapela“ ir kultūros centro estradinė grupė.Vasaris

1 d. — Papilyje vyko popietė „Tai bent šeimynėlė“, joje pasirodė keturios papiliečių šeimos.
1 d. — Latvijos pasienyje Valstybės sienos apsaugos tarnybos Biržų užkardos pasieniečiai ir jų šeimos organizavo pirmąją šeimų šventę.
1, 8 — restorane „Agaro žiedas“ Vlado Jakubėno muzikos mokykla rengė muzikines popietes.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta kilnojamoji paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“.
4 d. — kultūros centre įvyko sergančiųjų bronchine astma klubo „Šalpusnis“ vienerių metų paminėjimas. Koncertavo „Bočių“ ansamblis.
5 d. — kultūros centre vyko Alano Chošnau koncertas.
6 d. — kultūros centre naują programą „Pražydus meilei dainoje“ pristatė „Žentai“.
7 d. — Meilūnų klubo salėje parodytas spektaklis „Atsiskyrėlė skruzdėlytė“. Šventėje koncertavo Vabalninko etnografinis ansamblis „Saulala“.
7 d. — Pačeriaukštės pagrindinėje mokykloje vyko šeimynėlių varžytuvės. Su pačeriaukštiečiais rungtyniavo Henriko ir Gendrutės Karitonų šeimyna.
7 d. — Panevėžyje vyko B. Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso apskrities turas. Jame dalyvavo keturi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
10 d. — kultūros centre vyko seminaras „Užgavėnių papročiai, dainos, kaukių kūryba, rateliai“.
11 d. — Lietuvos liaudies kultūros centre Vilniuje organizuotame Užgavėnių vakare „Tradicija ir jos kaita“, dalyvavo Užušilių folkloro ansamblis. Renginį filmavo LTV laida „Kultūros namai“.
12 d. — Rygoje, Latvių bendrijos namuose Lietuvos ambasada rengė priėmimą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Priėmimo svečiams koncertavo kultūros centro folklorinis ansamblis „Siaudela“.
13 d. — Šukionių kultūros namuose svečiavosi Kupiškio rajono Antašavos kultūros namų meno mėgėjai.
13 d. — Germaniškyje susitiko Latvijos ir Lietuvos lietuviai. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ ir Bauskės lietuvių bendruomenės etnografinis ansamblis „Dobilėlis“.
14 d. — kultūros centre vyko koncertas, skirtas Valentino dienai. Dalyvavo rajono mėgėjiško meno kolektyvai.
15 d. — Pabiržės parapijos salėje Pabiržės seniūnija ir biblioteka surengė kunigo Antano Balaišio knygos „Širdy žmonių gerumas“ pristatymą. Dalyvavo knygos leidėjas Danielius Mickevičius, muzikinę programą atliko Pabiržės krašto etnografiniai ansambliai.
15 d. — Biržų „Svajos“ klubas organizavo popietę, skirtą šv. Valentino dienai. Grojo Šukionių kaimo kapela, veikė paroda.
15 d. — Vasario 16-ajai skirti renginiai Vabalninke: šv. Mišios bažnyčioje, minėjimas kultūros namuose, padėtos gėlės Ant 1918 m. Nepriklausomybės akto signatarų vabalninkiečių kapų, koncertavo folklorinis ansamblis „Žemyna“.
15-16 d. — Lietuvos valstybės atkūrimo renginiai Biržuose: Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje pamaldos Vasario 16-ajai dienai paminėti, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišios žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbimas prie Nepriklausomybės paminklo, Viešojoje bibliotekoje surengta paroda „Lietuvos valstybę atkūrus“, šventinis minėjimas koncertas Biržų kultūros centre.
16 d. — Nemunėlio Radviliškyje paminėta Vasario 16 diena. Prisimintas kraštietis signataras Adomas Šernas, pasirodė meno mėgėjai, suvaidinta B. Vilimaitės komedija „Mirusiųjų reikalai“.
16 d. — įvyko Vilniaus miesto savivaldybės naujojo pastato atidarymas. Naują patalpų interjerą papuošė Vilniaus dailės galerijoje darbus eksponuojančių dailininkų, tarp jų ir biržiečio Vytauto Laisono, darbai.
20 d. — Panevėžyje vyko Panevėžio krašto vabalninkiečių klubo „Vabala“ vakaronė. Joje koncertavo Vabalninko seniūnijos meno kolektyvai.
20 d. — „Saulės“ gimnazijoje įvyko rajono mokyklų moksleivių meninio skaitymo konkursas.
21 d. — pilies salėje vyko UPBEAT projekto (Šiaurės šalių jaunųjų kamerinės muzikos atlikėjų) koncertas, kuriame dalyvavo muzikantai iš Norvegijos.
21 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
21 d. — krašto muziejuje surengta Tado Darulio iš Radviliškio tapybos darbų paroda.
21 d. — kultūros centre koncertavo grupė „B`Avarija“.
21 d. — Švietimo skyriuje veikia Papilio pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda, skirta poetui Kaziui Binkiui.
21 d. — vyko žiemos motokroso varžybos.
22 d. — ant Širvėnos ežero vyko poledinės žūklės varžybos.
22 d. — Šukionyse vyko Užgavėnių šventė.
22 d. — Kučgalio kaime įvyko kaimo bendruomenės steigiamasis susirinkimas.
26 d. — vyko Lietuvos invalidų draugijos Biržų rajono skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas. Koncertavo draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“.
27 d. — kultūros centre atidaryta fotomenininkų sąjungos narės E. Mėlinauskienės paroda „Akimirka“- projekto „Nedelsk“ renginys.
27 d. — pilies salėje vyko muzikinis literatūrinis vakaras. Jo metu pristatyta Aldonos Liepienės knyga „Pagreitėjęs laikas“. Vakare dalyvavo Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai, „Saulės“ gimnazistai.
27 d. — kultūros centre įvyko invalidų draugijos Biržų skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas, koncertavo draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“.
28 d. — kultūros centre teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis — T. Bernhardo „Įpročio jėga“.
29 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro spektaklis — I. Žamiako komiška drama „Mesje A“.
29 d. — muzikos mokykloje vyko Lietuvos atkuriamosios kariuomenės — Vietinės rinktinės 60-mečio minėjimas.


Kovas

4 d. — pilies salėje įsteigta Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjunga.
4 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Andželikos Cholinos šokio teatro spektaklis „CARMEN“.
5 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje veikia keramikės Gražinos Petronytės darbų paroda.
5 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis H. Boičevo dviejų dalių tragikomedija „Titaniko“ orkestras“.
6 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Vilniaus mažojo teatro spektaklis pagal B. Srbljanovič pjesę „Šeimyninės istorijos“.
6 d. — Nemunėlio Radviliškyje vyko Kaziuko mugė.
6 d. — Ramongalių klubo kaimo kapela „Susiedai“ koncertavo Kupiškyje vykusiame tradiciniame muzikantų susibūrime „Aleksiuko bandonija“.
7 d. — kultūros centre teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ uždarymas. Valstybinio jaunimo teatro O. Danilovo drama „Geltonoji neužauga“.
9 d. — jaunimo mokykloje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtas renginys „Lietuvą širdy nešuos…“.
10 d. — kultūros centre vyko vaikų ir jaunimo liaudiškos kapelos „Ventukai“ koncertas.
10 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Kęstučio Grybausko pianistų kvarteto koncertas.
11 d. — Lietuvos Nepriklausomybės dienai, Kovo 11-ajai skirti renginiai: prie kultūros centro rajono meno mėgėjų koncertas, tautodailininkų mugė; viešojoje bibliotekoje paroda „Nepriklausomybei išaušus“; pamaldos Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje; Mišios už Tėvynę šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje; žuvusiųjų už Lietuvos Nepriklausomybę pagerbimas prie Nepriklausomybės paminklo; šventinis Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncertas kultūros centre.
13 d. — kultūros centre koncertavo „Olia lia“ dainininkai. Parodyta muzikinė pasaka „Vilkas ir septyni ožiukai“.
16 d. — Suosto kaime buvo organizuotas Knygnešio dienos minėjimas.
16 d. — kultūros centre pradėti rodyti kino filmai. Įvyko lietuvių kino filmo „Vienui vieni“ premjera — susitikimas su jame vaidinusiu aktoriumi Sauliu Balandžiu.
17 d. — kultūros centre humoro vakaras „Rakauckų šposai“.
19 d. — kultūros centre vaikų lopšelio darželio „Drugelis“ 20 metų minėjimas — koncertas.
19 d. — pilies salėje įvyko UPBEAT projekto (Šiaurės šalių kamerinės muzikos atlikėjai) koncertas. Dalyvavo Ivo Lille (saksofonas, Estija), Jrma Toots (fortepijonas, Estija), INDRA styginių kvartetas (Švedija).
19 d. — Panevėžyje vyko vaikų ir jaunimo chorų festivalis — konkursas „Mes Lietuvos vaikai“ regiono turas. Jame dalyvavo Biržų „Saulės“ gimnazijos mišrus choras ir Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių ir jaunučių chorai.
20 d. - kultūros centre dainininko Ryčio Cicino 10 metų scenoje jubiliejinis koncertas. Dalyvauja: Birutė Petrikytė, Vitalija Katunskytė, šokių grupė „Rokada“, Giulija ir kt.
20 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje įvyko Žemės dienai skirtas renginys.
20 d. — pilies salėje įvyko renginys „Arkivyskupas Mečislovas Reinys. Kankinys, Dievo tarnas“ (minint 120-ąsias gimimo metines).
22 d. — Vabalninko krašto muziejuje atidaryta mokytojos Rasos Jankauskienės ir jos mokinių dailės darbų paroda.
24 d. — Vabalninko žemės ūkio mokykloje koncertavo ansamblis „Ventukai“.
25 d. — Biržų regioninis parkas ir „Sėlos“ muziejus Biržų pilies parke organizavo Gandro šventę.
26 d. — kultūros centre vyko šou grupės „Mango“ naujos programos „100 dienų“ pristatymas.
27 d. — Biržuose vyko Teatro dienos minėjimas. Kultūros centre vyko rajoninė vaikų ir jaunimo dramos kolektyvų apžiūra, „Aušros“ vidurinėje mokykloje ir „Saulės“ gimnazijoje buvo vaidinami angliški scenos vaizdeliai.
29 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko „Talentų vakaras“.
30 d. — kultūros centre vyko seminaras „Velykų papročiai, margučių marginimo technika“.
30 d. — kultūros centre vyko Juozo Erlicko autorinis humoro vakaras.
31 d. — kultūros centre vaikams parodytas Panevėžio teatro „Menas“ spektaklis vaikams „Pasaka ne pasaka apie bjaurųjį ančiuką“.


Balandis

1 d. — Švietimo skyriuje surengta Pabiržės vidurinės mokyklos moksleivių rankdarbių paroda.
1 d. — kultūros centre vyko pasakorių šventė „Melagis melavo per tiltą važiavo“.
1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų „Kraitės“ klubo narės Vitenės Repšienės per 700 įvairiais raštais dažytų velykinių margučių ekspozicija. Balandžio 3, 7 dienomis vyko kiaušinių marginimo mokymai — seminarai.
2 d. — kultūros centre, Nemunėlio Radviliškyje koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai.
2 d. — Vabalninko kultūros namuose įvyko seniūnijos anekdotų pasakotojų čempionatas.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta poeto Kazio Binkio anūko dailininko Viktoro Binkio tapybos ir skulptūros darbų paroda.
2 d. — viešosios bibliotekos salėje įvyko susitikimas su poeto Kazio Binkio sūnumi Gerardu Binkiu.
2 d. — paminėtas Parovėjos bibliotekos 50-metis.
3 d. — kultūros centre pasirodė Lietuvos cirkas „Jaunystė“.
3 d. — kultūros centre klubas„Svaja“ pakvietė į velykinį renginį apie kūno ir sielos sveikatą.
14 d. — klubas „Šalpusnis“ organizavo velykinę popietę.
16 d. — pilies salėje vyko Šiaurės šalių jaunųjų kamerinės muzikos atlikėjų koncertas. Koncertavo Vilniaus fagotų kvartetas ir Shady Brass (Latvija) pučiamųjų kvartetas.
16 d. — kultūros centre vyko humoro grupių šventės „Juokis“ koncertas „Juokis, aukštaiti!“. Dalyvavo „Pono Kontrimo šou“ iš Radviliškio, „Pramuštgalviai“ ir „Bobų šou“ iš Švenčionėlių. Koncertą vedė humoristas satyrikas Vaclovas Vičius iš Vilniaus.
16 d. — pilies salėje vyko literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
17 d. — Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko polkos šokio konkursas „Šokim, trypkim“.
17 d. — Biržų tautodailininkai dalyvavo Joniškio kultūros namuose vykusios respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos, skirtos A. Varno vardo premijai laimėti aptarime ir uždaryme.
18 d. — kultūros centre vyko vaikų folklorinių kolektyvų atvelykio koncertas.
18 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčia organizavo Atvelykio ir Gyvybės dienos šventę vaikams.
18 d. — įvyko Gulbinų kaimo bendruomenės krikštynos.
18 d. — Pačeriaukštėje vyko seniūnijos meno mėgėjų koncertas.
20 d. — Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus nariai šventė kelias šventes: Šeštines, Motinos, Šeimos, Tėvo ir Vaikų dienas.
20 d. — Biržuose įvyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.
20 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Šviesos nešėjų keliais: spaudos atgavimo šimtmečiui“.
21 d. — Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui skirta konferencija. Tarp pranešėjų buvo ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkė Laima Rumbavičienė.
21-24 d. — renginiai, skirti Vabalninko dienai: vidurinėje mokykloje mokinių spektaklis „Pavasaris provincijoje“, Vabalninko žemės ūkio mokykloje atvirų durų diena, „Sadūnų“ kapelos koncertas, miestelio vėliavos pakėlimas, Vabalninko krašto muziejuje atidaryta R. Vilimienės ir B. Grubinskienės mezginių, nėrinių ir tautodailės darbų paroda, susitikimas su poetu Jonu Strielkūnu, etnografinių ansamblių „Siaudela“ ir „Saulala“ koncertas.
22 d. — krašto muziejuje „Sėla“ įvyko dviejų parodų: 10 metų Lietuvos narystei Europos Taryboje ir dailininko Zino Kazėno tapybos ir fotografijos miniatiūrų pristatymas.
22 d. — kultūros centre vyko šokių šventė „Šokių pavasaris“. Dalyvavo rajono šokių kolektyvai.
23 d. — kultūros centre Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ parodė naują programą „Perkūnas“ (dviejų dalių muzikinę misteriją lietuvių mitologijos tema).
24 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko „Poezijos pavasarėlis“.
24 d. — Nemunėlio Radviliškyje paminėta bendruomenės vienerių metų gimtadienio jubiliejus.
25 d. — pilies salėje vyko Krikščioniškosios (katalikių) moterų draugijos konferencija „Moters dvasingumo reikšmė šeimoje ir visuomenėje“. Konferencijos dalyviams koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
27 d. — Šukionių kaimo bendruomenė pasodino Europos parką.
28 d. — kultūros centre koncertavo pusbroliai Aliukai ir sesutė su nauja programa „Jausmų būrėja“.
29 d. — krašto muziejus „Sėla“ surengė šventę, skirtą Motinos dienai: veikė muziejuje vykusių edukacinių pamokų metu moksleivių nulipdytų molio darbelių paroda, biržiečių gėlininkų, tautodailininkų, „Kraitės“ klubo narių, Pagalbos centro sukurtų pavasarinių puokščių paroda. Koncertavo moksleiviai.
30 d. — kultūros centre vyko rajono mėgėjiško meno kolektyvų koncertas Motinos dienai.
30 d. Nemunėlio Radviliškyje vyko Motinos dienos minėjimas.
30 d. — Kirdonių darželyje — mokykloje rengiamas Motinos dienos minėjimas.
30 d. — Biržuose vyko Panevėžio apskrities viršininko administracijos „Eurokaravano“ renginys „Pasitikime rytdieną“, skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai paminėti.
30 d. — „Saulės“ gimnazijos folkloro ir kanklininkių ansamblis „Saulala“ dalyvavo festivalyje „Aukštaitijos kankliai“.


Gegužė

1 d. — stojimo į Europos Sąjungą dienos renginiai Biržuose: šventinis minėjimas prie Biržų savivaldybės, masinis bėgimas miesto gatvėmis, aikštėje prie Kultūros centro vaikų darželių auklėtinių ir moksleivių koncertas, atrakcionai vaikams, Livetos ir Petro Kazlauskų koncertas, Panevėžio kamerinio choro „Muzika“ koncertas.
1 d. — Vabalninko kultūros namuose vyko šauniausios Vabalninko mamos rinkimas.
1 d. — Geidžiūnų kaimo bendruomenė minėjo Motinos dieną, koncertavo Anglininkų kaimo bendruomenė.
5 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus mokytojų ir mokinių kūrybos darbų parodos „Laikas“ atidarymas.
7 d. — tvirtovės rūmų salėje vyko jaunimo mokyklų konferencija „Drauge į tikslą“. Konferencija skirta Jaunimo mokyklos 10 metų jubiliejui.
7-9 d. Vabalninke vyko IV-asis tarptautinis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Laimingas vaikų juokas“.
8 d. — fotoateljė „Kodak“ veikia Zenono Meškausko foto darbų paroda.
8-9 d. — Biržų rajone vyko renginiai, skirti Spaudos atgavimo 100-mečiui:
8 d. — minėjimas prie knygnešio Jurgio Bielinio kapo, gimtosios sodybos Purviškių kaime ir Suosto mokyklos, dalyvavo knygnešio anūkas Jurgis Bielinis;
tvirtovės aikštėje vyko knygų mugė; krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Spaudos atgavimo 100-mečiui skirta paroda;
muziejuje vyko edukacinė programa Suosto mokyklos mokiniams „Slaptoji mokykla“;
pristatytas krašto muziejaus ir savivaldybės mokyklų išleistas laikraštis „Baltasis erelis“;
savivaldybės posėdžių salėje vyko kanklių muzikos popietė „…klausyk, sesule, ką tau kanklės sakys…“;
pristatyta J. Kundroto knyga „Sakmė apie knygnešį“;
Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“ parodė programą „…geriaus galvą yr duoti nukirsti, nekaipo kalbą tėvelių užmiršti…“.
9 d. — Šv. Mišios Pabiržės bažnyčioje; minėjimas prie tautinio atgimimo veikėjo, publicisto ir leidėjo A. Macijausko paminklinio biusto;
Pabiržės folkloro ansamblio „Žemyna“ pasirodymas;
inž. A. Macijausko atminimo pagerbimas Pabiržės kapinėse;
Spaudos atgavimo 100-osioms metinėms pasodintų ąžuolų lankymas.
9 — 15 d. — 100-ųjų kompozitoriaus Vlado Jakubėno gimimo metinių renginiai:
9 d. — Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje Chorų diena. Dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos, „Saulės“ gimnazijos ir Pasvalio muzikos mokyklos chorai.
12 d. — Vilniuje, kompozitoriaus Stasio Vainiūno namuose vyko Vlado Jakubėno 100-ųjų gimimo metinių minėjimas — koncertas. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai.
13 d. - pilies salėje vyko italų dueto koncertas, Italų kultūros centro dovana: Stefano Maffizzoni (fleita) ir Guido Scano (fortepijonas) koncertas.
14 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko I respublikinis Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų festivalis — konkursas.
15 d. —  pilies salėje vyko kompozitoriaus Vlado Jakubėno 100-ųjų gimimo metinių baigiamasis koncertas. Dalyvavo: muzikologai V. Juodpusis, R. Nomickaitė, Vlado Jakubėno draugijos Lietuvos skyriaus pirmininkė I. Skomskienė, dainininkė A. Krikščiūnaitė (sopranas), A. Kisieliūtė (fortepijonas), J. Karnavičius (fortepijonas), G. Menkevičiūtė (violončelė), D. Laimutytė (fortepijonas), M. Kasperavičiūtė (smuikas), V. Daugirdienė (fortepijonas), Vlado Jakubėno jaunųjų pianistų konkurso laimėtojai.
13 d. — kultūros centre teatras „Vakaris“ vaikams parodė spektaklį „Sviedinukas greituoliukas“.
13 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta vyresnių klasių moksleivių kūrybinių darbų paroda.
13 d. — „Aušros“ vidurinės mokyklos folkloro ansamblis „Aušrela“ pasirodė Biržų parapijos šv. Vincento Pauliečio senelių globos namų gyventojams.
14 d. — Biržų vasaros estradoje vyko „Didžioji pavasario fiesta`04“. Programoje vaikams: šauniojo piratų kapitono Flinto šou. Koncertavo V. Katunskytė, Klaipėdos „Parodijų teatras“, vyko diskoteka, kurioje dainininkas A. Chošnau pristatė naują programą.
14 d. — Vilniuje, nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje biržiečių klubas „Krivulė“ organizavo Alfonso Naktinio ir Bronislavos Šernienės knygų pristatymą. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“.
15 d. — kultūros centre įvyko Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, ir Biržų „Bočių“ bendrijos meno mėgėjų koncertas „Nupinsim draugystės vainiką“.
15 d. — Vabalninko kultūros namuose vyko poezijos pavasarėlis.
18 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda, skirta Evangelikų reformatų bažnyčios superintendento Adomo Šerno 120-osioms metinėms.
18 d. — krašto muziejus „Sėla“ organizavo Tarptautinei muziejų dienai skirtą programą - viktoriną moksleiviams.
20 d. — kultūros centre Lietuvos aklųjų ir silpnaregių Biržų rajono taryba organizavo Motinos ir Tėvo dienos minėjimą.
20 d. — miesto estradoje — Trispalvės žygio per Lietuvą koncertas. Dalyvavo: Asta Pilypaitė, Povilas Meškėla, Janina Miščiukaitė, „Next“.
20 d. — viešoji biblioteka organizavo seminarą „Šviesos nešėjų keliais: spaudos atgavimo šimtmečiui“.
20 d. — pilies salėje įvyko susitikimas su vokiečių klubo „Lions“ nariais. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
20 d. — Biržų rajone įvyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.
22 d. — įvyko Pučiakalnės kaimo bendruomenės krikštynos.
22 d. — pilies salėje įvyko poeto Alfredo Naktinio jubiliejinis kūrybos vakaras. Pristatyta jo knyga „Laikausi širdimi“. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ ir Biržų kultūros centro kaimo kapela „Širvėna“.
22-23 d. Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos stadione vyko tarptautinio cirko „Fantazija“ gastrolės.
23 d. — Pabiržės bendruomenės namuose vyko popietė „Mėnuo be smurto prieš vaikus“.
25 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų miesto ir rajono moksleivių kūrybinių darbų paroda.
25 d. — Nemunėlio Radviliškyje įvyko literatūros vakaras. Jame dalyvavo biržiečiai literatai, „Versmės“ klubo nariai: V. Virkutienė, L. Prunskienė, R. Tunkūnienė, B. Šernienė. Koncertavo miestelio saviveiklininkai.
28 d. — viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius kartu Biržų pagrindine mokykla surengė rašytojai Tuvei Janson skirtą renginį „Pasisvečiuokime pas Trolius Mumius“.
28 d. — pilies salėje vyko Biržų literatų Poezijos pavasario šventė.
28 d. — tvirtovės rūmų kieme projektas „Nedelsk“ pakvietė biržiečius į jaunimo akciją. Jos metu pristatytas projektas, koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras, kieme buvo išdėstytos akcijos solidarumo simbolis — popierinės gervelės.
28 d. — kultūros centre koncertavo chorai „Agluona“ ir „Viktorija“.
28 d. — įvyko Kilučių kaimo bendruomenės krikštynos.
28 — 29 d. — Tčeve (Lenkija) vyko tarptautinis šeimyninės muzikos festivalis. Jame dalyvavo ir biržiečio muzikos mokyklos mokytojo Gito Korsako šeimyninis ansamblis.
30 d. — kultūros centro ansamblis „Siaudela“ išvyko į tarptautinį folkloro festivalį „Skamba skamba kankliai“ Vilniuje.


Birželis

1 d. — „Biržiečių žodžio“ redakcijos kieme surengta vaikų piešinių paroda.
1 d. — Germaniškio kultūros namuose vyko Vaikų gynimo dienos šventė.
1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ vyko renginys, skirtas Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Atidaryta dailės būrelio mokinių darbų paroda, koncertavo Kultūros centro pop ansamblis, folkloro ansamblis „Siaudela“. Tvirtovės kieme vaikai piešė piešinius.
1-3 d. krašto muziejuje „Sėla“ pristatytas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos dailės skyriaus projektas „Ką molis šneka“, vyko keramikos pamokėlės, koncertavo muzikos skyriaus mokiniai, vaidino Pabiržės vidurinės mokyklos „Raganiukių teatro“ artistai.
4 d. — Kirdonyse įvyko šventė „Pasitikime vasarą“.
5 d. — Juostaviečių kaimo bendruomenė surengė Vaikų šventę.
5 d. — Biržų miesto stadione surengta Olimpinė diena — tarptautinės jaunių ir jaunučių lengvosios atletikos varžybos.
5 d. — Nemunėlio Radviliškio vasaros aikštėje vyko šventė „Sutikim vasarą kartu“
5-6 d. — Biržų tremtinių choras dalyvavo Marijampolėje vykusioje septintojoje respublikinėje tremtinių dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“.
5-6 d. — Klaipėdoje vyko chorų festivalis „Mes Lietuvos vaikai“. Jame dalyvavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunučių , jaunių chorai, „Saulės“ gimnazijos mišrus choras, Vabalninko Balio Sruogos vidurinės mokyklos jaunių choras.
6 d. — Biržų aeroklube vyko Aviacijos šventė, po jos koncertavo aktorė ir dainininkė Nijolė Narmontaitė bei dainininkas Romas Dambrauskas.
6 d. — biržiečių klubas Vilniuje Valakampiuose organizavo „Svajonių gegužinę — 2004“. Joje koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“.
11 d. — Medeikiuose įvyko kaimo bendruomenės krikštynos.
13-14 d. Gedulo ir vilties dienai skirti renginiai Biržuose:
Pamaldos evangelikų reformatų bažnyčioje, Mišios šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje,
Minėjimas buvusioje geležinkelio stotyje prie Tremtinių paminklo. Minėjime dainavo Tremtinių choras, pasirodė vaikų darželio — mokyklos „Ąžuoliukas“ auklėtiniai ir „Saulės“ gimnazijos moksleiviai.
17 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Panevėžio miesto dailininkų darbų paroda.
18-20 d. — Biržų rajono savivaldybės delegacija dalyvavo Tčevo (Lenkija) miesto dienų renginiuose.
18 d. — Biržų pilies menėje vyko muzikos mokyklos „Yamaha“ ataskaitinis koncertas.
18 d. — Biržuose vyko projekto „Nedelsk“ akcija. Kultūros centre vyko biržiečių susitikimas su projekto globėja Agne Zuokiene, koncertavo „Žemynos“ ansamblis.
19 d. — kultūros centro mišrūs chorai „Agluona“ ir „Viktorija“ bei Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras dalyvavo Kauno miesto dainų šventėje.
19 d. — Biržų kultūros centro kiemelyje vyko Armonikininkų šventė.
19 d. — Kėdainiuose vyko Lietuvos evangelikų bažnytinių chorų šventė „Mano siela džiaugiasi“. Joje dalyvavo Biržų evangelikų reformatų choras.
20 d. — Biržų rajono literatai dalyvavo Krinčine (Pasvalio raj.) surengtoje tradicinėje, dešimtoje poezijos šventėje „Krinčino verdenės“.
22 d. — Biržuose koncertavo Lenkijos, Slovakijos bei Biržų miesto šokėjai ir muzikantai — Tarptautinio jaunimo tautinių šokių ir muzikos festivalio „Prie Nevėžio“ Panevėžyje dalyviai.
23 d. — Biržuose vyko Joninių šventė. Koncertavo Rytis Cicinas, grupės „Mango“, „Delfinai“, biržiečių meno mėgėjų kolektyvai.
25-27 d. — Nidoje vyko tarptautinis folkloro festivalis „Tek saulužė ant maračių“. Jame koncertavo Užušilių folkloro ansamblis.
25-27 d. — Biržuose vyko eilinis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae — Sinodas.
26 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje atidaryta Biržų dailės mokyklos auklėtinių tapybos darbų ir Germaniškio pagrindinės mokyklos moksleivių keramikos darbų paroda.
26 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta tautodailininkės Vandos Briedienės jubiliejinė kūrybos paroda.
26 d. — Pačeriaukštės kultūros namų darbuotojai surengė Lapiškių kaimo giminių šventę.
28 d. — įvyko Kilučių kaimo bendruomenės krikštynos.
29 d. — Biržuose St. Dagilio gatvėje prie namo, kuriame gyveno poetas, vertėjas, aušrininkas Stanislovas Dagilis atidengta atminimo lenta.
26 d. — Vabalninko kultūros namų dramos kolektyvas „Domino“ ir Nausėdžių mėgėjiškas teatras dalyvavo Bauskės rajono Gailišu apylinkėje vykusiame teatrų festivalyje „Vezums“.
30 d. — Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sumos choras giedojo Zarasų rajone prie Ilgio ežero minimoje Apsireiškimo dienoje.
26 — 07.11 d.– Biržuose vyko tarptautinis Baltijos šalių senjorų ir Lietuvos jaunimo sklandymo čempionatas.


Liepa

1 d. — savivaldybės Švietimo skyriuje atidaryta Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos moksleivių grafikos piešinių montažo paroda.
2-7 d. — Biržų „Saulės“ gimnazijos kanklininkų ansamblis „Saulala“ ir Vl. Jakubėno muzikos mokyklos vaikų folkloro ansamblis „Untytė“ dalyvavo Lietuvos kanklininkų stovykloje „Skambantys kankleliai“, kuri vyko Utenos rajone, Užpaliuose.
2 d. — įvyko Kučgalio kaimo bendruomenės krikštynos.
3 d. — Lebeniškiuose vyko Kraštiečių šventė.
3 d. — įvyko Drąseikių kaimo bendruomenės krikštynos.
4-6 d. — vyko renginiai, skirti Valstybės dienai paminėti: pamaldos Evangelikų reformatų bažnyčioje, šv. Mišios už Valstybę šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, Biržų krašto mėgėjiško meno kolektyvų pasirodymai Biržų tvirtovės teritorijoje, teatralizuota programa „Radvilų pilies paslaptis“, savivaldybės vadovų sveikinimai, nusipelniusių žmonių, spaudos, literatūros, kalbos puoselėtojų apdovanojimas.
6 d. — Vabalninko krašto muziejuje paminėta Valstybės diena. Įrengtas kambarys kraštiečiui, buvusiam Lietuvos Seimo pirmininkui, valstybės kontrolieriui, švietimo ministrui Konstantinui Šakeniui, surengta vabalninkiečių rankdarbių paroda.
8 d. — Biržų pilies savivaldybės posėdžių salėje veikia Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus moksleivių paroda „Obuolys mokinių kūryboje“.
9 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje surengta Germaniškio pagrindinės mokyklos ir Biržų dailės mokyklos moksleivių darbų paroda.
10 d. — pilies salėje įvyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ pradedamasis koncertas. Koncertavo Petras Geniušas (fortepijonas), koncertą vedė muzikologas Viktoras Gerulaitis.
10 d. — krašto muziejuje „Sėla“ įvyko keramikės Nerutės Čiukšienės ir tapytojo Rimvydo Markeliūno parodų pristatymas.
11 d. — pilies salėje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Rygos saksofonų kvartetas.
11 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta dailininko Egilo Skujos jubiliejinė tapybos darbų paroda.
15 d. — Biržuose vyko „Duokim garo“ koncertas, grojo krašto muzikantai.
16-17 d. Biržuose vyko tradicinė Biržų krašto aludario šventė: koncertavo „Ventukai“, „Geltona“, norvegų grupė „Yellow pearl“, Kęstutis Jablonskis, grupė „Balius“, Ž. Žvagulis ir I. Starošaitė, vyko sportinės varžybos, įvairios atrakcijos.
17 d. — Nemunėlio Radviliškyje įvyko Kraštiečių šventė: pagerbti mirusieji Nemunėlio Radviliškio kapinėse, šv. Mišios katalikų bažnyčioje, seniūnijoje atidaryta Nemunėlio Radviliškio tautodailininkų darbų paroda, organizuota ekskursija į pagrindinės mokyklos muziejų, vakare vyko vakaronė Dainų slėnyje.
17 d. — Kratiškiuose vyko seniūnijos kaimo bendruomenių šventė.
17 d. — Papilyje vyko Vasaros šventė.
23 d. — vyko Mieliūnų kaimo bendruomenės krikštynos.
24 d. — vyko Biržų miesto Vilniaus gatvės kaimynų šventė.
24-25 d. „Aušros“ vidurinės mokyklos stadione vyko tautodailininko Valentino Karoso paveikslų paroda — pardavimas.
31 d. — pilies salėje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Živilė Karkauskaitė (fortepijonas), dalyvavo kompozitorius Mindaugas Urbaitis.
31 d. — Biržuose vyko Vasaros vandens šventė: vyko paplūdimio tinklinis, tradicinis plaukimas per Širvėnos ežerą, vandens atrakcionai, estafetės, žaidimai, varžybos netradicinėmis savadarbėmis plaukimo priemonėmis.
31 d. — Germaniškio kaimas šventė 400 metų gimtadienį.
31 d. — Butniūnų vienkiemyje susitiko Irkutsko srities gyvenviečių tremtiniai.


Rugpjūtis

1 d. — evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Vilniaus vokalinis sekstetas.
7 d. — pilies salėje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Vilma Pigagaitė (sopranas), Virginija Daugirdienė ( fortepijonas), Sonata Zubovienė (fortepijonas), Rokas Zubovas ( fortepijonas).
7 d. — įvyko Liesiškio kaimo bendruomenės krikštynos.
7 d. — Biržų literatai dalyvavo Šiauliuose vykusiame Šiaurės Lietuvos literatų draugijos sąskrydyje.
7 d. — biržiečiai dalyvavo Ariogaloje (Raseinių raj.) vykusiame tradiciniame Tarptautiniame laisvės kovų dalyvių ir tremtinių sąskrydyje.
7 d. — pašventintas Pačeriaukštės kaimo bendruomenės kryžius.
7-8 d. — „Aušros“ vidurinės mokyklos stadione vyko tautodailininko Valentino Karoso kūrinių paroda — pardavimas.
8 d. — įvyko Pabiržės seniūnijos Vasaros šventė.
10 d. — pilies salėje įvyko JAV (New Hampchire) New London miesto vaikų ir jaunimo teatro studijos „KAT Company“ bei Biržų jaunųjų menininkų bendros kūrybos projekto „Imagine“ (Įsivaizduok“ pristatymas. Programoje — teatralizuotas gyvosios muzikos koncertas.
11 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečio Šarūno Mickevičiaus atminimui skirta tapybos darbų paroda.
13 d. — pilies salėje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Julija Stupnianek (sopranas), Deividas Staponkus (baritonas), Rūta Mikelaitytė (fortepijonas).
13-14 d. — vyko tradicinis Vabalninko krepšinio turnyras „Trys prieš tris“ A. Šato taurei laimėti.
14 d. — Kirdonių kultūros namuose vyko Vorų giminės sueiga.
14 d. — neįgaliųjų sporto klubas „Radvilos“ dalyvavo Pasvalyje apskrities sporto šventėje.
14 d. — Biržuose viešėjo X tradicinio skrydžio aplink Lietuvą dalyviai.
14 d. — Biržuose J. Nastopkos gatvės kapinėse buvo atidengta paminklinė lenta iš Biržų krašto kilusiam kalbininkui Kazimierui Kristupui Daukšai.
15 d. — Nemunėlio Radviliškyje Žolinė: šv. Mišios, meninė programa, koncertavo Jūratė ir Robertas Auželis.
20 d. — „Šiaurės rytų“ redakcijoje organizuota Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda — pardavimas.
20 d. — prie pilies vyko gitaros virtuozo Gedo Daraškevičiaus labdaros koncertas XVII a. kokliui — karūnėlei įsigyti.
20 d. — Pabiržėje kaimo bendruomenė pasistatė kryžių, jo autorius tautodailininkas Vaidotas Butkevičius.
21 d. — Šukionyse įvyko Vabalninko seniūnijos Dvynių šventė: šv. Mišios Šukionių koplyčioje, šventinis koncertas, vakaronė, veikė biržiečio tautodailininko Valentino Karoso paveikslų paroda — pardavimas.
21 d. — Biržų rajono savivaldybės delegacija viešėjo Aizkrauklės (Latvija) savivaldybės šventėje. Šventiniame koncerte grojo ir Biržų Širvėnos kaimo kapela.
22-23 d. vyko „Baltijos kelio“ 15 — os metų minėjimas: krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta paroda „Baltijos kelias 1989 — 2004 m.“, katalikų bažnyčioje vyko šv. Mišios už Lietuvos vienybę, evangelikų reformatų bažnyčioje vyko pamaldos Baltijos keliui prisiminti, biržiečiai vyko prie Saločių pasienio posto, kur grojo Lietuvos kariuomenės pučiamųjų orkestras, skambėjo Pasvalio, Bauskės etnografinių ansamblių ir Biržų tremtinių choro dainos, degė laužai, vyko Baltijos kelio atminimo puokštės perdavimas.
23 d. — įvyko Liesiškio kaimo bendruomenės krikštynos.
24 d. — prie Biržų pilies įvyko popietė neįgaliesiems „Pabendraukim, pasidžiaukim“.
25 d. — invalidų draugijos nariams organizuota ekskursija į Kauną.
27 d. — Parovėjoje vyko buvusių Mašinų — traktorių stoties darbuotojų susitikimas.
27 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Rimanto Skuodžio keramikos darbų paroda.
27 d. — „Kodak“ fotoateljė atidaryta Zenono Meškausko fotografijų paroda, kurioje įamžinti vaizdai iš olimpinės vicečempionės Austros Skujytės sutikimo Biržuose iškilmių.
27 d. — pilies salėje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Trio „Graziozo“: Aušra Liutkutė (sopranas), Viktorija Zabrodaitė (fleita), Vilma Rindzevičiūtė (fortepijonas); pianistų trio: Vilma Rindzevičiūtė, Kęstutis Grybauskas, Giedrė Gabnytė.
27 d. — miesto estradoje vyko atsisveikinimo su vasara šventė „Rugpjūčio šėlsmas“, koncertavo muzikos ansamblis „Jonis“, Povilas Meškėla ir „Rojaus tūzai“.
28 d. — miesto estradoje vyko Lietuvos galiūnų čempionatas.
28-29 d. Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Giesmių šventė.
29 d. — evangelikų reformatų bažnyčioje įvyko Sigutės Trimakaitės (sopranas) ir vargonininko Arūno Staškaus muzikos valanda — koncertas.


Rugsėjis

1 d. — Rugsėjo 1-oji Biržuose: šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, mokslo metų renginiai miesto mokyklose, sveikinimai ir atlikėjo Luko grupės koncertas aikštėje prie Biržų kultūros centro; linksmasis tvarkaraštis: ilgiausio sakinio rašymas, šventinis geltonųjų autobusų maršrutas„Biržų miesto mokyklos“, žaidimai ir atrakcionai, nemokamas kino filmas Biržų kultūros centre.
4 d. — įvyko 1704 metų įvykių Biržuose minėjimas: šv. Mišios už žuvusius karius katalikų bažnyčioje, pamaldos evangelikų reformatų bažnyčioje; Biržų tvirtovėje senąsias karo dainas ir sutartines, rekrūtų ir tarpukario Lietuvos kariškas dainas atliko folkloro kolektyvai „Siaudela“ ir „Žemyna“, šventės dalyvių įžygiavimas į tvirtovę, iškilminga rikiuotė, istorinių įvykių minėjimas; grojo „Garso“ orkestras, karinę techniką ir ginkluotę pristatė Lietuvos didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko Rukloje kariai, karo istorijos klubai iš Rygos ir Kauno parodys XVIII a. įvykius, karybą, ginkluotę, „Sėlos“ muziejuje veikė parodos. Renginį organizavo krašto muziejus.
4 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir dirigentas G. Rinkevičius, dirigentas M. Pitrėnas), Zbigniev Levicki (smuikas).
7 d. — pilies salėje pristatyta Valdemaro Michalausko parengta knyga „Gėrio šviesa“ (Lembertų šeimos istorijos pėdsakais). Renginyje dalyvavo Prano Lemberto sūnus Vitalijus Lembertas su dukra Audrute iš Santa Monikos.
11 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengtos parodos: „Šiaurės rytų Lietuvos tautinių mažumų kultūros paveldas“ (fotografijų paroda) ir „Žydai Biržų krašte“ (dokumentinė paroda iš muziejaus fondų).
12 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Petras Vyšniauskas (saksofonas), Bernardas Vasiliauskas (vargonai).
12 d. — Lietuvos šaulių sąjungos Biržų kuopos šauliai Vabalninke surengė padėkos už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvės apgynimo dienos minėjimą: Mišios už kritusius dėl Lietuvos nepriklausomybės, kritusiųjų pagerbimas kapinėse, renginio metu giedojo bei dainavo Panevėžio rinktinės Šaulių choras.
18 d. — pilies salėje vyko baigiamasis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalio „Biržai 2004“ koncertas. Koncertavo Asta Krikščiūnaitė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Čiurlionio kvartetas: Jonas Tankevičius (I smuikas), Darius Dikšaitis (II smuikas), Gediminas Dačinskas (altas), Saulius Lipčius (violončelė), dalyvavo muzikologas Viktoras Gerulaitis.
18 d. — kultūros centre vyko Vestuvinių ansamblių šventė — konkursas. Šventėje dalyvavo vestuvių muzikantai iš Joniškio, Rokiškio, Biržų, Kvetkų, Vabalninko.
18 d. — Pabiržėje bendruomenės namuose vyko renginys „Pabūkime kartu“. Pašventintas bendruomenės kryžius, grojo Šukionių kaimo kapela.
18 d. — Parovėjoje vyko seniūnijos bendruomenių šventė „Rudens gėrybės ant mūsų stalo“.
18 d. — Biržų literatų klubas „Versmė“ organizavo tradicinius literatūrinius skaitymus „Keturių vėjų pagairėje“, skirtus poetui, publicistui, dramaturgui Kaziui Binkiui atminti. Skaitymai vyko poeto gimtajame Papilyje.
21 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta tautodailininkės Sigutės Selevičienės siūtų lėlių „Lietuvos kunigaikščiai“ paroda.
22 d. — kultūros centre Panevėžio teatras „Menas“ parodė J. Dautarto režisuotą spektaklį pagal Š. Pero pasaką „Raudonkepuraitė“.
24 d. — įvyko Kirkilų kaimo bendruomenės krikštynos.
24 d. — kultūros centre įvyko invalidų draugijos mėgėjiško meno kolektyvų apžiūra.
25 d. — surengtas Pilėnų tėvonijos vado Stepo Giedriko žuvimo 50-ųjų metinių paminėjimas: mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, išvyka į Biržų girią, kur kovojo ir žuvo partizanai, iškilmingas minėjimas kultūros centre.
25 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko kalbų diena.
26 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas. Dalyvavo Judita Leitaitė ( mecosopranas), Paulina Daukšytė (smuikas), Audronė Driskiuvienė (fleita), Zita Lukošiūnienė (vargonai)
27 d. — pažymint Pasaulinę turizmo dieną, krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkai organizavo ekskursiją po žymias rajono vietas.
27 d. — „Kodak“ fotoateljė atidaryta biržiečio fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda.
29 d. — Švietimo skyriaus galerijoje surengta fotomenininko Algio Kalninio nuotraukų paroda „Biržų tvirtovės šturmas po 300 metų“.
29 d. — Kirdonių klube vyko Pabiržės seniūnijos bendruomenių rudens šventė paroda „Derlius 2004“.


Spalis

1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos Biržų skyriaus narių kūrybos darbų paroda.
2 d. — Vabalninke buvo surengta pirmoji Pagyvenusių žmonių dienos šventė.
2 d. — Pačeriaukštės klube salėje vyko šventė „Užeikit, sveteliai, mūsų kieman“. Šventė skirta seniūnijos neįgaliesiems.
2 d. — kultūros centre „Svajos“ klubas surengė popietę brandaus amžiaus žmonėms „Aš rudeninis paukštis, rudeninis…“. Joje dalyvavo Ustukių (Pasvalio raj.) kaimo kapelos bei klubo „Svaja“ muzikantai, dainininkai, pokštininkai.
3 d. — Pabiržėje surengtas kompozitoriaus Broniaus Budriūno 95-osioms gimimo metinėms skirtas minėjimas — koncertas „Giesmė į tėviškės namus parves“. Šv. Mišiose Pabiržės bažnyčioje skambėjo B. Budriūno giesmės, giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo bažnyčios sumos choras, Biržų kamerinis choras „Viktorija“; minėjimas vyko parapijos namų salėje; aplankytas Budriūnų namas — muziejus bei muzikų tėvų kapai.
5 d. — Kratiškiuose surengtas Mokytojo dienai skirtas koncertas.
7 d. — kultūros centre įvyko susitikimas su kandidate į Seimą Nida Dagiene. Koncertavo humoro grupė iš Skapiškio.
8 d. — kultūros centre įvyko susitikimas su kandidatu į Seimą Viktoru Rinkevičiumi. Koncertavo Vitalija Katunskytė ir Adolfas Jarulis.
8 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykla pradėjo renginių ciklą moksleiviams „Pažintis su menu“. Muzikos mokykloje vyko popietė „Valanda su M. K. Čiurlioniu“. Joje dalyvavo kompozitoriaus proanūkis pianistas Rokas Zubovas.
8 d. — pilies salėje koncertavo Rokas Zubovas (fortepijonas).
9 d. — Vabalninke vyko renginys - „Pakermošis pas Pranienę“.
9 d. — Šiauliuose vyko respublikinė derliaus diena „Ievaro giesmė“. Panevėžio apskričiai atstovavo Biržų savivaldybė, šventėje dalyvavo jaunieji ūkininkai, koncertavo meno mėgėjų kolektyvai.
10 d. — kultūros centre savo piešinių, grafikos darbų parodą pristatė Papilio pagrindinės mokyklos dailės mokytoja Dalia Skiauterytė.
15 d. — kultūros centro Pačeriaukštės filiale vyko popietė moksleiviams.
15 — 16 d. kultūros centre vyko Vaikų dienos:
15 d. — vaikų piešinių parodos „Skaniausias saldainis“ atidarymas, Juozo Miltinio dramos teatro spektaklis vaikams „Šaltoji širdis“.
16 d. — popchorų šventė „Smaližių šalis“.
16 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržietės dailininkės Kristinos Čyžiūtės tekstilės darbų paroda „Taškas prie taško“.
16 d. — kultūros centro Nausėdžių filialas organizavo Šeimininkių vakaronę.
16 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko vakaronė ir rudens gėrybių mugė.
16 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko vargonų muzikos koncertas, vargonavo Vytenis M. Vasyliūnas.
16 d. — Biržuose J. Janonio aikštėje vyko Rudens gėrybių mugė. Joje — „Tatulos programos“ dalininkų išaugintos ekologiškos daržovės, tautodailininkų, amatininkų dirbiniai, muzikantų koncertas.
16 d. — Gulbinų bendruomenės namuose paminėtos poeto Pauliaus Drevinio 85-osios gimimo metinės.
17 d. — Vabalninke įvyko Vabalninko krašto mugė.
17 d. — Pačeriaukštėje vyko „bulių kautynės“ ir automobilių kroso varžybos.
19 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje tęsiamas renginių ciklas moksleiviams „Pažintis su menu“- koncertavo Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkų kvartetas.
22 d. — Vilniuje „Rūtos“ galerijoje atidaryta biržietės lėlininkės Vitos Kiseliūnienės personalinė lėlių paroda.
23 d. — Vilniuje vykusioje 38-ojoje Baltijos šalių muzikologų konferencijoje „Muzikos kūrinys — jo ribos bei interpretacijos“, skirtoje Vlado Jakubėno 100-osioms metinėms, dalyvavo grupė Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių ir mokytojų.
25 d. — švietimo skyriuje eksponuojami Medeikių pagrindinės mokyklos moksleivių piešiniai tema „Paukščiai skrenda“.
27 d. — viešoji biblioteka organizavo literatūrinį renginį. Jame dalyvavo poetė Eglė Juodvalkė, rašytojas Vytautas Bubnys, žurnalistė Elena Kurklietytė, kūrybą skaitė Juozas Šalkauskas.
29 d. — kultūros centre vyko Vėlinių vakaro renginys.
29 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko Susikaupimo valanda (Requiem), skirta mirusiųjų pagerbimui. Koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, eksponuoti Dailės skyriaus mokinių darbai.
29 d. — kultūros centro Meilūnų filiale vyko skaitovų konkursas.
29 d. — kultūros centro Juostaviečių filiale parodytas Smilgių mėgėjiško dramos kolektyvo spektaklis.
29 d. — kultūros centre įvyko rajono Aklųjų ir silpnaregių organizacijos ataskaitinis susirinkimas.
30 d. — Biržų kultūros centro Nemunėlio Radviliškio filiale vyko pagyvenusių žmonių susitikimas su „Svajos“ klubu.


Lapkritis

2 d. — Šukionių bendruomenės namuose surengta fotomenininko Stanislovo Vadapolo paroda. Joje - kaimo gyventojų nuotraukos stojimo į Europos Sąjungą dieną.
3 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta Pasvalio dailininkų klubo „Rats“ kūrybinių darbų paroda.
5 d. — Vabalninke paminėtas žemės ūkio mokyklos 80-metis.
6 d. — Liesiškio kaimo bendruomenė surengė vakaronę. Joje dalyvavo Biržų „Versmės“ klubo narės Erena Aukštuolienė ir Liuda Prunskienė.
8-12 d. — pilies salėje vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė „Seku seku pasaką“. Renginį organizavo viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojos.
8-12 d. — viešosios bibliotekos Parovėjos, Kratiškių filialuose, „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko Šiaurės Europos šalių bibliotekų savaitės „Seku seku pasaką“ renginiai.
9 d. — kultūros centre „Elfų teatras“ vaikams parodė muzikinį mūšį pagal Hofmano pasaką ir P. Čaikovskio muziką „Spragtukas ir pelių karalius”.
12 d. — kultūros centre koncertavo šlagerių karalienė Giulija su dukra Monika.
12 d. — kultūros centro Obelaukių filiale vyko Jaunimo dienai skirta vakaronė.
13 d. — kultūros centre paminėtas „Svajos“ klubo dešimtmetis, vyko šventinė vakaronė brandaus amžiaus žmonėms.
13 d. — Mieliūnų bendruomenės namuose vyko Vabalninko seniūnijos žemdirbių šventė.
13 d. — Pabiržės bendruomenės namuose vyko bendruomenės gimtadienio renginys.
13 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko popietė vaikams „Šviesi vaikystės pasaka“.
13 d. — kultūros centro Germaniškio filiale vyko Išradingųjų vakaras jaunimui.
14 d. — kultūros centre vyko popietė, skirta diabeto dienai.
15 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykla tęsė renginių ciklą „Pažintis su menu“. Vyko džiazo muzikos valanda, koncertavo Skirmantas Sasnauskas (trombonas, dūdmaišis) ir Povilas Jaraminas (fortepijonas).
17 d. — „Kodak“ fotosalone veikia Vidmanto Jažausko tapybos darbų paroda.
17 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta fotomenininko Alio Balbieriaus fotografijų paroda „Daiktų užkalbėjimas“.
17 d. — pilies salėje koncertavo Judita Leitaitė (mecosopranas), Sergejus Krinicinas (gitara).
18 d. — pilies salėje vyko Vlado Jakubėno muzikos mokyklos projektas „Mes meno pasaulyje“. Papilio pagrindinės mokyklos mokiniai parodė spektaklį pagal Renatos Šerelytės eiles „Mėlynas ilgesys“, „Sėlos“ muziejuje vyko renginys „Ką molis šneka“, mokiniai lipdė darbelius iš molio.
19 d. — televizijos laidoje „Gero ūpo“ dalyvavo Biržų rajono kolektyvai — Kultūros centro „Kaziuko“ kaimo kapela, „Širvėnos“ kaimo kapela, etnografinis ansamblis „Siaudela“, folklorinis ansamblis „Žemyna“.
19 d. — pilies salėje vyko vakaronė, kurios metu buvo pagerbti ir apdovanoti gražiausiai sodybas tvarkantys rajono gyventojai.
20 d. — kultūros centro Kirdonių filiale vyko Pabiržės seniūnijos Kaimų šventė. Renginio metu vyko konkursas „Krašto garbė“, kurio metu žmonės varžėsi, kas daugiau išmano savo ir aplinkinių kaimų istoriją.
20 d. — vyko Juostaviečių kaimo bendruomenės krikštynos.
20 d. — „Saulės“ gimnazijos sporto salėje vyko tarptautinis dziudo imtynių turnyras, skirtas A. Žulono taurei laimėti.
21 d. — kultūros centre pasirodė Lietuvos, Latvijos, Rusijos tarptautinis cirkas „Pinokis“.
21 d. — Kaune įvyko Kauno biržiečių klubo „Apaščia“ susibūrimas. Jame koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos instrumentinis ansamblis.
23 d. — tęsiamas Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos renginių ciklas „Pažintis su menu“. Pilies salėje vyko netradicinės muzikos popietė: fortepioninis trio. Koncertavo Dalia Matulienė, Jūratė Vilienė, Loreta Mažulytė.
24 d. — kultūros centre vaikams parodytas Vilniaus „Lėlės“ marionečių teatro vaidinimas vaikams „Bitė Maja“.
24 d. — kultūros centro Užušilių filiale vyko kultūros darbuotojų susitikimas.
26 d. — kultūros centre parodytas poezijos spektaklis Salomėjos Nėries 100-osioms gimimo metinėms „Ir nenoriu sau geresnio nieko…“ (režisierė Doloresa Kazragytė). Skambėjo M. K. Čiurlionio muzika, vaidino Kauno dramos teatro aktorės.
26 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Biblioteka — bendruomenės telkimo ir informacinio aprūpinimo centras“.
26 d. — Šukionių kaimo kapela dalyvavo Antašavoje (Kupiškio r.) vykusioje apskrities vokalinių instrumentinių ansamblių šventėje „Žemdirbio daina“.
26 d. — kultūros centro Kvetkų filiale vyko liaudiška vakaronė.
26 d. — kultūros centro Vabalninko filiale buvo renkama „Mažoji Miss“.
27 d. — kultūros centro Parovėjos filiale vyko vakaronė „Adventui artėjant“.
27 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko renginys „Ir sudėjo skanų sūrį“.
27 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko Rudenėlio šventė.
27 d. — Šukionių kaimo kapela koncertavo Pasvalio rajono Ustukių kultūros namų 40-mečio šventėje.
28 d. — kultūros centro Pačeriaukštės filiale vyko Adventinių giesmių vakaras.
28 d. — Vilniaus biržiečių klubas „Krivūlė“ organizavo popietę „O jeigu atostogos — Biržuose?“. Popietės meninėje dalyje parodytas Papilio pagrindinės mokyklos mokinių spektaklis „Mėlynas ilgesys“, koncertavo etnografinis ansamblis „Siaudela“, „Žaldoko kelią“ pristatė muziejininkė Snieguolė Kubiliūtė.
30 d. — pilies salėje vyko advento vakaronė „Einam Kalėdų ieškoti“.


Gruodis

2-4 d. — renginiai Tarptautinei invalidų dienai:
2 d. — kultūros centre vyko Tarptautinei neįgaliųjų dienai skirtas koncertas. Žiūrovai pamatė Vilniaus miesto invalidų draugijos „Mažoji guboja“ neįgaliųjų spektaklį „Pensionato spindesys ir skurdas arba nuvarytus kumelius nušauna“, koncertavo Užušilių etnografinis ansamblis.
3 d. — grupė rajono neįgaliųjų dalyvavo Panevėžio apskrities neįgaliųjų žmonių Menų dienoje.
4 d. — neįgalieji dalyvavo Vilniaus kongresų rūmuose surengtame tradiciniame koncerte, į kurį buvo pakviesti neįgalieji iš visos Lietuvos. Koncertavo žymūs respublikos atlikė-jai, „Lietuvos“ ansamblis.
3 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko adventinis vakaras.
3 d. — Kupiškyje vyko Aukštaitijos rajonų tautodailininkų tapybos ir grafikos darbų konkursinės parodos Kaziui Šimoniui atminti uždarymas, jame dalyvavo grupė biržiečių.
3 d. — Vilniaus Rotušėje Lietuvos žurnalistų sąjunga ir leidykla „Danielius“ organizavo renginį, kurio metu pristatyta monografija apie Antaną Macijauską. Renginyje su programa „Geriaus galvą yr duoti nukirsti ne kaipo kalbą tėvelių užmiršti“ dalyvavo Pabiržės folkloro ansamblis „Žemyna“.
4 d. — kultūros centre pasirodė Biržų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvai.
5 d. — Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vyko koncertas mokytojai Vincentai Jakubauskienei ir vargonininkui, chorų dirigentui, mokytojui Bronislovui Jakubauskui atminti. Koncertavo Kauno muzikinio teatro solistė Giedrė Juknevičiūtė (sopranas), Dalia Jatautaitė (vargonai), Biržų kamerinis choras “Viktorija”, koncertą vedė kompozitorius Vladas Švedas.
7 d. — krašto muziejuje „Sėla“ veikia Elenos Palšytės Kasperavičienės skulptūrų ir Jono Kasperavičiaus tapybos darbų paroda.
10 d. — kultūros centro Kirdonių filiale vyko etnografinio ansamblio „Siaudela“ ir folkloro ansamblio „Žemyna“ vakaronė.
10 d. — kultūros centro Kratiškių filiale vyko Adventinių giesmių valandėlė.
10 d. — kultūros centro Užušilių filiale vyko Adventinė popietė.
11 d. — kultūros centre įvyko romantiškas vakaras.
10 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykloje vyko Panevėžio konservatorijos vyresniosios dėstytojos Alos Fetingienės akordeono studentų ir moksleivių koncertas.
13 d. — pilies salėje koncertavo „Musica humana“: Regina Maciūtė (sopranas), Daiva Tumėnaitė (fleita).
15 d. — pilies salėje vyko rajono ūkininkių draugijos vakaronė „Adventinė ramybė“.
16 d. — kultūros centre koncertavo Vitalija Katunskytė. Koncerte dalyvavo dainininkės dukra Monika, saksofonininkas Remigijus Kraptavičius.
16 d. — kultūros centre vyko Kalėdinių eglučių paroda — pardavimas. Eglučių kūrėjos — Germaniškio pagrindinės mokyklos mokytoja Kristina Manikienė ir „Atžalyno“ vidurinės mokyklos mokytoja Rima Briedienė.
17 d. — Biržų mieste įžiebta Kalėdų eglutė, prie jos surengta šventė vaikams.
17 d. — krašto muziejuje “Sėla” surengta prakartėlių paroda iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių.
17 d. — kultūros centro Kupreliškio filiale vyko Girinio šventė.
17 d. — kultūros centro Vabalninko filiale vyko renginys “Užpūskim paskutinę advento žvakę”.
17 d. — kultūros centro Šukionių filiale vyko advento vakaras.
18 d. — kultūros centro Kirdonių filiale vyko popietė „Kūčių valgiai ir apeigos“.
19 d. — Vlado Jakubėno muzikos mokykla ir restoranas “Agaro žiedas” surengė labdaros popietę — koncertą “Belaukiant Kalėdų”.
22 d. — kultūros centre „Vilties“ bendrija į Kalėdinę popietę “Kalėdų stebuklo belaukiant” pakvietė neįgalius vaikus.
22 d. — pilies salėje vyko Biržų rajono geriausių sportininkų pagerbimo vakaras.
22 d. — kultūros centro Papilio filiale įvyko Adventinė etnografinė vakaronė.
22 d. — kultūros centro Mieliūnų filiale vyko kalėdinė eglutė vaikams.
23 d. — kultūros centro Smilgių, Ramongalių filialuose vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
23 d. — Biržų socialdemokratai sveikino biržiečius prie miesto eglės.
24 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
25 d. — kultūros centro Obelaukių, Nemunėlio Radviliškio filialuose vyko Kalėdinė eglutė vaikams.
25 d. — kultūros centro Nemunėlio Radviliškio filiale vyko Kalėdinė vakaronė.
26 d. — kultūros centre vyko šventinis mėgėjiško meno kolektyvų koncertas “Ta graži Kalėdų pasaka”.
26 d. — kultūros centro Papilio, Parovėjos filialuose įvyko Kalėdų eglutė vaikams.
26 d. — kultūros centro Obelaukių filiale vyko Kaukių balius — vakaronė.
26 d. — kultūros centre vyko šventinė vakaronė brandaus amžiaus žmonėms. Grojo „Kaziuko kapela“.
26 d. — kultūros centro Pasvaliečių filiale vyko Kalėdinis žaidimas „Dar ne vakaras“.
26 d. — kultūros centro Kratiškių filiale vyko renginys „Ar girdi Tu mane, aš Tau pasaką paseksiu”.
26 d. — kultūros centro Germaniškio filiale vyko Kalėdinis vakaras.
27 d. — Pabiržės bendruomenės namuose vyko Kalėdų šventė.
27 d. — kultūros centro Kvetkų, Nausėdžių, Kratiškių, Šukionių filialuose įvyko Kalėdų eglutė vaikams.
27 d. — Medeikių vaikų globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai.
28 d. — kultūros centro Užušilių, Germaniškio filialuose įvyko Kalėdinė eglutė vaikams.
29 d. — Legailių globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai
29 d. — kultūros centre vyko šventinis Rolando Janavičiaus koncertas.
29 d. — kultūros centro Anglininkų filiale vyko naujametinė vakaronė jaunimui.
29 d. — pilies salėje vyko labdaros vakaras. Jame dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, Beata Vingraitė (fortepijonas), Rita Preikštaitė (mecosopranas), Žanas Voronovas (tenoras).
29 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko koncertas „Kalėdų šviesa“.
29 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko eglutė ikimokyklinukams.
29d. — Nemunėlio Radviliškio O. Milienės globos namuose vyko labdaros koncertas — lankėsi Nemunėlio Radviliškio kaimo bendruomenė ir kultūros darbuotojai.
29 d. — kultūros centro Vabalninko filiale įvyko „Mažosios mis rinkimai — 2004“.
30 d. — kultūros centro Kvetkų filiale įvyko Naujametinis žiburėlis.
30 d. — kultūros centro Papilio, Parovėjos filialuose įvyko Senųjų metų palydos.
31 d. — „Agaro žiedo“ restorane — kaukių balius.
31 d. — kultūros centro Kupreliškio filiale įvyko Naujųjų metų žiburėlis.
31 d. — Pačeriaukštės mokykloje vyko bendruomenės vakaronė.
31 d. — kultūros centro Obelaukių filialas organizavo senųjų metų išlydėjimą ir Naujųjų sutikimą prie laužo.
31 d. — kultūros centro Mieliūnų, Šukionių filialuose vyko Naujųjų metų sutikimas.
31 d. — vyko Naujametiniai fejerverkai prie miesto eglės.
Čikagoje, M. K. Čiurlionio meno galerijoje, vyko biržietės tautodailininkės Sigutės Selevičienės lėlių paroda (nuo gruodžio pradžios iki Kalėdų).

Parengė Zita Balaišienė