M

Macaitis Martynas (1894-1943) – karininkas
Macaitis Saulius (1940-2007) — kino kritikas, teatrologas
Macienė-Gasparavičiūtė Laima (g. 1964) — literatė
Maciejauskas Jonas (1885-1951) — Biržų muziejaus vedėjas
Maciejauskas Povilas (1918-1946) – karininkas
Macienė Rita (g. 1956) — gydytoja
Macys Algirdas (g. 1953) — technikas, mechanikas
Macijauskas Antanas - spaudos bendradarbis, knygnešių rėmėjas
Macijauskas Antanas (1874-1950) — inžinierius, kartografas, vertėjas, publicistas, leidėjas
Mackevičius Antanas (1828-1863) — 1863 m. sukilimo vadas, kunigas
Mackevičius Tadas (1908-1993) – karininkas
Mačienė Aldona (g. 1936) — tautodailininkė, mezgėja
Mačiukaitė Dovilė – dainininkė
Mačiukas Aleksandras — knygnešys
Mačiukas Jonas (1900-1920) — Lietuvos kariuomenės karininkas
Mačiukas Kazys (1902-1920) — karininkas
Mačiukas Skirmantas – inžinierius, UAB "Statoil" departamento direktorius
Mačiulienė Irena (g. 1940) — muzikos mokytoja
Mačiulskis Karolis (1866-1925) — evangelikų liuteronų kunigas
Makovskis Tomas (1562-1630) — dailininkas, kartografas
Makrickas Rolandas (g. 1972) — kunigas
Maldūnas Algis (g. 1950) — pedagogas, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto rinkodaros direktorius
Maldūnas Rimantas (g. 1959) — pedagogas, verslininkas
Malinauskaitė-Šliūpienė Liudvika (1864-1928) — rašytoja, poetė, visuomenininkė, aušrininkė
Malinauskas Arvydas — evangelikų liuteronų kunigas
Marcinkas Feliksas (1951-2010) — tautodailininkas, žurnalistas
Marcinkevičienė Henrika (g. 1933) — mokytoja
Marcinkevičius Apolinaras (1864-1941) — provizorius, 1905 dirbo Didžiajame Vilniaus Seime
Marcinkevičius Arūnas (g. 1964) — teisininkas
Marcinkevičius Rapolas (g. 1847) — bajoras, knygnešys
Marcinkevičius Vilgelmas (g. 1925) — teisininkas
Marcinkevičiūtė Zita (g. 1968) — ekonomistė
Marcikonis Egidijus (g. 1981) – architektas
Marcinkus Aleksas (g. 1916) - karininkas
Marciukas Eugenijus (g. 1950) — UAB „Agrochema“ direktorius
Margevičius Valentas — teisininkas
Markevičius Petras (1912-1987) — kunigas, poetas, liaudies dailininkas
Markevičius Vladislovas (g. 1927) – knygų autorius
Markienė Zofija Ona (g. 1931) – gydytoja, habilituota medicinos mokslų daktarė
Markutis Gitas – dailininkas
Markūnas Juozapas – knygnešys
Marmakas Bronius (g. 1918) – karininkas
Marozas Vytautas Aloyzas (1930-2014) – kunigas
Martinkėnienė Danutė (g. 1942) — mokytoja
Martinonis Rimantas (g. 1955) — inžinierius, mechanikas, "Biržų vandenys" direktorius 
Martynaitienė Emilija (g. 1907) — pedagogė
Martinaitis Klemas (1906-1970) — tautodailininkas
Martuzevičius (Matusevičius) Juozas (g. 1915) – karininkas
Maruška Alfredas (g. 1954) — gydytojas, fotomenininkas
Masaitienė Elena (1904-1980) — mokytoja, visuomenininkė
Masaitis Česlovas (1912-2007) — matematikas, visuomenės veikėjas, astronomas, literatas
Masaitis Feliksas (1915-2000) — visuomenininkas
Masilionis Stanislovas (1908-1962) – kunigas
Masilionis Valentinas – VŠĮ Panevėžio darbo veiklos mokymo centro direktorius
Masiliūnas Kazimieras (1902-1973) — pedagogas, visuomenės veikėjas
Masiulis Vytautas (1920-2003) — tapytojas, tautodailininkas
Masys Vytautas (g. 1931) — kunigas
Mašalas Povilas (a. 1869) - knygnešys
Matijošaitis Vincas (g. 1914) – karininkas
Matulevičius Vladislovas (g. 1928) — gydytojas chirurgas
Matulienė Nijolė (1932-1995) — gydytoja
Matulionis Balys (1895-1974) — gydytojas
Matulionis Vincas (1894-1943) – karininkas
Matulis Jonas (1909-1988) – karininkas
Matulis Jonas (g. 1932) — veterinarijos gydytojas, visuomenės veikėjas
Matulis Kazimieras (≈1870 – 1916) — 1905-1907 metų revoliucijos dalyvis, vaistininkas
Matulytė Pranciška (g. 1918) — poetė
Matusevičienė Dalia (g. 1964) — poetė
Matuzas Jonas (1943-2013) — evangelikų liuteronų Biržų parapijos tarybos pirmininkas
Matuzevičius Adolfas – poetas, publicistas
Matuzevičius Algirdas Bronislovas (g. 1937) — technologijos mokslų profesorius, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Vandentvarkos katedros vedėjas
Matuzevičius Eugenijus (1917-1994) — poetas, vertėjas, kritikas
Matuzevičius Kazys Antanas (1920-1941) — Lietuvos kariuomenės karys
Matuzevičius Leonardas (1923-2000) — poetas
Matuzienė Kristina (g. 1946) — Biržų evangelikų liuteronų parapijos administratorė, vargonininkė
Matuzonis Izidorius (1865-1944) — draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, vargonininkas
Mauragienė Regina (g. 1948) — pedagogė, ilgametė Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos direktorė
Mazaraitė Vlada — audėja
Mažeika Antanas (1908-1966) – kunigas
Mažeika Leonas (1918-1981) — kunigas
Mažeikytė Janina Reda (g. 1947) — zoologė, pedagogė, gamtos mokslų daktarė, Vilniaus universiteto Ekologijos instituto mokslo darbuotoja
Mažylis Bronius (1925-1972) — tautodailininkas, tapytojas
Mažylis Jonas (1901-1942) – karininkas
Mažylis Petras (1892-1982) — karo valdininkas, kraštotyrininkas, kultūrininkas
Mažuika Juozas (g. 1908) – laikraščio „Biržų žinios“ bendradarbis
Mažuika Linas (g. 1947) — pedagogas, Biržų rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistas
Mažuika Martynas (1889-1944) — savanoris kūrėjas, kooperatininkas, visuomenės veikėjas, reformatų bažnyčios kuratorius
Mažuikaitė Indra (g. 1978) — kompozitorė
Mažuikienė Aldona (g. 1932) — literatė
Medelis Romualdas (g. 1913) — mokytojas
Medinienė Danutė (g. 1953) – bibliotekininkė, Biržų centrinės bibliotekos direktorė (1982-1987)
Medinis Bronius (g. 1959) — meteorologas
Medvedevas Benediktas (g. 1938) — literatas, statybininkas
Medžis (Mėdžius) Povilas (1916-1986 – karininkas, pedagogas
Medžius Bronius (g. 1911) – karininkas
Mekas Algis Viktoras (g. 1928) - Lietuvos inžinierius energetikas
Mekas Adolfas (1925-2011) — dramaturgas, prozininkas, poetas, kinematografininkas
Mekas Jonas (1897-1974) — kooperatininkas, ilgametis Biržų žemės ūkio draugijos vedėjas
Mekas Jonas (1922-2019) — poetas, kinematografininkas
Mekas Karolis (1906-1993) — archeologas, muziejininkas
Melaikienė Danutė (g. 1931) — kraštotyrininkė
Merkelis Jonas (1910-1955) — kunigas
Merkevičius Vygintas (g. 1963) — architektas
Meskupas Icikas Adomas (1907-1942) — partinis darbuotojas, revoliucinio judėjimo dalyvis
Meškauskas Petras (1921-2009) — fotografas
Meškauskas Vilius (1852-1920) – evangelikų reformatų kunigas, generalinis superintendentas
Meškauskas Zenonas (g. 1952) — fotografas
Meškerys Juozas (1900-1990) — fotografas
Meškėnaitė Virginija — chemikė
Meškinis Ernastas (1939-2007) — agronomas, kraštotyrininkas, ilgametis Kratiškių apylinkės pirmininkas
Micevičius Jonas (1954–2017) – medžio drožėjas, tautodailininkas
Micevičius Vytautas (g. 1912) – karininkas
Michelsonas Boruchas (1871-1939) – fotografas
Michalauskas Kleopas (1890-1943) — pulkininkas, leitenantas, Biržų karo komendantas
Michura Jokūbas (1881-1959) — pulkininkas, leitenantas, nepriklausomybės kovų dalyvis
Mickeliūnas Jonas (g. 1951) — statybos technikas, triatlonininkas, drožėjas
Mickevičius Alfonsas (1897-1945) — teisininkas
Mickevičius Leonardas (g. 1947) — išradėjas
Mickevičius Karolis (g. 1918) – karininkas
Mickevičius Šarūnas (1966-2003) — savamokslis dailininkas
Mieliauskas Albinas (g. 1951) – architektas
Miežanskas Antanas (1938-2017) — fotomenininkas
Miežiūnas Martynas (1928-2001) — pedagogas, literatas
Migevičius Eduardas (1896-1975) – karininkas
Miglinas Simas (1907-1993) — žurnalistas
Mikalajūnas Eugenijus (1956-2016) — pedagogas, kultūros darbuotojas
Mikalajūnas Povilas (g. 1958) — VĮ Panevėžio regiono keliai Biržų kelių tarnybos viršininkas
Mikalajūnas Tautvydas (g. 1982) – istorikas, žurnalistas
Mikalauskaitė Elžbieta (1899-1970) — kalbininkė, pedagogė, docentė
Mikalauskas Rimas (g. 1967) — Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas
Mikelėnaitė Katrė (1897-1970) — kuratorė, pienininkė
Mikelėnas Aleksandras (g. 1886) – karininkas
Mikelėnas Alfonsas Stanislovas (g. 1937) — zootechnikas, ilgametis ūkio darbuotojas, statistikos skyriaus vadovas
Mikelėnas Jokūbas (1885-1966) — gydytojas, visuomenės veikėjas, „Biržų žinių“ steigėjas, žurnalistas
Mikelėnas Petras (1847-1916) — vargonininkas, bitininkas
Mikelėnas Valentinas (g. 1958) — teisininkas, teisėtyrininkas, advokatas
Mikelionienė Edita (g. 1967) — istorikė, „Biržiečių žodžio“ korespondentė
Mikelionis Dalius (g. 1967) — istorikas, politologas
Mikėnas Valentinas (g. 1958) — buvęs Biržų policijos komisariato komisaro pavaduotojas
Mikoliūnaitė Dalia (g. 1974) — aktorė, VŠĮ „Teatriukas“ direktorė
Mikonis Antanas (1906-1969) — kunigas
Mikšienė Irena (g. 1936) — tautodailininkė, audėja
Mikšys Dangirdas (g. 1959) – inžinierius mechanikas, verslininkas
Mikšys Povilas (g. 1907) — teisininkas, visuomenininkas
Mikulienė Irena (g. 1949) — Rokiškio rajono apylinkės vyriausioji prokurorė
Milevičius Vitalis (1900-1991) – karininkas, lakūnas
Miliauskas-Miglovara Juozapas (1845-1937) - literatas, aušrininkas, draudžiamosios spaudos platintojas
Milišiūnienė Kristina (g. 1966) — ūkininkė, VĮ „Pieno tyrimai“ kontrolės asistentė Biržų raj. Lietuvos avių augintojų asociacijos tarybos pirmininkė, žemės ūkio rūmų tarybos narė
Milla Jonas (g. 1910) – karininkas
Milkaitis Stasys (1899-1945) – karininkas
Milonas Algirdas (g. 1962) — krepšinio treneris
Milonas Daimantas (g. 1965) — Kauno medicinos universiteto Urologijos klinikos gydytojas
Miniotas Vytautas (1928-1999) — žurnalistas
Miniukas Petras (g. 1947) — Panevėžio aukštesniosios technikos mokyklos direktorius
Minkevičius Jonas (g. 1969) – majoras, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko pavaduotojas aprūpinimui
Minvydas Mikalojus (m. 1688) — evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas
Minvydas Samuelis (1602-1660) — reformatų superintendentas, raštijos darbuotojas
Mirošničenko Viktoras – tautodailininkas, drožėjas
Misevičienė Asta (g. 1971) — ūkininkė, verslininkė
Misevičius Albertas-Vytautas (1924-1994) — rašytojas
Misevičius Feliksas (1897-1986) – buvęs lietuvos banko Biržų skyriaus direktorius
Misevičius Juozapotas (1876-1957) – karys savanoris
Misevičius Romualdas (g. 1966) — ūkininkas, verslininkas
Misevičiūtė Aldona (g. 1926) – agrarinių mokslų daktarė
Misiūnas Remigijus (g. 1963) — socialinių mokslų daktaras, knygotyrininkas
Misiūnienė Eugenija (1928-2011) — literatė, pedagogė
Mišeikis Juozas (Biržų evangelikų liuteronų parapijos klebonas
Miškinis Gediminas (g. 1961) — ekonomistas, valstybės tarnautojas, sporto veikėjas, šachmatininkas
Miškinis Povilas (g. 1933) — Katalikų bažnyčios Biržų dekanato dekanas kanauninkas
Mizaras Jonas (1901-1951) — evangelikų reformatų kunigas
Mizaras Vilius (g. 1939) — prozininkas, fotografas
Mizarienė Palmyra (g. 1934) — Lietuvos evangelikų reformatų Papilio parapijos pirmininkė
Mizeikis Valentinas (g. 1958) — radiotechnikas, ryšininkas, „PZU Lietuva“ draudimo kompanijos Biržų skyriaus direktorius
Mizgirienė Alma (g. 1931) — garbės kraštotyrininkė, pedagogė
Myško Jonas (1941-2008) — gydytojas radiologas
Mockūnas Danas – karininkas
Mockūnas Juozas (1871-1941) — siuvėjas, daraktorius
Mockūnas Simas (1904-1971) – karininkas, lakūnas
Močiulskis Aleksandras Rapolas (1790-1866) — evangelikų reformatų kunigas, knygų autorius ir leidėjas
Močiulskis Albertas Konstantinas (1826-1887) — kunigas, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, religinės literatūros leidėjas
Moldaris Romualdas (g. 1970) – Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadas (nuo 2010 birželio 1 d.)
Moras Reincholdas (g. 1958) — evangelikų reformatų kunigas
Morauskienė - Dagienė Eugenija (1929-2011) - buvusi Biržų muziejaus mokslinė bendradarbė, muziejaus direktorė
Morkūnas Gendrutis (1960-2009) — radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotojas, knygų autorius
Morkūnas Jonas (g. 1917) – karininkas
Morkūnas Leonas (1916-2009) – karininkas
Morkūnas Mykolas (1916-1999) — ekonomikos mokslų daktaras, spaustuvininkas, knygų leidėjas
Morkūnas Povilas (1932-2017) — inžinierius, pramonininkas
Morkūnienė  Ona (1903-1983) — tautodailininkė, audėja
Morkūnienė Viktorija (g. 1959) — vargonininkė, chorvedė, mokytoja
Morkvėnas Jonas (1919-2003) – karininkas, agronomas
Morkvėnas Jonas (g. 1977) – kunigas, Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas
Morkvėnas Napaleonas (g. ~1880) — teisininkas
Motiejūnas Juozas (1896-1969) — vet. gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras
Mozūra Jokūbas — ieties metikas
Mozūra Jokūbas (1881-1941) — kaimo seniūnas
Mukas Algirdas (1929-1994) — sporto pedagogas, treneris
Mukas Audris (g. 1954) — treneris, Biržų rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistas
Mulevičiūtė Liucija (1957-2018) — literatė
Mulokas Jonas (g. 1892) — ūkininkas
Mulokas Petras (1854-1939) — knygnešys
Munikienė Loreta (g. 1966) — architektė
Muralis Vygantas (1957-2014) — pedagogas, kultūros darbuotojas, buvęs Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos direktorius
Murnikas Saulius (1956-1998) — aviatorius, lėktuvų mechanikas
Murnikienė JŪratė (1959-2016) - knygos autorė


 

A B C, Č D E F G I, Y J K L N O P R S Š T U, Ū V Z, Ž