2004 m.

Straipsnių sąrašas


Vasaris

1 d. — Papilyje vyko popietė „Tai bent šeimynėlė“, joje pasirodė keturios papiliečių šeimos.
1 d. — Latvijos pasienyje Valstybės sienos apsaugos tarnybos Biržų užkardos pasieniečiai ir jų šeimos organizavo pirmąją šeimų šventę.
1, 8 — restorane „Agaro žiedas“ Vlado Jakubėno muzikos mokykla rengė muzikines popietes.
2 d. — krašto muziejuje „Sėla“ pristatyta kilnojamoji paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“.
4 d. — kultūros centre įvyko sergančiųjų bronchine astma klubo „Šalpusnis“ vienerių metų paminėjimas. Koncertavo „Bočių“ ansamblis.
5 d. — kultūros centre vyko Alano Chošnau koncertas.
6 d. — kultūros centre naują programą „Pražydus meilei dainoje“ pristatė „Žentai“.
7 d. — Meilūnų klubo salėje parodytas spektaklis „Atsiskyrėlė skruzdėlytė“. Šventėje koncertavo Vabalninko etnografinis ansamblis „Saulala“.
7 d. — Pačeriaukštės pagrindinėje mokykloje vyko šeimynėlių varžytuvės. Su pačeriaukštiečiais rungtyniavo Henriko ir Gendrutės Karitonų šeimyna.
7 d. — Panevėžyje vyko B. Dvariono jaunųjų pianistų ir smuikininkų konkurso apskrities turas. Jame dalyvavo keturi Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai.
10 d. — kultūros centre vyko seminaras „Užgavėnių papročiai, dainos, kaukių kūryba, rateliai“.
11 d. — Lietuvos liaudies kultūros centre Vilniuje organizuotame Užgavėnių vakare „Tradicija ir jos kaita“, dalyvavo Užušilių folkloro ansamblis. Renginį filmavo LTV laida „Kultūros namai“.
12 d. — Rygoje, Latvių bendrijos namuose Lietuvos ambasada rengė priėmimą Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Priėmimo svečiams koncertavo kultūros centro folklorinis ansamblis „Siaudela“.
13 d. — Šukionių kultūros namuose svečiavosi Kupiškio rajono Antašavos kultūros namų meno mėgėjai.
13 d. — Germaniškyje susitiko Latvijos ir Lietuvos lietuviai. Koncertavo Germaniškio etnografinis ansamblis „Vijoklis“ ir Bauskės lietuvių bendruomenės etnografinis ansamblis „Dobilėlis“.
14 d. — kultūros centre vyko koncertas, skirtas Valentino dienai. Dalyvavo rajono mėgėjiško meno kolektyvai.
15 d. — Pabiržės parapijos salėje Pabiržės seniūnija ir biblioteka surengė kunigo Antano Balaišio knygos „Širdy žmonių gerumas“ pristatymą. Dalyvavo knygos leidėjas Danielius Mickevičius, muzikinę programą atliko Pabiržės krašto etnografiniai ansambliai.
15 d. — Biržų „Svajos“ klubas organizavo popietę, skirtą šv. Valentino dienai. Grojo Šukionių kaimo kapela, veikė paroda.
15 d. — Vasario 16-ajai skirti renginiai Vabalninke: šv. Mišios bažnyčioje, minėjimas kultūros namuose, padėtos gėlės Ant 1918 m. Nepriklausomybės akto signatarų vabalninkiečių kapų, koncertavo folklorinis ansamblis „Žemyna“.
15-16 d. — Lietuvos valstybės atkūrimo renginiai Biržuose: Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje pamaldos Vasario 16-ajai dienai paminėti, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje šv. Mišios žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, žuvusiųjų už Lietuvos nepriklausomybę pagerbimas prie Nepriklausomybės paminklo, Viešojoje bibliotekoje surengta paroda „Lietuvos valstybę atkūrus“, šventinis minėjimas koncertas Biržų kultūros centre.
16 d. — Nemunėlio Radviliškyje paminėta Vasario 16 diena. Prisimintas kraštietis signataras Adomas Šernas, pasirodė meno mėgėjai, suvaidinta B. Vilimaitės komedija „Mirusiųjų reikalai“.
16 d. — įvyko Vilniaus miesto savivaldybės naujojo pastato atidarymas. Naują patalpų interjerą papuošė Vilniaus dailės galerijoje darbus eksponuojančių dailininkų, tarp jų ir biržiečio Vytauto Laisono, darbai.
20 d. — Panevėžyje vyko Panevėžio krašto vabalninkiečių klubo „Vabala“ vakaronė. Joje koncertavo Vabalninko seniūnijos meno kolektyvai.
20 d. — „Saulės“ gimnazijoje įvyko rajono mokyklų moksleivių meninio skaitymo konkursas.
21 d. — pilies salėje vyko UPBEAT projekto (Šiaurės šalių jaunųjų kamerinės muzikos atlikėjų) koncertas, kuriame dalyvavo muzikantai iš Norvegijos.
21 d. — krašto muziejuje „Sėla“ atidaryta biržiečių tautodailininkų kūrybinių darbų paroda.
21 d. — krašto muziejuje surengta Tado Darulio iš Radviliškio tapybos darbų paroda.
21 d. — kultūros centre koncertavo grupė „B`Avarija“.
21 d. — Švietimo skyriuje veikia Papilio pagrindinės mokyklos moksleivių piešinių paroda, skirta poetui Kaziui Binkiui.
21 d. — vyko žiemos motokroso varžybos.
22 d. — ant Širvėnos ežero vyko poledinės žūklės varžybos.
22 d. — Šukionyse vyko Užgavėnių šventė.
22 d. — Kučgalio kaime įvyko kaimo bendruomenės steigiamasis susirinkimas.
26 d. — vyko Lietuvos invalidų draugijos Biržų rajono skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas. Koncertavo draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“.
27 d. — kultūros centre atidaryta fotomenininkų sąjungos narės E. Mėlinauskienės paroda „Akimirka“- projekto „Nedelsk“ renginys.
27 d. — pilies salėje vyko muzikinis literatūrinis vakaras. Jo metu pristatyta Aldonos Liepienės knyga „Pagreitėjęs laikas“. Vakare dalyvavo Biržų Vl. Jakubėno muzikos mokyklos atlikėjai, „Saulės“ gimnazistai.
27 d. — kultūros centre įvyko invalidų draugijos Biržų skyriaus narių ataskaitinis susirinkimas, koncertavo draugijos humoro grupė „Sugrįžki, jaunyste“.
28 d. — kultūros centre teatrų festivalio „Žaldokynės kraštas“ atidarymas. Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis — T. Bernhardo „Įpročio jėga“.
29 d. — kultūros centre teatrų festivalis „Žaldokynės kraštas“. Klaipėdos dramos teatro spektaklis — I. Žamiako komiška drama „Mesje A“.
29 d. — muzikos mokykloje vyko Lietuvos atkuriamosios kariuomenės — Vietinės rinktinės 60-mečio minėjimas.