2004 m.

Straipsnių sąrašas


Balandis

1 d. — Švietimo skyriuje surengta Pabiržės vidurinės mokyklos moksleivių rankdarbių paroda.
1 d. — kultūros centre vyko pasakorių šventė „Melagis melavo per tiltą važiavo“.
1 d. — krašto muziejuje „Sėla“ surengta Biržų „Kraitės“ klubo narės Vitenės Repšienės per 700 įvairiais raštais dažytų velykinių margučių ekspozicija. Balandžio 3, 7 dienomis vyko kiaušinių marginimo mokymai — seminarai.
2 d. — kultūros centre, Nemunėlio Radviliškyje koncertavo Liveta ir Petras Kazlauskai.
2 d. — Vabalninko kultūros namuose įvyko seniūnijos anekdotų pasakotojų čempionatas.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta poeto Kazio Binkio anūko dailininko Viktoro Binkio tapybos ir skulptūros darbų paroda.
2 d. — viešosios bibliotekos salėje įvyko susitikimas su poeto Kazio Binkio sūnumi Gerardu Binkiu.
2 d. — paminėtas Parovėjos bibliotekos 50-metis.
3 d. — kultūros centre pasirodė Lietuvos cirkas „Jaunystė“.
3 d. — kultūros centre klubas„Svaja“ pakvietė į velykinį renginį apie kūno ir sielos sveikatą.
14 d. — klubas „Šalpusnis“ organizavo velykinę popietę.
16 d. — pilies salėje vyko Šiaurės šalių jaunųjų kamerinės muzikos atlikėjų koncertas. Koncertavo Vilniaus fagotų kvartetas ir Shady Brass (Latvija) pučiamųjų kvartetas.
16 d. — kultūros centre vyko humoro grupių šventės „Juokis“ koncertas „Juokis, aukštaiti!“. Dalyvavo „Pono Kontrimo šou“ iš Radviliškio, „Pramuštgalviai“ ir „Bobų šou“ iš Švenčionėlių. Koncertą vedė humoristas satyrikas Vaclovas Vičius iš Vilniaus.
16 d. — pilies salėje vyko literatų klubo „Versmė“ ataskaitinis susirinkimas.
17 d. — Kaštonų pagrindinėje mokykloje vyko polkos šokio konkursas „Šokim, trypkim“.
17 d. — Biržų tautodailininkai dalyvavo Joniškio kultūros namuose vykusios respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos, skirtos A. Varno vardo premijai laimėti aptarime ir uždaryme.
18 d. — kultūros centre vyko vaikų folklorinių kolektyvų atvelykio koncertas.
18 d. — šv. Jono Krikštytojo bažnyčia organizavo Atvelykio ir Gyvybės dienos šventę vaikams.
18 d. — įvyko Gulbinų kaimo bendruomenės krikštynos.
18 d. — Pačeriaukštėje vyko seniūnijos meno mėgėjų koncertas.
20 d. — Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Biržų skyriaus nariai šventė kelias šventes: Šeštines, Motinos, Šeimos, Tėvo ir Vaikų dienas.
20 d. — Biržuose įvyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas.
20 d. — viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Šviesos nešėjų keliais: spaudos atgavimo šimtmečiui“.
21 d. — Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje vyko lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui skirta konferencija. Tarp pranešėjų buvo ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ muziejininkė Laima Rumbavičienė.
21-24 d. — renginiai, skirti Vabalninko dienai: vidurinėje mokykloje mokinių spektaklis „Pavasaris provincijoje“, Vabalninko žemės ūkio mokykloje atvirų durų diena, „Sadūnų“ kapelos koncertas, miestelio vėliavos pakėlimas, Vabalninko krašto muziejuje atidaryta R. Vilimienės ir B. Grubinskienės mezginių, nėrinių ir tautodailės darbų paroda, susitikimas su poetu Jonu Strielkūnu, etnografinių ansamblių „Siaudela“ ir „Saulala“ koncertas.
22 d. — krašto muziejuje „Sėla“ įvyko dviejų parodų: 10 metų Lietuvos narystei Europos Taryboje ir dailininko Zino Kazėno tapybos ir fotografijos miniatiūrų pristatymas.
22 d. — kultūros centre vyko šokių šventė „Šokių pavasaris“. Dalyvavo rajono šokių kolektyvai.
23 d. — kultūros centre Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ parodė naują programą „Perkūnas“ (dviejų dalių muzikinę misteriją lietuvių mitologijos tema).
24 d. — „Aušros“ vidurinėje mokykloje vyko „Poezijos pavasarėlis“.
24 d. — Nemunėlio Radviliškyje paminėta bendruomenės vienerių metų gimtadienio jubiliejus.
25 d. — pilies salėje vyko Krikščioniškosios (katalikių) moterų draugijos konferencija „Moters dvasingumo reikšmė šeimoje ir visuomenėje“. Konferencijos dalyviams koncertavo Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
27 d. — Šukionių kaimo bendruomenė pasodino Europos parką.
28 d. — kultūros centre koncertavo pusbroliai Aliukai ir sesutė su nauja programa „Jausmų būrėja“.
29 d. — krašto muziejus „Sėla“ surengė šventę, skirtą Motinos dienai: veikė muziejuje vykusių edukacinių pamokų metu moksleivių nulipdytų molio darbelių paroda, biržiečių gėlininkų, tautodailininkų, „Kraitės“ klubo narių, Pagalbos centro sukurtų pavasarinių puokščių paroda. Koncertavo moksleiviai.
30 d. — kultūros centre vyko rajono mėgėjiško meno kolektyvų koncertas Motinos dienai.
30 d. Nemunėlio Radviliškyje vyko Motinos dienos minėjimas.
30 d. — Kirdonių darželyje — mokykloje rengiamas Motinos dienos minėjimas.
30 d. — Biržuose vyko Panevėžio apskrities viršininko administracijos „Eurokaravano“ renginys „Pasitikime rytdieną“, skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje pradžiai paminėti.
30 d. — „Saulės“ gimnazijos folkloro ir kanklininkių ansamblis „Saulala“ dalyvavo festivalyje „Aukštaitijos kankliai“.